Zakład Badań Ultrastrukturalnych

Zakład Badań Ultrastrukturalnych
ul. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 1354

Kierownik

prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
marzenna.podhorska-okolow@umw.edu.pl
tel. 071 784 16 70
PPM

Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

dr hab. Marek Cegielski
marek.cegielski@umw.edu.pl
tel. 071 784 13 58
PPM

 

Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

dr Katarzyna Haczkiewicz-Leśniak
katarzyna.haczkiewicz@umw.edu.pl
tel. 071 784 13 57
PPM

Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

mgr Michał Kulus
michal.kulus@umw.edu.pl
tel. 071 784 16 81
PPM

Asystent w grupie badawczej

dr Łukasz Zadka
lukasz.zadka@umw.edu.pl
tel. 071 784 16 81
PPM

Pracownik inżynieryjno-techniczny

mgr Magdalena Baran-Pelc
magdalena.baran-pelc@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 84
PPM

Zakład Badań Ultrastrukturalnych prowadzi badania z wykorzystaniem Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej.

Zajęcia dydaktyczne ZBU realizowane są wspólnie z Zakładem Histologii i Embriologii.

Pracownicy Zakładu Badań Ultrastrukturalnych prowadzą zajęcia dydaktyczne realizowane w Zakładzie Histologii i Embriologii z przedmiotów:

Histologia z cytofizjologią (WL)
Embriologia człowieka (WL)
Histology with Embryology (FoM, ED)
 
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych przedmiotów (regulamin zajęć, harmonogramy itp.) zamieszczone są na stronie Zakładu Histologii i Embriologii w zakładce "Dydaktyka"

W ZBU realizowane są zajęcia z Informacji Naukowej dla Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Sylabusy:
Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Położnictwo (studia stacjonarne)

Osoba realizująca przedmiot:
mgr Michał Kulus
michal.kulus@umw.edu.pl

 

Zakład Badań Ultrastrukturalnych uczestniczy w badaniach związanych z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Główne kierunki badawcze:

- badanie ultrastruktury kocich oocytów
- badanie autofagii w nowotworach piersi
- badanie chorób nerwowo-mięśniowych

Wykaz wybranych publikacji z ostatnich lat, powstałych z udziałem pracowników ZBU:

 1. Cebulski Kamil, Piotrowska Aleksandra, Kmiecik Alicja, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Ciesielska Urszula, Grzegrzółka Jędrzej, Jabłońska Karolina, Dzięgiel Piotr, Podhorska-Okołów Marzenna, Nowińska Katarzyna: The role of irisin/FNDC5 expression and its serum level in breast cancer , International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, nr 10, art.8628 [18 s.], DOI:10.3390/ijms24108628, łączna liczba autorów: 12, 140 punktów, IF(5,6)
 2. Ochota Małgorzata, Kulus Michał Jerzy, Młodawska Wiesława, Kardasz-Kamocka Marta, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Podhorska-Okołów Marzenna, Niżański Wojciech: Ultrastructural changes in feline oocytes during ovary storage for 24- and 48-hours, Theriogenology, 2023, vol. 197, s. 101-110, [W tekście błędnie Marzenna Podchorska-Okołów], DOI:10.1016/j.theriogenology.2022.11.025, 140 punktów, IF(2,8)
 3. Rusak Agnieszka, Buzalewicz Igor, Mrozowska Monika, Wiatrak Benita, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Olbromski Mateusz, Kmiecik Alicja, Krzyżak Edward, Podhorska-Okołów Marzenna, Dzięgiel Piotr: Multimodal study of CHI3L1 inhibition and its effect on angiogenesis, migration, immune response and refractive index of cellular structures in glioblastoma, Biomedicine & Pharmacotherapy, 2023, vol. 161, art.114520 [23 s.], DOI:10.1016/j.biopha.2023.114520, łączna liczba autorów: 13, 140 punktów, IF(7,5)
 4. Zawadzka-Knefel Anna, Rusak Agnieszka, Mrozowska Monika, Machałowski Tomasz, Żak Andrzej, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Kulus Michał, Kuropka Piotr, Podhorska-Okołów Marzenna, Skośkiewicz-Malinowska Katarzyna: Chitin scaffolds derived from the marine demosponge Aplysina fistularis stimulate the differentiation of dental pulp stem cells, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2023, vol. 11, art.1254506 [20 s.], DOI:10.3389/fbioe.2023.1254506, 100 punktów, IF(5,7)
 5. Kulus Michał, Ochota Małgorzata, Młodawska Wiesława, Kardasz-Kamocka Marta, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Podhorska-Okołów Marzenna, Niżański Wojciech: Zmiany ultrastrukturalne w kocich oocytach w zależności od czasu przechowywania jajnika, W: XI Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 18-19 listopada 2022. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, s. 108-109, ISBN 978-83-954493-3-8
 6. Buzalewicz Igor, Mrozowska Monika, Kmiecik Alicja, Kulus Michał, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Dzięgiel Piotr, Podhorska-Okołów Marzenna, Zadka Łukasz: Quantitative phase imaging detecting the hypoxia-induced patterns in healthy and neoplastic human colonic epithelial cells, Cells, 2022, vol. 11, nr 22, art.3599 [20 s.], DOI:10.3390/cells11223599, 140 punktów, IF(6)
 7. Migocka-Patrzałek Marta, Kujawa Roman, Podlasz Piotr, Juchno Dorota, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Daczewska Małgorzata: Unique features of river lamprey (Lampetra fluviatilis) myogenesis, International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 15, art.8595 [15 s.], DOI:10.3390/ijms23158595, 140 punktów, IF(5,6)
 8. Nowińska Katarzyna, Jabłońska Karolina, Ciesielska Urszula, Piotrowska Aleksandra, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Pawełczyk Konrad, Podhorska-Okołów Marzenna, Dzięgiel Piotr: Association of Irisin/FNDC5 with ERRα and PGC-1α expression in NSCLC, International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 22, art.14204 [24 s.], DOI:10.3390/ijms232214204, 140 punktów, IF(5,6)
 9. Solarska-Ściuk Katarzyna, Adach Kinga, Fijałkowski Mateusz, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Kulus Michał, Olbromski Mateusz, Glatzel-Plucińska Natalia, Szelest Oskar, Bonarska-Kujawa Dorota: Identifying the molecular mechanisms and types of cell death induced by bio- and pyr-silica nanoparticles in endothelial cells, International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 9, art.5103 [18 s.], DOI:10.3390/ijms23095103, 140 punktów, IF(5,6)
 10. Machałowski Tomasz, Rusak Agnieszka, Wiatrak Benita, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Popiel Aneta, Jaroszewicz Jakub, Żak Andrzej, Podhorska-Okołów Marzenna, Jesionowski Teofil: Naturally formed chitinous skeleton isolated from the marine demosponge Aplysina fistularis as a 3D scaffold for tissue engineering, Materials, 2021, vol. 14, nr 11, art.2992 [21 s.], DOI:10.3390/ma14112992, 140 punktów, IF(3,748)
 11. Mikolajczyk Krzysztof, Bereznicka Anna, Szymczak-Kulus Katarzyna, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Szulc Bozena, Olczak Mariusz, Rossowska Joanna, Majorczyk Edyta, Kapczyńska Katarzyna, Bovin Nicolai: Missing the sweet spot: one of the two N-glycans on human Gb3/CD77 synthase is expendable, Glycobiology, 2021, vol. 31, nr 9, s. 1145-1162, DOI:10.1093/glycob/cwab041, łączna liczba autorów: 14, 100 punktów, IF(5,954)
 12. Skrzypiec-Spring Monika, Sapa-Wojciechowska Agnieszka, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Piasecki Tomasz, Kwiatkowska Joanna, Podhorska-Okołów Marzenna, Szeląg Adam: HMG-CoA reductase inhibitor, simvastatin is effective in decreasing degree of myocarditis by inhibiting metalloproteinases activation, Biomolecules, 2021, vol. 11, nr 10, art.1415 [13 s.], DOI:10.3390/biom11101415, 100 punktów, IF(6,064)
 13. Zadka Łukasz, Piotrowska Aleksandra, Opalińska Agnieszka, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Grybowski Damian, Ceremuga Ireneusz, Chabowski Mariusz, Dzięgiel Piotr: Comparative analysis of exosome markers and extracellular vesicles between colorectal cancer and cancer-associated normal colonic mucosa, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2020, vol. 130, nr 7-8, s. 640-648, DOI:10.20452/pamw.15462, 140 punktów, IF(3,277)
 14. Haczkiewicz Katarzyna, Partyńska Aleksandra, Ratajczak Katarzyna, Dzięgiel Piotr, Podhorska-Okołów Marzenna: Ultrastructure of breast cancer cells in the course of autophagy, W: 53rd Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry "From ultrastructure to in vivo imaging: progress in microscopical techniques". Gdańsk, 15-18 September 2019. Program, abstracts, Gdańsk 2019, Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry ; Department of Histology Medical University of Gdańsk, 91 poz.P14, ISBN 978-83-61216-07-0
 15. Haczkiewicz Katarzyna, Sebastian Agata, Piotrowska Aleksandra, Misterska-Skóra Maria, Hałoń Agnieszka, Skoczyńska Marta, Sebastian Maciej, Wiland Piotr, Dzięgiel Piotr, Podhorska-Okołów Marzenna: Immunohistochemical and ultrastructural analysis of sporadic inclusion body myositis: a case series, Rheumatology International, 2019, vol. 39, nr 7, s. 1291-1301, DOI:10.1007/s00296-018-4221-z, 70 punktów, IF(1,984)
 16. Haczkiewicz Katarzyna, Piotrowska Aleksandra, Partyńska Aleksandra, Mieszała Katarzyna, Kulus Michał, Dzięgiel Piotr, Podhorska-Okołów Marzenna: Autofagia w raku gruczołu piersiowego - badania wstępne, W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików "Immunohistochemia i biologia molekularna w morfologii". Białystok, 13-16 września 2018. Streszczenia prezentacji ustnych oraz plakatowych 2018, 18 poz.U16
 17. Budrewicz Sławomir, Koszewicz Magdalena, Podhorska-Okołów Marzenna, Kulus Michał, Słotwiński Krzysztof: Fulminant life-threatening myopathy of the genetic origin, Clinical Neurophysiology, 2023, vol. 150, e85 poz.N°39, [18th European Congress of Clinical Neurophysiology (ECCN). Marseille, France, May 9-12, 2023. Abstracts], DOI:10.1016/j.clinph.2023.03.051
 18. Dąbrowski Paweł, Kulus Michał, Grzelak Joanna: Mikrourazy szkliwa zębów stałych a pierwiastki ziem alkalicznych - poszukiwanie związku w ocenie diety dawnych mieszkańców Wrocławia, W: 34. Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Szczecin, 14 - 16 wrzesień 2022 r. Książka streszczeń 2022, Szczecin, s. 52-53
 19. Dąbrowski Paweł, Kulus Michał, Grzelak Joanna: Wybrane metody mikro, makroskopowe i fizyczno-chemiczne w rekonstrukcji diety oraz nawyków żywieniowych dawnych mieszkańców Wrocławia, W: XI Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 18-19 listopada 2022. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, s. 49-51, ISBN 978-83-954493-3-8
 20. Kulus Michał, Ochota Małgorzata, Młodawska Wiesława, Kardasz-Kamocka Marta, Haczkiewicz-Leśniak Katarzyna, Podhorska-Okołów Marzenna, Niżański Wojciech: Zmiany ultrastrukturalne w kocich oocytach w zależności od czasu przechowywania jajnika, W: XI Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 18-19 listopada 2022. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, s. 108-109, ISBN 978-83-954493-3-8
 21. Dąbrowski Paweł, Kulus Michał Jerzy, Grzelak Joanna, Olchowy Cyprian, Staniowski Tomasz, Paulsen Friedrich: Nutritional reconstruction in an early modern population: searching for a relationship between dental microwear and bone element composition, Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 2022, vol. 240, art.151884 [10 s.], DOI:10.1016/j.aanat.2021.151884, 100 punktów, IF(2,2)
 22. Mączka Grzegorz, Kulus Michał, Grzelak Joanna, Porwolik Michał, Dobrzyński Maciej, Dąbrowski Paweł: Morphology of the antegonial notch and its utility in the determination of sex on skeletal materials, Journal of Anatomy, 2022, vol. 241, nr 4, s. 919-927, DOI:10.1111/joa.13731, 140 punktów, IF(2,4)
 23. Mączka Grzegorz, Kulus Michał, Grzelak Joanna, Dobrzyński Maciej, Staniowski Tomasz, Skośkiewicz-Malinowska Katarzyna, Dąbrowski Paweł: Symmetry and asymmetry of the antegonial notch, Symmetry-Basel, 2022, vol. 14, nr 8, art.1558 [10 s.], DOI:10.3390/sym14081558, 70 punktów, IF(2,7)
 24. Dąbrowski Paweł, Kulus Michał Jerzy, Furmanek Mirosław, Paulsen Friedrich, Grzelak Joanna, Domagała Zygmunt: Estimation of age at onset of linear enamel hypoplasia. New calculation tool, description and comparison of current methods, Journal of Anatomy, 2021, vol. 239, nr 4, s. 920-931, DOI:10.1111/joa.13462, 140 punktów, IF(2,921)
 25. Kmiecik Janusz, Kulus Michał Jerzy, Popiel Jarosław, Cekiera Agnieszka, Cegielski Marek: Antlerogenic stem cells extract accelerate chronic wound healing: a preliminary study, BMC Complementary Medicine and Therapies, 2021, vol. 21, art.158 [8 s.], DOI:10.1186/s12906-021-03336-9, 100 punktów, IF(2,838)
 26. Łuczak Anna, Małecki Rafał, Kulus Michał, Madej Marta, Szahidewicz-Krupska Ewa, Doroszko Adrian: Cardiovascular risk and endothelial dysfunction in primary Sjogren syndrome is related to the disease activity, Nutrients, 2021, vol. 13, nr 6, art.2072 [12 s.], DOI:10.3390/nu13062072, 140 punktów, IF(6,706)
 27. Dąbrowski Paweł, Kulus Michał, Grzelak Joanna, Radzikowska Magdalena, Oziembłowski Maciej, Domagała Zygmunt, Krajcarz Maciej T.: Assessing weaning stress - relations between enamel hypoplasia, δ18O and δ13C values in human teeth obtained from early modern cemeteries in Wroclaw, Poland, Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, 2020, vol. 232, art.151546 [13 s.], DOI:10.1016/j.aanat.2020.151546, 100 punktów, IF(2,698)