I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii

ul. Chałubińskiego 2a, 50-368 Wrocław
tel.: 71 770 30 91, faks : 71 328 12 06
e-mail: wl-22@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
dr hab. n. med. Barbara Sozańska profesor uczelni

Kierownik Katedry

dr hab. n. med. Barbara Sozańska profesor uczelni
tel.: 71 770 30 90
e-mail: barbara.sozanska@umw.edu.pl

Sekretariat

Mgr Karolina Wójcik (dłuższe zwolnienie)
tel.: 71 770 30 91
e-mail: karolina.wojcik@umw.edu.pl

Mgr Natalia Fal
tel.: 71 770 30 91
e-mail: natalia.fal@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny WL

Dr n. med. Ewa Willak-Janc
tel.: 71 770 30 95
e-mail: ewa.willak-janc@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny ED

Dr n. med. Anna Dębińska
tel.: 71 770 31 43
e-mail: anna.debinska@umw.edu.pl

Adiunkci Oddziału Klinicznego Alergologii Dziecięcej

Dr n. med. Hanna Danielewicz
tel.: 71 770 31 43
e-mail: hanna.danielewicz@umw.edu.pl

Dr n. med. Anna Dębińska
tel.: 71 770 31 43
e-mail: anna.debinska@umw.edu.pl

Dr n. med. Hanna Sikorska-Szaflik
tel.: 71 770 30 93
e-mail: hanna.sikorska-szaflik@umw.edu.pl

Lek. Agnieszka Kot
tel.: 71 770 30 93
e-mail:

Lek. Joanna Połomska
tel.: 71 770 30 93
e-mail: joanna.polomska@umw.edu.pl

Lek. Anna Skiba
tel.: 71 770 30 93
e-mail: a.skiba@umw.edu.pl

Lek. Alicja Woś
tel.: 71 770 30 93
e-mail: alicja.wos@umw.edu.pl

Adiunkci Oddziału Klinicznego Kardiologiczno-Pediatrycznego

Dr n. med. Wioleta Kucharska
tel.: 71 770 30 96
e-mail: wioleta.kucharska@umw.edu.pl

Dr Anna Halarewicz-Ciasullo
tel. 71 770 30 97
e-mail: anna.halarewicz-ciasullo@umw.edu.pl

Wykładowca
Dr n. med. Marek Wasicionek
tel.: 71 770 30 96
e-mail: marek.wasicionek@umw.edu.pl

Lekarze kliniczni (USK) Oddziału Klinicznego Alergologii Dziecięcej

Dr n. med. Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska
tel.: 71 770 30 93

Dr n. med. Alicja Widerska-Kurzawa
tel.: 71 770 31 43

Lek. Anna Maron
tel.: 71 770 31 06

Lekarze kliniczni (USK) Oddziału Klinicznego Kardiologiczno-Pediatrycznego

Lekarz kierujący Oddziałem Klinicznym Kardiologiczno-Pediatrycznym
Dr n. med. Ewa Masłowska
tel.: 71 770 30 96, 71 770 30 97, 71 770 31 36

Dr n. med. Małgorzata Gromkowska
tel.: 71 770 30 96

Lek. Grażyna Kwarcińska
tel.: 71 770 30 97

Lek. Joanna Kukawczyńska-Noczyńska
tel.: 71 770 30 97

Dr n. med. Jadwiga Szczerbowska-Ociepko
tel.: 71 770 30 97

Pracownicy naukowo-techniczni

Mgr Anna Drabik-Chamerska
tel.: 71 784 17 60, 71 784 17 61
e-mail: anna.drabik-chamerska@umw.edu.pl

Rezydenci Oddziału Klinicznego Alergologii Dziecięcej

Lek. Anna Birecka
tel.: 71 770 30 93

Lek. Aleksandra Czarnota
tel.: 71 770 30 93

Lek. Ewelina Drytkiewicz
tel.: 71 770 30 93

Lek. Barbara Łyskawa
tel.: 71 770 30 93

Lek. Joanna Szyszka
tel.: 71 770 30 93

Lek. Kamil Bar
tel.: 71 770 30 93

Lek. Marcin Galica
tel.: 71 770 30 93

Lek. Piotr Werner
tel.: 71 770 30 93

Rezydenci Oddziału Klinicznego Kardiologiczno-Pediatrycznego

Lek. Tatsiana Yersh
tel.: 71 770 30 97

Lek. Kajetan Kawecki
tel.: 71 770 30 97

Lek. Michał Stępkowski
tel.: 71 770 30 97

W Oddziale Klinicznym Alergologii Dziecięcej oraz Oddziale Kardiologiczno-Pediatrycznym hospitalizujemy pacjentów od 0 do 18 roku życia.
W skład zespołu pracowników kliniki wchodzą specjaliści pediatrii, alergologii, chorób płuc dzieci oraz kardiologii dziecięcej.
 
Poradnie i Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
 
Rejestracja – Przyjęcie na Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej
tel. 71 770 30 93
 
Rejestracja – Przyjęcie na Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny
tel. 71 770 30 97
 
Rejestracja - Poradnie
tel.: 71 770 31 25
 
Izba Przyjęć
tel.: 71 770 31 11
 
Statystyka-Ruch Chorych
tel.: 71 770 31 37
 
Portiernia
tel.: 71 784 24 73
 
Poradnia Alergologiczna
tel.: 71 770 31 25
 
Poradnia Kardiologiczna
tel.: 71 770 31 25
 
Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej
 
Punkt Pielęgniarski
tel.: 71 770 30 99
 
Gabinet Zabiegowy
tel.: 71 770 31 03
 
Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny
 
Dyżurka Pielęgniarska
tel.: 71 770 31 01
 
Gabinet Zabiegowy
tel.: 71 770 31 02
 
Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
Dr n. med. Ewa Willak-Janc
tel.: 71 770 30 95
 
Pracownia USG
Kierownik
Dr n. med. Jadwiga Szczerbowska-Ociepko
tel.: 71 770 31 08
 
Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia
Kierownik
Dr n. med. Ewa Masłowska
tel.: 71 770 31 36

- Epidemiologia chorób alergicznych i astmy oskrzelowej u dzieci i dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich w południowo-zachodniej Polsce - rola czynników środowiskowych w zapobieganiu występowania tych schorzeń

- Odrębności bakteryjnej mikrobioty dróg oddechowych w wymazie z jamy ustno-gardłowej oraz kondensatach powietrza wydychanego w przebiegu astmy oskrzelowej w populacji dziecięcej

- Arginina i jej analogi jako nowe biomarkery oznaczane w surowicy i kondensacie wydychanego powietrza w celu rozpoznawania i monitorowania przebiegu astmy oskrzelowej w populacji dziecięcej

- Ocena jakości życia i wybranych parametrów klinicznych w alergicznym nieżycie nosa u dzieci.

- Modyfikacje epigenetyczne w okresie prenatalnym związane z działaniem czynników środowiskowych i diety matki w odniesieniu do występowania chorób alergicznych u dzieci.

- Ekspresja genu SERPING1 u chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym.

- Genetyka chorób alergicznych: działalność naukowa w tym obszarze ma na celu poznanie i zrozumienie roli czynników genetycznych w patogenezie atopowego zapalenia skóry i innych schorzeń alergicznych. Najważniejsze tematy badawcze realizowane w obszarze genetyki:

  • Polimorfizmy w obrębie Toll-like receptorów i receptora CD14 u dzieci obciążonych atopią.

  • Warianty genetyczne w obrębie regionów chromosomowych sprzężonych z atopowym zapaleniem skóry (polimorfizmy i mutacje w regionie chromosomowym 1q21: FLG, FLG2, SPRP2B, HRNR oraz polimorfizmy zlokalizowane w regionie chromosomowym 11q13) jako czynnik prognostyczny rozwoju schorzeń atopowych.

  • Znaczenie prognostyczne polimorfizmów wybranych genów sprzężonych z atopowym zapaleniem skóry (AP5B1/OVOL1, IL4/KIF3A, ACLT9, COL5A3, MMP9) w rozwoju marszu alergicznego.

- Fenotypy atopowego zapalenia skóry u dzieci – charakterystyka w oparciu o cechy kliniczne, czynniki genetyczne, biomarkery i stopień odpowiedzi na leczenie.

