Wróć do strony głównej
Aktualności | 08.06.2024

Stypendyści ministra zdrowia

Minister zdrowia Izabela Leszczyna uroczyście wręczyła w sobotę, 8 czerwca decyzje o przyznaniu stypendiów 49 studentom uczelni medycznych z całego kraju.

Za osiągnięcia naukowe uhonorowano 47 osób (cztery związane są z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu), z kolei dwa stypendia zostały wręczone za osiągnięcia sportowe i otrzymały je studentki UMW. W uroczystości, wspólnie z wyróżnionymi za sukcesy, uczestniczyła prof. Agnieszka Piowowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki.


Sześcioro studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu otrzymało stypendia ministra zdrowia na rok akademicki 2023/2024. Wyróżnienia zostały przyznane za osiągnięcia naukowe oraz sportowe.

Do osiągnięć naukowych docenianych przez ministra zdrowia należą m.in. publikacje (monografie, artykuły naukowe), udział w innowacyjnych projektach badawczych lub praktyczne zastosowanie wyników badań, jak również ich prezentacja na prestiżowych konferencjach. W przypadku sukcesów sportowych premiowane są wyniki uzyskane m.in. podczas igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata i Europy. W gronie studentów, którzy otrzymali stypendia na rok akademickich 2023/2024 jest aż sześcioro osób z naszej uczelni.

Osiągnięcia naukowe:

Justyna Pilch z Wydziału Lekarskiego

Justyna Pilch studiuje na VI roku kierunku lekarskiego. Działalność naukową rozpoczęła dwa lata temu w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UMW. Z prof. Mirosławem Banasikiem realizowała projekty, które skupiały się na problematyce pacjentów po transplantacji nerek oraz analizie czynników, które predysponowały do odrzucania przeszczepionych narządów w zależności od specyficznych mechanizmów komórkowych indukowanych przez układ immunologiczny biorcy. Dodatkowo wraz z specjalistami z ośrodka opisała zależność między implementacją terapii immunosupresyjnej a obciążeniem układu sercowo-naczyniowego u pacjentów po transplantacji. 

Aktualnie pod opieką dr hab. Piotra Donizego, prof. UMW z Zakładu Patologii Klinicznej UMW Justyna prowadzi innowacyjne badania nad czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej. Przedmiotem najnowszego etapu prac badawczych jest rola białka MITF (microphthalmia associated transcription factor) w rozwoju tej rzadkiej odmiany czerniaka oraz regulacji m.in. proliferacji komórek nowotworowych, odpowiedzi immunologicznej, predykcji przebiegu choroby, jaki i jej powikłań i odległych rokowań. 

– W marcu tego roku pierwsze, obiecujące wyniki tych badań zostały zaprezentowane na prestiżowym, światowym spotkaniu patologów: 113. konferencji USCAP (United States and Canadian Academy of Pathology) w Baltimore (USA), gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego – mówi.

Czerniak błony naczyniowej gałki ocznej będzie przedmiotem dalszej działalności naukowej Justyny w Szkole Doktorskiej UMW. Jej największym zawodowym marzeniem jest łączenie pracy klinicystki i naukowca. – Doświadczenie nabyte w obu tych rolach pozwoliłoby mi analizować choroby pacjentów na poziomie molekularnym i klinicznym, tym samym zapewniając im profesjonalną opiekę, bazującą na najnowszych osiągnięciach współczesnej medycyny – wyjaśnia.

Justyna kształciła się także poza murami UMW. Trzeci rok studiów zrealizowała na Università degli Studi di Perugia, a praktyki kliniczne z zakresu chirurgii ogólnej i anestezjologii odbyła w jednym z najlepszych europejskich i światowych ośrodków klinicznych – IRCCS Ospedale San Raffaele w Mediolanie pod opieką prof. Riccardo Rosati oraz dott. Edoardo Cristallo. 

