Zakład Histologii i Embriologii

Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław

Sekretariat
tel.: (71) 784-13-54(55)
fax: (71) 784-00-81
e-mail: justyna.kosek@umed.wroc.pl

Jednostka stanowi część Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka

Kierownik

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
piotr.dziegiel@umw.edu.pl
tel. przez sekretariat 71 784 13 54

Sekretarka

mgr Justyna Kosek
justyna.kosek@umw.edu.pl
tel.: 71 784 13 54(55)
tel.: 71 784 00 82
fax: 71 784 00 81

Stanowisko profesora

prof. dr hab Maciej Zabel
maciej.zabel@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 56

 

Stanowisko profesora

prof. dr hab. Paweł Surowiak
pawel.surowiak@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 81

Adiunkt

dr Sylwia Borska
sylwia.borska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 83

Adiunkt

dr Agnieszka Gomułkiewicz
agnieszka.gomulkiewicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 69

Adiunkt

dr Karolina Jabłońska
karolina.jablonska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80

Adiunkt

dr Christopher Kobierzycki
christopher.kobierzycki@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 59

Adiunkt

dr Katarzyna Nowińska
katarzyna.nowinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80

Adiunkt

dr Mateusz Olbromski
mateusz.olbromski@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 49

Adiunkt

dr Katarzyna Ratajczak-Wielgomas
katarzyna.ratajczak-wielgomas@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 65

Adiunkt ds. Dydaktyki

dr hab. Małgorzata Drąg-Zalesińska
malgorzata.drag-zalesinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 83

Adiunkt ds. Dydaktyki (ED)

dr Urszula Ciesielska
urszula.ciesielska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 68

 

Adiunkt ds. Dydaktyki

dr Aleksandra Piotrowska
aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 69

Asystent

dr Jędrzej Grzegrzółka
jedrzej.grzegrzolka@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 59

Asystent

dr Alicja Kmiecik
alicja.kmiecik@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 65

Asystent

dr Agnieszka Rusak
agnieszka.rusak@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 67

Starszy wykładowca

dr Ewa Jagoda
ewa.jagoda@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 66

 

Starszy wykładowca

dr Teresa Wysocka
teresa.wysocka@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 66

Pracownia histologii

mgr Agnieszka Barańska
agnieszka.baranska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 62

Pracownia histologii

Elżbieta Połejko
elzbieta.polejko@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 62

Pracownia histologii

mgr Bożena Przygodzka
bozena.przygodzka@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 62

Pracownia biologii molekularnej

dr Natalia Glatzel-Plucińska
natalia.glatzel-plucinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 49

Pracownia biologii molekularnej

mgr Aleksandra Partyńska
aleksandra.partynska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80

Pracownia hodowli komórkowej

mgr Katarzyna Ratajczak
katarzyna.ratajczak@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 67

Profesor

prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
marzenna.podhorska-okolow@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 70

Adiunkt

dr hab. Marek Cegielski
marek.cegielski@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 58

Adiunkt

dr Katarzyna Haczkiewicz-Leśniak
katarzyna.haczkiewicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 57

Asystent

mgr Michał Kulus
michal.kulus@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

Doktorant

lek. Kamil Cebulski
kamil.cebulski@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

Doktorant

lek. Adrian Czekaj
adrian.czekaj@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

Doktorant

mgr Maciej Grzeszczuk
maciej.grzeszczuk@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

Doktorant

mgr Ewa Kątnik
ewa.katnik@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80

Doktorant

lek. Krzysztof Kurnol
krzysztof.kurnol@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

Doktorant

lek. Maciej Ornat
maciej.ornat@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

Doktorant

mgr Aleksandra Partyńska
aleksandra.partynska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80

Doktorant

lek. Paweł Piotrów
pawel.piotrow@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

Doktorant

lek. Aneta Popiel
aneta.popiel@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 13 68

Doktorant

lek. wet. Olga Rodak
olga.rodak@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 13 65

Doktorant

lek. Adrian Wąsik
adrian.wasik@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

 

Doktorant

lek. Łukasz Zadka
lukasz.zadka@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82

15.04.2022
Trwają prace nad nową stroną Zakładu Histologii i Embriologii.

20.05.2022
Zamieszczono aktualny spis preparatów egzaminacyjnych

Spis preparatów egzaminacyjnych 2022
Pracownia Hodowli Komórkowej I (parter)
Kierownik
dr Agnieszka Rusak, tel. 071 784 13 67, 
bezpośredni tel. do pracowni: 071 784 13 61
 
Pracownia Hodowli Komórkowej II (piętro 2.)
Kierownik
dr Sylwia Borska, tel. 071 784 16 83
bezpośredni tel. do pracowni - brak (j.w.)
 
Pracownia Histologii
Kierownik
mgr Bożena Przygodzka
bezpośredni tel. do pracowni: 071 784 13 62
 
Pracownia Immunohistochemii
Kierownik
dr Aleksandra Piotrowska, tel.: 071 784 13 69
bezpośredni tel. do pracowni 071 784 13 63

Pracownia Macierzy Tkankowych
Kierownik
dr Aleksandra Piotrowska
tel.: 071 784 13 69
tel. do pracowni: 071 784 16 71

 
Pracownia Biologii Molekularnej
Kierownik
dr Agnieszka Gomułkiewicz,
tel.: 071 784 13 69
 
Pracownia Biologii Molekularnej II
Kierownik
dr Mateusz Olbromski
tel.: 071 784 15 49
 
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej
Kierownik
dr Katarzyna Ratajczak-Wielgomas
tel. 071 784 13 65
tel. do pracowni 071 784 16 72
 
Pracownia Inżynierii Genetycznej
Kierownik
dr Alicja Kmiecik, tel. 071 784 13 65

Tematy badań

1) Rola metalotionein w powstawaniu, rokowaniu i przebiegu procesu nowotworowego
2) Rola ekspresji receptorów melatoniny w różnych typach nowotworów złośliwych człowieka
3) Badania wartości diagnostycznej i prognostycznej markerów immunocytochemicznych w chorobach nowotworowych
4) Rola białka PIP w raku gruczołu piersiowego
5) Badania oporności wielolekowej na cytostatyki w chorobach nowotworowych
6) Badania nad wpływem biopolifenoli na komórki nowotworowe oporne na działanie cytostatyków
7) Rola SOX18 w niedrobnokomórkowym raku płuc
8) Badanie mechanizmów proliferacji hodowanych komórek nowotworowych
9) SATB1 jako marker predykcyjno - prognostyczny w niedrobnokomórkowym raku płuc

PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE

T.W. Sadler: Langman. Embriologia (red. wyd. pol. J. Malejczyk, M. Kujawa), Edra Urban & Partner, 2017

D. J. Chriego, Jr.: Histologia i embriologia jamy ustnej. Perspektywa kliniczna (red. wyd. pol. P. Włodarski), Edra Urban & Partner, 2018

Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii (red. M. Zabel),  ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia (red. M. Zabel, H. Bartel), ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (red. Maciej Zabel): Histologia: zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Urszula Ciesielska, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (ed. Maciej Zabel): Histology: exercise notebook for medicine and dentistry student. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Stevens A., Lowe F. J.: Histologia człowieka (tłum. pod red.: M. Zabel), PZWL 2000

Histologia (red. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Sobotta, Atlas histologii (tłum. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Seminaria z cytofizjologii (red. J. Kawiak i Zabel M.), Urban & Partner, Wrocław 2002

Kawiak J., Krzanowska H., Płytycz B., Zabel M. (red) Słownik biologii komórki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005

Dzięgiel P., Zabel M., Role of immunohistochemical expression of Ki-67 in adenocarcinoma of large intestine. Handbook of immunohistochemistry and in situ hybridization of human carcinomas (red. M.A. Hayat) 2006. Vol. 4, 127-134

Dzięgiel P. Biologiczne podstawy raka płuca. Rak płuca (red. J. Kołodziej i M. Marciniak), TERMEDIA Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010

Paweł Surowiak.: Najczęstsze problemy estetyczne na twarzy i metody ich zwalczania. W:Medycyna estetyczna ; Alessio Redaelli, Andrzej Ignaciuk; Warszawa : Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, 2010; s.350-353 (Podręczniki medycyny estetycznej)

Ilona Iżykowska, Marek Cegielski, Piotr Dzięgiel.: Cell studies with melatonin exposed to UV light and ionizing radiation. W:Melatonin in the promotion of health ; ed. by Ronald Ross Watson; Boca Raton, FL : CRC Press, 2011 [cop.2012]; s.531-539. 2nd ed

Dzięgiel P., Puła B., Podhorska-Okołów M.: Expression of metallothionein in oral cancer (ed. Kalu U. E. Ogbureke); Rijeka: In Tech, 2012; s. 339-358