Laboratorium Genetyczne Katedry:

Przy Katedrze działa Laboratorium Genetyczne prowadzące badania genetyczne oparte o metodę Real-Time PCR z wykorzystaniem sond hybrydyzacyjnych.

Współpraca międzynarodowa i krajowa:

National Heart and Lung Institute, Imperial College Londyn, Wielka Brytania

Faculty of Epidemiology and Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londyn, Wielka Brytania

Asthma and Allergy Department of the Dr von Hauner Children’s Hospital, University of Munich, Niemcy

Laboratorium Genomiki i Informatyki , Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

Projekty finansowane w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

5 Ramowy Program Unii Europejskiej: 2002-2004- Environmental Influences and Infection as Aetiological Agencies in Atopy and Asthma in Young Children, AMICS kierownik projektu Prof. P. Cullinan, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania

6 Ramowy Program Unii Europejskiej: 2006-2011- A multidisciplinary study to identify the genetic and environmental causes of asthma in the European Community GABRIEL, kierownik projektu Prof. W. Cookson, Imperial College, Londyn, Wielka Brytania

6 Ramowy Program Unii Europejskiej: 2007-2009- Forum for Allergy Prevention FORALLVENT- 6PR UE, kierownik projektu Prof. Erica von Mutius, Ludwig-Maximilians University, Monachium, Niemcy

7 Ramowy Program Unii Europejskiej: 7PR: 2WAYS Communicating Life Science Research.

Granty Narodowego Centrum Nauki

OPUS 1 : 2011-2014 „Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce”, kierownik grantu dr hab. n. med. Barbara Sozańska, profesor uczelni

OPUS 9: 2016-2021 „Modyfikacje epigenetyczne w okresie płodowym związane ze statusem atopii u matki oraz dietą, jako czynnik ryzyka wystąpienia IgE zależnej alergii pokarmowej oraz świszczącego oddechu u dziecka w pierwszym roku życia, badanie EWAS.” Kierownik: dr n. med. Hanna Danielewicz

Apple allergy: causes and factors influencing fruits allergenic properties - review. [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA SIEKIERZYŃSKA, [AUT.] DOROTA PIASECKA-KWIATKOWSKA, ALEKSANDER MYSZKA, MARTA BURZYŃSKA, BARBARA SOZAŃSKA, TOMASZ SOZAŃSKI. Clin.Transl.Allergy 2021 Vol.11 no.4 art.e12032 [8 s.], tab. bibliogr. 57 poz. summ. DOI: 10.1002/clt2.12032

Asthma in farm children is more determined by genetic polymorphisms and in non‐farm children by environmental factors. [AUT.] NORBERT KRAUTENBACHER, MICHAEL KABESCH, ELISABETH HORAK, CHARLOTTE BRAUN-FAHRLANDER, JON GENUNEIT, ANDRZEJ BOZNAŃSKI, ERIKA VON MUTIUS, FABIAN THEIS, CHRISTIANE FUCHS, MARKUS J. EGE. Pediatr.Allergy Immunol. 2021 Vol.32 no.2 s.295-304, ryc. tab. bibliogr. 32 poz. summ. DOI: 10.1111/pai.13385

Diet modifications in primary prevention of asthma. Where do we stand?. [AUT. KORESP.] BARBARA SOZAŃSKA, [AUT.] HANNA SIKORSKA-SZAFLIK. Nutrients 2021 Vol.13 no.1 art.173 [18 s.], ryc. tab. bibliogr. 130 poz. summ. DOI: 10.3390/nu13010173

Exhaled breath condensate - a non-Invasive approach for diagnostic methods in asthma. [AUT. KORESP.] JOANNA POŁOMSKA, [AUT.] KAMIL BAR, BARBARA SOZAŃSKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.12 art.2697 [17 s.], tab. bibliogr. 127 poz. summ. DOI: 10.3390/jcm10122697

IL4RA gene expression in relation to I50V, Q551R and C-3223T polymorphisms. [AUT. KORESP.] HANNA DANIELEWICZ, [AUT.] ANNA DĘBIŃSKA, ANNA DRABIK-CHAMERSKA, DANUTA KALITA, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.1 s.17-22, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. summ. DOI: 10.17219/acem/127031

Maternal atopy and offspring epigenome-wide methylation signature. [AUT. KORESP.] HANNA DANIELEWICZ, [AUT.] ARTUR GURGUL, ANNA DĘBIŃSKA, GRZEGORZ MYSZCZYSZYN, TOMASZ SZMATOŁA, ANNA MYSZKAL, IGOR JASIELCZUK, ANNA DRABIK-CHAMERSKA, LIDIA HIRNLE, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Epigenetics 2021 Vol.16 no.6 s.629-641, ryc. tab. bibliogr. 80 poz. summ. DOI: 10.1080/15592294.2020.1814504

New treatments for atopic dermatitis targeting skin barrier repair via the regulation of FLG expression. [AUT. KORESP.] ANNA DĘBIŃSKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.11 art.2506 [24 s.], ryc. tab. bibliogr. 210 poz. summ. DOI: 10.3390/jcm10112506

Primary prevention of food allergy - environmental protection beyond diet. [AUT. KORESP.] HANNA SIKORSKA-SZAFLIK, [AUT.] BARBARA SOZAŃSKA. Nutrients 2021 Vol.13 no.6 art.2025 [18 s.], ryc. bibliogr. 82 poz. summ. DOI: 10.3390/nu13062025

Sensitisation patterns and allergy outcomes in pregnant women living in the urban area. [AUT. KORESP.] HANNA DANIELEWICZ, [AUT.] ANNA DĘBIŃSKA, GRZEGORZ MYSZCZYSZYN, ANNA MYSZKAL, LIDIA HIRNLE, ANNA DRABIK-CHAMERSKA, DANUTA KALITA, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Allergy Asthma Clin.Immunol. 2021 Vol.17 art.46 [10 s.], ryc. tab. bibliogr. 49 poz. summ. DOI: 10.1186/s13223-021-00547-0

The role of vitamin D in respiratory allergies prevention. Why the effect Is so difficult to disentangle?. [AUT.] HANNA SIKORSKA-SZAFLIK, BARBARA SOZAŃSKA. Nutrients 2020 Vol.12 no.6 art.1801 [9 s.], ryc. bibliogr. 47 poz. summ. DOI: 10.3390/nu12061801

Assessment of weight and height of patients with primary immunodeficiency disorders and group of children with recurrent respiratory tract infections. [AUT. KORESP.] KAROLINA PIENIAWSKA-ŚMIECH, [AUT.] KAMIL BAR, MATEUSZ BABICKI, KAROL ŚMIECH, ALEKSANDRA LEWANDOWICZ-USZYŃSKA. BMC Immunol. 2020 Vol.21 art.42 [10 s.], ryc. bibliogr. 30 poz. summ. DOI: 10.1186/s12865-020-00372-x

Chromosome 11q13.5 variant as a risk factor for atopic dermatitis in children. [AUT. KORESP.] ANNA DĘBIŃSKA, [AUT.] HANNA DANIELEWICZ, ANNA DRABIK-CHAMERSKA, DANUTA KALITA, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Adv.Dermatol.Allergol. 2020 Vol.37 no.1 s.103-110, ryc. tab. bibliogr. 40 poz. summ. DOI: 10.5114/ada.2020.93388

Long range correlations of the ion current in SV channels. Met3PbCl influence study. [AUT.] JANUSZ MIŚKIEWICZ, ZENON TRELA, ZBIGNIEW BURDACH, WALDEMAR KARCZ, WANDA BALIŃSKA-MIŚKIEWICZ. PLoS One 2020 Vol.15 no.3 art.e0229433 [15 s.], ryc. tab. bibliogr. 60 poz. summ. DOI: 10.1371/journal.pone.0229433

Long-term follow-up of implantable cardioverter-defibrillators in children: indications and outcomes. [AUT.] JOANNA KWIATKOWSKA, SZYMON BUDREJKO, MAREK WASICIONEK, JAROSŁAW MEYER-SZARY, ANDRZEJ LUBINSKI, MACIEJ KEMPA. Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.1 s.123-133, ryc. tab. bibliogr. 40 poz. summ. DOI: 10.17219/acem/110313

Peak nasal inspiratory flow in children with allergic rhinitis. Is it related to the quality of life?. [AUT.] H[ANNA] SIKORSKA-SZAFLIK, B[ARBARA] SOZAŃSKA. Allergol.Immunopathol. 2020 Vol.48 no.2 s.187-193. DOI: 10.1016/j.aller.2019.08.002

Quality of life in allergic rhinitis - children's and their parents' perspective in Polish urban and rural population. [AUT.] HANNA SIKORSKA-SZAFLIK, BARBARA SOZAŃSKA. Health Qual.Life Outcomes 2020 Vol.18 art.64 [8 s.], ryc. tab. bibliogr. 24 poz. summ. DOI: 10.1186/s12955-020-01315-1

Atypical and typical bacteria in children with community acquired pneumonia. [AUT.] A[GNIESZKA] JAMA-KMIECIK, M[AGDALENA] FREJ-MĄDRZAK, J[OLANTA] SAROWSKA, D[OROTA] TERYKS-WOŁYNIEC, A[NNA] SKIBA, I[RENA] CHOROSZY-KRÓL. Adv.Exp.Med.Biol. 2019 Vol.1160: Neuroscience and respiration. Vol.43: Advances in pulmonary medicine: research and innovations s.65-71, tab. bibliogr. summ, Publikacja w serii wydawnictwa Springer. DOI: 10.1007/5584_2019_377

Genetic polymorphisms in pattern recognition receptors are associated with allergic diseases through gene-gene interactions. [AUT.] ANNA DĘBIŃSKA, HANNA DANIELEWICZ, ANNA DRABIK-CHAMERSKA, DANUTA KALITA, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.8 s.1087-1094, tab. bibliogr. 50 poz. summ. DOI: 10.17219/acem/104538

Microbiome in the primary prevention of allergic diseases and bronchial asthma. [AUT.] B[ARBARA] SOZAŃSKA. Allergol.Immunopathol. 2019 Vol.47 no.1 s.79-84, tab. bibliogr. 41 poz. summ. DOI: 10.1016/j.aller.2018.03.005

Raw cow's milk and its protective effect on allergies and asthma. [AUT.] BARBARA SOZAŃSKA. Nutrients 2019 Vol.11 no.2 art.469 [11 s.], bibliogr. 73 poz. summ. DOI: 10.3390/nu11020469

An approach to the asthma-protective farm effect by geocoding: good farms and better farms. [AUT.] S.E.K. MULLER-ROMPA, I. MARKEVYCH, A.J. HOSE, G. LOSS, I.M. WOUTERS, J. GENUNEIT, C. BRAUN-FAHRLANDER, E. HORAK, A[NDRZEJ] BOZNAŃSKI, D. HEEDERIK, E. VON MUTIUS, J. HEINRICH, M.J. EGE. Pediatr.Allergy Immunol. 2018 Vol.29 no.3 s.275-282, ryc. tab. bibliogr. 40 poz. summ. DOI: 10.1111/pai.12861

Clinical and immunological characteristics of Polish patients with systemic lupus erythematosus. [AUT.] MARTYNA TOMCZYK-SOCHA, HANNA SIKORSKA-SZAFLIK, MAREK FRANKOWSKI, KAROLINA ANDRZEJEWSKA, AGNIESZKA ODZIOMEK, MAGDALENA SZMYRKA-KACZMAREK. Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.1 s.57-61, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. summ. DOI: 10.17219/acem/65860

Bacterial microbiota of the upper respiratory tract and childhood asthma. [AUT.] MARTIN DEPNER, MARKUS J. EGE, MICHAEL J. COX, SARAH DWYER, ALAN W. WALKER, LENA T. BIRZELE, JON GENUNEIT, ELISABETH HORAK, CHARLOTTE BRAUN-FAHRLANDER, HANNA DANIELEWICZ, RAINA M. MAIER, MIRIAM F. MOFFATT, WILLIAM O. COOKSON, DICK HEEDERIK, ERIKA VON MUTIUS, ANTJE LEGATZKI. J.Allergy Clin.Immunol. 2017 Vol.139 no.3 s.826-834.e13, ryc. tab. bibliogr. 46 poz. summ. DOI: 10.1016/j.jaci.2016.05.050

