Logotyp

Logotyp

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie udostępniania logo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, aby  uzyskać zgodę   Kierownika Działu Marketingu (obecnie Dyrektora Działu Komunikacji i Marketingu), należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.