Dział ds. Systemu POL-on

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
rnp@umw.edu.pl

Kierownik Działu

mgr Iwona Małgorzata Kopeć
e-mail: iwona.kopec@umw.edu.pl
e-mail: rnp@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 68

Starszy Specjalista

mgr Aleksandra Małowiecka
e-mail: aleksandra.malowiecka@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 11

Starszy Specjalista

mgr Grzegorz Sekita
e-mail: grzegorz.sekita@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 11

Wewnętrzne:

Zewnętrzne:

System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN)

Baza wiedzy SEDN:
https://sedn-cp.opi.org.pl/

Częste pytania:
https://sedn-cp.opi.org.pl/czeste-pytania/


Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Strona informacyjna:
https://pbn.nauka.gov.pl/ 

Pomoc systemu PBN:
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy