Zakład Histologii i Embriologii

Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław

Sekretariat
tel.: (71) 784-13-54(55)
fax: (71) 784-00-81
e-mail: justyna.kosek@umed.wroc.pl

Jednostka stanowi część Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka

Kierownik

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
piotr.dziegiel@umw.edu.pl
tel. przez sekretariat 71 784 13 54
PPM

Sekretariat

mgr Justyna Kosek
justyna.kosek@umw.edu.pl
tel.: 71 784 13 54(55)
tel.: 71 784 00 82
fax: 71 784 00 81

Stanowisko profesora

prof. dr hab Maciej Zabel
maciej.zabel@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 56
PPM

 

Stanowisko profesora

prof. dr hab. Paweł Surowiak
pawel.surowiak@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 81
PPM

Adiunkt

dr Sylwia Borska
sylwia.borska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 83
PPM

Adiunkt

dr Agnieszka Gomułkiewicz
agnieszka.gomulkiewicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 69
PPM

Adiunkt

dr Karolina Jabłońska
karolina.jablonska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80
PPM

Adiunkt

dr Christopher Kobierzycki
christopher.kobierzycki@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 59
PPM

Adiunkt

dr Katarzyna Nowińska
katarzyna.nowinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80
PPM

Adiunkt

dr Mateusz Olbromski
mateusz.olbromski@umw.edu.pl
tel. 71 784 15 49
PPM

Adiunkt

dr Katarzyna Ratajczak-Wielgomas
katarzyna.ratajczak-wielgomas@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 65
PPM

Adiunkt ds. Dydaktyki

dr hab. Małgorzata Drąg-Zalesińska
malgorzata.drag-zalesinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 83
PPM

Adiunkt ds. Dydaktyki (ED)

dr Urszula Ciesielska
urszula.ciesielska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 68
PPM

 

Adiunkt ds. Dydaktyki

dr Aleksandra Piotrowska
aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 69
PPM

Adiunkt

dr Jędrzej Grzegrzółka
jedrzej.grzegrzolka@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 59
PPM

Adiunkt

dr Alicja Kmiecik
alicja.kmiecik@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 65
PPM

Asystent

dr Agnieszka Rusak
agnieszka.rusak@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 67
PPM

Starszy wykładowca

dr Ewa Jagoda
ewa.jagoda@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 66
PPM

 

Starszy wykładowca

dr Teresa Wysocka
teresa.wysocka@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 66
PPM

Asystent

dr Natalia Glatzel-Plucińska
natalia.glatzel-plucinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 1549
PPM

Asystent

dr Aleksandra Partyńska
aleksandra.partynska@umw.edu.pl
tel. 71 784 1680
PPM

Asystent

mgr inż. Justyna Jureczek
justyna.jureczek@umw.edu.pl
tel. 71 784 0083
PPM

Pracownia histologii

mgr Agnieszka Barańska
agnieszka.baranska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 62
PPM

Pracownia histologii

Elżbieta Połejko
elzbieta.polejko@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 62
PPM

Pracownia histologii

mgr Bożena Przygodzka
bozena.przygodzka@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 62
PPM

Pracownia hodowli komórkowej i biologii molekularnej

mgr inż. Monika Mrozowska
monika.mrozowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 67
PPM

Pracownia hodowli komórkowej

dr Katarzyna Ratajczak
katarzyna.ratajczak@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 67
PPM

Pracownia hodowli komórkowej

mgr Klaudia Krawczyńska
klaudia.krawczynska@umw.edu.pl
tel. 71 784 1367
PPM

Profesor

prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
marzenna.podhorska-okolow@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 70
PPM

Adiunkt

dr hab. Marek Cegielski
marek.cegielski@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 58
PPM

Adiunkt

dr Katarzyna Haczkiewicz-Leśniak
katarzyna.haczkiewicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 57
PPM

Asystent

mgr Michał Kulus
michal.kulus@umw.edu.pl
tel. 71 784 16 81
PPM

Doktorant

lek. Adrian Czekaj
adrian.czekaj@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82
PPM

Doktorant

mgr Maciej Grzeszczuk
maciej.grzeszczuk@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82
PPM

Doktorant

mgr Ewa Kątnik
ewa.katnik@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 80
PPM

Doktorant

lek. Krzysztof Kurnol
krzysztof.kurnol@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82
PPM

Doktorant

mgr inż. Monika Mrozowska
monika.mrozowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 13 67
PPM

Doktorant

lek. Paweł Piotrów
pawel.piotrow@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82
PPM

Doktorant

lek. Adrian Wąsik
adrian.wasik@student.umw.edu.pl
tel. 71 784 16 82
PPM

 

Doktorant

lek. Tomasz Górnicki
tomasz.gornicki@umw.edu.pl
tel. 71 784 1367
PPM

12.04.2024 W zakładkach "Dydaktyka - Wydział Lekarski", "Dydaktyka - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny" oraz "Dydaktyka - Filia Wałbrzych" zamieszczony został aktualny wykaz preparatów obowiązujących do sprawdzianu praktycznego.

04.03.2024 Uległ zmianie harmonogram zajęć z cytofizjologii - zamienione zostały ćwiczenia V i VIII. Zaktualizowany harmonogram jest dostępny w zakładce "Dydaktyka - Wydział Lekarski"

20.01.2024 W semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 studenci zobowiązani są do przygotowania się do ćwiczeń z cytofizjologii w oparciu o zagadnienia umieszczone w zakładce "Dydaktyka".

26.01.2024 KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII. Dodatkowy termin dla osób, które nie odrobiły
zaległości w wyznaczonym wcześniej terminie, odbędzie się w dniu 30.01.2024 roku, godzina 12:00 sala ćwiczeń nr 1. Lista osób aktualna w dniu 26.01.2024 roku.
1. 18419
2. 21960

23.01.2024 Kolokwium z embriologii odbędzie się w dniu 26.01.2024 roku, godzina 12:00 sala ćwiczeń nr 2.

Lista osób aktualna w dniu 23.01.2024 roku. Studenci, którzy odrobią zaległości zostaną wykreśleni z poniższej listy. Odrobić można tylko usprawiedliwione nieobecności.

1. 18114 nb seminarium nr 12
2. 18419 nb seminarium nr 13
3. 21960 nb seminarium nr 12
4. 20277 nb seminarium nr 9
5. 21517 nb seminarium nr 3
6. 21291
7. 21608 nb seminarium nr 13
8. 20925 nb seminarium nr 13

19.01.2024 Kolokwium z embriologii.
Lista osób aktualna w dniu 19.01.2024 roku.
Studenci, którzy odrobią zaległości zostaną wykreśleni z poniższej listy.
Odrobić można tylko usprawiedliwione nieobecności.
1. 22159 nb seminarium nr 7
2. 18114 nb seminarium nr 12
3. 18419 nb seminarium nr 13
4. 21937 nb seminarium nr 8
5. 21960 nb seminarium nr 12
6. 22232 nb seminarium nr 10
7. 20277 nb seminarium nr 8 i 9
8. 21517 nb seminarium nr 3
9. 20979 nb seminarium nr 9
10. 20773 nb seminarium nr 8
11. 21080 nb seminarium nr 3
12. 21291
13. 21608 nb seminarium nr 13
14. 20925 nb seminarium nr 13

2024.01.09 W związku z niejednoznacznościami w Elektronicznym Dziekanacie informujemy, że w dniu jutrzejszym (10.01.2024) odbędzie się wykład z Tkanki Nabłonkowej

2023.12.07 Zmiany harmonogramu ćwiczeń z histologii w związku ze zmianami terminów kolokwium z histologii ogólnej.

29.09.2023 Zamieszczony został aktualny regulamin zajęć dydaktyczny prowadzonych w Zakładzie Histologii i Embriologii oraz aktualny harmonogram zajęć z Histologii oraz z Embriologii dla Wydziału Lekarskiego. Oba pliki znajdują się w zakładce "Dydaktyka".

