Katedra Podstaw Nauk Medycznych i Immunologii

50-556 Wrocław, ul. Borowska 211
tel. 71 784 04 78, fax 71 784 04 79
e-mail: 
wf-13@umw.edu.pl

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Julia Bar
kom. 697 772 029
e-mail: 
julia.bar@umw.edu.pl


Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

Zakład Podstaw Nauk Medycznych

Centrum
Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych