Centrum Analiz Statystycznych

SEKRETARIAT
ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

pok. 4A 135.1, 4A 136.1 (IV p.)
tel. 71 784 16 58
e-mail: cas@umw.edu.pl

Struktura jednostki:

Cele działalności:
Zapewnienie kompleksowego wsparcia pracownikom UMW w zakresie prowadzenia analiz statystycznych oraz w publikowaniu wyników takich analiz
Rozwijanie umiejętności pracowników UMW w zakresie analizy statystycznej
Współudział w planowaniu badań naukowych, w zakresie dotyczącym analiz statystycznych
Kształcenie studentów w zakresie statystyki
Obsługa organizacyjna tłumaczenia i korekt językowych publikacji naukowych, realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Dyrektor Centrum Analiz Statystycznych
dr hab. Krzysztof Kujawa
tel. 71 784 16 57, kom. 697 772 142
e-mail: krzysztof.kujawa@umw.edu.pl

Starszy Specjalista ds. obsługi administracyjnej Centrum Analiz Statystycznych,
korekty oraz tłumaczenia językowe - firma MD Online oraz firma Groy

Magdalena Janik
tel. 71 784 16 58
e-mail: magdalena.janik@umw.edu.pl

Analizy statystyczne

mgr Anna Kopszak
tel.  695 221 698
e-mail: anna.kopszak@umw.edu.pl

mgr Wojciech Bombała
tel. 71 784 16 60
e-mail: wojciech.bombala@umw.edu.pl

mgr Łucja Janek
tel. 71 784 16 59 
e-mail: lucja.janek@umw.edu.pl

mgr Jakub Wronowicz
tel. 71 784 16 60
e-mail: jakub.wronowicz@umw.edu.pl

Centrum Analiz Statystycznych - Aktualności (red. M.Janik)

28 września 2022 

SZKOŁA DOKTORSKA

Zajęcia dla I roku (Wprowadzenie do biostatystyki) zaczynają się wykładem dla całego roku w poniedziałek 10.10 o godz.14:00 w sali nr 11 przy ul. Bartla 5.

Zajęcia dla II roku (Biostatystyka), tj. ćwiczenia, zaczynają się:

w czwartek 13.10:

grupa 1 - 14.00

grupa 2 - 15.30

grupa 3 - 17.00

w piątek 14.10:

grupa 4 - 14.00

grupa 5 - 15.30

w pracowni komputerowej w DS Jubilatka, ul. Wojciecha z Brudzewa 10 (parter).

 

18 stycznia 2022
Wszelkie prośby i pytania w sprawie zaliczeń przedmiotu proszę kierować do adiunkta dydaktycznego dr hab. Krystyny Laszki-Szcząchor tel. 71 784 12 70

3 sierpnia 2021 
Uprzejmie przypominamy, jeśli istnieje potrzeba skorzystania z firmy zewnętrznej dotycząca analiz statystycznych, to proszę zastosować się do wytycznych obowiązujących w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu :

https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2021/116.pdf

W wyjątkowych przypadkach za zgodą Prorektora ds. Nauki oraz opinią Dyrektora Centrum Analiz Statystycznych czynności dotyczące analiz statystycznych mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym. 

3 sierpnia 2021
W dniu 1.08.2021 w ramach CAS powstał Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki (Zarz. 168/XVI R/2021). Zakres zadań Zespołu obejmuje planowanie i realizację zajęć dydaktycznych w zakresie biostatystyki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w Szkole Doktorskiej.

29 czerwca 2021
W dniach od 29 czerwca do 9 lipca 2021r. P/o dyrektora Centrum Analiz Statystycznych, dr hab. Krzysztof Kujawa, przebywa na urlopie.
Zgłoszenia potrzeb przeprowadzenia analiz i konsultacji prosimy kierować do Wojciecha Bombały, na adres wojciech.bombala@umed.wroc.pl

11 czerwca 2021
W związku z postępami prac Zespołu ds. publikacji na bazie danych klinicznych (Zarządzenie Rektora nr 109/XVI R/2021) dotyczących COVID-19, w lipcu spodziewamy się licznych zgłoszeń od tego zespołu. Stąd możliwości realizowania innych analiz będą silnie ograniczone i należy liczyć się z tym, że czas oczekiwania na wyniki tych innych analiz będzie wynosił 4-5 tygodni lub dłużej. W związku z tym prosimy o niezwlekanie ze zgłoszeniami potrzeb przeprowadzenia pilnych analiz i przesyłanie nam swoich zgłoszeń jak najszybciej, najlepiej w najbliższym tygodniu. Prace w ramach w/w Zespołu będą miały priorytet, zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas jego tworzenia.