Pracownia Hodowli Komórkowej I (parter)
Kierownik
dr Agnieszka Rusak, tel. 071 784 13 67, 
bezpośredni tel. do pracowni: 071 784 13 61
 
Pracownia Hodowli Komórkowej II (piętro 2.)
Kierownik
dr Sylwia Borska, tel. 071 784 16 83
bezpośredni tel. do pracowni - brak (j.w.)
 
Pracownia Histologii
Kierownik
mgr Bożena Przygodzka
bezpośredni tel. do pracowni: 071 784 13 62
 
Pracownia Immunohistochemii
Kierownik
dr Aleksandra Piotrowska, tel.: 071 784 13 69
bezpośredni tel. do pracowni 071 784 13 63

Pracownia Macierzy Tkankowych
Kierownik
dr Aleksandra Piotrowska
tel.: 071 784 13 69
tel. do pracowni: 071 784 16 71

 
Pracownia Biologii Molekularnej
Kierownik
dr Agnieszka Gomułkiewicz,
tel.: 071 784 13 69
 
Pracownia Biologii Molekularnej II
Kierownik
dr Mateusz Olbromski
tel.: 071 784 15 49
 
Pracownia Mikroskopii Konfokalnej
Kierownik
dr Katarzyna Ratajczak-Wielgomas
tel. 071 784 13 65
tel. do pracowni 071 784 16 72
 
Pracownia Inżynierii Genetycznej
Kierownik
dr Alicja Kmiecik, tel. 071 784 13 65

Tematyka badań

Poniższa lista zawiera tematy wybranych badań realizowanych przez pracowników Zakładu Histologii i Embriologii w ciągu ostatnich pięciu lat:

 • Ekspresja nukleobindyny-2 w niedrobnokomórkowych rakach płuc
 • Znaczenie nukleobindyny-2 w progresji raka gruczołu piersiowego
 • Rola nukleobindyny-2/nesfatyny-1 w metabolizmie komórek raka gruczołu piersiowego
 • Rola ekspresji periostiny w NSCLC
 • Ekspresja periostiny  w raku gruczołu piersiowego
 • Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji  odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego
 • Określenie epigenetycznych mechanizmów modulacji wybranych genów z rodziny SOX oraz ich transkryptów jako potencjalnych markerów diagnostycznych i predykcyjnych w niedrobnokomórkowych rakach płuc
 • Modulacja odpowiedzi immunologicznej poprzez supresor immunoglobuliny domeny V aktywacji limfocytów T (VISTA) i jego partnerów PSGL-1 i VSIG3
 • Znaczenie ekspresji alfa-2-makroglobuliny (A2M) i jej receptora LRP-1 w nowotworach złośliwych człowieka
 • Znaczenie ekspresji acetylotransferaz histonowych KAT6A i KAT6B w progresji inwazyjnego przewodowego raka gruczołu piersiowego IDC
 • Rola zyksyny w niedrobnokomórkowym raku płuc
 • Rola metalotionein w powstawaniu, rokowaniu i przebiegu procesu nowotworowego
 • Rola ekspresji receptorów melatoniny w różnych typach nowotworów złośliwych człowieka
 • Badania wartości diagnostycznej i prognostycznej markerów immunocytochemicznych w chorobach nowotworowych
 • Rola białka PIP w raku gruczołu piersiowego
 • Badania oporności wielolekowej na cytostatyki w chorobach nowotworowych
 • Badania nad wpływem biopolifenoli na komórki nowotworowe oporne na działanie cytostatyków
 • Rola SOX18 w niedrobnokomórkowym raku płuc
 • Badanie mechanizmów proliferacji hodowanych komórek nowotworowych
 • SATB1 jako marker predykcyjno - prognostyczny w niedrobnokomórkowym raku płuc

Wybrane projekty badawcze z ostatnich lat

Projekt PRELUDIUM 14, Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji  odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego poprzez mechanizm śródpęcherzykowego transportu pozakomórkowego; Narodowe Centrum Nauki (NCN); projekt rozliczono oceną wyróżniającą

Projekt ETIUDA 7, Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji  odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego poprzez mechanizm śródpęcherzykowego transportu pozakomórkowego; Narodowe Centrum Nauki (NCN); projekt w trakcie realizacji

Projekt MINIATURA 3, Ekspresja nukleobindyny-2 w niedrobnokomórkowych rakach płuc.

