Zakład Humanistycznych Nauk o Zdrowiu

ul. K. Bartla 5
51-618 Wrocław
tel. 71 348 42 19, 71 348 42 10

Kierownik Zakładu
dr Monika Wójta-Kempa

Kierownik Zakładu
dr Monika Wójta - Kempa (grupa badawczo-dydaktyczna) - dłuższa nieobecność
e-mail: monika.wojta-kempa@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Adiunkt Dydaktyczny
dr Agnieszka Lintowska (grupa dydaktyczna)
e-mail: agnieszka.lintowska@umw.edu.pl
 
Wykładowca
mgr Grażyna Solecka (grupa dydaktyczna)
e-mail: grazyna.solecka@umw.edu.pl  

Asystenci
dr Luba Ślósarz (grupa badawczo-dydaktyczna) - zastępstwo za Kierownika Zakładu
e-mail: luba.slosarz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

mgr Mirosław Chybicki (grupa dydaktyczna)
e-mail: miroslaw.chybicki@umw.edu.pl

dr n. med. Ewelina Cichoń (grupa dydaktyczna)
e-mail: ewelina.cichon@umw.edu.pl

Doktorant
mgr Mariusz Czarnecki

Zajęcia zlecone
dr Magdalena Kazimierska-Zając
e-mail: magdalena.kazimierska-zajac@umw.edu.pl

dr Andrzej Jarynowski
e-mail: andrzej.jarynowski@umw.edu.pl

dr Rafał Bakalarczyk
e-mail: rafal.bakalarczyk@umw.edu.pl

dr Iwona Borowik

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Bioetyka
 2. Demografia
 3. Dydaktyka medyczna
 4. Etyka biznesu
 5. Filozofia
 6. Filozofia i bioetyka
 7. Metody badan społecznych
 8. Metodyka badan naukowych
 9. Metodyka nauczania w szkole wyższej
 10. Pedagogika
 11. Pedagogika specjalna
 12. Podstawy demografii
 13. Podstawy etyki i deontologii
 14. Podstawy pedagogiki
 15. Podstawy pracy socjalnej
 16. Podstawy promocji zdrowia
 17. Podstawy psychologii
 18. Podstawy psychologii zdrowia
 19. Podstawy psychopatologii
 20. Podstawy socjologii
 21. Propedeutyka medycyny
 22. Psychologia
 23. Psychologia kliniczna i komunikacja kliniczna
 24. Psychologia ogólna i psychoterapia
 25. Psychologia społeczna
 26. Psychologia zarządzania
 27. Psychologia zdrowia
 28. Psychoterapia
 29. Socjologia
 30. Socjologia medycyny
 31. Socjologi ogólna i niepełnosprawności
 32. Socjologia rodziny
 33. Społeczne i socjalne funkcje państwa
 34. Fakultet: Edukacja w zapobieganiu zachorowaniom ryzykownym
 35. Fakultet: Psychologia zmiany zachowań zdrowotnych
 36. Fakultet: Psychoprofilaktyka stresu zawodowego

Główne tematy badań

Obszar badawczy, w ramach którego są podejmowane szczegółowe kierunki badań realizowanych w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych obejmuje problemy opieki medycznej prowadzonej w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych oraz psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych i w sytuacji choroby. Badania prowadzone w Zakładzie mają charakter interdyscyplinarny, czyli uwzględniają aspekt medyczny, psychologiczny i socjologiczny danego problemu.
 
Projekty badawcze nad którymi pracują obecnie pracownicy Zakładu.

 1. Zdrowie jako wartość w społeczeństwach ponowoczesnych (dr Monika Wójta-Kempa)
 2. Psychologia uważności - Mindfulness - w służbie zdrowia (mgr Mirosław Chybicki)
 3. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Zaburzenia behawioralne (dr Agnieszka Lintowska)
 4. Jakość życia oraz komunikacja z pacjentem (dr Magdalena Kazimierska-Zając)
 5. Przekonania i wiedza dotyczące chorób nowotworowych a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych (dr Małgorzata Synowiec-Piłat).
 6. Wybrane aspekty edukacji medycznej i interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem oraz promocji zdrowia (dr Grażyna Szymańska-Pomorska)

Pracownicy Zakładu Medycznych Nauk Społecznych redagują kwartalnik Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne.