Katedra i Zakład Podstaw Nauk Chemicznych

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław
tel. 71 784 0 330
e-mail: wf-29@umw.edu.pl

Kierownik
Sekretariat

mgr Monika Liebenthal
tel. 71 784 0 330, fax. 71 784 0 336
e-mail:  monika.liebenthal@umw.edu.pl

Profesorowie
Adiunkci

dr hab. Joanna Burger (z d. Gałęzowska) (urlop macierzyński)
tel.71 784 0 615
e-mail: joanna.burger@umw.edu.pl

dr Anna Janicka-Kłos
tel. 71 784 0 333
e-mail: anna.janicka-klos@umw.edu.pl

dr Marta Krawczyk
tel.: 71 784 0 309
e-mail: marta.krawczyk@umw.edu.pl

dr Aleksandra Kotynia
tel. 71 784 0 332
e-mail: aleksandra.kotynia@umw.edu.pl

dr Edward Krzyżak
tel. 71 784 0 329
e-mail: edward.krzyzak@umw.edu.pl

dr Anna Kwiecień
tel.: 71 784 0 308
e-mail: anna.kwiecien@umw.edu.pl

dr inż. Aleksandra Marciniak
tel.  71 784 0 332
e-mail: aleksandra.marciniak@umw.edu.pl

dr Igor Mucha
tel.: 71 784 0 308
e-mail: igor.mucha@umw.edu.pl

dr Stanisława Plińska
tel. 71 784 0 333
e-mail: stanislawa.plinska@umw.edu.pl

dr hab. Dariusz Sarzyński
tel.: 71 784 0 309
e-mail: dariusz.sarzynski@umw.edu.pl

dr Urszula Śliwińska-Hill
tel.: 71 784 0 652
e-mail:
urszula.sliwinska-hill@umw.edu.pl

dr Katarzyna Wiglusz
tel.: 71 784 0 311
e-mail:
katarzyna.wiglusz@umw.edu.pl
  
 

Asystenci

dr inż. Małgorzata Szymańska
tel.: 71 784 0 305
e-mail: m.szymanska@umw.edu.pl

dr inż. Sebastian Szymański
tel.: 71 784 0 305
e-mail: sebastian.szymanski@umw.edu.pl

Wykładowcy

mgr Przemysław Skibiński
tel.: 71 784 0 311
e-mail: przemyslaw.skibinski@umw.edu.pl

Technicy

mgr Joanna Kaczmarczyk
tel 71 784 0 611
e-mail: joanna.kaczmarczyk@umw.edu.pl

mgr Iga Komorowska
tel.: 71 784 0 306
e-mail: iga.komorowska@umw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Nieżyńska
tel.: 71 784 0 652

e-mail: agnieszka.niezynska@umw.edu.pl

Zofia Zachaczewska
tel.: 71 784 0 306
e-mail: zofia.zachaczewska@umw.edu.pl

Farmacja

 • Chemia ogólna i nieorganiczna - I rok 
 • Praktyczne zastosowanie obliczeń chemicznych w Farmacji - I rok
 • Chemia analityczna - II rok

Analityka Medyczna

 • Podstawy obliczeń chemicznych - I rok 
 • Chemia ogólna i nieorganiczna - I rok
 • Chemia analityczna - I rok
 • Analiza instrumentalna - II rok

Dietetyka

 • Chemia ogólna/nieorganiczna - I rok 

Fakultety i przedmioty dodatkowe

 • Chemia bionieorganiczna - I rok Farmacji
 • Wprowadzenie do warsztatu naukowego badań nad lekami wybranymi metodami instrumentalnymi - I rok Farmacji i II rok Analityki medycznej
 • Współczesne metody projektowania leków - III rok Farmacji 
 • Doping w sporcie - III rok Farmacji
 • Chemia koordynacyjna w medycynie i farmacji - II rok Analityki medycznej oraz II i IV rok Farmacji
 • Innowacyjne metody instrumentalne w badaniach surowców do produkcji żywności i produktów spożywczych - I rok II stopnia Dietetyki

Komputerowo wspomagane projektowanie leków

 • Lokalizacja i charakterystyka miejsca wiązania leku
 • Dynamika oddziaływań leku z celem molekularnym
 • Przeszukiwane baz danych znanych leków pod kątem nowych zastosowań farmaceutycznych
 • Budowanie modelu miejsc aktywnych liganda (farmakofor)
 • Analiza ADME/TOX
 • projektowanie leku de novo

Badania strukturalne znanych leków, zaprojektowanych i syntetyzowanych związków oraz analiza ich stabilności

