Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601 Wrocław
tel.: 71 348 65 09
e-mail: swf@umw.edu.pl

 


 

Department of Physical Education and Sport

Wojciecha z Brudzewa St. 12a, 51-601 Wrocław
phone: 71 348 65 09
e-mail: swf@umw.edu.pl

Pracownicy

Kierownik

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, Profesor

Email: rd@umw.edu.pl

Tel. 71 784 04 50

Grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

 

 

Sekretariat

mgr Katarzyna Maryniak

Samodzielny referent ds. obsługi administracyjnej

Email: katarzyna.maryniak@umw.edu.pl

Tel. 71 348 65 09


 

Adiunkci

dr Aureliusz Koseniak, dr

Email: aureliusz.kosendiak@umw.edu.pl

Tel. 71 348 65 09

Grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

konsultacje: wtorek 9:45-11:15

 

dr Ireneusz Cichy, dr

Email: ireneusz.cichy@umw.edu.pl

Tel. 71 348 65 09

Grupa dydaktyczna

konsultacje: 22.05.24 środa 18:00 -19:30, od 28.05 wtorek 16:45 -18:00

 

dr hab. Marek Popowczak, dr hab

Email: marek.popowczak@umw.edu.pl

Tel. 71 348 65 09

Grupa dydaktyczna

konsultacje: wtorek 15:45-16:30, czwartek 15:00-16:30

 

dr Krzysztof Kałużny, dr

Email: krzysztof.kaluzny@umw.edu.pl

Tel. 71 348 65 09

Grupa dydaktyczna

konsultacje: czwartek 8:00-9:00

 

Asystent dydaktyczny

mgr Jakub Kucharski, mgr

Email: jakub.kucharski@umw.edu.pl

Tel. 71 348 65 09

Grupa dydaktyczna

konsultacje: środa 9:00-10:30

 

 

Instruktor

mgr Ryszard Pietraszewski, mgr

Email: ryszard.pietraszewski@umw.edu.pl

Tel. 71 348 65 09

Grupa dydaktyczna

konsultacje: poniedziałek 15:00-16:30


 

Prowadzone przedmioty w semestrze letnim 2023/2024:

Wychowanie Fizyczne

Fakultet Wybrane formy aktywnosci

Fakultet Turystyka rowerowa

 

 

Sylabusy przedmiotów dostępne są na stronie https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

 

Godziny konsultacji pracowników w semestrze letnim 2023/2024:

 

prof. Agnieszka Piwowar: po umówieniu mailowym przez Sekretariat

dr Ireneusz Cichy: środa 18:00-19:30 (tylko 22.05.), wtorek 16:45-18:00 (od  28.05)

dr Krzysztof Kałużny: czwartek 8:00-9:00

dr Aureliusz Kosendiak: wtorek 9:00-10:30

dr hab Marek Popowczak: czwartek 15:00-16:30

mgr Jakub Kucharski: środa 9:00-10:30

mgr Ryszard Pietraszewski: poniedziałek 15:00-16:30

mgr Magdalena Sadowska: wtorek 10:30-12:00

 

Sekretariat czynny w godzinach 8:00 – 16:00

Harmonogram zajęć Jednostki dostępny na stronie: https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

Harmonogram zajęć na semestr letni 2023/2024

Profil jednostki Jednostki Ogólnouczelniane

https://ppm.umw.edu.pl/info/affiliation/UMW212a28c450fa461a93f723d5f5f8da00/

 

Główne kierunki badawcze:

Trening zdrowotny z uwzględnieniem treningu siłowego
Physical activity, alcohol, and cigarette use in urological cancer patients over time since diagnosis
Aktywność fizyczna i jej wpływ na skład ciała
Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne w różnych grupach wiekowych w czasie pandemii COVID-19
Trening cardio jako forma uzupełniająca treningu siłowego
Żywienie w treningu siłowym
 

Publikacje

Poniższe pozycje stanowią narzędzia dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia w ramach zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego oraz zajęć fakultatywnych realizowanych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.