17 maja 2021
Od dnia 17 maja 2021r. pracownicy Centrum Analiz Statystycznych pracują zgodnie z obowiązującym w zakładce Pracownicy harmonogramem. 

05 maja 2021
W dzisiejszym dniu do zespołu Centrum Analiz Statystycznych dołączyła Pani Katarzyna Giniewicz - Specjalista ds. Analiz Statystycznych. 

06 kwietnia 2021
W związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz zarządzeniem Rektora UMW nr 75/XVI R/2021, pracownicy Centrum Analiz Statystycznych będą obecni w pracy, w systemie rotacyjnym.

Poniżej grafik dyżurów w Centrum Analiz Statystycznych: 

Krzysztof Kujawa - wtorki,
Anna Kopszak - środy,
Magdalena Janik -  czwartki,
Katarzyna Giniewicz - poniedziałki,
Wojciech Bombała - piątki. 

W pozostałe dni kontakt mailowy bądź telefoniczny.

22 marca 2021
W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz zaleceniami Rektora UMW, pracownicy Centrum Analiz Statystycznych przechodzą na pracę zdalną. Uprzejmie proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

11 marca 2021
W zakładce zgłoszenia (w punkcie 1f) dodaliśmy ważną informację. Jak wiemy dobrze wszyscy, terminy wykonania wszelakich prac są ważne, a teraz, na finiszu okresu ewaluacyjnego, szczególnie ważne. Dlatego przy zgłaszaniu nam tematów do opracowania prosimy o określenie terminów.
Najlepiej w dwóch wariantach:
- terminu sugerowanego/komfortowego dla Państwa
- terminu nieprzekraczalnego
Jednocześnie, na podstawie doświadczeń dotychczasowych usunęliśmy punkt dotyczący informacji o wielkości próby. Ale reszta pozostaje niezmiennie ważna.

1 marca 2021
Od dnia dzisiejszego zespoł CAS powiększył się o dwie osoby. Pani Magdalena Janik została zatrudniona na stanowisku specjalistki ds. obsługi CAS i będzie się m.in. zajmować obsługą administracyjną tłumaczeń i korekt, a pan mgr Wojciech Bombała - na stanowisku starszego specjalisty ds. analiz statystycznych.

28 lutego 220121
W najbliższym tygodniu będę w CAS w poniedziałek (8.00 - 17.00) i wtorek (7.30 - 17.00).
Uwaga: ważna informacja dla osób przesyłających dane do CAS do analizy. Bardzo prosimy o usuwanie ze zbiorów danych jakichkolwiek informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji osób, których dotyczą analizowane dane. 

22 lutego 2021
W bieżącym tygodniu jestem w CAS w poniedziałek (10.00-17.00) i wtorek (7.30-16.30).

15 lutego 2021
Zespół CAS od dziś powiększył się o panią mgr Annę Kopszak, absolwentkę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. To bardzo dobra wiadomość, biorąc pod uwagę kolejne napływające do CAS zgłoszenia potrzeb wykonania analiz, konsultacji itp., których liczba już znacznie przekroczyła 20. Pani Kopszak w centrum jest codziennie w godzinach 8.00-16.00.

14 lutego 2021
W najbliszym tygodniu w CAS będę w poniedziałek i wtorek w godzinach odpowiednio 9-17 i 8-16. 

3 lutego 2021
W zakładce "Zgłoszenia" dodałem punkt 4, dotyczący udziału osób z zespołu CAS jako współautorów publikacji. To ważny - w kontekście punktacji publikacji - temat, sygnalizowany mi przez kilka osób, za co dziękuję.

2 lutego 2021
Dziś na miejscu będę od około 10.00.

30 stycznia 2021
W najbliższym tygodniu będę w CAS w dniach 1-2 lutego, czyli w poniedziałek (12.00 - 18.00) i wtorek (8.00 - 16.00)

17 stycznia 2021

 • W tygodniu 18-23.01 będę w CAS we wtorek (mocno zajęty do 16.00) i w środę. 
 • W zakładce "Dane" znajduje się zestaw podstawowych zasad przygotowania danych do analiz prowadzonych przez CAS. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i propozycje. Zasady te będą stopniowo poszerzane o kolejne, dotyczące innych typów analiz. 

12 stycznia 2021
W zakładce "Zgłoszenia" znajduje się opis sposobu zgłaszania prac do wykonania przez CAS. W tym tygodniu w zakładce "Dane" znajdzie się także drugi zbiór kluczowych informacji - o tym, jak należy przygotować dane przesyłane do CAS w celu przeprowadzenia analizy statystycznej.  Z wielu doświadczeń wynika, że bardzo często przygotowanie zbioru danych do analizy zajmuje więcej czasu, niż sama analiza. Zasady ujęte w zakładce "Dane" będą szczegółowe, ale zapoznanie się z nimi oraz ich dokładne stosowanie powinno bardzo skrócić czas przeznaczony na poprawne przygotowanie danych do analizy. 

