Katedra Fizjologii i Patofizjologii

ul. T. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 91, 71 784 14 22
faks: 71 784 00 92

Zakład Fizjologii

Zakład Patofizjologii

Kierownik Katedry
prof. dr. hab. Beata Ponikowska

ul. T. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 91, 71 784 14 22
faks: 71 784 00 92
e-mail: beata.ponikowska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat
mgr Sandra Miklus-Jaroszewicz
tel.: 71 784 00 91, 71 784 14 22, fax: 71 784 00 92
e-mail: sandra.miklus@umw.edu.pl

e-mail: wl-42.1@umw.edu.pl
e-mail: wl-42.2@umw.edu.pl

Struktura jednostki

 • Zakład Fizjologii (Department of Physiology)
 • Zakład Patofizjologii ( Department of Pathophysiology)

 

 
Zakład Fizjologii

Kierownik 
prof. dr hab. Beata Ponikowska

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 22
e-mail: beata.ponikowska@umw.edu.pl

Adiunkt
dr hab. Bartłomiej Paleczny

(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 37
e-mail: bartlomiej.paleczny@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt

dr Agnieszka Siennicka 

(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 26
e-mail: agnieszka.siennicka@umw.edu.pl

Polska Platfroma Medyczna

Starszy wykładowca
dr Agnieszka Buldańczyk (adiunkt dydaktyczny English Division) 

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 27
e-mail: agnieszka.buldanczyk@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr Wojciech Woźniak (adiunkt dydaktyczny)

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 27
e-mail: wojciech.wozniak@umw.edu.pl

Asystent
mgr Dorota Adamiec - Doktorant (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ- Ratownictwo medyczne)

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 25
e-mail: dorota.adamiec@umw.edu.pl

Asystent

mgr Tymoteusz Okupnik (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ Położnictwo)

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 28
e-mail: tymoteusz.okupnik@umw.edu.pl

Asystent

mgr Adrianna Nowicka – Czudak

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 25
e-mail: adrianna.nowicka@umw.edu.pl

Asystent

mgr inż. Wojciech Łopusiewicz (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ- Fizjoterapia)

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 28
e-mail: wojciech.lopusiewicz@umw.edu.pl

Asystent

dr Rafał Seredyński 

(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 37
e-mail: rafal.seredynski@umw.edu.pl

Polska Platfroma Medyczna

Asystent

dr inż. Małgorzata Wyciszkiewicz

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 25
e-mail: malgorzata.wyciszkiewicz@umw.edu.pl

Asystent

mgr Ewa Witkowska – Okupnik (Koordynator przedmiotu Fizjologia na WNoZ Pielęgniarstwo)

(grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 25
e-mail: ewa.witkowska-okupnik@umw.edu.pl

Asystent

mgr Agnieszka Witek

(grupa dydaktyczna)

e-mail: a.witek@umw.edu.pl

tel.: 71 784 14 25

Asystent

mgr Aleksandra Partyńska

(grupa dydaktyczna)

tel.: 71 784 14 28

e-mail: a.partynska@umw.edu.pl

 

Doktorant

lek. Karolina Bula-Hradzka

(grupa dydaktyczna)

e-mail: 

karolina.bula@student.umw.edu.pl

Doktorant

lek. Maksym Jura

(grupa dydaktyczna)

e-mail:  maksym.jura@student.umw.edu.pl

Zakład Patofizjologii

Kierownik 
Dr hab. Tadeusz Sebzda

(grupa badawczo - dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 24
e-mail: tadeusz.sebzda@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt
dr inż. Lech Kipiński

(grupa badawczo - dydaktyczna)
tel.: 71 784 12 65
e-mail: lech.kipinski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt dydaktyczny
dr Wojciech Woźniak
tel.: 71 784 14 27
e-mail: wojciech.wozniak@umw.edu.pl

Asystent

lek. Arkadiusz Szkutnik

(grupa dydaktyczna)

e-mail:  arkadiusz.szkutnik@umw.edu.pl

Asystent

lek. Jakub Dynia

(grupa dydaktyczna)

e-mail: jakub.dynia@umw.edu.pl

Asystent (Doktorant)
Lek. Barbara Dziadkowiec-Macek

(grupa dydaktyczna)
e-mail: barbara.dziadkowiec-macek@umw.edu.pl

Doktorant

Lek. Irena Anna Dykiert

(grupa dydaktyczna)
e-mail: irena.wolinska@student.umw.edu.pl

 

Asystent 

lek. Sebastian Wirzman

(grupa dydaktyczna)

e-mail: sebastian.wirzman@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny English Division

dr Agnieszka Buldańczyk 
tel.: 71 784 14 27
e-mail: agnieszka.buldanczyk@umw.edu.pl