 • Rentgenowska analiza strukturalna na preparatach monokrystalicznych, fazach proszkowych lub amorficznych,
 • Metody spektroskopowe oraz analiza mikrokalorymetryczna

Analiza oddziaływań znanych i nowo projektowanych leków z celem molekularnym, ocena mechanizmu transportu leków i substancji aktywnych

 • Metody spektroskopowe
 • Izotermiczna kalorymetria miareczkowa
 • Testy immunoenzymatyczne

Kinetyka i mechanizmy przemian związków ważnych w chemii troposfery

Badanie wpływu rodników występujących w atmosferze na związki wykorzystywane
w farmacji

Samokształcenie

W ramach samokształcenia student zobowiązany jest do :

 1. Merytorycznego przygotowania się do zajęć (zgodnie z harmonogramem) opierając się na informacjach dostępnych w Materiałach dla Studentów na stronie Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Chemicznych oraz zalecanych podręcznikach (wykaz w sylabusie);
 2. Terminowego przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz terminowej ich poprawy - o ile wyniknie taka konieczność.

Farmacja I rok

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Dietetyka  I rok

Instrukcja Chemia Ogólna, Laboratorium

Analityka Medyczna - I Rok

Instrukcja do ćwiczeń z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Laboratorium

Farmacja II rok

Analityka medyczna II rok

Filmy instruktażowe

Podania o przepisanie oceny z przedmiotu realizowanego w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Chemicznych, można składać do dnia 20.10.2023 r. w sekretariacie Katedry.

Podanie należy kierować do Pani kierownik dr hab. Żanety Czyżnikowskiej (wyjatkiem są fakutety - tu adresatami są osoby odpowiedzialne za nie) wraz z załącznikami (np. sylabus przedmiotu realizowanego poza Uniwersytetem Medycznym oraz wykaz ocen).

KONSULTACJE (lato 2023/2024)

prof. dr hab. Justyna Brasuń

Środa

14:00-15:00

dr hab. Żaneta Czyżnikowska

Czwartek

11:00-12:00

dr Anna Janicka-Kłos

Piątek

11:30-12:30

dr Marta Krawczyk

Wtorek

11:00-12:00

dr Aleksandra Kotynia

Czwartek

10:00-11:00

dr Edward Krzyżak

Poniedziałek

10:00-11:00

dr Anna Kwiecień

Środa

12:00-13:00

dr inż. Aleksandra Marciniak

Środa

10:00-11:00

dr Igor Mucha

Wtorek

11:00-12:00

dr Stanisława Plińska

Poniedziałek

10:30-11:30

dr hab. Dariusz Sarzyński

Wtorek

15:45-16:45

mgr Przemysław Skibiński

Czwartek

13:00-14:00

dr inż. Małgorzata Szymańska

Wtorek

11:00-12:00

dr inż. Sebastian Szymański

Poniedziałek

12:00-13:00

dr Urszula Śliwińska-Hill

Wtorek

12:00-13:00

dr Katarzyna Wiglusz

Wtorek

10:15-11:15

06.02.2024; II rok Farmacji, Analiza klasyczna: wymienione osoby proszone są o uregulowanie sprzętu z pracowni analizy klasycznej: 20458, 20400, 20367, 4056, 20375, 20382, 20401, 20414, 21431, 20422, 20425, 18330, 20496

Terminy egzaminów w semestrze letnim

I rok Analityki Medycznej - Chemia Analityczna

1 termin: 24.06.2024, godz. 14:15 - 15:30, Sala W1

2 termin: 28.08.2024, godz. 12:00 - 13:15, Sala sem. Katedry i Zakładu Podst. Nauk Chem.

3 termin: 02.09.2024, godz. 12:00 - 13:15, Sala sem. Katedry i Zakładu Podst. Nauk Chem.

I rok Farmacji - Chemia Ogólna i Nieorganiczna

1 termin: 13.05.2024 godz. 12:00-13:00, sala W1

2. termin: 30.08.2024 godz. 10:00-12:00, sala W3

3 termin: 6.09.2024 godz. 12:00-14:00, sala sem. Katedry i Zakładu Podst. Nauk Chem.

II rok Farmacji - Chemia Analityczna 

1 temin: 24.06.2024 godz. 12:30 - 13:45, sala W1

2 termin: 02.09.2024 godz. 13:15 - 14:30, sala W3

3 termin: 09.09.2024 godz. 12:00 - 13:15, Sala sem. Katedry i Zakładu Podst. Nauk Chem.

Wyniki kolokwium 1 termin 2 Analityki Medycznej 1 rok