 

  1. Aktywność fizyczna dla zdrowia- aspekty praktyczne i teoretyczne.

    „Aktywność fizyczna dla zdrowia – aspekty teoretyczne i praktyczne” to jedna z nielicznych tego typu publikacji na rynku wydawniczym w Polsce. Zawiera kompleksową wiedzę dla każdego, kto chce poznać zagadnienia związane z aktywnością i sprawnością fizyczną […]. Czytelnik może zapoznać się zarówno z zagadnieniami teoretycznymi wybranych form ruchu, jak i konkretnymi ćwiczeniami, które są przejrzyście opisane i przedstawione na zdjęciach. […] Treść książki może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów – trenerów instruktorów, fizjoterapeutów, lekarzy, naukowców i studentów przygotowujących się do prowadzenia zajęć czy pisania prac naukowych oraz każdego, kto chce trenować dla zdrowia. […] Jest to kompendium wiedzy o treningu zdrowotnym.

     

  2. Ćwiczenia siłowe w treningu zdrowotnym.

    Systematyczne stosowanie ćwiczeń siłowych niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Istotą ich podejmowania powinien być holistyczny rozwój całego organizmu, a nie nastawienie na przesadny rozwój muskulatury, bicie rekordów czy dźwiganie ekstremalnych ciężarów. Stąd też narodził się pomysł napisania podręcznika akademickiego traktującego ćwiczenia siłowe jako element treningu zdrowotnego. Przedstawione w nim treści powinny być traktowane jako poradnik dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu treningu siłowego.    3. Aktywne formy spędzania czasu wolnego.

                                      

https://wydawnictwo.umw.edu.pl/files/kosendiak-aktywne-formy-spedzania-czasu-wolnego.pdf

 

https://wydawnictwo.umw.edu.pl/files/kosendiak-aktywne-formy-spedzania-czasu-wolnego.pdf

Monografie można darmowo pobrać ze strony wydawnictwa pod linkiem :
Zarząd koła naukowego

Przewodniczący
Andrzej Wasilewski (kierunek Lekarski 3 rok)

Zastępca przewodniczącego
Piotr Marczyński (kierunek Lekarski 3 rok)

Sekretarz
Adrian Kasprzak (kierunek Lekarski 3 rok)

 

W celu nawiązania kontaktu z SKN przy WFiS UMW prosimy o wysłanie wiadomości na fanpage koła naukowego (Facebook/Instagram) lub bezpośrednio do zarządu. 

Godziny otwarcia siłowni dla studentów i pracowników UMW w terminie do 14.06.2024

Gym opening hours to 14/06/2024

 

 

Poniedziałek/Mon 15:00-16:30

Wtorek/Tue 09:00-12:00, 16:45-18:00 (od/from 28.05)

Środa/Wed 9:00-10:30, 18:00-19:30 (tylko/only 22.05.)

Czwartek/Thu 8:00-9:00,15:00-16:30

 

 

Zastrzegamy zmiany w harmonogramie w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurnego.

We reserve the right to change the schedule in the event of the absence of the teacher on duty.

 

Siłownia pozostaje nieczynna w dni wolne od zajęć/The gym remains closed on non-class days

 

Przed wejściem na siłownię należy podpisać oświadczenie oraz Regulamin siłowni dostępne również na Portierni oraz pozostawić je na Portierni.

 Before entering the gym, you must sign a declaration available at the reception desk.

 

Regulamin siłowni
Oświadczenie dla osób korzystających z siłowni
Rok akademicki 2023/2024 semestr letni

W celu zapisania się do poszczególnych sekcji sportowych prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem odpowiedzialnym za wybraną dyscyplinę. 

Kontakt w sprawie utworzenia sekcji lub innych spraw związanych z funkcjonowaniem zajęć dodatkowych prosimy o kontakt z Klubem Sportowym UMW ( ksumedwr@gmail.com ).

51.118798148945, 17.073289813594

Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMW

ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601 Wrocław
tel.: 71 348 65 09
e-mail: swf@umw.edu.pl

 

Sprawy dotyczące wynajmu pomieszczeń Studium Wychowania Fizycznego i Sportu proszę kierować na adres mailowy:
najem.swfis@umw.edu.pl