 

mgr Joanna Kopcińska
tel.: 71 784 14 33
e-mail: joanna.kopcinska@umw.edu.pl

Beata Godzina
tel.: 71 784 14 33
e-mail: beata.godzina@umw.edu.pl
Bożena Zawadzka
tel.: 71 784 14 33
e-mail: bozena.zawadzka@umw.edu.pl

mgr Aneta Jajko

tel.: 71 784 14 33

e-mail: aneta.jajko@umw.edu.pl

dr Marzena Gonerska

tel: 71 784 12 65

e-mail: marzena.gonerska@umw.edu.pl

Agnieszka Dudzic
tel.: 71 784 12 65
email: agnieszka.dudzic@umw.edu.pl

 

 

 

Profil jednostki (PPM)


Główne kierunki badań naukowych realizowanych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii dotyczą:

 

 • mechanizmów autonomicznej regulacji odruchowej w układzie sercowo-naczyniowym w warunkach fizjologicznych oraz w chorobach układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzonej czynności odruchów z baroreceptorów i chemoreceptorów tętniczych w przebiegu niewydolności serca,
 • zastosowania innowacyjnych rozwiązań (w tym rozwiązań informatycznych opartych na data science) wspierających zachowania prozdrowotne, profilaktykę i edukację, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z niewydolnością serca,
 • modelowania czynności mózgu w oparciu o pomiary bioelektrycznej aktywności wywołanej, w szczególności poznawczych potencjałów wywołanych mózgu, rejestrowanych w wybranych schorzeniach neurologicznych i psychiatrycznych.

 

Wybrane publikacje pracowników Katedry Fizjologii i Patofizjologii od roku 2020, z uwzględnieniem współczynnika wpływu (Impact Factor, IF) czasopisma.

 