Projekt badawczy realizowany w ramach przyznanych środków z subwencji, Rola receptora interleukiny-10 (IL10R) oraz czynnika wzrostu śródbłonka naczyń A (VEGF-A) przenoszonych w pęcherzykach pozakomórkowych pochodzenia nowotworowego w angiogenezie hamowanej wybranymi inhibitorami VEGF

Projekt badawczy realizowany w ramach przyznanych środków z subwencji, Rola ekspresji periostiny w czerniaku skóry.

Wybrane publikacje z ostatnich lat

Partynska Aleksandra, et al. "Expression of Zyxin in Non-Small Cell Lung Cancer—A Preliminary Study." Biomolecules 12.6 (2022): 827.

Kmiecik Alicja, Ratajczak-Wielgomas Katarzyna, Grzegrzółka Jędrzej et al.: "Expression of NUCB2/NESF-1 in breast cancer cells", International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 16, art.9177 [13 s.].

Kmiecik Alicja M., Dzięgiel Piotr, Podhorska-Okołów Marzenna: "Nucleobindin-2/nesfatin-1 - a new cancer related molecule?", International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, nr 15, art.8313 [17 s.].

PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE

T.W. Sadler: Langman. Embriologia (red. wyd. pol. J. Malejczyk, M. Kujawa), Edra Urban & Partner, 2017

D. J. Chriego, Jr.: Histologia i embriologia jamy ustnej. Perspektywa kliniczna (red. wyd. pol. P. Włodarski), Edra Urban & Partner, 2018

Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii (red. M. Zabel),  ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia (red. M. Zabel, H. Bartel), ELSEVIER Urban & Partner, 2013

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (red. Maciej Zabel): Histologia: zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Teresa Wysocka, Ewa Jagoda, Marzena Podhorska-Okołów, Urszula Ciesielska, Piotr Dzięgiel, Maciej Zabel (ed. Maciej Zabel): Histology: exercise notebook for medicine and dentistry student. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010; 136 s.

Stevens A., Lowe F. J.: Histologia człowieka (tłum. pod red.: M. Zabel), PZWL 2000

Histologia (red. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Sobotta, Atlas histologii (tłum. M. Zabel), Urban & Partner, Wrocław 2002

Seminaria z cytofizjologii (red. J. Kawiak i Zabel M.), Urban & Partner, Wrocław 2002

Kawiak J., Krzanowska H., Płytycz B., Zabel M. (red) Słownik biologii komórki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005

Dzięgiel P., Zabel M., Role of immunohistochemical expression of Ki-67 in adenocarcinoma of large intestine. Handbook of immunohistochemistry and in situ hybridization of human carcinomas (red. M.A. Hayat) 2006. Vol. 4, 127-134

Dzięgiel P. Biologiczne podstawy raka płuca. Rak płuca (red. J. Kołodziej i M. Marciniak), TERMEDIA Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010

Paweł Surowiak.: Najczęstsze problemy estetyczne na twarzy i metody ich zwalczania. W:Medycyna estetyczna ; Alessio Redaelli, Andrzej Ignaciuk; Warszawa : Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, 2010; s.350-353 (Podręczniki medycyny estetycznej)

Ilona Iżykowska, Marek Cegielski, Piotr Dzięgiel.: Cell studies with melatonin exposed to UV light and ionizing radiation. W:Melatonin in the promotion of health ; ed. by Ronald Ross Watson; Boca Raton, FL : CRC Press, 2011 [cop.2012]; s.531-539. 2nd ed

Dzięgiel P., Puła B., Podhorska-Okołów M.: Expression of metallothionein in oral cancer (ed. Kalu U. E. Ogbureke); Rijeka: In Tech, 2012; s. 339-358

Dzięgiel P., Podhorska-Okołów M, Zabel M., Melatonin as an adjuvant agent in treatment of malignant tumours. The pineal gland and melatonin: recent advances in development, imaging, disease and treatment (ed. M. Turgut, R. Kumar), New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012
 

ADIUNKCI ds. DYDAKTYKI

Dr hab. Małgorzata Drąg-Zalesińska, tel. 71 784 16 83,
e-mail: malgorzata.drag-zalesinska@umw.edu.pl

Dr Aleksandra Piotrowska, tel. 71 784 13 69,
e-mail: aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl

Dr Urszula Ciesielska (English Division) kontakt: tel. 71 784 13 68,
e-mail: urszula.ciesielska@umw.edu.pl

REGULAMIN zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Histologii i Embriologii w roku akademickim 2023/2024:

Aktualny wykaz preparatów obowiązujacych do sprawdzianu praktycznego
Harmonogram konsultacji w semestrze letnim 2024
Na konsultacje można się zapisać również w innych porach, po umówieniu się z nauczycielem drogą mailową. 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE HISTOLOGII I EMBRIOLOGII
Sylabusy dostępne są również na stronie sylabusy.umw.edu.pl
 
============================================================================
SEMESTR LETNI - 
INFORMACJE DLA I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
 
Uwaga! W semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 studenci zobowiązani są do przygotowania się do ćwiczeń z cytofizjologii w oparciu o zagadnienia umieszczone poniżej
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

==============================================
SEMESTR ZIMOWY, ROK AKADEMICKI 2023/2024

Informacje dla studentów I ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup są dostępne na stronie Wirtualnej Uczelni
 
Pierwszy wykład odbędzie się 11 X 2023 na platformie MS Teams.
 
Dodatkowe informacje dotyczące zajęć:
 
1. Zajęcia z Histologii odbywają się na sali ćwiczeń nr 1. 
2. Zajęcia z Embriologii odbywają się na sali wykładowej Anatomii Prawidłowej. 
3. Ogłoszenia dla studentów, aktualizacje harmonogramów zajęć oraz ważne informacje umieszczane są na tablicy ogłoszeń (tablica przy sekretariacie Zakładu Histologii i Embriologii) oraz na stronie internetowej Zakładu Histologii i Embriologii w zakładce AKTUALNOŚCI lub DYDAKTYKA
4. Osoba koordynująca zajęcia dla I roku WLS
dr Aleksandra Piotrowska - aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl
5. Na zajęciach z histologii oraz z embriologii fartuchy nie są obowiązkowe
6. Zmiany w planie zajęć i bieżące ogłoszenia będą podawane w zakładce AKTUALNOŚCI lub DYDAKTYKA

ADIUNKCI ds. DYDAKTYKI

Dr hab. Małgorzata Drąg-Zalesińska, tel. 71 784 16 83,
e-mail: malgorzata.drag-zalesinska@umw.edu.pl

Dr Aleksandra Piotrowska, tel. 71 784 13 69,
e-mail: aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl

Dr Urszula Ciesielska (English Division) kontakt: tel. 71 784 13 68,
e-mail: urszula.ciesielska@umw.edu.pl

REGULAMIN zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Histologii i Embriologii w roku akademickim 2023/2024:

Aktualny wykaz preparatów obowiązujacych do sprawdzianu praktycznego
Sylabus realizowanego przedmiotu:
 
Sylabus dostępny jest również na stronie sylabusy.umw.edu.pl
Harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup są dostępne na stronie Wirtualnej Uczelni.
==============================================================
SEMESTR LETNI 2023/2024
==============================================================
SEMESTR ZIMOWY 2023/24:

ADIUNKCI ds. DYDAKTYKI

Dr hab. Małgorzata Drąg-Zalesińska, tel. 71 784 16 83,
e-mail: malgorzata.drag-zalesinska@umw.edu.pl

Dr Aleksandra Piotrowska, tel. 71 784 13 69,
e-mail: aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl

Dr Urszula Ciesielska (English Division) kontakt: tel. 71 784 13 68,
e-mail: urszula.ciesielska@umw.edu.pl

Przedmiot realizowany w semestrze letnim:
Histologia
Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Gomułkiewicz, kontakt: tel. 71 784 1369
e-mail: agnieszka.gomulkiewicz@umw.edu.pl

ADIUNKCI ds. DYDAKTYKI

Dr hab. Małgorzata Drąg-Zalesińska, tel. 71 784 16 83,
e-mail: malgorzata.drag-zalesinska@umw.edu.pl

Dr Aleksandra Piotrowska, tel. 71 784 13 69,
e-mail: aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl

Dr Urszula Ciesielska (English Division) kontakt: tel. 71 784 13 68,
e-mail: urszula.ciesielska@umw.edu.pl

Sylabus przedmiotu realizowanego dla kierunku Położnictwo:
Embriologia i genetyka

Sylabus dostępny jest również na stronie sylabusy.umw.edu.pl
Harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup są dostępne na stronie Wirtualnej Uczelni.

Krótki opis przedmiotów:
W ramach histologii studenci poznają rodzaje, budowę i funkcje tkanek, budowę histologiczną oraz funkcje poszczególnych narządów i układów oraz podstawowe techniki stosowane w badaniach morfologicznych.

W ramach cytofizjologii studenci zdobywają wiedzę o procesach wewnątrzkomórkowych, starzeniu i śmierci komórek, oddziaływaniach międzykomórkowych oraz wybranych procesach związanych m.in. z odpowiedzią immunologiczną i nowotworzeniem.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
kierownik Zakładu Histologii i Embriologii
piotr.dziegiel@umw.edu.pl

Nauczyciele prowadzący ćwiczenia z histologii:
dr hab. Marek Cegielski, marek.cegielski@umed.wroc.pl, tel. 71 784 13 58
dr Urszula Ciesielska, urszula.ciesielska@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 68
dr Agnieszka Gomułkiewicz, agnieszka.gomulkiewicz@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 69
dr Katarzyna Haczkiewicz-Leśniak, katarzyna.haczkiewicz-lesniak@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 57
dr Karolina Jabłońska, karolina.jablonska@umw.edu.pl, tel. 71 784 16 80
mgr Michał Kulus, michal.kulus@umed.wroc.pl, tel. 71 784 16 81
mgr Aleksandra Partyńska, aleksandra.partynska@umw.edu.pl, tel. 71 784 16 80
dr Aleksandra Piotrowska, aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 69

Godziny konsultacyjne:
Godziny konsultacji zostaną ustalone na pierwszych zajęciach.

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym jest ustne lub pisemne zaliczenie poszczególnych ćwiczeń oraz zaliczenie testu z histologii ogólnej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim jest ustne lub pisemne zaliczenie poszczególnych ćwiczeń, zaliczenie sprawdzianu praktycznego oraz zaliczenie testu z cytofizjologii. Przedmiot kończy się egzaminem.

Fakultet:
Metody immunohistochemiczne oraz mikroskopii elektronowej w ocenie morfologii tkanek i narządów człowieka (semestr letni)

Aktualny wykaz preparatów obowiązujacych do sprawdzianu praktycznego

Uwaga! W semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 studenci zobowiązani są do przygotowania się do ćwiczeń z cytofizjologii w oparciu o zagadnienia umieszczone powyżej

============================================
SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

Histologia

Embriologia

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
kierownik Zakładu Histologii i Embriologii
piotr.dziegiel@umw.edu.pl

Nauczyciele prowadzący seminaria z embriologii:
dr Urszula Ciesielska, urszula.ciesielska@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 68
dr Agnieszka Gomułkiewicz, agnieszka.gomulkiewicz@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 69
dr Katarzyna Haczkiewicz-Leśniak, katarzyna.haczkiewicz-lesniak@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 57
dr Karolina Jabłońska, karolina.jablonska@umw.edu.pl, tel. 71 784 16 80
dr Aleksandra Piotrowska, aleksandra.piotrowska@umw.edu.pl, tel. 71 784 13 69

Godziny konsultacyjne:
Godziny konsultacji zostaną ustalone na pierwszych zajęciach.

