Wróć do strony głównej
Aktualności | 25.11.2022

Nagroda Naukowa AstraZeneca

We współpracy PACTT - AstraZeneca - Institute of Cancer Research, London, przedkładamy informacje dotyczące konkursu w obszarze innowacyjnego onkologicznego projektu badawczego w zakresie stabilności genomu i naprawy DNA:
 • Poszukujemy naukowców i lekarzy na wczesnym etapie kariery (doktoranci i doktorzy). Kryteria naboru w konkursie znajdziecie tu: LINK,
 • Nabór aplikacji rozpoczynamy 9 grudnia,
 • Laureat konkursu o Nagrodę Naukową otrzyma stypendium w wysokości 2100 GBP na każdy miesiąc pobytu w Londynie (czas pobytu 10 miesięcy).

 

Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osoby, która odbędzie staż badawczy w ICR („Laureat”).
 2. Wyłoniony w drodze Konkursu Laureat otrzyma nagrodę w postaci możliwości wzięcia udział w stażu badawczym w ICR na zasadach określonych w pkt V Regulaminu (dalej jako "Staż"). W ramach Stażu Laureat otrzyma w ICR status „Honorary Appointment” oraz weźmie udział w badaniach naukowych prowadzonych przez zespół „Cancer and Genome Instability” pod kierownictwem Profesora Wojciecha Niedzwiedzia. Długość Stażu nie przekroczy 10 miesięcy. Ponadto w ramach nagrody, Laureat otrzyma na okres pobytu w ICR stypendium naukowe w kwocie 2100 GBP (netto), wypłacanej co miesiąc przez cały okres odbywania Stażu przez Laureata w ICR (dalej jako „Stypendium Naukowe”).

Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. Uczestnik musi spełniać jeden z następujących wymagań w zakresie wykształcenia:
  1. osoba w trakcie studiów doktoranckich w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych lub
  2. osoba z tytułem doktora uzyskanym w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych przyznanym po 01 stycznia 2017 lub
  3. osoba z tytułem lekarza medycyny uzyskanym po 01 stycznia 2015.
 2. Uczestnik musi posiadać udokumentowane doświadczenie w technikach i pracy laboratoryjnej w postaci publikacji naukowej lub referencji od opiekuna naukowego.
 3. Uczestnik musi legitymować się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby o statusie rezydenta podatkowego w Polsce oraz posiadające obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 5. Uczestnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt mailowy: projekty@umw.edu.pl

Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 25.11.2022 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 25.11.2022