Zakład Podstaw Nauk Medycznych

Zakład Podstaw Nauk Medycznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 211
tel. 71 784 04 78, fax 71 784 04 79
e-mail: 
wf-13-1@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu

dr hab. Ewa Barg, prof. UMW
tel. 71 784 04 77
e-mail: 
ewa.barg@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu

Dr hab. Ewa Barg, prof.UMW
tel. 71 784 04 77
e-mail:
ewa.barg@umw.edu.pl

 

Adiunkci

dr Agnieszka Dobosz
tel. 71 784 04 82
e-mail: 
agnieszka.dobosz@umw.edu.pl

dr Katarzyna Gębczak 
tel. 71 784 04 81
e-mail: 
katarzyna.gebczak@umw.edu.pl

dr Helena Moreira
tel. 71 784 04 83
e-mail: 
helena.moreira@umw.edu.pl

dr Lilla Pawlik – Sobecka
tel. 71 784 04 80
e-mail: 
lilla.pawlik-sobecka@umw.edu.pl

dr inż. Łucja Cwynar-Zając
tel. 71 784 04 81
e-mail: 
lucja.cwynar-zajac@umw.edu.pl

Starszy wykładowca

dr Barbara Brokos 
tel. 71 784 04 80
e-mail: 
barbara.brokos@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

dr Jan Spychała 
tel. 71 784 04 82
e-mail: 
jan.spychala@umw.edu.pl

mgr inż. Anna Szyjka 
tel. 71 784 04 83
e-mail: 
anna.szyjka@umw.edu.pl

Doktoranci

lek. Gabriela Chabowska

Główne tematy badawcze Zakładu:

1. Aktywność przeciwnowotworowa związków w hodowlach komórkowych in vitro.

2. Mechanizmy immunologiczne w patogenezie chorób metabolicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem immunofenotypowania i metodę cytometrii przepływowej do oceny profilu leukocytów krwi obwodowej i oceny stężeń cytokin w surowicy krwi.

3. Wybrane parametry układu immunologicznego w epilepsji oraz w postępujących zaburzeniach neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym, w tym w przewlekłej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej. Dodatkowo zespół uczestniczy w projekcie „ Długofalowa ocena kliniczna, elektrofizjologiczna i radiologiczna u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni typu 1,2,3 leczonych dokanałowym podaniem nusinersenu.

4. Ocena potencjału przeciwnowotworowego, bezpieczeństwa oraz mechanizmów cytotoksyczności fitokannabinoidów wyizolowanych z Cannabis sativa.

5. Mikropęcherzyki (EVs, Extracellular Vesicles) , oznaczane w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako kliniczny biomarker neuroinfekcji oraz aktywności mikroglialnej makrofagów oraz jako marker prognostyczny w stwardnieniu rozsianym(SM).

6. Badania ekstraktów roślinnych poprzez ocenę właściwości immunomodulacyjnych, antyoksydacyjnych i przeciwnowotworowych w hodowlach komórkowych in vitro.

7. Badania biozgodności biomateriałów (syntetycznych wiązadeł) do potencjalnego zastosowania w stawach kolanowych jako nowych implantów wykonanych z materiałów, w których zastosowano powłoki zol-żel SiO2 funkcjonalizowanej betametazonem i kwasem hialuronowym.

8. Zaburzenia metaboliczne i immunologiczne u pacjentów z trisomią 21.

9. Ocena zaburzeń metabolicznych, „late effects” u pacjentów leczonych z powodu chorób nowotworowych.

10. Pacjent po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych.

Współpraca z innymi ośrodkami

W ramach Wydziału Farmacji UMW:

 • KiZ Biologii Molekularnej i Komórkowej UMW( dr hab. Julita Kulbacka prof. UMW)
 • KiZ Chemii Leków,
 • KiZ Dietetyki i Bromatologii
 • KiZ Podstaw Nauk Chemicznych
 • KiZ Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii

W ramach UMW:

 • KiK Neurologii
 • KiK Transplantacji Szpiku, Hematologii I onkologii dziecięcej
 • KiK Pediatrii, Endokrynologii , Diabetologii i Chorób Metabolicznych
 • Zakład Medycyny Sądowej
 • KiZ Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
 • KiK Ortopedii