Natalia Sauer z Wydziału Farmaceutycznego

Natalia Sauer jest absolwentką farmacji na naszej uczelni, ale decyzja o przyznaniu jej stypendium zapadła jeszcze w trakcie studiów. Obecnie realizuje się zawodowo w obszarze badań klinicznych oraz wróciła na UMW jako asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej.

W pracy naukowej skupia się na innowacyjnych metodach walki z chorobami nowotworowymi. Badała m.in. wpływ pola elektrycznego na komórki nowotworowe. 

– Odkryłam, że za pomocą nanosekundowych impulsów elektrycznych możliwe jest modulowanie ekspresji receptorów punktów kontrolnych, czyli cząsteczek, które stanowią cel dla terapii celowanych w chorobach nowotworowych – wyjaśnia. – Obecnie angażuję się w badania, które koncentrują się na wpływie zogniskowanych fal ultradźwiękowych (HIFU) na nowotwory skóry. Zabiegi te stanowią alternatywę dla wycięć chirurgicznych. W przypadku nowotworów znajdujących się np. w okolicach twarzy, pozwalają uniknąć defektu, co poprawia komfort psychiczny pacjentów. 

Dzięki swoim osiągnięciom znalazła się na liście Forbes 25 under 25 w kategorii "Nauka" oraz została nagrodzona w prestiżowym konkursie L'Oréal UNESCO for Women in Science. 

Na koncie ma prawie 30 publikacji naukowych. Uczestniczyła w realizacji pięciu grantów naukowych z zakresu badań przedklinicznych, a w dwóch z nich (tj. Najlepsi z Najlepszych! 4.0. oraz grant z Funduszu Aktywności Studenckiej) pełniła rolę kierownika.
Prace prezentowała na około 20 międzynarodowych konferencjach, takich jak Deuel Conference on Lipids w USA i Porto Cancers Meetings w Portugalii, a wiele jej wystąpień zostało nagrodzonych pierwszymi miejscami.

Dorobek naukowy zapewnił Natalii wygraną w konkursie "Studencki Nobel" w kategorii "Medycyna i farmacja", a wkład w innowacje został wyróżniony w konkursie "Młode Talenty". Stypendium ministra zdrowia otrzymała drugi rok z rzędu, podobnie jak dwukrotnie znalazła się w gronie laureatów konkursu Fundacji Rafała Brzoski dla uzdolnionej młodzieży. 

Przez dwa była przewodnicząca SKN Farmacji Przemysłowej – najlepszego (według rankingu uczelni) koła naukowego, które otrzymało wyróżnienie w konkursie StRuNa. Organizowała konferencje naukowe oraz warsztaty z pisania publikacji i wystąpień na konferencjach. W liceach prowadziła wykłady na temat odkryć w walce z nowotworami, a dodatkowo angażowała się w akcje profilaktyczne (np. "Skóra nie dla raka") na oddziale Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Natalia przyznaje, że samorozwój jest dla niej kluczowy. Nieustannie poszerza wiedzę i umiejętności. Ukończyła m.in. certyfikowane szkolenie "Cancer Genomics and Precision Oncology" na Harvard Medical University, kurs "Cell Biology" na Berkeley University i "Design and Interpretation of Clinical Trials" na John Hopkins University. Ponadto odbyła staż z zakresu nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych w klinice onkologicznej Old Town Clinic.

Marta Szepietowska z Wydziału Lekarskiego

Marta Szepietowska jest na V roku kierunku lekarskiego. Od początku studiów bierze udział w projektach naukowych. – Gdy rozpoczęła się pandemia, zajęłam się badaniami dotyczącymi stosowania maseczek ochronnych. Dotyczyły one zarówno populacji ogólnej, jak i pracowników ochrony zdrowia – mówi. – Koncentrowałam się na rodzaju używanych masek, objawach niepożądanych (zwłaszcza subiektywnych) oraz poprawności ich stosowania zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami w poszczególnych falach pandemii. Rezultatem była publikacja ośmiu oryginalnych prac naukowych w międzynarodowych czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor.

