Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

ul. Koszarowa 5 (bud. A2, II piętro)
51-149 Wrocław

Kierownik Kliniki:
Krzysztof Adam Simon - Urodzony w 1952 r. we Wrocławiu w rodzinie inteligenckiej. W roku 1977 ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich (później przemianowanej na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich). Uzyskał stopień naukowy doktora. W 1993 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Badania nad wpływem kolchicyny na przebieg doświadczalnego uszkodzenia wątroby u szczurów rasy Buffalo” otrzymał w macierzystej uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna. W 2004 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Często wyjeżdżał na stypendia naukowe, w tym do Stanów Zjednoczonych, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz praktyki dodatkowo do Węgier, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Specjalnościami Profesora są choroby zakaźne, choroby wewnętrzne (wątroba i drogi żółciowe), hepatologia zakaźna, zakażenia HIV oraz endoskopia pp i do.
Po uzyskaniu tytułu profesora kontynuował pracę na Akademii Medycznej (późniejszym Uniwersytecie Medycznym) im. Piastów Śląskich na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, później zaś na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, a obecnie ponownie na Wydziale Lekarskim, gdzie jest Kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii.
Był Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz wszedł w skład Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka 
PAN (dwie kadencje). Był Prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Obecnie jest Kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Ordynatorem I Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Jerzego Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oraz Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych, członek grup eksperckich leczenia HCV, HBV, MAFLD, Ekspert AOITM. Zrezygnował z bycia członkiem Rady Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia.
Za osiągnięcia naukowe (ponad 560 publikacji naukowych) i dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany i odznaczany: Nagrodami Ministra Zdrowia, I Nagrodą Naukową im. J. Kostrzewskiego, wielokrotnie nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora AM we Wrocławiu I i II st.,
Nagrodą Specjalną Rektora AM, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 75 - lecia Misji Jana Karskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Pierścień Stulecia Niepodległości RP, za 2020 rok: Nagroda Prezydenta Wrocławia w 2020 r., Laur Wrocławia - 2020, Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia, Największa Osobowość Regionu, Laureat Listy Stu 2020 – 2021 - pierwsze miejsce, najbardziej wpływowa Osoba w Polskiej Medycynie, Honorowy Medal Towarzystwa Internistów Polskich, Honorowy Medal Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Honorowy Medal X - lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i szereg innych wyróżnień.

Gabinet Ordynatora:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
tel.: 71 395-75-50
e-mail: krzysztof.simon@umw.edu.pl

Sekretariat:
mgr Marta Zielińska
tel.: 71 395-75-05
e-mail: marta.zielinska@umw.edu.pl

 

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
tel.: 71 395 75 50
e-mail: krzysztof.simon@umw.edu.pl

 

Sekretariat

Marta Zielińska
tel./faks: 71 395 75 05
e-mail: marta.zielinska@umw.edu.pl

Adiunkt Dydaktyczny

lek. Justyna Janocha-Litwin
tel.: 71 395 75 36
e-mail:justyna.janocha-litwin@umw.edu.pl

Nauczyciel akademicki

dr n. med. Sylwia Serafińska
tel.: 71 395 75 45
e-mail: sylwia.serafinska@umw.edu.pl

Nauczyciel akademicki

dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
tel.: 71 395 75 36
e-mail: anna.szymanek-pasternak@umw.edu.pl
 

Nauczyciel akademicki

dr n. med. Marta Kucharska
tel.: 71 395 75 36
e-mail:marta.kucharska@umw.edu.pl

Nauczyciel akademicki

lek. Wojciech Szymański 
tel.: 71 395 75 36

Nauczyciel akademicki

lek. Karolina Rostkowska - Białas
tel.: 71 395 75 36

Nauczyciel akademicki

lek. Kamila Zielińska
tel.: 71 395 75 36

Nauczyciel akademicki

lek. Anna Nowicka
tel.: 71 395 75 36

Nauczyciel akademicki

lek. Iwona Orłowska
tel.: 71 395 75 36

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii - nauka

Raport jednostki - Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii (WLS) za rok 2021

1. Publikacje w czasopismach naukowych

1.1 Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor

Lp

Opis bibliograficzny

Rok

IF

PK

Typ KBN

1.

Clinical characteristics of hospitalized COVID-19 patients who received at least one dose of COVID-19 vaccine. [AUT. KORESP.] PIOTR RZYMSKI, [AUT.] MONIKA PAZGAN-SIMON, KRZYSZTOF SIMON, TADEUSZ ŁAPIŃSKI, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, BARBARA SZCZEPAŃSKA, MICHAŁ CHOJNICKI, IWONA MOZER-LISEWSKA, [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK. Vaccines 2021 Vol.9 no.7 art.781 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 37 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines9070781

2021

4,422

140,00

praca oryginalna

2.

Convalescent plasma transfusion for the treatment of COVID-19 - experience from Poland: a multicenter study. [AUT. KORESP.] ANNA MONIUSZKO-MALINOWSKA, [AUT.] PIOTR CZUPRYNA, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, SŁAWOMIR PANCEWICZ, MARTA RORAT, ANNA DWORZAŃSKA, KATARZYNA SIKORSKA, BEATA BOLEWSKA, BEATA LORENC, ANDRZEJ CHCIAŁOWSKI, DOROTA KOZIELEWICZ, BARBARA OCZKO-GRZESIK, ANNA SZYMANEK-PASTERNAK, BARTOSZ SZETELA, MAGDALENA FIGLEROWICZ, MAGDALENA ROGALSKA, IZABELA ZALESKA, ROBERT FLISIAK. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.1 art.28 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 17 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10010028

2021

4,241

140,00

praca oryginalna

3.

Early administration of convalescent plasma improves survival in patients with hematological malignancies and COVID‐19. [AUT. KORESP.] MONIKA MARIA BIERNAT, [AUT.] ANNA KOLASIŃSKA, JACEK KWIATKOWSKI, DONATA URBANIAK-KUJDA, PAWEŁ BIERNAT, JUSTYNA JANOCHA-LITWIN, MAŁGORZATA SZYMCZYK-NUŻKA, DAWID BURSY, ELŻBIETA KALICIŃSKA, KRZYSZTOF SIMON, GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL. Viruses-Basel 2021 Vol.13 no.3 art.436 [8 s.], ryc., tab., bibliogr. 16 poz., summ. DOI: 10.3390/v13030436

2021

5,048

100,00

praca oryginalna

4.

Effectiveness and safety of pangenotypic regimens in the most difficult to treat population of genotype 3 HCV infected cirrhotics. [AUT. KORESP.] DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, [AUT.] JERZY JAROSZEWICZ, ANNA PARFIENIUK-KOWERDA, EWA JANCZEWSKA, DOROTA DYBOWSKA, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, WALDEMAR HALOTA, WŁODZIMIERZ MAZUR, BEATA LORENC, JUSTYNA JANOCHA-LITWIN, KRZYSZTOF SIMON, ANNA PIEKARSKA, HANNA BERAK, JAKUB KLAPACZYŃSKI, PIOTR STĘPIEŃ, BARBARA SOBALA-SZCZYGIEŁ, JOLANTA CITKO, ŁUKASZ SOCHA, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, MAREK SITKO, BEATA DOBRACKA, RAFAŁ KRYGIER, JOLANTA BIAŁKOWSKA-WARZECHA, ŁUKASZ LAURANS, ROBERT FLISIAK. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.15 art.3280 [14 s.], ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10153280

2021

4,241

140,00

praca oryginalna

5.

Endothelial activation and stress index (EASIX) as an early predictor for mortality and overall survival in hematological and non-hematological patients with COVID-19: multicenter cohort study. [AUT. KORESP.] ELŻBIETA KALICIŃSKA, [AUT.] MONIKA BIERNAT, JUSTYNA RYBKA, ALEKSANDER ZIŃCZUK, JUSTYNA JANOCHA-LITWIN, MARTA ROSIEK-BIEGUS, MARTA MORAWSKA, ANNA WASZCZUK-GAJDA, JOANNA DROZD-SOKOŁOWSKA, ŁUKASZ SZUKALSKI, MARCIN RYMKO, PAULA JABŁONOWSKA, KRZYSZTOF SIMON, TOMASZ WRÓBEL. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.19 art.4373 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 23 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10194373

2021

4,241

140,00

praca oryginalna

6.

