Katedra Fizjologii i Patofizjologii

ul. T. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 91, 71 784 14 22
faks: 71 784 00 92

Zakład Fizjologii

Zakład Patofizjologii

Kierownik Katedry
prof. dr. hab. Beata Ponikowska

ul. T. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 91, 71 784 14 22
faks: 71 784 00 92
e-mail: sandra.miklus@umw.edu.pl
e-mail: wl-42.1@umw.edu.pl
e-mail: wl-42.2@umw.edu.pl

Sekretariat
mgr Sandra Miklus-Jaroszewicz
tel.: 71 784 00 91, 71 784 14 22, fax: 71 784 00 92
e-mail: sandra.miklus@umw.edu.pl

Struktura jednostki

  • Zakład Fizjologii (Department of Physiology)
  • Zakład Patofizjologii ( Department of Pathophysiology)

 

 
Zakład Fizjologii Kierownik 
prof. dr hab. Beata Ponikowska
tel.: 71 784 14 22
e-mail: beata.ponikowska@umw.edu.pl
Adiunkt
dr hab. Bartłomiej Paleczny
tel.: 71 784 14 37
e-mail: bartlomiej.paleczny@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Agnieszka Siennicka
tel.: 71 784 14 26
e-mail: agnieszka.siennicka@umw.edu.pl

Starsi wykładowca
dr Agnieszka Buldańczyk (adiunkt dydaktyczny English Division)
tel.: 71 784 14 27
e-mail: agnieszka.buldanczyk@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr Urszula Wasilewska
tel.: 71 784 14 26
e-mail: u.wasilewska@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr Wojciech Woźniak (adiunkt dydaktyczny)
tel.: 71 784 14 27
e-mail: wojciech.wozniak@umw.edu.pl

Asystent
mgr Dorota Adamiec (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ- Ratownictwo medyczne)
tel.: 71 784 14 25
e-mail: dorota.adamiec@umw.edu.pl

Asystent

lek. Karolina Bula (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ Położnictwo)
tel.: 71 784 14 28
e-mail: k.bula@umw.edu.pl

Asystent

mgr inż. Wojciech Łopusiewicz (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ- Fizjoterapia)
tel.: 71 784 14 28
e-mail: wojciech.lopusiewicz@umw.edu.pl

Asystent

mgr Adrianna Nowicka – Czudak
tel.: 71 784 14 25
e-mail: adrianna.nowicka@umw.edu.pl

Asystent

mgr Tymoteusz Okupnik
tel.: 71 784 14 28
e-mail: tymoteusz.okupnik@umw.edu.pl

Asystent

mgr Anna Podsiadły
tel.: 71 784 14 28
e-mail: anna.podsiadly@umw.edu.pl

Asystent

dr Rafał Seredyński
tel.: 71 784 14 37
e-mail: rafal.seredynski@umw.edu.pl

Asystent

mgr Ewa Witkowska – Okupnik (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ Pielęgniarstwo)
tel.: 71 784 14 25
e-mail: ewa.witkowska-okupnik@umw.edu.pl

Asystent

dr inż. Małgorzata Wyciszkiewicz
tel.: 71 784 14 25
e-mail: malgorzata.wyciszkiewicz@umw.edu.pl

Zakład Patofizjologii Kierownik 
Dr hab. Tadeusz Sebzda
tel.: 71 784 14 24
e-mail: tadeusz.sebzda@umw.edu.pl
Adiunkt
dr inż. Lech Kipiński
tel.: 71 784 12 65
e-mail: lech.kipinski@umw.edu.pl
Adiunkt dydaktyczny
dr Agnieszka Siennicka
tel.: 71 784 14 26
e-mail: agnieszka.siennicka@umw.edu.pl
Doktorant
Lek. Barbara Dziadkowiec-Macek
e-mail: barbara.dziadkowiec@student.umw.edu.pl

Doktorant

Lek. Irena Wolińska
e-mail: irena.wolinska@student.umw.edu.pl

 

Beata Godzina
tel.: 71 784 14 33
e-mail: beata.godzina@umw.edu.pl
mgr Małgorzata Gromek
tel.: 71 784 14 33
e-mail: malgorzata.gromek@umw.edu.pl
mgr Joanna Kopcińska
tel.: 71 784 14 33
e-mail: joanna.kopcinska@umw.edu.pl

Bożena Zawadzka
tel.: 71 784 14 33
e-mail: bozena.zawadzka@umw.edu.pl

mgr inż. Ewa Nowak
tel.: 71 784 12 65
e-mail: ewa.nowak@umw.edu.pl
Agnieszka Dudzic
tel.: 71 784 12 65
email: agnieszka.dudzic@umw.edu.pl

 

Obecnie trwają procedury formalne, związanie z reorganizacją kół naukowych działających przy Katedrze Fizjologii i Patofizjologii UMW.
Studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka (w szczególności, funkcjonowania mechanizmów odruchowej kontroli autonomicznej w układzie krążenia i oddechowym), prosimy o kontakt bezpośrednio z opiekunem – dr Bartłomiej Paleczny, e-mail: bartlomiej.paleczny@umed.wroc.pl.