Diet in pregnancy - more than food. [AUT.] H[ANNA] DANIELEWICZ, G[RZEGORZ] MYSZCZYSZYN, A[NNA] DĘBIŃSKA, A. MYSZKAL, A[NDRZEJ] BOZNAŃSKI, L[IDIA] HIRNLE. Eur.J.Pediatr. 2017 Vol.176 no.12 s.1573-1579, tab. bibliogr. 40 poz. summ. DOI: 10.1007/s00431-017-3026-5

Environmental and mucosal microbiota and their role in childhood asthma. [AUT.] L.T. BIRZELE, M. DEPNER, M.J. EGE, M. ENGEL, S. KUBLIK, C. BERNAU, G.J. LOSS, J. GENUNEIT, E. HORAK, M. SCHLOTER, C. BRAUN-FAHRLANDER, H[ANNA] DANIELEWICZ, D. HEEDERIK, E. VON MUTIUS, A. LEGATZKI. Allergy 2017 Vol.72 no.1 s.109-119, ryc. tab. bibliogr. 49 poz. summ. DOI: 10.1111/all.13002

Filaggrin loss-of-function mutations as a predictor for atopic eczema, allergic sensitization and eczema-associated asthma in Polish children population. [AUT.] ANNA DĘBIŃSKA, HANNA DANIELEWICZ, ANNA DRABIK-CHAMERSKA, DANUTA KALITA, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.6 s.991-998, tab. bibliogr. 31 poz. summ. DOI: 10.17219/acem/61430

Hits and defeats of genome-wide association studies of atopy and asthma. [AUT.] HANNA DANIELEWICZ. J.Appl.Biomed. 2017 Vol.15 no.3 s.161-168, tab. bibliogr. summ. DOI: 10.1016/j.jab.2017.03.002

Identification of fungal candidates for asthma protection in a large population-based study. [AUT.] SUSANNE MUELLER-ROMPA, TOBIAS JANKE, KARIN SCHWAIGER, MELANIE MAYER, JOHANN BAUER, JON GENUNEIT, CHARLOTTE BRAUN-FAHRLAENDER, ELISABETH HORAK, ANDRZEJ BOZNAŃSKI, ERIKA VON MUTIUS, MARKUS J. EGE. Pediatr.Allergy Immunol. 2017 Vol.28 no.1 s.72-78, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. summ. DOI: 10.1111/pai.12665

Changes in the prevalence of cigarette smoking and quitting smoking determinants in adult inhabitants of rural areas in Poland between 2003 and 2012. [AUT.] B[ARBARA] SOZAŃSKA, N. PEARCE, M. BŁASZCZYK, A[NDRZEJ] BOZNAŃSKI, P. CULLINAN. Public Health 2016 Vol.141 s.178-184, tab. bibliogr. 19 poz. summ. DOI: 10.1016/j.puhe.2016.09.024

Influence of PM1 and PM2.5 on lung function parameters in healthy schoolchildren - a panel study. [AUT.] A. ZWOŹDZIAK, I. SÓWKA, E[WA] WILLAK-JANC, J. ZWOŹDZIAK, K. KWIECIŃSKA, W[ANDA] BALIŃSKA-MIŚKIEWICZ. Environ.Sci.Pollut.Res. 2016 Vol.23 no.23 s.23892-23901, ryc. tab. bibliogr. 31 poz. summ. DOI: 10.1007/s11356-016-7605-1

Changes in atopy prevalence and sibship effect in rural population at all ages. [AUT.] B[ARBARA] SOZAŃSKA, N. PEARCE, M. BŁASZCZYK, A[NDRZEJ] BOZNAŃSKI, P. CULLINAN. Allergy 2015 Vol.70 no.6 s.661-666, tab. bibliogr. 21 poz. summ. DOI: 10.1111/all.12623

Hydrolysis with Cucurbita ficifolia serine protease reduces antigenic response to bovine whey protein concentrate and αs-casein. [AUT.] KONRAD BABIJ, JOANNA BAJZERT, ANNA DĄBROWSKA, MAREK SZOŁTYSIK, ALEKSANDRA ZAMBROWICZ, GERT LUBEC, TADEUSZ STEFANIAK, EWA WILLAK-JANC, JÓZEFA CHRZANOWSKA. Amino Acids 2015 Vol.47 no.11 s.2335-2343, ryc. tab. bibliogr. 35 poz. summ. DOI: 10.1007/s00726-015-2013-2