Współpraca Międzynarodowa

 • Uniwersytet I w Strasburgu ( Francja)
 • University College Dublin (Irlandia)

Inne jednostki w Polsce

 • Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż , Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
 • Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
 • Katedra Immunologii Collegium Medicum w Bydgoszczy

Najważniejsze publikacje w latach 2019-2023

Barg Ewa, Połubok Joanna, Hetman Marta, Gonera Aleksandra, Jasielska Olimpia, Sęga-Pondel Dorota, Galant Karolina, Kazanowska Bernarda: Metabolic disturbances in children treated for solid tumors, Nutrients, 2019, vol. 11, nr 12, art.3062 [11 s.], DOI:10.3390/nu11123062, IF4,546

Moreira Helena, Szyjka Anna, Paliszkiewicz Kamila, Barg Ewa: Prooxidative activity of celastrol induces apoptosis, DNA damage, and cell cycle arrest in drug-resistant human colon cancer cells, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019, vol. 2019, art.6793957 [12 s.], DOI:10.1155/2019/6793957, IF 5,076

Wiatrak Benita, Kubis-Kubiak Adriana, Piwowar Agnieszka, Barg Ewa: PC12 cell line: cell types, coating of culture vessels, differentiation and other culture conditions, Cells, 2020, vol. 9, nr 4, art.958 [15 s.], DOI:10.3390/cells9040958, IF 6,6

Bis Gabriela, Szlasa Wojciech, Sondaj Katarzyna, Zendran Iga, Mielcarek-Siedziuk Monika, Barg Ewa: Lipid complications after hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in pediatric patients, Nutrients, 2020, vol. 12, nr 9, art.2500 [12 s.], DOI:10.3390/nu12092500, IF 5,719

Radajewska Anna, Przybyszewski Oskar, Emhemmed Fathi, Muller Christian D., Barg Ewa, Moreira Helena: Three dimensional in vitro culture systems in anticancer drug discovery targeted on cancer stem cells, American Journal of Cancer Research, 2021, vol. 11, nr 10, s. 4931-4946, IF 5,942

Dziadkowiak Edyta, Moreira Helena, Buska-Mach Katarzyna, Szmyrka Magdalena, Budrewicz Sławomir, Barg Ewa, Janik Marta, Pokryszko-Dragan Anna: Occult autoimmune background for epilepsy - the preliminary study on antibodies against neuronal surface antigens, Frontiers in Neurology, 2021, vol. 12, art.660126 [7 s.], DOI:10.3389/fneur.2021.660126, IF 4,086

Dziadkowiak Edyta, Moreira Helena, Wieczorek Małgorzata, Budrewicz Sławomir, Barg Ewa, Koszewicz Magdalena: Correlations between electrophysiological parameters, lymphocyte distribution and cytokine levels in patients with chronic demyelinating inflammatory polyneuropathy, Journal of Personalized Medicine, 2021, vol. 11, nr 8, art.766 [13 s.], DOI:10.3390/jpm11080766, IF 3,508

Chabowska Gabriela, Barg Ewa, Wójcicka Anna: Biological activity of naturally derived naphthyridines, Molecules, 2021, vol. 26, nr 14, art.4324 [39 s.], OI:10.3390/molecules26144324, IF 4,927

Beata Tylińska, Agnieszka Dobosz, Jan Spychała, Łucja Cwynar-Zając, Żaneta Czyżnikowska, Amadeusz Kuźniarski, Tomasz Gębarowski: Evaluation of Interactions of Selected Olivacine Derivatives with DNA and Topoisomerase II International Journal of Molecular Sciences 22, 2021, 8492; doi: 10.3390/ijms22168492, IF 6,208

Chabowska Gabriela, Moreira Helena, Tylińska Beata, Barg Ewa: S16020 pyridocarbazole derivatives display high activity to lung cancer cells, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 2022, vol. 22, nr 13, s. 2419-2428, DOI:10.2174/1871520621666211214104926, IF 2,8

Hetman Marta, Barg Ewa: Pediatric population with Down syndrome: obesity and the risk of cardiovascular disease and their assessment using omics techniques - review, Biomedicines, 2022, vol. 10, nr 12, art.3219 [14 s.], DOI:10.3390/biomedicines10123219, IF 4,7