 1. Garus M., Zdanowicz A., Fudim M., Zymliński R., Niewiński P., Paleczny B., Rosiek-Biegus M., Iwanek G., Ponikowski P., Biegus J.: Clinical determinants and prognostic significance of hypocapnia in acute heart failure, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, 2022, art.16889 [10 s.], DOI:10.1038/s41598-022-20525-9, IF(4,6)
 2. Jura M., Garus M., Krakowska K., Urban S., Błaziak M., Iwanek G., Zymliński R., Biegus J., Paleczny B.: A methodological perspective on the function and assessment of peripheral chemoreceptors in heart failure: a review of data from clinical trials, Biomolecules, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 12, 2022, art.1758 [19 s.], DOI:10.3390/biom12121758, IF(5,5)
 3. Niewiński P., Tubek S., Paleczny B., Banasiak W., Ponikowski P.: Induction of day-time periodic breathing is associated with augmented reflex response from peripheral chemoreceptors in male patients with systolic heart failure, Frontiers in Physiology, vol. 13, 2022, art.912056 [11 s.], DOI:10.3389/fphys.2022.912056, IF(4)
 4. Podsiadły A., Paleczny B., Olesińska-Mader M., Nowak K., Okupnik T., Wyciszkiewicz M., Łopusiewicz W., Ponikowski P., Ponikowska B.: Valsalva-derived measures and phenylephrine test in patients with heart failure with reduced ejection fraction receiving comprehensive neurohormonal blockade drug therapy: a 5-year event-free survival analysis, Journal of Cardiac Failure, vol. 28, nr 5, 2022, s. 744-755, DOI:10.1016/j.cardfail.2021.10.012, IF(6,7)
 5. Siński M., Berka P., Lewandowski J., Sobieraj P., Piechocki K., Paleczny B., Siennicka A.: Answering clinical questions using machine learning: should we look at diastolic blood pressure when tailoring blood pressure control?, Journal of Clinical Medicine, vol. 11, nr 24, 2022, art.7454 [14 s.], DOI:10.3390/jcm11247454, IF(3,9)
 6. Paleczny B., Seredyński R., Ponikowska B.: Inspiratory- and expiratory-gated transcutaneous vagus nerve stimulation have different effects on heart rate in healthy subjects: preliminary results, Clinical Autonomic Research, vol. 31, nr 2, 2021, s. 205-214, DOI:10.1007/s10286-019-00604-0, IF(5,625)
 7. Paleczny B., Seredyński R., Wyciszkiewicz M., Nowicka-Czudak A., Łopusiewicz W., Adamiec D., Wiecha S., Mroczek D., Chmura P., Konefał M., Maćkała K., Chromik K., Pawlik D., Andrzejewski M., Chmura J., Ponikowski P., Ponikowska B.: Low ventilatory responsiveness to transient hypoxia or breath‑holding predicts fast marathon performance in healthy middle‑aged and older men, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 11, 2021, art.10255 [17 s.], DOI:10.1038/s41598-021-89766-4, IF(4,997)
 8. Seredyński R., Pawłowska-Seredyńska K., Ponikowska B., Paleczny B.: Acute effects of increased gut microbial fermentation on the hypoxic ventilatory response in humans, Experimental Physiology, vol. 106, nr 3, 2021, s. 748-758, DOI:10.1113/EP089113, IF(2,858)
 9. Seredyński R., Okupnik T., Musz P., Tubek S., Ponikowska B., Paleczny B.: Neck chamber technique revisited: low-noise device delivering negative and positive pressure and enabling concomitant carotid artery imaging with ultrasonography, Frontiers in Physiology, vol. 12, 2021, art.703692 [13 s.], DOI:10.3389/fphys.2021.703692, IF(4,755)
 10. Tubek S., Niewiński P., Paleczny B., Langner-Hetmańczuk A., Banasiak W., Ponikowski P.: Acute hyperoxia reveals tonic influence of peripheral chemoreceptors on systemic vascular resistance in heart failure patients, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 11, 2021, art.20823 [9 s.], DOI:10.1038/s41598-021-99159-2, IF(4,997)
 11. Lis A., Łopusiewicz W., Piepoli M., Ponikowska B., Paleczny B.: Passive bilateral leg cycling with concomitant regional circulatory occlusion for testing mechanoreflex-metaboreflex interactions in humans, Clinical Autonomic Research, vol. 30, nr 6, 2020, s. 549-556, DOI:10.1007/s10286-020-00717-x, IF(4,435)
 12. Froń A., Semianiuk A., Lazuk U., Ptaszkowski K., Siennicka A., Lemiński A., Krajewski W., Szydełko T., Małkiewicz B.: Artificial intelligence in urooncology: what we have and what we expect, Cancers, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 15, nr 17, 2023, art.4282 [23 s.], DOI:10.3390/cancers15174282, IF(5,2)
 13. Błaziak M., Urban S., Wietrzyk W., Jura M., Iwanek G., Stańczykiewicz B., Kuliczkowski W., Zymliński R., Pondel M., Berka P., Danel D., Biegus J., Siennicka A.: An artificial intelligence approach to guiding the management of heart failure patients using predictive models: a systematic review, Biomedicines, vol. 10, nr 9, 2022, art.2188 [16 s.], DOI:10.3390/biomedicines10092188, IF(4,7)
 14. Jastrzębska A., Saden G., Knysz B., Pondel M., Siennicka A.: The relationship between knowledge about the pandemic and willingness to get vaccinated against SARS-CoV-2 in medical students in Poland: a cross-sectional survey, Frontiers in Public Health, Frontiers Media S.A., vol. 10, 2022, art.914462 [12 s.], DOI:10.3389/fpubh.2022.914462, IF(5,2)
 15. Siennicka A., Pondel M., Urban S., Jankowska E., Ponikowska B., Uchmanowicz I.: Patterns of locus of control in people suffering from heart failure: an approach by clustering method, Medicina, MDPI; Lietuvos gydytojų sąjunga; Lithuanian University of Health Sciences, vol. 58, nr 11, 2022, art.1542 [16 s.], DOI:10.3390/medicina58111542, IF(2,6)
 16. Urban S., Błaziak M., Jura M., Iwanek G., Ponikowska B., Horudko J., Siennicka A., Berka P., Biegus J., Ponikowski P., Zymliński R.: Machine learning approach to understand worsening renal function in acute heart failure, Biomolecules, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 12, nr 11, 2022, art.1616 [14 s.], DOI:10.3390/biom12111616, IF(5,5)
 17. Urban S., Błaziak M., Jura M., Iwanek G., Zdanowicz A., Guzik M., Borkowski A., Gajewski P., Biegus J., Siennicka A., Pondel M., Berka P., Ponikowski P., Zymliński R.: Novel phenotyping for acute heart failure - unsupervised machine learning-based approach, Biomedicines, vol. 10, nr 7, 2022, art.1514 [20 s.], DOI:10.3390/biomedicines10071514, IF(4,7)
 18. Urban S., Horożaniecka P., Włodarczak S., Błaziak M., Jura M., Zymliński R., Biegus J., Siennicka A.: Tablet-based assessment of cognitive function among heart failure patients, Critical Pathways in Cardiology, Lippincott Williams & Wilkins Ltd., vol. 21, nr 3, 2022, s. 147-152, DOI:10.1097/HPC.0000000000000291
 19. Szarek D., Miękisiak G., Szmuda T., Fercho J., Pettersson S., Kipiński L.: The impact of the COVID-19 pandemic on the number of brain tumor surgeries in Poland: a national database study, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, vol. 32, nr 11, 2023, s. 1299-1309, DOI:10.17219/acem/161726, IF(2,1)
 20. Kipiński L., Maciejowski A., Małyszczak K., Pilecki W.: High-frequency changes in single-trial visual evoked potentials for unattended stimuli in chronic schizophrenia, Journal of Neuroscience Methods, vol. 377, 2022, art.109626 [12 s.], DOI:10.1016/j.jneumeth.2022.109626, IF(3)
 21. Miękisiak G., Pettersson S., Szarek D., Morasiewicz P., Fercho J., Adamski S., Kipiński L., Szmuda T.: Acute stroke care during COVID-19: national data, Infectious Disease Reports, PagePress, vol. 14, nr 2, 2022, s. 198-204, DOI:10.3390/idr14020024, IF(3,2)
 22. Kipiński L., Kordecki W.: Time-series analysis of trial-to-trial variability of MEG power spectrum during rest state, unattended listening, and frequency-modulated tones classification, Journal of Neuroscience Methods, vol. 363, 2021, art.109318 [10 s.], DOI:10.1016/j.jneumeth.2021.109318, IF(2,987)
 23. Glaba P., Latka M., Krause M., Kroczka S., Kuryło M., Kaczorowska-Frontczak M., Walas W., Jernajczyk W., Sebzda T., West B.: EEG phase synchronization during absence seizures, Frontiers in Neuroinformatics, vol. 17, 2023, art.1169584 [12 s.], DOI:10.3389/fninf.2023.1169584, IF(3,5)
 24. Glaba P., Latka M., Krause M., Kroczka S., Kuryło M., Kaczorowska-Frontczak M., Walas W., Jernajczyk W., Sebzda T., West B.: Absence seizure detection algorithm for portable EEG devices, Frontiers in Neurology, vol. 12, 2021, art.685814 [9 s.], DOI:10.3389/fneur.2021.685814, IF(4,086)
 25. Sebzda T., Gnus J., Dziadkowiec B., Łątka M., Gburek J.: Diagnostic usefulness of selected proteases and acute phase factors in patients with colorectal adenocarcinoma, World Journal of Gastroenterology, vol. 27, nr 39, 2021, s. 6673-6688, DOI:10.3748/wjg.v27.i39.6673, IF(5,374)

