Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

ul. Parkowa 34
51-616 Wrocław
tel. 506223886

e-mail: agnieszka.czerniawska@umw.edu.pl

 

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Marek Jutel (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: marek.jutel@umw.edu.pl
tel. 506 223 886

Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

mgr Agnieszka Czerniawska
e-mail: agnieszka.czerniawska@umw.edu.pl
tel. 506 223 886

 

Adiunkci dydaktyczni

dr Ewa Sobańska (grupa dydaktyczna)
e-mail: ewa.sobanska@umw.edu.pl
tel. 506 224 115

Polska Platforma Medyczna

 

dr Magdalena Zemelka-Wiącek (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: magdalena.zemelka-wiacek@umw.edu.pl
tel. 506 224 077

Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkci

dr Sylwia Smolińska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: sylwia.smolinska@umw.edu.pl
tel. 506 224 112

Polska Platforma Medyczna

 

dr Paweł Gajdanowicz (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: pawel.gajdanowicz@umw.edu.pl
tel. 506 224 112

Polska Platforma Medyczna

 

dr Ewa Wyrodek (grupa dydaktyczna)
e-mail: ewa.wyrodek@umw.edu.pl
tel. 506 224 115

Polska Platforma Medyczna

Asystent

dr Anna Kosowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: anna.kosowska@umw.edu.pl
tel. 506 224 112

Polska Platforma Medyczna

 

dr Magdalena Prościak (grupa dydaktyczna)
e-mail: anna.kosowska@umw.edu.pl
tel. 506 224 112

Polska Platforma Medyczna

Pracownicy naukowo-i inżynieryjno-techniczni

mgr Iwona Słomska
e-mail: iwona.slomska@umw.edu.pl
tel. 506 224 090

Studia doktoranckie

lek. Ewa Winiarska
 

Laboratorium naukowe

tel. 506 224 077

REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ

ADIUNKT DYDAKTYCZNY

dr Ewa Sobańska (grupa dydaktyczna)
e-mail: ewa.sobanska@umw.edu.pl
tel. 506 224 115
Polska Platforma Medyczna

SYLABUS

GODZINY KONSULTACYJNE

KONSULTACJE 

Konsultacje mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem platformy TEAMS lub

w kontakcie bezpośrednim nauczyciel - student. 

Na spotkania należy umawiać się wcześniej za pomocą poczty uczelnianej: 

 NAUCZYCIEL

ADRES MAILOWY

Dr Paweł Gajdanowicz

pawel.gajdanowicz@umw.edu.pl 

Dr Anna Kosowska ( lekarz )

anna.kosowska@umw.edu.pl

Dr Magdalena Prościak ( lekarz )

magdalena.prosciak@umw.edu.pl

Dr Sylwia Smolińska

sylwia.smolinska@umw.edu.pl

Dr Ewa Sobańska  ( adiunkt dydaktyczny ) 

ewa.sobanska@umw.edu.pl 

Dr Magdalena Zemelka-Wiącek

magdalena.zemelka-wiacek@umw.edu.pl

Dr Ewa Wyrodek

ewa.wyrodek@umw.edu.pl

EGZAMIN

PLAN ZAJĘĆ

INFORMACJE DODATKOWE

 

REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ

ADIUNKT DYDAKTYCZNY

dr Ewa Sobańska (grupa dydaktyczna)
e-mail: ewa.sobanska@umw.edu.pl
tel. 506 224 115
Polska Platforma Medyczna

SYLABUS

GODZINY KONSULTACYJNE

KONSULTACJE 

Konsultacje mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem platformy TEAMS lub

w kontakcie bezpośrednim nauczyciel - student. 

Na spotkania należy umawiać się wcześniej za pomocą poczty uczelnianej: 

 NAUCZYCIEL

ADRES MAILOWY

Dr Paweł Gajdanowicz

pawel.gajdanowicz@umw.edu.pl 

Dr Anna Kosowska ( lekarz )

anna.kosowska@umw.edu.pl

Dr Magdalena Prościak ( lekarz )

magdalena.prosciak@umw.edu.pl

Dr Sylwia Smolińska

sylwia.smolinska@umw.edu.pl

Dr Ewa Sobańska  ( adiunkt dydaktyczny ) 

ewa.sobanska@umw.edu.pl 

Dr Magdalena Zemelka-Wiącek

magdalena.zemelka-wiacek@umw.edu.pl

Dr Ewa Wyrodek

ewa.wyrodek@umw.edu.pl

EGZAMIN

PLAN ZAJĘĆ

INFORMACJE DODATKOWE

TEACHING ASSISTANT

dr Magdalena Zemelka-Wiącek (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: magdalena.zemelka-wiacek@umw.edu.pl
tel. 506 224 077

Polish Medical Platform

SYLLABUS

CONSULTATION HOURS

 CLINICAL IMMUNOLOGY COURSE Faculty of Medicine, 2nd year, AY 2023/2024

CONSULTATION HOURS

It is kindly requested to make the appointment directly with the teacher by 

an e-mail in advance.

Teacher-student didactic consultations take place remotely using the MS TEAMS platform.

TEACHER

e-mail address

Paweł Gajdanowicz, PhD

pawel.gajdanowicz@umw.edu.pl 

Anna Kosowska, MD PhD

anna.kosowska@umw.edu.pl

Magdalena Prościak, MD, PhD

magdalena.prosciak@umw.edu.pl

Sylwia Smolińska, PhD

sylwia.smolinska@umw.edu.pl

Ewa Sobańska, PhD

ewa.sobanska@umw.edu.pl 

Magdalena Zemelka-Wiącek, PhD (didactic supervisor)

magdalena.zemelka-wiacek@umw.edu.pl

Ewa Wyrodek, PhD

ewa.wyrodek@umw.edu.pl

EXAM

https://outlook.office365.com/calendar/published/28cafb76b4b14d8d834b2b…

CLINICAL IMMUNOLOGY EXAM

EXAM

05.02.2024

session 

EXAM RETAKE I term

26.02.2024

retake session

EXAM RETAKE II term

04.03.2024

retake session

SCHEDULE

ADDITIONAL INFORMATION

 

PROFIL JEDNOSTKI

TEMATY BADAŃ

  1. Ocena skuteczności immunoterapii swoistej z alergenami roztoczy kurzu domowego z zastosowaniem  parametrów klinicznych i biomarkerów immunologicznych u pacjentów z alergicznym  nieżytem spojówek i nosa, z grupą verum i placebo.
  2. Ocena skuteczności immunoterapii alergenowo-swoistej z wykorzystaniem jako punkty końcowe parametrów klinicznych i biomarkerów immunologicznych u pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek wywołanym przez roztocze kurzu domowego – ocena po 3 latach od rozpoczęcia terapii.
  3. Ocena skuteczności immunoterapii alergenowo-swoistej z wykorzystaniem parametrów klinicznych i biomarkerów immunologicznych u chorych na alergiczny nieżyt nosa i spojówek wywołany roztoczami kurzu domowego.
  4. Ocena wpływu nanoplastiku na funkcjonowanie komórek immunologicznych - Analiza mitochondrialna i glikolityczna.

 

PUBLIKACJE