Katedra Ratownictwa Medycznego

ul. Parkowa 34
51-616 Wrocław

Kierownik Katedry
dr hab.n. med. Jacek Smereka, profesor uczelni
e-mail: jacek.smereka@umw.edu.pl

Sekretariat Katedry
Alicja Haniszewska
tel.: 71 346 82 75
e-mail: alicja.haniszewska@umw.edu.pl 

Adiunkt Dydaktyczny
mgr Kamil Kędzierski
e-mail: kamil.kedzierski@umw.edu.pl

Struktura Katedry Ratownictwa Medycznego
Zakład Ratownictwa Medycznego

 

Katedra Ratownictwa Medycznego

Pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa i położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii oraz studentów wydziału lekarskiego w tym English Division a także zajęcia dla lekarzy w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej.

Zakład Medycyny Ratunkowej zatrudnia lekarzy specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii, ginekologii, doświadczonych ratowników medycznych, instruktorów i dyrektorów kursów ERC/AHA.

Pracownicy Zakładu prowadzą szereg działań dydaktycznych w ramach szkoleń podyplomowych, prowadzą kursy dla lekarzy podejmujących specjalizację w różnych dziedzinach medycyny, biorą udział w kształceniu ustawicznym ratowników medycznych i lekarzy, prowadzą kursy organizowane przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, CMKP oraz Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu.

Od wielu lat Zakład Ratownictwa Medycznego jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji naukowych w tym konferencji międzynarodowych.

Wybrane przedmioty prowadzone dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  • Medycyna ratunkowa
  • Medyczne czynności ratunkowe
  • Choroby wewnętrzne
  • Chirurgia
  • Ratownictwo specjalistyczne
  • Intensywna terapia
  • Medycyna katastrof
  • Organizacja ratownictwa
  • Kwalifikowana pierwsza pomoc