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza reprezentacja na tegoroczną, V edycję prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu wiedzy fizjologicznej "Wielka Synapsa" organizowanego przez Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, zajęła I miejsce w konkursie drużynowym. Zespół w składzie: Natalia Suchecka (II rok), Julia Kokocińska (II rok), oraz Barbara Sradomska (II rok) pokonał 14 drużyn z czołowych uczelni medycznych w Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie fb wydarzenia:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088713146314


Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Człowieka działające przy Zakładzie Fizjologii Katedry Fizjologii i Patofizjologii UMW zrzesza studentów, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka poprzez udział w cyklicznych spotkaniach naukowych, moderowanych przez pracowników Zakładu, bądź udział w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii, często we współpracy z jednostkami klinicznymi UMW oraz USK. Pamiętając, że Fizjologia – określana mianem „Królowej wszystkich nauk medycznych" – obejmuje, przynajmniej w pewnej części, niemal wszystkie (o ile nie wszystkie) gałęzie medycyny, nie zawężamy tematyki spotkań naukowych i pozostajemy otwarci na propozycje zgłaszane przez studentów. Pragniemy, aby spotkania dotykały zagadnień fizjologicznych najbardziej aktualnych, szeroko dyskutowanych i wyjątkowo frapujących. Organizowane są też spotkania przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej "Wielka Synapsa".

Studentów odnajdujących w sobie żyłkę badawcza zapraszamy do udziału w projektach naukowych, realizowanych lub współrealizowanych przez Katedrę Fizjologii i Patofizjologii. Pozostawiamy również możliwość zaproponowania i przeprowadzenia „własnego" eksperymentu badawczego z obszaru szeroko pojmowanej fizjologii autonomicznego układu nerwowego, którego zwieńczeniem będzie abstrakt konferencyjny lub praca naukowa.

Chętnych do wstąpienia w szeregi SKN Fizjologii Człowieka zapraszamy do kontaktu pod adresem: szymon.buras@student.umw.edu.pl (przewodniczący SKN Fizjologii Człowieka: Szymon Buras) lub sknfizjologiiczlowieka@gmail.com .

Link do strony koła na facebooku: https://www.facebook.com/groups/514224843924562

 

Opiekun Koła: Dr hab. Bartłomiej Paleczny


Obecnie trwają procedury formalne, związanie z reorganizacją kół naukowych działających przy Katedrze Fizjologii i Patofizjologii UMW.
Studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka (w szczególności, funkcjonowania mechanizmów odruchowej kontroli autonomicznej w układzie krążenia i oddechowym), prosimy o kontakt bezpośrednio z opiekunem – dr Bartłomiej Paleczny, e-mail: bartlomiej.paleczny@umed.wroc.pl.

Informacja na temat egzaminów znajdują się w zakładkach poszczególnych Zakładów.