Drugi nurt zainteresowań naukowych Marty dotyczy pogranicza dermatologii, psychologii i psychiatrii.  Realizowała projekty w ramach grantów z Programu Fundusz Aktywności Studenckiej oraz Najlepsi z Najlepszych! 4.0, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dotyczyły one zagadnień związanych z aspektami psychospołecznymi trądziku pospolitego z uwzględnieniem aleksytymii i anhedonii (pierwsze doniesienie na świecie); stygmatyzacji i jakości życia chorych; przewlekłego wyprysku rąk jako schorzenia z zakresu psychodermatologii; postrzegania i negowania osób z chorobami skóry oraz tworzenia i walidacji polskojęzycznych narzędzi badawczych. 

Powyższe zagadnienia zostały opisane i opublikowane w cyklu 17 oryginalnych prac. Były też podstawą do wygłoszenia doniesień zjazdowych na konferencjach – zarówno studenckich, jak i towarzystw naukowych w Polsce, Iranie i USA. Dwukrotnie otrzymała I nagrody za prezentacje w języku angielskim na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Warszawie (w 2023 i 2024 r.).

Dorobek naukowy Marty obejmuje 27 opublikowanych prac naukowych w piśmiennictwie międzynarodowych (w 12 jest pierwszym autorem), siedem rozdziałów w monografiach oraz 19 komunikatów zjazdowych. Całościowy IF jej prac wynosi 80,194 i były one cytowane ponad 250 razy.

Dwukrotnie otrzymała stypendium ministra zdrowia (na rok akademicki 2021/2022 i 2023/2024), Nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz cztery Nagrody zespołowe II stopnia Rektora UMW. Była też finalistką konkursu "Studencki Nobel 2023" w kategorii "Medycyna i farmacja". 

Poza studiami i pracą naukową zajmuję się narciarstwem. Należy do Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarstwa, jest trenerem II klasy narciarstwa zjazdowego oraz ratownikiem narciarskim. 

Maciej Tota z Wydziału Lekarskiego

Maciej Tota jest studentem V roku kierunku lekarskiego. W ramach Indywidualnego Toku Studiów (średnia z całego toku: 4,81) prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące zagadnień z zakresu nefropatologii, dermatopatologii oraz histopatologii onkologicznej. Jeden z projektów, który realizuje pod opieką dr. hab. Piotra Donizego, prof. UMW z Katedry Patologii Klinicznej i Doświadczalnej, dotyczy znaczenia patogenetycznego i prognostycznego poziomu białka FBXW7 (F-box and WD repeat domain containing 7) w czerniaku błony naczyniowej gałki ocznej.

Od drugiego roku studiów angażuje się w działalność wielu kół naukowych funkcjonujących na uczelni – m.in. SKN Alergologii Dorosłych, SKN przy Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, SKN Dermatologii Eksperymentalnej, SKN Psychiatrii, SKN Biologii Komórki Nowotworowej, SKN Kardiologii Inwazyjnej, SKN przy Katedrze i Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz SKN Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii. 

Jest autorem recenzowanych artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych (sumaryczny IF: 37,3; MNiSW: 1.020). Ich tematyka dotyczy głównie astmy, nefropatii IgA oraz nowotworów skóry. 

Maciej już cztery razy otrzymał stypendium Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dodatkowo jest autorem referatów wyróżnianych na ogólnopolskich konferencjach. Przykładowo: na Zabrzańskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej został nagrodzony za prezentację pt. "Wyniki leczenia w obserwacji krótkoterminowej i poprawa czynnościowa u pacjentów poddawanych przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)", a na Studenckiej Konferencji Endokrynologicznej "Hormony a otyłość – jak silny to związek?" za pracę pt. "Estrogeny a cukrzyca".

Jako członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland pełnił rolę Koordynatora Lokalnego Projektu "Marrow Hero", redaktora strony internetowej Peer Support oraz był współorganizatorem akcji "Zdrowie pod kontrolą".

W wolnych chwilach Maciej pływa, gra w gry planszowe i czyta kryminały. Interesuje się nowymi technologiami, elektroniką oraz piłką nożną.