Safety and efficacy of pimecrolimus in atopic dermatitis: a 5-year randomized trial. [AUT.] BARDUR SIGURGEIRSSON, ANDRZEJ BOZNAŃSKI, GAIL TODD, ANDRE VERTRUYEN, MARIE-LOUISE A. SCHUTTELAAR, XUEJUN ZHU, UWE SCHAUER, PAUL QAQUNDAH, YVES POULIN, SIGURDUR KRISTJANSSON, ANDREA VON BERG, ANTONIO NIETO, MARK BOGUNIEWICZ, AMY S. PALLER, RADA DAKOVIC, JOHANNES RING, THOMAS LUGER. Pediatrics 2015 Vol.135 no.4 s.597-606, ryc. tab. bibliogr. 40 poz. summ. DOI: 10.1542/peds.2014-1990

The role of vitamin D in atopic dermatitis. [AUT.] ANNA DĘBIŃSKA, HANNA SIKORSKA-SZAFLIK, MAGDALENA URBANIK, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Dermatitis 2015 Vol.26 no.4 s.155-161, bibliogr. 73 poz. summ. DOI: 10.1097/DER.0000000000000128

Atopy and allergic respiratory disease in rural Poland before and after accession to the European Union. [AUT.] BARBARA SOZAŃSKA, MATEUSZ BŁASZCZYK, NEIL PEARCE, PAUL CULLINAN. J.Allergy Clin.Immunol. 2014 Vol.133 no.5 s.1347-1353, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. summ. DOI: 10.1016/j.jaci.2013.10.035

Diagnostyka molekularna alergii pokarmowej - czy wiemy więcej?(Component-resolved diagnostics of food allergy - do we know more?). [AUT.] WANDA BALIŃSKA-MIŚKIEWICZ. Post.Hig.Med.Dośw. 2014 Vol.68 s.754-767, ryc. bibliogr. 65 poz. streszcz. summ. DOI: 10.5604/17322693.1108336

Rola receptorów Toll-podobnych (TLR) w patogenezie schorzeń alergicznych - gdzie leży prawda?(The role of Toll-like receptors in the pathogenesis of allergic diseases - where is the truth?). [AUT.] ANNA DĘBIŃSKA, ANDRZEJ BOZNAŃSKI. Post.Hig.Med.Dośw. 2014 Vol.68 s.230-237, ryc. bibliogr. 64 poz. streszcz. summ. DOI: 10.5604/17322693.1093202

Asthma and allergies: is the farming environment (still) protective in Poland? The GABRIEL Advanced Studies. [AUT.] S.J. MACNEILL, B[ARBARA] SOZAŃSKA, H[ANNA] DANIELEWICZ, A[NNA] DĘBIŃSKA, A[LEKSANDRA] KOSMĘDA, A[NDRZEJ] BOZNAŃSKI, S. ILLI, M. DEPNER, C. STRUNZ-LEHNER, M. WASER, G. BUCHELE, E. HORAK, J. GENUNEIT, D. HEEDERIK, C. BRAUN-FAHRLANDER, E. VON MUTIUS, P. CULLINAN. Allergy 2013 Vol.68 no.6 s.771-779, ryc. tab. bibliogr. 32 poz. summ. DOI: 10.1111/all.12141

Consumption of unpasteurized milk and its effects on atopy and asthma in children and adult inhabitants in rural Poland. [AUT.] B[ARBARA] SOZAŃSKA, N. PEARCE, K. DUDEK, P. CULLINAN. Allergy 2013 Vol.68 no.5 s.644-650, ryc. tab. bibliogr. 27 poz. summ. DOI: 10.1111/all.12147

Health-related quality of life in rural children living in four European countries: the GABRIEL study. [AUT.] LAURA STOCKLIN, GEORG LOSS, ERIKA VON MUTIUS, JULIANE WEBER, JON GENUNEIT, ELISABETH HORAK, BARBARA SOZAŃSKA, HANNA DANIELEWICZ, PAUL CULLINAN, DICK HEEDERIK, CHARLOTTE BRAUN-FAHRLANDER. Int.J.Publ.Health 2013 Vol.58 no.3 s.355-366, ryc. tab. bibliogr. 37 poz. summ. DOI: 10.1007/s00038-012-0410-9

