Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki

Struktura jednostki:

ul. K. Marcinkowskiego 1
50-368 Wrocław

pok. 304/306
tel. 71 784 12 70

 

Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki w ramach CAS powstał w dniu 1.08.2021 (Zarz. 168/XVI R/2021). Zakres zadań Zespołu obejmuje planowanie i realizację zajęć dydaktycznych w zakresie biostatystyki na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w Szkole Doktorskiej.

 

Kierownik Sekcji Dydaktyki

dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor

Adiunkt dydaktyczny

dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor

e-mail: krystyna.laszki-szczachor@umw.edu.pl
tel. 71 784 12 70

Adiunkt
Adiunkt

dr Tomasz Hikawczuk

e-mail: tomasz.hikawczuk@umw.edu.pl
tel. 71 748 12 66

Adiunkt

dr Andrii Zinchuk

e-mail: andrii.zinchuk@umw.edu.pl
tel. 71 748 12 66

Adiunkt

dr inż. Krzysztof Dudek
e-mail: k.dudek@umw.edu.pl
tel. +48 601 864 148

Zespół ds. Dydaktyki Biostatystyki - Aktualności

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA  STUDENTÓW NA ROK  AKAD. 2023/2024

Wydział Lekarski

Odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Krystyna Laszki-Szcząchor

krystyna.laszki-szczachor@umw.edu.pl

Wszelkie podania o przepisanie przedmiotu prosimy kierować tylko i wyłącznie do osoby odpowiedzialnej za przedmiot


 

Regulamin korzystania z sal komputerowych

Szkoła Doktorska

Zajęcia dla I roku (Wprowadzenie do biostatystyki) zaczynają się wykładem dla całego roku w poniedziałek 10.10 o godz.14:00 w sali przy ul. Bartla.

Zajęcia dla II roku (Biomechanika) zaczynają się:
w czwartek 13.10 dla grupy 1 o 14:00
                                                  2 o 15:30
                                                  3 o 17:00


w piątek 14.10  dla grupy      4 o 14:00
                                                  5 o 15:30

w pracowni komputerowej w DS Jubilatka, ul. Wojciecha z Brudzewa 10 (parter).

Osoba odpowiedzialna za zajęcia:

dr inż. Krzysztof Dudek
e-mail: k.dudek@umw.edu.pl
tel. +48 601 864 148