Factors influencing the failure of interferon-free therapy for chronic hepatitis C: data from the Polish EpiTer-2 cohort study. [AUT. KORESP.] EWA JANCZEWSKA, [AUT.] MATEUSZ FRANCISZEK KOŁEK, BEATA LORENC, JAKUB KLAPACZYŃSKI, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, MAREK SITKO, WŁODZIMIERZ MAZUR, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, IWONA BUCZYŃSKA, DOROTA DYBOWSKA, AGNIESZKA CZAUŻ-ANDRZEJUK, HANNA BERAK, RAFAŁ KRYGIER, JERZY JAROSZEWICZ, JOLANTA CITKO, ANNA PIEKARSKA, BEATA DOBRACKA, ŁUKASZ SOCHA, ZBIGNIEW DEROŃ, ŁUKASZ LAURANS, JOLANTA BIAŁKOWSKA-WARZECHA, OLGA TRONINA, BRYGIDA ADAMEK, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, KRZYSZTOF SIMON, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, WALDEMAR HALOTA, ROBERT FLISIAK. World J.Gastroenterol. 2021 Vol.27 no.18 s.2177-2192, ryc., tab., bibliogr. 34 poz., summ. DOI: 10.3748/wjg.v27.i18.2177

2021

5,742

100,00

praca oryginalna

7.

Immunosuppression as a hallmark of critical COVID-19: prospective study. [AUT. KORESP.] ELŻBIETA KALICIŃSKA, [AUT.] DONATA SZYMCZAK, ALEKSANDER ZIŃCZUK, BARBARA ADAMIK, JAKUB ŚMIECHOWICZ, TOMASZ SKALEC, DANUTA NOWICKA-SUSZKO, MONIKA BIERNAT, ALEKSANDRA BOGUCKA-FEDORCZUK, JUSTYNA RYBKA, ADRIAN MARTUSZEWSKI, WALDEMAR GOŹDZIK, KRZYSZTOF SIMON, TOMASZ WRÓBEL. Cells 2021 Vol.10 no.6 art.1293 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 46 poz., summ. DOI: 10.3390/cells10061293

2021

6,600

140,00

praca oryginalna

8.

Impact of kidney failure on the severity of COVID-19. [AUT. KORESP.] DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, [AUT.] JERZY JAROSZEWICZ, MAGDALENA ROGALSKA, BEATA LORENC, MARTA RORAT, ANNA SZYMANEK-PASTERNAK, ANNA PIEKARSKA, ALEKSANDRA BERKAN-KAWIŃSKA, KATARZYNA SIKORSKA, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, BARBARA OCZKO-GRZESIK, BEATA BOLEWSKA, PIOTR CZUPRYNA, DOROTA KOZIELEWICZ, JUSTYNA KOWALSKA, REGINA PODLASIN, KRZYSZTOF KŁOS, WŁODZIMIERZ MAZUR, PIOTR LESZCZYŃSKI, BARTOSZ SZETELA, KATARZYNA RECZKO, ROBERT FLISIAK. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.9 art.2042 [14 s.], ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10092042

2021

4,241

140,00

praca oryginalna

9.

Is an 8-week regimen of glecaprevir/pibrentasvir sufficient for all hepatitis C virus infected patients in the real-world experience?. [AUT. KORESP.] DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, [AUT.] JERZY JAROSZEWICZ, PAWEŁ PABJAN, TADEUSZ W. ŁAPIŃSKI, WŁODZIMIERZ MAZUR, RAFAŁ KRYGIER, DOROTA DYBOWSKA, WALDEMAR HALOTA, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, EWA JANCZEWSKA, IWONA BUCZYŃSKA, KRZYSZTOF SIMON, BEATA DOBRACKA, JOLANTA CITKO, ŁUKASZ LAURANS, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, ANNA PIEKARSKA, MAREK SITKO, JOLANTA BIAŁKOWSKA-WARZECHA, JAKUB KLAPACZYŃSKI, BARBARA SOBALA-SZCZYGIEŁ, ANDRZEJ HORBAN, HANNA BERAK, ZBIGNIEW DEROŃ, BEATA LORENC, ŁUKASZ SOCHA, OLGA TRONINA, ROBERT FLISIAK. J.Gastroenterol.Hepatol. 2021 Vol.36 no.7 s.1944-1952, ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1111/jgh.15337

2021

4,029

100,00

praca oryginalna

10.

