Zakład Badań Ultrastrukturalnych

Zakład Badań Ultrastrukturalnych
ul. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 1354

Kierownik

prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
marzenna.podhorska-okolow@umw.edu.pl
tel. 071 784 16 70

Adiunkt

dr hab. Marek Cegielski
marek.cegielski@umw.edu.pl
tel. 071 784 13 58

dr Katarzyna Haczkiewicz-Leśniak
katarzyna.haczkiewicz@umw.edu.pl
tel. 071 784 13 57

Asystent

mgr Michał Kulus
michal.kulus@umw.edu.pl
tel. 071 784 16 82

lek. Łukasz Zadka
lukasz.zadka@umw.edu.pl
tel. 071 784 16 82

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Magdalena Baran-Pelc
magdalena.baran-pelc@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 84

Zakład Badań Ultrastrukturalnych prowadzi badania z wykorzystaniem Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej.

Zajęcia dydaktyczne ZBU realizowane są wspólnie z Zakładem Histologii i Embriologii.