Nr 106/XVI R/2023 - utworzenie Dziekanatów Filii; ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego

Zarz. 106/XVI R/2023

zm.: 109/XVI R/2023, 116/XVI R/2023, 123/XVI R/2023, 163/XVI R/2023, 164/XVI R/2023, 181/XVI R/2023, 195/XVI R/2023, 213/XVI R/2023, 56/XVI R/2024, 57/XVI R/2024, 59/XVI R/2024, 93/XVI R/2024, 107/XVI R/2024, 120/XVI R/2024, 121/XVI R/2024, 122/XVI R/2024, 123/XVI R/2024, 124/XVI R/2024, 129/XVI R/2024, 130/XVI R/2024

 

Zarządzenie nr 106/XVI R/2023

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 16 czerwca 2023 r.

 

w sprawie utworzenia Dziekanatów Filii w Jeleniej Górze, Lubinie i Wałbrzychu, zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - karta - dziekan

załącznik nr 2 - karta dziekanatu Filii w Jeleniej Górze

załącznik nr 3 - karta dziekanatu Filii w Lubinie

załącznik nr 4 - karta dziekanatu Filii w Wałbrzychu

załącznik nr 5 - tekst jednolity Regulaminu

załącznik nr 1 do Regulaminu - schemat struktury organizacyjnej

załącznik nr 2 do Regulaminu - schemat jednostek wydziałowych

załącznik nr 3 do Regulaminu - wykaz jednostek organizacyjnych


tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik - Regulamin

załącznik nr 1 do Regulaminu - schemat struktury organizacyjnej

załącznik nr 2 do Regulaminu - schemat jednostek wydziałowych

załącznik nr 3 do Regulaminu - wykaz jednostek organizacyjnych

 

Autor: Magdalena Krystyniak
Data utworzenia: 19.06.2023
Autor edycji: Joanna Susłowicz
Data edycji: 01.07.2024