Lenvatinib versus sorafenib for first-line treatment of unresectable hepatocellular carcinoma: patient-reported outcomes from a randomised, open-label, non-inferiority, phase 3 trial. [AUT. KORESP.] ARNDT VOGEL, [AUT.] SHUKUI QIN, MASATOSHI KUDO, YUN SU, STACIE HUDGENS, TATSUYA YAMASHITA, JUNG-HWAN YOON, LAETITIA FARTOUX, KRZYSZTOF SIMON, CARLOS LÓPEZ, MAX SUNG, KALGI MODY, TATSUROH OHTSUKA, TOSHIYUKI TAMAI, LEE BENNETT, GENEVIEVE MEIER DPHAR, VALERY BREDER. Lancet Gastroenetrol.Hepatol. 2021 Vol.6 no.8 s.649-658. DOI: 10.1016/S2468-1253(21)00110-2

2021

18,486

140,00

praca oryginalna

11.

Lymphocyte subsets in haematological patients with COVID-19: multicentre prospective study. [AUT. KORESP.] ELŻBIETA KALICIŃSKA, [AUT.] DONATA SZYMCZAK, IGA ANDRASIAK, ALEKSANDRA BOGUCKA-FEDORCZUK, ALEKSANDER ZIŃCZUK, WOJCIECH SZYMAŃSKI, MONIKA BIERNAT, MARCIN RYMKO, GRAŻYNA SEMEŃCZUK, PAULA JABŁONOWSKA, JUSTYNA RYBKA, KRZYSZTOF SIMON, TOMASZ WRÓBEL. Transl.Oncol. 2021 Vol.14 no.1 art.100943 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 23 poz., summ. DOI: 10.1016/j.tranon.2020.100943

2021

4,243

100,00

praca oryginalna

12.

Management of SARS-CoV-2 infection: recommendations of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists as of April 26, 2021. [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK, [AUT.] ANDRZEJ HORBAN, JERZY JAROSZEWICZ, DOROTA KOZIELEWICZ, AGNIESZKA MASTALERZ-MIGAS, RADOSŁAW OWCZUK, MIŁOSZ PARCZEWSKI, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, ANNA PIEKARSKA, KRZYSZTOF SIMON, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK. Pol.Arch.Med.Wewn. 2021 Vol.131 no.5 s.487-496, tab., bibliogr. 68 poz. DOI: 10.20452/pamw.15979

2021

3,277

140,00

inne

13.

Real-world effectiveness and safety of direct-acting antivirals in patients with cirrhosis and history of hepatic decompensation: Epi-Ter2 Study. [AUT. KORESP.] ALEKSANDRA BERKAN-KAWIŃSKA, [AUT.] ANNA PIEKARSKA, EWA JANCZEWSKA, BEATA LORENC, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, HANNA BERAK, ANDRZEJ HORBAN, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, PAWEŁ PABJAN, IWONA BUCZYŃSKA, MONIKA PAZGAN-SIMON, DOROTA DYBOWSKA, WALDEMAR HALOTA, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, JAKUB KLAPACZYŃSKI, WŁODZIMIERZ MAZUR, AGNIESZKA CZAUŻ-ANDRZEJUK, ŁUKASZ SOCHA, ŁUKASZ LAURANS, ALEKSANDER GARLICKI, MAREK SITKO, JERZY JAROSZEWICZ, JOLANTA CITKO, BEATA DOBRACKA, RAFAŁ KRYGIER, JOLANTA BIAŁKOWSKA-WARZECHA, OLGA TRONINA, TERESA BELICA-WDOWIK, BARBARA BAKA-ĆWIERZ, ROBERT FLISIAK. Liver Int. 2021 Vol.41 no.8 s.1789-1801, ryc., tab., bibliogr. 56 poz., summ. DOI: 10.1111/liv.14858

2021

5,828

100,00

praca oryginalna

14.

Remdesivir-based therapy improved the recovery of patients with COVID-19 in the multicenter, real-world SARSTer study. [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK, [AUT.] DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, ALEKSANDRA BERKAN-KAWIŃSKA, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, MAGDALENA ROGALSKA, ANNA PIEKARSKA, DOROTA KOZIELEWICZ, KRZYSZTOF KŁOS, MARTA RORAT, BEATA BOLEWSKA, ANNA SZYMANEK-PASTERNAK, WŁODZIMIERZ MAZUR, BEATA LORENC, REGINA PODLASIN, KATARZYNA SIKORSKA, BARBARA OCZKO-GRZESIK, CEZARY IWASZKIEWICZ, BARTOSZ SZETELA, PAWEŁ PABJAN, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, JOANNA POLAŃSKA, JERZY JAROSZEWICZ. Pol.Arch.Med.Wewn. 2021 Vol.131 no.1 s.103-110, ryc., tab., bibliogr. 28 poz. DOI: 10.20452/pamw.15735

2021

3,277

140,00

praca oryginalna

15.

Simple demographic characteristics and laboratory findings on admission may predict in-hospital mortality in patients with SARS-CoV-2 infection: development and validation of the covid-19 score. [AUT.] MARTA OBREMSKA, MONIKA PAZGAN-SIMON, [AUT. KORESP.] KATARZYNA BUDREWICZ, [AUT.] ŁUKASZ BILASZEWSKI, JOANNA WIZOWSKA, DARIUSZ JAGIELSKI, BEATA JANKOWSKA-POLAŃSKA, KLAUDIUSZ NADOLNY, JAROSŁAW MADOWICZ, JOLANTA ZUWAŁA-JAGIEŁŁO, DOROTA ZYŚKO, WALDEMAR BANASIAK, KRZYSZTOF SIMON. BMC Infect.Dis. 2021 Vol.21 art.945 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 40 poz., summ. DOI: 10.1186/s12879-021-06645-z

2021

3,090

100,00

praca oryginalna

16.

The chest radiographic scoring system in initial diagnosis of COVID-19: is a radiologist needed?. [AUT.] MARTA RORAT, [AUT. KORESP.] TOMASZ JUREK, [AUT.] KRZYSZTOF SIMON, MACIEJ GUZIŃSKI. Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.8 s.797-803, ryc., tab., bibliogr. 20 poz., summ. DOI: 10.17219/acem/139717

2021

1,727

70,00

praca oryginalna

17.

The role of anthranilic acid in the increase of depressive symptoms and major depressive disorder during treatment for hepatitis C with pegylated interferon-α2a and oral ribavirin. [AUT. KORESP.] TOMASZ PAWŁOWSKI, [AUT.] DARIUSZ PAWLAK, MAŁGORZATA INGLOT, MAŁGORZATA ZALEWSKA, DOMINIK MARCINIAK, JOLANTA BUGAJSKA, JUSTYNA JANOCHA-LITWIN, KRZYSZTOF MAŁYSZCZAK. J.Psychiatr.Neurosci. 2021 Vol.46 no.1 s.E166-E175, ryc., tab., bibliogr. 52 poz., summ. DOI: 10.1503/jpn.190139

2021

6,186

140,00

praca oryginalna

18.

The strategies to support the COVID-19 vaccination with evidence-based communication and tackling misinformation. [AUT. KORESP.] PIOTR RZYMSKI, [AUT.] LESZEK BORKOWSKI, MARCIN DRĄG, ROBERT FLISIAK, JACEK JEMIELITY, JACEK KRAJEWSKI, AGNIESZKA MASTALERZ-MIGAS, ANDRZEJ MATYJA, KRZYSZTOF PYRĆ, KRZYSZTOF SIMON, MICHAŁ SUTKOWSKI, JACEK WYSOCKI, JOANNA ZAJKOWSKA, [AUT. KORESP.] ANDRZEJ FAL. Vaccines 2021 Vol.9 no.2 art.109 [9 s.], ryc., bibliogr. 62 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines9020109

2021

4,422

140,00

praca przeglądowa

19.

Tocilizumab for patients with severe COVID-19: a retrospective, multi-center study. [AUT.] KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, ANNA PIEKARSKA, JUSTYNA STEMPKOWSKA-REJEK, SYLWIA SERAFIŃSKA, ALEKSANDRA GAWKOWSKA, MIŁOSZ PARCZEWSKI, JOLANTA NIŚCIGORSKA-OLSEN, TADEUSZ W. ŁAPIŃSKI, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK, JUSTYNA D. KOWALSKA, ANDRZEJ HORBAN, [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK. Expert Rev.Anti-Infect.Ther. 2021 Vol.19 no.1 s.93-100, ryc., tab., bibliogr. 27 poz., summ. DOI: 10.1080/14787210.2020.1800453

2021

5,091

100,00

praca oryginalna

20.

Tocilizumab improves the prognosis of COVID-19 in patients with high IL-6. [AUT. KORESP.] ROBERT FLISIAK, [AUT.] JERZY JAROSZEWICZ, MAGDALENA ROGALSKA, TADEUSZ ŁAPIŃSKI, ALEKSANDRA BERKAN-KAWIŃSKA, BEATA BOLEWSKA, MAGDALENA TUDRUJEK-ZDUNEK, DOROTA KOZIELEWICZ, MARTA RORAT, PIOTR LESZCZYŃSKI, KRZYSZTOF KŁOS, JUSTYNA KOWALSKA, PAWEŁ PABJAN, ANNA PIEKARSKA, IWONA MOZER-LISEWSKA, KRZYSZTOF TOMASIEWICZ, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, KRZYSZTOF SIMON, JOANNA POLAŃSKA, DOROTA ZARĘBSKA-MICHALUK. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.8 art.1583 [14 s.], tab., bibliogr. 24 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10081583

2021

4,241

140,00

praca oryginalna

21.

Value of quantitative analysis in lung computed tomography in patients severely ill with COVID-19. [AUT.] MARTA RORAT, [AUT. KORESP.] TOMASZ JUREK, [AUT.] KRZYSZTOF SIMON, MACIEJ GUZIŃSKI. PLoS One 2021 Vol.16 no.5 art.e0251946 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1371/journal.pone.0251946

2021

3,240

100,00

praca oryginalna

22.

When conventional oxygen therapy fails - the effectiveness of high-flow nasal oxygen therapy in patients with respiratory failure in the course of COVID-19. [AUT.] MARTA RORAT, WOJCIECH SZYMAŃSKI, [AUT. KORESP.] TOMASZ JUREK, [AUT.] MACIEJ KARCZEWSKI, JAKUB ZELIG, KRZYSZTOF SIMON. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.20 art.4751 [14 s.], tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10204751

2021

4,241

140,00

praca oryginalna

 

 

 

110,154

2690,00

 

1.2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym IF
 

Lp

Opis bibliograficzny

Rok

IF

PK

Typ KBN

1.

COVID-19 - spostrzeżenia klinicysty. [AUT.] KRZYSZTOF SIMON. Medium Gaz.DIL 2021 nr 4(368) s.7-9.

2021

0,000

0,00

inne

2.

Czy pacjent z chorobą nerek powinien się szczepić przeciw SARS-CoV-2. [AUT.] KRZYSZTOF SIMON. Dializa i Ty 2021 nr 3 (41) s.17.

2021

0,000

0,00

inne

3.

Hemophagocytic lymphohistiocytosis secondary to peripheral T cell lymphoma with rapid onset and fatal progression in a young patient: a case report and review of the literature. [AUT.] PATRYCJA PALUSZKIEWICZ, ADRIAN MARTUSZEWSKI, [AUT. KORESP.] MACIEJ MAJCHEREK, [AUT.] MARTA KUCHARSKA, ALEKSANDRA BOGUCKA-FEDORCZUK, TOMASZ WRÓBEL, ANNA CZYŻ. Am.J.Case Rep. 2021 Vol.22 art.e932765 [9 s.], ryc., tab., bibliogr. 51 poz., summ. DOI: 10.12659/AJCR.932765

2021

0,000

70,00

praca kazuistyczna

4.

Zakażenie SARS-CoV-2: etiopatogeneza, obraz kliniczny, aktualne możliwości postępowania terapeutycznego - doświadczenia własne. [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF SIMON, [AUT.] MARTA RORAT, JUSTYNA JANOCHA-LITWIN, MONIKA PAZGAN-SIMON. Biul.PTO Nowotwory 2021 T.6 nr 1 s.38-42, bibliogr. 11 poz., streszcz, Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW.