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ustne zaliczenie poszczególnych seminariów oraz prezentacja na zadany temat.

Informacje dodatkowe:
Pierwsze seminarium z embriologii odbędzie się w środę 11.10.2023 r. o godz. 9.45-11.15 oraz 11.30-13.00.

Fakultety:
Techniki histochemiczne w obrazowaniu morfologii wybranych tkanek i narządów człowieka
Hodowla komórek i tkanek
Metody immunohistochemiczne oraz mikroskopii elektronowej w ocenie morfologii różnych tkanek i narządów człowieka
Kliniczne zastosowanie metod histologicznych
 
Więcej informacji zostanie podanych z początkiem semestru letniego
Consultation hours in the summer semester 2024. Outside of the designated times, appointments can be made for consultations at other times via email.
Safety regulations (for FoM and FoD)

Adiunct responsible for ED didactics:
Urszula Ciesielska, PhD
urszula.ciesielska@umw.edu.pl

OBLIGATORY COURSES:

FACULTY OF MEDICINE
1. HISTOLOGY WITH CYTOPHYSIOLOGY - I YEAR 
2. HUMAN EMBRYOLOGY - I YEAR

FACULTY OF DENTISTRY
1. HISTOLOGY, CYTOPHYSIOLOGY WITH EMBRYOLOGY - I YEAR
 
Current sylabuses for both Medicine and Dentisty can be found HERE 
 

2024-02-14 First histology lectures start on 27.02.2024 via MS Teams. For Faculty of Medicine at 17:00, for Faculty of Dentistry at 16:00.

2023-10-16 Embryology schedule for FoD in the "English Division - didactics" section was updated

2023-09-29 Embryology schedule for FoM and FoD added in "English Division - didactics"

2023-09-15 Information on the first lectures: 
Medicine - 09. 10. 2023  at 11.15-12  AM – via Teams
Dentistry - 03. 10. 2023 - via Teams, hours TBA

Przy zakładzie Zakładzie Histologii i Embriologii działa SKN Histologii i Biologii Molekularnej (nr K99 w rejestrze organizacji studenckich) 

Opiekun koła: prof.dr hab Marzena Podhorska-Okołów 

Przewodniczący SKN: Tomasz Górnicki tomasz.gornicki@student.umed.wroc.pl

Wiceprzewodniczący SKN: Jakub Lambrinow jakub.lambrinow@stuent.umed.wroc.pl

Kierunek badań: Głównym profilem badań koła są szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące molekularnych podstaw funkcjonowania nowotworów z wykorzystaniem technik biologii molekularnej, mikroskopii elektronowej oraz histologii. Najnowszą gałęzią działalności koła jest rozwój tematów dotyczących inżynierii tkankowej wytwarzania oraz rozwoju nowych technologii otrzymywania biomateriałów. 

Przykładowe publikacje członków koła:

- Kotowski K, Rosik J, Machaj F, Supplitt S, Wiczew D, Jabłońska K, Wiechec E, Ghavami S, Dzięgiel P. Role of PFKFB3 and PFKFB4 in Cancer: Genetic Basis, Impact on Disease Development/Progression, and Potential as Therapeutic Targets. Cancers (Basel). 2021 Feb 22;13(4):909. doi: 10.3390/cancers13040909. PMID: 33671514; PMCID: PMC7926708.

- Górnicki, T.; Lambrinow, J.; Mrozowska, M.; Podhorska-Okołów, M.; Dzięgiel, P.; Grzegrzółka, J. Role of RBMS3 Novel Potential Regulator of the EMT Phenomenon in Physiological and Pathological ProcessesInt. J. Mol. Sci. 202223, 10875. https://doi.org/10.3390/ijms231810875"

- Ornat M, Kobierzycki C, Grzegrzolka J, Pula B, Zamirska A, Bieniek A, Szepietowski JC, Dziegiel P, Okolow MP. SOX18 Expression in Non-melanoma Skin Cancer. Anticancer Res. 2016 May;36(5):2379-83. PMID: 27127146.