11 stycznia 2021
Od dnia dzisiejszego Centrum przeniosło się już do docelowych pomieszczeń, czyli 4A: 135.1 i 136.1 (dyrektor). Znajdują się one w Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. K. Marcinkowskiego 2-6, na IV p., na prawo od schodów.
 
6 stycznia 2021
W tygodniu 11-15 stycznia można się będzie ze mną (K. Kujawa) kontaktować: 11 - 12 stycznia - w siedzibie (poniedziałek - 9.00 - 18.00, wtorek - 8.00 - 16.00), 13 - 15 stycznia - przez telefon, e-mail lub Skype (krzysztof_kujawa).

4 stycznia 2021
Wraz z nowym rokiem uruchomiliśmy także stronę internetową dotyczącą CAS. W aktualnościach będziemy informować o ważniejszych wydarzeniach. Obecnie jednostka jest w fazie organizacyjnej - przygotowywane są pomieszczenia, kompletowany jest sprzęt, oprogramowanie i książki. Odbywają się też kolejne rozmowy z kandydatkami i kandydatami do pracy. 
Siedzibą CAS będą (zapewne już w styczniu) pokoje 4A 135 , 4A 136.1, 4A 139.1 w Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. K. Marcinkowskiego 2-6 (IV p.) , ale obecnie i tymczasowo jest nim pokój 4A 114.1.
Chociaż jesteśmy na razie w fazie budowania zespołu, to już teraz zapraszam do kontaktu w sprawie analiz statystycznych. W bieżącym tygodniu jestem na miejscu w poniedziałek i wtorek w godzinach 9-15, a w pozostałe dni proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Centrum Analiz Statystycznych - Zgłoszenia

Ze względu na różnorodność zagadnień i metod badawczych stosowanych przez pracowników naszej uczelni, można się spodziewać dużego zróżnicowania zadań dla CAS, a także znacznej liczby analiz do realizacji. Poniżej znajduje się propozycja organizacji kontaktów z CAS w zakresie analizy danych, która powinna zapewnić  efektywną komunikację i współpracę. 

1. Podstawą rozpoczęcia pracy nad danym zadaniem będzie dla CAS wysłanie e-maila, w którym należy zamieścić następujące elementy: 

a) Nazwa zadania dla CAS, zawarta w temacie e-maila
Powinna być na tyle precyzyjna, na ile to potrzebne, by odróżnić zadanie od innych (np. od kolejnych zleceń z danego zakresu badań);
Np. „Ocena wpływu leku X na zawartość hemoglobiny w krwi u kobiet i mężczyzn”.

b) Temat badawczy
Np. tytuł artykułu, nazwa zadania/podzadania w projekcie badawczym (choćby robocze) itp.

c) Zwięzły opis tematu
Kilka zdań pomocnych dla nas (wykonawców analiz) w tym, by zrozumieć jaka jest merytoryczna istota badań, które będą poddane opracowaniu statystycznemu. 

d) Hipoteza lub pytanie badawcze
Np. „Lek X oddziałuje na zawartość hemoglobiny we krwi w sposób zróżnicowany, zależny od płci i wieku pacjentów” 
lub "Który z czynników - płeć czy wiek - jest powiązany silniej z oddziaływaniem leku X na zawartość hemoglobiny w krwi?"

e) Opis zbioru danych, jakimi dysponujemy, najlepiej według schematu:
- zmienne objaśniane, np. „Zawartość hemoglobiny we krwi
- zmienne objaśniające, np. „Płeć”, „Wiek

f) Oczekiwany termin wykonania analizy; prosimy o podanie dwóch wariantów:
- terminu sugerowanego/komfortowego dla Państwa
- terminu nieprzekraczalnego

2. Ponieważ pracownicy naszej uczelni mają możliwość zainstalowania programu Statistica (https://www.umed.wroc.pl/statistica), głównie tego programu będziemy używali do prowadzenia analiz statystycznych. Posiadanie zainstalowanego programu umożliwi każdemu pracownikowi otwieranie plików z wynikami i wykresami  itp., a co więcej - np. samodzielną ich edycję w celu ich dostosowania do wymogów redakcyjnych poszczególnych czasopism.

3. W razie szczegółowych pytań pracownicy CAS doradzą, jak przygotować dane do analiz, ale przygotowanie surowych (wyjściowych) danych będzie należy do osób/zespołów zgłaszających dane zadanie do realizacji. Zasady przygotowania zbiorów danych znajdują się w zakładce "Dane".  