2021

0,000

5,00

praca przeglądowa

 

 

 

0,000

75,00

 

2. Monografie naukowe i skrypty

2.1 Streszczenia zjazdowe

Lp

Opis bibliograficzny

Rok

IF

PK

Typ KBN

1.

Evaluation of cardiac function in cirrhosis across different prognostic stages: a focus on plasma biomarkers of fibrosis. [AUT.] JOLANTA ZUWAŁA-JAGIEŁŁO, MONIKA PAZGAN-SIMON, EWA GRZEBYK, JOANNA GÓRKA-DYNYSIEWICZ, JACEK JAGAS, KRZYSZTOF SIMON. J.Hepatol. 2021 Vol.75 suppl.2 s.S347 PO-974, International Liver Congress. Online, June 23-26, 2021. Abstract book.

2021

0,000

0,00

inne

2.

Obraz kliniczny i powikłania COVID-19 u osób młodych - dlaczego powinniśmy się szczepić przeciwko SARS-CoV-2?. [AUT.] KRZYSZTOF SIMON. W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce". Online, 19 listopada 2021 r Poznań 2021.

2021

0,000

0,00

inne

 

 

 

0,000

0,00

 

ENGLISH DIVISION FACULTY OF DENISTRY

WYKŁADY prof. hab. dr n.med. Krzysztof Simon - ONLINE

- ED - piątki 10:15 - 11:30 - Online - TEAMS

Wyjątek !!! 10.03.2022 o 18:30 ( zamiast 4.03)

11.03.2022

18.03.2022

25.03.2022

01.04.2022

08.04.2022

22.04.2022

29.04.2022

06.05.2022

ĆWICZENIA - ul. Koszarowa 5, budynek A2, II piętro

piątki 8:00 - 9:30; w dniach 4.03 - 22.06.2022

 

STOMATOLOGIA POLSKA

WYKŁADY prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

WTORKI 16:15 - 17:45 - ONLINE TEAMS

08.03.2022
22.03.2022
05.04.2022
10.05.2022
17.05.2022
24.05.2022
31.05.2022
07.06.2022

PODZIAŁ GRUP ĆWICZENIOWYCH

Poniedziałek 8:00-9:30
Gr. 3 lek. Justyna Janocha - Litwin
Gr. 5 dr n. med. Marta Kucharska
Gr. 12 lek. Wojciech Szymański

Wtorek 8:00-9:30
Gr. 7 dr n. med. Marta Kucharska
Gr. 13 lek. Karolina Rostkowska - Białas

Wtorek 12:00-13:30
Gr. 2 dr n. med. Anna Szymanek - Pasternak
Gr. 6 lek. Kamila Zielińska
Gr. 10 dr n. med. Sylwia Serafińska

Czwartek 8:00-9:30
Gr. 4 lek. Justyna Janocha - Litwin
Gr. 8 dr n. med. Anna Szymanek - Pasternak
Gr. 9 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Gr. 11 dr n. med. Sylwia Serafińska

Czwartek 9:30-11:00
Gr. 1 lek. Iwona Orłowska / lek. Anna Nowicka

TEMATYKA SEMINARIUM

Informacje o chorobach zakaźnych i zaraźliwych, zasady rozpoznawania, leczenia i profilaktyki.

Zakażenia gronkowcowe i paciorkowcowe.

Wysypkowe choroby zakaźne.

COVID-19.

Choroby zakaźne przewodu pokarmowego.

HIV/AIDS.

Zakażenia szpitalne - ze szczególnym uwzględnieniem gabinetu zabiegowego.

Choroby tropikalne.

Neuroinfekcje.

Tężec, wścieklizna - etiopatogeneza, profilaktyka przed i poekspozycyjna. 

Zmiany na skórze i błonach śluzowych jamy ustnej w przebiegu chorób zakaźnych.

Choroby przenoszone droga płciową - STD.

Profilaktyka planowa i poekspozycyjna zakażeń HAV,HBV,HCV i HIV).

Wezłowice + zapalenie przysznic.