Osiągnięcia sportowe:

Julia Rozmus z Wydziału Lekarskiego

Julia Rozmus obok studiów na kierunku lekarskim z sukcesami zajmuje się trójbojem. Na koncie ma m.in. następujące osiągnięcia:

Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym (wrzesień 2021, Skierniewice)
I miejsce w kategorii do 43 kg, Junior 23 lat 
I miejsce w kategorii do 47 kg, Senior 

Rekord Polski w martwym ciągu w kategorii do 43 kg, Junior 2023 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym (maj 2022, Katowice)
Start w kategorii do 47 kg i cztery rekordy Polski:

  • przysiad 104 kg
  • wyciskanie 50,5 kg 
  • martwy ciąg 117 kg 
  • rekord w totalu 271,5 kg

Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym (wrzesień 2022, Będzin)
II miejsce w kategorii do 47 kg, Senior

Akademicki Puchar Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym (styczeń 2022, Istambul - Turcja)
I miejsce w kategorii do 47 kg, Student 

Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym (grudzień 2022, Skierniewice)
VI miejsce w kategorii do 47 kg 

Akademicki Puchar Europy w Trójbóju Siłowym Klasycznym (marzec 2023, Albi - Francja) 
II miejsce w kategorii do 47 kg 

Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym (wrzesień 2023, Skierniewice) 
I miejsce w kategorii do 47 kg, Senior

Akademicki Puchar Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym (październik 2023, Kranjska Góra - Słowenia) 
IV miejsce w kategorii do 47 kg, Student 
III miejsce w wyciskaniu leżąc klasycznym w kategorii do 47 kg 

Dominika Szczotka z Wydziału Lekarskiego

Dominika Szczotka studiuje na V roku kierunku lekarskiego. Zamiłowanie do sportu wyniosła z domu rodzinnego i już od dziecka była aktywna fizycznie – najwięcej przyjemności czerpała z gry w koszykówkę, tenisa ziemnego oraz z pływania.

Profesjonalne treningi tenisa ziemnego rozpoczęła, gdy miała osiem lat, a już dwa lata później wzięła udział w turnieju. Pierwszy etap kariery Dominiki trwał dziewięć lat. W tym czasie zdobyła wiele medali mistrzostw Polski, brała udział w zgrupowaniu kadry narodowej i dziewięć razy wygrywała Mistrzostwa Podkarpacia, z którego pochodzi. Była też klasyfikowana w najlepszej dziesiątce polskich tenisistek w swojej kategorii wiekowej. 
Pomiędzy turniejami i treningami Dominika uczyła się biologii i chemii, bo sportowej pasji towarzyszyło i nadal towarzyszy zainteresowanie medycyną. Gdy dostała się na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, zakończyła karierę zawodową.

Po pierwszych, trudnych latach studiów wróciła do sportu. – Aktualnie reprezentuję uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym i w koszykówce – mówi. – Wraz z drużyną zdobyłyśmy złoty medal w klasyfikacji uczelni medycznych w tenisie ziemnym oraz brązowy medal na Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w koszykówce. Biorę także udział w turniejach tenisowych seniorów i amatorów, gdzie sześć razy z rzędu zdobyłam Indywidualne Mistrzostwo Polski. W tym roku gram również w II-ligowej drużynie koszykarskiej Międzyszkolnego Klubu Sportowego Wrocław, z którą zdobyłam awans do I ligi.

Sport nie przeszkadza Dominice w nauce, o czym może świadczyć dotychczasowa średnia z całego toku studiów, która wynosi 4,72. Rozwija się także naukowo w SKN Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii oraz pisząc monografie do czasopism naukowych. 

W medycynie najbardziej interesuje ją ludzki mózg i wszystko, co z nim związane. W przyszłości chciałaby zacząć specjalizację z radiologii, a później rozwijać się w kierunku neuroradiologii. Nie wyklucza także psychiatrii lub neurologii. Planuje też połączyć pracę z pasją i ma nadzieję reprezentować Polskę w Mistrzostwach Świata Lekarzy w tenisie ziemnym.

 

Tagi #umw
Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 08.06.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 10.06.2024