Dzięgiel P., Podhorska-Okołów M, Zabel M., Melatonin as an adjuvant agent in treatment of malignant tumours. The pineal gland and melatonin: recent advances in development, imaging, disease and treatment (ed. M. Turgut, R. Kumar), New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012
 

ADIUNKCI ds. DYDAKTYKI

Dr hab. Małgorzata Drąg-Zalesińska, tel. 71 784 16 83, e-mail: malgorzata.drag-zalesinska@umw.edu.pl

Dr Aleksandra Piotrowska, tel. 71 784 13 69, e-mail: aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl

Dr Urszula Ciesielska (English Division) kontakt: tel. 71 784 13 68, e-mail: urszula.ciesielska@umw.edu.pl

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE HISTOLOGII I EMBRIOLOGII (za aktualizację sylabusów odpowiadają są osoby zgłoszone do dziekanatu jako odpowiedzialne za przedmiot)
 
Kierunek lekarski:
 
Kierunek lekarsko-stomatologiczny:
 
Kierunek analityka medyczna:
 
Fakultety:
 
===========================================================
 
SEMESTR LETNI - INFORMACJE DLA I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
ORAZ HARMONOGRAMY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE HISTOLOGII I EMBRIOLOGII W SEMESTRZE LETNIM RA 2021/2022
 
Regulamin zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Histologii i Embriologii (wspólny dla WL i WLS)
 
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
 
I rok kierunek lekarski:
 
Histologia z cytofizjologią:
harmonogram ćwiczeń z Histologii
harmonogram ćwiczeń z Cytofizjologii - uwaga, harmonogram uległ zmianie 07.04.2022!
harmonogram ćwiczeń z Embriologii - uwaga, 14.03.2022 wprowadzono zmiany z harmonogramie! Szczegóły w pliku z zagadnieniami (poniżej)
 
Wykłady odbywają się w formule on-line. Pierwszy wykład odbędzie się 02.03.2022. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące zajęć:
 
1. Zajęcia z Histologii odbywają się na sali ćwiczeń nr 1. Wyjątkowo grupy 7, 8, 9,10 - na sali nr 2. 
2. Seminaria z Embriologii oraz zajęcia z cytofizjologii odbywają się na sali wykładowej Anatomii Prawidłowej.  
3. Ogłoszenia dla studentów, aktualizacje harmonogramów zajęć oraz ważne informacje umieszczane są na tablicy ogłoszeń (tablica przy sekretariacie Zakładu Histologii i Embriologii) oraz na stronie internetowej Zakładu Histologii i Embriologii w zakładce AKTUALNOŚCI lub DYDAKTYKA
 
============================================================== 

I rok kierunek lekarsko-stomatologiczny:

Histologia, cytologia z embriologią:
harmonogram zajęć z histologii 
harmonogram zajęć z cytofizjologii

Dodatkowe informacje dotyczące zajęć:
 
1. Zajęcia z Histologii odbywają się na sali ćwiczeń nr 1. 
2. Zajęcia z cytofizjologii odbywają się na sali wykładowej Anatomii Prawidłowej. Wyjątkowo grupa 5, 6 WLS - na sali ćwiczeń nr 2.  
3. Ogłoszenia dla studentów, aktualizacje harmonogramów zajęć oraz ważne informacje umieszczane są na tablicy ogłoszeń (tablica przy sekretariacie Zakładu Histologii i Embriologii) oraz na stronie internetowej Zakładu Histologii i Embriologii w zakładce AKTUALNOŚCI lub DYDAKTYKA
4. Osoby koordynujące zajęcia dla I roku WLS
Dr Teresa Wysocka – teresa.wysocka@umw.edu.pl
Dr Ewa Jagoda – ewa.jagoda@umw.edu.pl

ZMIANY w planie zajęć i bieżące ogłoszenia będą podawane w zakładce AKTUALNOŚCI

WYKAZ PREPARATÓW obowiązujących na sprawdzianie praktycznym z histologii

Adiunct responsible for ED didactics:
Urszula Ciesielska, PhD
urszula.ciesielska@umw.edu.pl

OBLIGATORY COURSES:

FACULTY OF MEDICINE
1. HISTOLOGY WITH CYTOPHYSIOLOGY I YEAR 
2. HUMAN EMBRYOLOGY I YEAR

FACULTY OF DENTISTRY
1. HISTOLOGY WITH EMBRYOLOGY I YEAR
2. EMBRYOLOGY 
 
Current sylabuses for both Medicine and Dentisty can be found HERE 
 
==============================================

INFORMATION FOR THE 1st YEAR FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY:


STUDY REGULATION (for both FoM and FoD)

1st year of Medicine:

Histology with cytophysiology:
Schedule and topics for summer semester

Lectures are held on-line. The first lecture will be held on 28.02.2022 (Monday). A link to the lecture will be sent to the leader of the year.

