Katedra i Zakład Podstaw Nauk Chemicznych

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław
tel. 71 784 0 330
e-mail: wf-29@umw.edu.pl

Kierownik
Sekretariat

mgr Monika Liebenthal
tel. 71 784 0 330, fax. 71 784 0 336
e-mail: monika.liebenthal@umw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. Justyna Brasuń
tel.: 71 784 0 642
e-mail: justyna.brasun@umw.edu.pl

prof. dr hab. Irena Majerz
tel 71 784 0 305
e-mail: irena.majerz@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. Joanna Burger (z d. Gałęzowska) (urlop macierzyński)
tel.71 784 0 615
e-mail: joanna.burger@umed.wroc.pl

dr Anna Janicka-Kłos
tel. 71 784 0 615
e-mail: anna.janicka-klos@umed.wroc.pl

dr Marta Krawczyk
tel.: 71 784 0 309
e-mail: marta.krawczyk@umw.edu.pl

dr Aleksandra Kotynia
tel. 71 784 0 332
e-mail: aleksandra.kotynia@umed.wroc.pl 

dr Edward Krzyżak
tel. 71 784 0 329
e-mail: edward.krzyzak@umed.wroc.pl

dr Anna Kwiecień
tel.: 71 784 0 309
e-mail: anna.kwiecien@umw.edu.pl

dr inż. Aleksandra Marciniak
tel.  71 784 0 332
e-mail: aleksandra.marciniak@umed.wroc.pl

dr Igor Mucha
tel.: 71 784 0 308
e-mail: igor.mucha@umw.edu.pl

dr Stanisława Plińska
tel. 71 784 0 615
e-mail: stanislawa.plinska@umed.wroc.pl

dr hab. Dariusz Sarzyński
tel.: 71 784 0 309
e-mail: dariusz.sarzynski@umw.edu.pl

dr Urszula Śliwińska-Hill
tel.: 71 784 0 652
e-mail:
urszula.sliwinska-hill@umw.edu.pl

dr Katarzyna Wiglusz
tel.: 71 784 0 311
e-mail:
katarzyna.wiglusz@umw.edu.pl
  
 

Asystenci

mgr inż. Małgorzata Szymańska
tel.: 71 784 0 646
e-mail: m.szymanska@umw.edu.pl

mgr inż. Sebastian Szymański
tel.: 71 784 0 646
e-mail: sebastian.szymanski@umw.edu.pl

Wykładowcy

mgr Przemysław Skibiński
tel.: 71 784 0 311
e-mail: przemyslaw.skibinski@umw.edu.pl

Technicy

mgr Joanna Kaczmarczyk
tel 71 784 0 611
e-mail: joanna.kaczmarczyk@umw.edu.pl

mgr Iga Komorowska
tel.: 71 784 0 306
e-mail: iga.komorowska@umw.edu.pl

dr Adam Sroka
tel.: 71 784 0 309
e-mail: adam.sroka@umw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Nieżyńska
tel.: 71 784 0 652

e-mail: agnieszka.niezynska@umw.edu.pl

Zofia Zachaczewska
tel.: 71 784 0 306
e-mail: zofia.zachaczewska@umw.edu.pl

Farmacja

 • Chemia ogólna i nieorganiczna - I rok 
 • Praktyczne zastosowanie obliczeń chemicznych w Farmacji - I rok
 • Chemia analityczna - II rok

Analityka Medyczna

 • Podstawy obliczeń chemicznych - I rok 
 • Chemia ogólna i nieorganiczna - I rok
 • Chemia analityczna - I rok
 • Analiza instrumentalna - II rok

Dietetyka

 • Chemia ogólna/nieorganiczna - I rok 

Fakultety i przedmioty dodatkowe

 • Chemia bionieorganiczna - I rok Farmacji
 • Wprowadzenie do warsztatu naukowego badań nad lekami wybranymi metodami instrumentalnymi - I rok Farmacji i II rok Analityki medycznej
 • Współczesne metody projektowania leków - III rok Farmacji 
 • Doping w sporcie - III rok Farmacji
 • Analiza klasyczna i instrumentalna w chemii sądowej  - III rok Farmacji 
 • Chemia koordynacyjna w medycynie i farmacji - II rok Analityki medycznej oraz II i IV rok Farmacji
 • Współczesne metody badań biomolekuł - V rok Analityki medycznej - przedmiot dodatkowy
 • Innowacyjne metody instrumentalne w badaniach surowców do produkcji żywności i produktów spożywczych - I rok II stopnia Dietetyki

w przygotowaniu

Farmacja I rok

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Dietetyka  I rok

Analityka Medyczna - I Rok

Instrukcja do ćwiczeń z Chemii Ogólnej i Nieorganiczna, Laboratorium

Farmacja II rok

Analityka medyczna II rok

Podania o przepisanie oceny z przedmiotu realizowanego w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Chemicznych, można składać do dnia 14.10.2022 r. w sekretariacie Katedry.

Podanie należy kierować do Pani kierownik dr hab. Żanety Czyżnikowskiej (wyjatkiem są fakutety - tu adresatami są osoby odpowiedzialne za nie) wraz z załącznikami (np. sylabusem przedmiotu realizowanego poza Uniwersytetem Medycznym oraz wykazem ocen).

 

Farmacja II rok ćwiczenia z chemii analitycznej

Uwaga: kolokwium poprawkowe dla II roku farmacji z chemii analitycznej odbędzie się 12.01.2023r. o godzinie 10:00 w sali W4.