Moreira Helena, Szyjka Anna, Grzesik Justyna, Pelc Katarzyna, Żuk Magdalena, Kulma Anna, Emhemmed Fathi, Muller Christian D., Gąsiorowski Kazimierz, Barg Ewa: Celastrol and resveratrol modulate SIRT genes expression and exert anticancer activity in colon cancer cells and cancer stem-like cells, Cancers, 2022, vol. 14, nr 6, art.1372 [18 s.], DOI:10.3390/cancers14061372, IF 5,2

Szlasa Wojciech, Czarny Jakub, Sauer Natalia, Rakoczy Katarzyna, Szymańska Natalia, Stecko Jakub, Kołodziej Maksymilian, Kazimierczak Maciej, Barg Ewa: Targeting CD38 in neoplasms and non-cancer diseases, Cancers, 2022, vol. 14, nr 17, art.4169 [37 s.], DOI:10.3390/cancers14174169, IF 5,2

Hetman Marta, Moreira Helena, Barg Ewa: The best tool for the assessment of developmental disorders in children with down syndrome: comparison of standard and specialized growth charts - cross sectional study, Frontiers in Endocrinology, 2022, vol. 13, art.928151 [11 s.], DOI:10.3389/fendo.2022.928151, IF 5,2

Moreira Helena, Dobosz Agnieszka, Cwynar-Zając Łucja, Nowak Paulina, Czyżewski Marek, Barg Marta, Reichert Paweł, Królikowska Aleksandra, Barg Ewa: Unraveling the role of Breg cells in digestive tract cancer and infectious immunity, Frontiers in Immunology, 2022, vol. 13, art.981847 [15 s.], DOI:10.3389/fimmu.2022.981847, IF 7,3

Kolniak-Ostek Joanna, Oszmiański Jan, Szyjka Anna, Moreira Helena, Barg Ewa: Anticancer and antioxidant activities in Ganoderma lucidum wild mushrooms in Poland, as well as their phenolic and triterpenoid compounds, International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 16, art.9359 [15 s.], DOI:10.3390/ijms23169359, IF 5,6

Dejnek Maciej, Moreira Helena, Płaczkowska Sylwia, Barg Ewa, Reichert Paweł, Królikowska Aleksandra: Effectiveness of lateral elbow tendinopathy treatment depends on the content of biologically active compounds in autologous platelet-rich plasma, Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 13, art.3687 [19 s.], DOI:10.3390/jcm11133687, IF 3,9

Hadzik Jakub, Kubasiewicz-Ross Paweł, Simka Wojciech, Gębarowski Tomasz, Barg Ewa, Cieśla-Niechwiadowicz Aneta, Szajna Anna Trzcionka, Szajna Ernest, Gedrange Tomasz, Kozakiewicz Marcin, Dominiak Marzena, Jurczyszyn Kamil: Fractal dimension and texture analysis in the assessment of experimental laser-induced periodic surface structures (LIPSS) dental implant surface - in vitro study preliminary report, Materials, 2022, vol. 15, nr 8, art.2713 [14 s.], DOI:10.3390/ma15082713, IF 3,4

Halubek-Gluchowska Katarzyna, Gębczak Katarzyna, Szymański Damian, Sapeta Monika H., Barg Ewa, Lukowiak Anna: In vitro evaluation of bioactivity of SiO2–CaO and SiO2–CaO–P2O5 glass nanoparticles activated with Tm3+/Yb3+ ions, Ceramics International, 2023, vol. 49, nr 14 B, s. 24506-24516, DOI:10.1016/j.ceramint.2022.08.240, IF 5,2*

Radajewska Anna, Moreira Helena, Bęben Dorota, Siwiela Oliwia, Szyjka Anna, Gębczak Katarzyna, Nowak Paulina, Frąszczak Jakub, Emhemmed Fathi, Muller Christian D., Barg Ewa: Combination of irinotecan and melatonin with the natural compounds wogonin and celastrol for colon cancer treatment, International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, nr 11, art.9544 [21 s.], DOI:10.3390/ijms24119544, IF 5,6*