4. Współautorstwo pracowniczek i pracowników CAS w publikacjach będzie ustalane każdorazowo indywidualnie, gdyż zależy to od "autorskiego" wkładu poszczególnej osoby. Na przykład, trudno za "autorski" udział uznać wykonanie analizy (nawet złożonej) wskazanej i zdefiniowanej już wcześniej. Na drugim biegunie znajduje się sytuacja, kiedy ostateczna koncepcji analizy danych (czy na etapie przygotowania projektu badawczego, czy na etapie publikowania wyników) powstaje w pełni w wyniku właśnie "autorskiego", czyli samodzielnego wkładu danej osoby z CAS. Wówczas taki wkład jest zasadniczo ważny dla powstania publikacji i może/powinien być  definiowany jako współautorstwo. 
Ważne w kontekście wartości punktowej udziału poszczególnych współautorów jest to, że nikt z zespołu CAS nie jest nie będzie w "N" jakiejkolwiek dyscypliny naukowej i nie złożył i nie będzie w 2021 roku składał oświadczeń dotyczących ewaluacji

Zapraszam do przesyłania sugestii, pytań i uwag

Krzysztof Kujawa

Centrum Analiz Statystycznych - Dane

Jak przygotować dane dla CAS?

Aby analizy były prowadzone sprawnie, konieczne jest dostarczenie do CAS gotowego do użycia zbioru danych. Zbiór ten powinien być przygotowany wg poniższych zasad. Dotyczą one na razie typowego układu danych, w którym wyróżniamy zmienne objaśniane oraz zmienne objaśniające. W innych przypadkach strukturę zbioru danych będziemy ustalać wspólnie ze zgłaszającymi potrzebę przeprowadzenia analizy.
Uwaga! Dane nie mogą zawierać danych personalnych. Jeśli konieczne jest przypisanie danych do poszczególnych osób, dane personalne proszę zastąpić innymi, dowolnymi identyfikatorami.

Zasady przygotowania zbioru danych:

 • Format pliku z danymi – Excel (xlsx lub xls).
 • Pierwszy arkusz w przesłanym pliku Excel powinien być nazwany „Legenda” oraz zawierać rozwinięcia użytych nazw zmiennych i przypadków (lub wyjaśnienie zasad ich tworzenia), ze wskazaniem, które zmienne są:
  • objaśniane
  • objaśniające
 • Zmienne to kolumny, a wiersze to przypadki.
 • Nazwy przypadków i zmiennych powinny być jak najkrótsze (najlepiej nie dłuższe niż 12 znaków).
 • W nazwach należy używać alfabetu łacińskiego, cyfr, myślnika i podkreślnika, czyli bez „ą”, „ć” itp., a także bez znaków specjalnych, jak np. „$”, „#” itp.
 • Arkusze danych powinny zawierać wyłącznie dane, które będą wykorzystywane w analizach.
 • Identyfikatory/etykiety/nazwy przypadków (jeśli są) powinny być zawarte w pierwszej kolumnie.
 • Następne kolumny powinny zawierać zmienne objaśniane, a kolejne - zmienne objaśniające.
 • Brak danej to pusta komórka - nie należy wprowadzać tam myślników lub oznaczeń braku danych typu „BD” itp.
 • W przypadku analizy (np. porównania) grup wartości danej zmiennej objaśnianej X (np. ciśnienia krwi) nie powiązanych ze sobą (np. pomiarów na próbach ludzi chorych na pewne choroby A, B, C i D) wszystkie wartości zmiennej X powinny być w jednej kolumnie (czyli kolejne grupy jedna pod drugą), a kody chorób (czyli zmiennej objaśniającej) powinny być w kolumnie kolejnej. Ewentualne inne zmienne objaśniające powinny być zawarte w kolejnych kolumnach.
Nr X Chor Wiek
x1 130 A 40
x2 140 A 32
x3 135 A 49
x4 145 B 38
x5 115 B 67
x6 100 C 56
x7 110 C 63
x8 120 D 55
x9 115 D 49
 • W przypadku analizy danych powiązanych, np. zmian ciśnienia krwi PRZED i PO leczeniu w danej grupie pacjentów (z rozróżnieniem kobiet (K) i mężczyzn (M)) dotyczących jednego pacjenta, dane takie powinny być zawarte w jednym wierszu.
Nr PRZED PO PLEC
y1 130 120 K
y2 140 140 M
y3 150 140 M
y4 170 110 K
y5 150 150 K
y6 145 160 M
y7 150 115 K
y8 145 140 M

Wszelkie uwagi, propozycje są bardzo potrzebne i mile widziane.
Sukcesywnie zasady te będziemy uzupełniać informacjami dotyczącymi innych rodzajów analiz.