COVID-19 - ćwiczenia praktyczne.

KONSULTACJE:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Środa: 7:30 - 8:00

dr n. med. Sylwia Serafińska
Czwartek: 12:00 - 13:00

dr n. med. Anna Szymanek - Pasternak
Czwartek: 12:00 - 13:00

dr n. med. Marta Kucharska
Wtorek: 12:00 - 13:00

lek. Justyna Janocha - Litwin (Adiunkt dydaktyczny)
Środa: 12:00 - 13:00 (z wyjątkiem ostatniej środy każdego miesiąca)

lek. Wojciech Szymański (studia doktoranckie)
Wtorek: 13:00 - 14:00

 

Klinika prowadzi zajęcia:

1. Z zakresu Chorób Zakaźnych dla IV roku Stomatologii – studenci polscy,

2. Z zakresu Chorób Zakaźnych dla IV roku Stomatologii – studenci English Division,

3. Z zakresu Chorób Zakaźnych i chorób wątroby - studenci Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu,

4. Coroczny regionalny kurs na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z zakresu tematyki zakażeń HIV / AIDS,

5. Prowadzi liczne kursy dokształcające (3-4 rocznie) z zakresu chorób zakaźnych i hepatologii w ramach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej,

6. Specjalizuje lekarzy i rezydentów z zakresu chorób zakaźnych.

Działalność badawcza Kliniki od lat koncentruje następującej tematyce:

1. Ostre i przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych, w tym związane z zakażeniem HBV i HCV oraz ich konsekwencje ogólnoustrojowe i powikłania w tym zaburzenia odżywiania, encefalopatia wątrobowa, współistniejące zakażenia, nadciśnienie wrotne,

2. Choroby nowotworowe związane z czynnikami zakaźnymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów wątroby i nowotworów wikłających HIV/AIDS,

3. Zakażenie SARS-CoV-2/COVID-19 oraz zakażenia innymi wirusami pneumotropowymi,

4. Zakażanie u osób z HIV/AIDS i z innymi zaburzeniami odporności,

5. Ogólnie pojęta tematyka chorób zakaźnych wynikająca z bieżącej sytuacji epidemiologicznej,

     Aktualnie prowadzimy następujące szczegółowe tematy badawcze (niezależnie od szeregu międzynarodowych i krajowych badań klinicznych czy obserwacyjnych):

1. Badania nad rolą adipokin wybranych w rozwoju niedożywienia u pacjentów z marskością wątroby, nowotworami wątroby i/oraz nabytymi zaburzeniami odporności w tym HIV/AIDS,

2. Zastosowanie kalcyfediolu - witamina 25 (OH) D3 w profilaktyce progresji i ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2/COVID-19,

3. Stan odżywienia pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby HCV, kwalifikowanych do leczenia przeciwwirusowego,

4. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w pacjentów zakażonych HIV,

5. Wpływ leczenia przeciwwirusowego na wybrane funkcje psychomotoryczne u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C,

6. Biegunka o etiologii Clostridium Difficile – analiza retrospektywna przyczyn wystąpienia i nawrotów choroby w WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu,

7. Wybrane wyjściowe wskaźniki laboratoryjne w prognozowanym przebiegu zakażenia SARS-CoV-2,

8. Badania nad prewalencją i wpływem zakażenia Helicobacter Pylori na przebieg marskości wątroby. W materiale własnym.

1)      Działalność usługowa:

     Klinika funkcjonuje na bazie I Oddziału Chorób Zakaźnych (Klinicznego) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 510149 Wrocław.

     Kierownik Kliniki jest jednocześnie Ordynatorem tego Oddziału, na którym oprócz pracowników Kliniki pracuje jeszcze 10-ciu innych Asystentów i Rezydentów.

      Klinika kierowana przez prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztofa Simona, Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Chorób Zakaźnych, zajmuje się głównie problematyką wszelkich chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Chorób wątroby głównie o etiologii wirusowej, chorób dróg żółciowych oraz ich powikłań takich jak – marskość wątroby, nadciśnienie wrotne i pierwotny rak wątroby,

2. Zakażeń u osób z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności,

3. Chorób biegunkowych,

4. Neuroinfekcji,

5. Chorób tropikalnych.