Wróć do strony głównej
Aktualności | 01.10.2022

Analiza DNA sojusznikiem w walce z chłoniakiem

Chłoniaki są szóstym nowotworem pod względem częstości występowania. Naukowcy szukają metod, by jak najszybciej zdiagnozować nawrót choroby.
 

15 września obchodziliśmy  Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach –nowotworach układu chłonnego, które są szóstym nowotworem pod względem częstości występowania. Szacuje się, że rocznie w Europie rozpoznaje się kilkadziesiąt przypadków na 100 tys. mieszkańców. Chłoniaki najczęściej dotyczą osób po 50 r.ż., ale chorują również osoby znacznie młodsze.


Z nadzieją dla najmłodszych


Zespół specjalistów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadzi badanie „LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków”.

Chłoniaki limfoblastyczne (LBL) są rzadkim podtypem chłoniaka nieziarniczego u dzieci. Co roku 15 rodzin musi zmierzyć się z usłyszaną diagnozą. Około 70-80% dzieci ma szanse na ponad 5- letnie przeżycie wolne od choroby. Postępy w medycynie wciąż są niewystarczające, by zapobiec nawrotom, które w tym przypadku choroby dają złe rokowania (przeżywa ok. 14% dzieci).

Najnowsze badania wskazują na znaczenie określonych zmian w tkance guza na poziomie molekularnym. W materiale pobranym z guza wykonuje się badania molekularne za pomocą nowoczesnej techniki sekwencjonowania. Wykrycie określonych zmian genetycznych ma istotny wpływ na przyporządkowanie chorego do terapeutycznej grupy ryzyka. W kwalifikacji do grupy ryzyka bierze się pod uwagę także stadium zaawansowania, immunofenotyp i brak/lub zajęcie centralnego systemu
nerwowego.

– Ze względu na rzadkie występowanie LBL u dzieci,  wielośrodkowe, randomizowane i prospektywne badanie kliniczne może stanowić podstawę do wypracowania nowego, bardziej skutecznego i bezpiecznego modelu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z tym typem nowotworu – tłumaczy dr hab. n. med.Grażyna Wróbel, główny  badacz.
 

Celem badania „LBL 2018 – Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych jest zwiększenie odsetka dzieci trwale wyleczonych z chłoniaka limfoblastycznego, a elementem innowacyjnym jest zastosowanie nowego sposobu przyporządkowania chorych do grup ryzyka z uwzględnieniem czynników genetycznych, co wiąże się z określonym schematem leczenia. 

Jak się zgłosić?

Jeśli Państwa dziecko spełnia powyższe kryteria i są Państwo zainteresowani udziałem w tym badaniu lekarz prowadzący badanie dokona oceny dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych.
 

E-mail:grazyna.wrobel@umw.edu.pl
 

Ośrodki uczestniczące w badaniu:

Wrocław, Warszawa, Białystok, Chorzów, Olsztyn, Lublin, Kraków, Rzeszów, Zabrze.

Istnieje możliwość skierowania dziecka z innych obszarów Polski do aktywnego ośrodka.

Więcej informacji pod linkiem

Tagi #umw
Autor: Monika Szymańska-Antosiak Data utworzenia: 01.10.2022 Autor edycji: Monika Szymańska-Antosiak Data edycji: 03.10.2022