Embryology

Schedule and topics
Topics and issues

 
Additional information about the classes:
1. Classes will be held in a stationary form. The exercises take place in the exercise room 1 (histology) or 2 (embryology). Cytophysiology classes are held in the Anatomy Lecture Room (Collegium Anatomicum).
2. Masks and gloves are required. Before entering the room, you should disinfect your handsLab coats are not compulsory.
3. Announcements for students, updates of classes schedules and important information are posted on the notice board (the board at the entrance to the Department) and on the website.
4. Contact persons for 1st year students of Medicine:
Dr Urszula Ciesielska - urszula.ciesielska@umw.edu.pl
Dr Katarzyna Haczkiewicz-Leśniak - katarzyna.haczkiewicz@umw.edu.pl
Dr Karolina Jabłońska - karolina.jablonska@umw.edu.pl

==============================================
1st year of Dentistry:
Histology, cytology with embryology:
- schedule and topics


Additional information for Medicine and Dentistry students:
1. Histology classes are held in the class room 1 (first floor of the Collegium Anatomicum building, Department of Human Morphology and Embryology, 6a Chałubińskiego Street). Masks and gloves are required. Before entering the room, you should disinfect your hands. Lab coats are not compulsory.

Lectures are held online. The first one will be held on 01.03.2022. A link to the lecture will be sent to the leader of the year.

2. Persons coordinating classes for the first year of Dentistry
Dr Christopher Kobierzycki - ch.kobierzycki@gmail.com (Histology course)
Dr Urszula Ciesielska - urszula.ciesielska@umw.edu.pl (Histology course)
Dr Sylwia Borska - sylwia.borska@umw.edu.pl (Embryology course)

3. Announcements for students, updates of class schedules and important information are posted on the notice board (the board at the entrance to the Department) and on the website of the Department of Histology and Embryology

4. Changes in the timetable and current announcements will be provided in the NOTICEBOARD and Didactics tab.

2022-09-22 Information on the first lectures:

Medicine - 10.10. 2022 godz. 12.45-13.30, on-line, via Teams
Dentistry - 4.10.2022 godz. 18.00-18.45, on-line, via Teams

Przy zakładzie Zakładzie Histologii i Embriologii działa SKN Histologii i Biologii Molekularnej (nr K99 w rejestrze organizacji studenckich) 

Opiekun koła: prof.dr hab Marzena Podhorska-Okołów 

Przewodniczący SKN: Tomasz Górnicki tomasz.gornicki@student.umed.wroc.pl

Wiceprzewodniczący SKN: Jakub Lambrinow jakub.lambrinow@stuent.umed.wroc.pl

Kierunek badań: Głównym profilem badań koła są szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące molekularnych podstaw funkcjonowania nowotworów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej, mikroskopii elektronowej oraz histologii. Najnowszą gałęzią działalności koła jest rozwój tematów dotyczących inżynierii tkankowej wytwarzania oraz rozwoju nowych technologii otrzymywania biomateriałów. 

Przykładowe publikacje członków koła:

- Kotowski K, Rosik J, Machaj F, Supplitt S, Wiczew D, Jabłońska K, Wiechec E, Ghavami S, Dzięgiel P. Role of PFKFB3 and PFKFB4 in Cancer: Genetic Basis, Impact on Disease Development/Progression, and Potential as Therapeutic Targets. Cancers (Basel). 2021 Feb 22;13(4):909. doi: 10.3390/cancers13040909. PMID: 33671514; PMCID: PMC7926708.

- Górnicki, T.; Lambrinow, J.; Mrozowska, M.; Podhorska-Okołów, M.; Dzięgiel, P.; Grzegrzółka, J. Role of RBMS3 Novel Potential Regulator of the EMT Phenomenon in Physiological and Pathological ProcessesInt. J. Mol. Sci. 202223, 10875. https://doi.org/10.3390/ijms231810875"

- Ornat M, Kobierzycki C, Grzegrzolka J, Pula B, Zamirska A, Bieniek A, Szepietowski JC, Dziegiel P, Okolow MP. SOX18 Expression in Non-melanoma Skin Cancer. Anticancer Res. 2016 May;36(5):2379-83. PMID: 27127146.