1H NMR-based metabolomics studies of urine reveal differences between type 1diabetic patients with high and low HbAc1 values. [AUT.] STANISŁAW DEJA, EWA BARG, PIOTR MŁYNARZ, ALEKSANDER BASIAK, EWA WILLAK-JANC. J.Pharm.Biomed.Anal. 2013 Vol.83 s.43-48, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. summ. DOI: 10.1016/j.jpba.2013.04.017

The combined effects of family size and farm exposure on childhood hay fever and atopy. [AUT.] JON GENUNEIT, DAVID P. STRACHAN, GISELA BUCHELE, JULIANE WEBER, GEORG LOSS, BARBARA SOZAŃSKA, ANDRZEJ BOZNAŃSKI, ELISABETH HORAK, DICK HEEDERIK, CHARLOTTE BRAUN-FAHRLANDER, ERIKA VON MUTIUS. Pediatr.Allergy Immunol. 2013 Vol.24 no.3 s.293-298, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. summ. DOI: 10.1111/pai.12053

Wpływ stężeń pyłów (PM1, PM2,5, PM10) w środowisku wewnątrz szkoły na wartości wskaźników spirometrycznych u dzieci(Influence of PM1, PM2.5, PM10 concentrations in indoor school environment on spirometric parameters in schoolchildren). [AUT.] ANNA ZWOŹDZIAK, IZABELA SÓWKA, MAGDALENA FORTUNA, WANDA BALIŃSKA-MIŚKIEWICZ, EWA WILLAK-JANC, JERZY ZWOŹDZIAK. Rocz.Ochr.Śr. 2013 T.15 nr 3 s.2022-2038, ryc. tab. bibliogr. 27 poz. summ.

Cardiotoxicity of oncological treatment in children. [AUT.] WIOLETA KUCHARSKA, MARTA NEGRUSZ-KAWECKA, MAŁGORZATA GROMKOWSKA. Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.3 s.281-288, bibliogr. 41 poz. streszcz. summ.

Farming environments and childhood atopy, wheeze, lung function, and exhaled nitric oxide. [AUT.] OLIVER FUCHS, JON GENUNEIT, PHILIPP LATZIN, GISELA BUCHELE, ELISABETH HORAK, GEORG LOSS, BARBARA SOZAŃSKA, JULIANE WEBER, ANDRZEJ BOZNAŃSKI, DICK HEEDERIK, CHARLOTTE BRAUN-FAHRLANDER, URS FREY, ERIKA VON MUTIUS. J.Allergy Clin.Immunol. 2012 Vol.130 no.2 s.382-388, 388.e.1-388.e.6, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. summ.

Protection from childhood asthma and allergy in Alpine farm environments - the GABRIEL Advanced Studies. [AUT.] SABINA ILLI, MARTIN DEPNER, JON GENUNEIT, ELISABETH HORAK, GEORG LOSS, CHRISTINE STRUNZ-LEHNER, GISELA BUCHELE, ANDRZEJ BOZNAŃSKI, HANNA DANIELEWICZ, PAUL CULLINAN, DICK HEEDERIK, CHARLOTTE BRAUN-FAHRLANDER, ERIKA VON MUTIUS. J.Allergy Clin.Immunol. 2012 Vol.129 no.6 s.1470-1477, 1477.e1-1477.e6, ryc. tab. bibliogr. 23 + E9 poz. summ

Metabolites of L-ARG in exhaled breath condensate and serum are not biomarkers of bronchial asthma in children. [AUT. KORESP.] JOANNA POŁOMSKA, [AUT.] BARBARA SOZAŃSKA. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.1 art.252 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 29 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm11010252

Fermented food in asthma and respiratory allergies-chance or failure?. [AUT. KORESP.] ANNA DĘBIŃSKA, [AUT.] BARBARA SOZAŃSKA. Nutrients 2022 Vol.14 no.7 art.1420 [22 s.], tab., bibliogr. 156 poz., summ. DOI: 10.3390/nu14071420