Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Bujwida 44 50-345 Wrocław
tel: 697-772-033
kierownik Zakładu: prof. dr hab. Julia Bar

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Julia Bar
e-mail: julia.bar@umw.edu.pl
tel. 697-770-614

Sekretariat

mgr Anna Hanc-Wójcik

e-mail: anna.hanc-wojcik@umw.edu.pl 

tel.: 697 773 029

Profesor

prof. dr hab. Michał Jeleń
e-mail: michal.jelen@umw.edu.pl
tel.: 697 772 251

Adiunkci dydaktyczni

dr n. med. Iwona Deszcz
e-mail: iwona.deszcz@umw.edu.pl

tel.: 697 772 033

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

dr n.med. Anna Lis-Nawara
e-mail: anna.lis-nawara@umw.edu.pl
tel.: 697 772 033

dr n.med. Piotr Grelewski
e-mail: piotr.grelewski@umw.edu.pl
tel.: 697 772 033

ROK AKADEMICKI 2022/2023

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZY

Seminaria:

1. Ontogeneza układu immunologicznego. 

05.10.2022 r.

 

2. Budowa i właściwości przeciwciał. Nieswoista odpowiedź immunologiczna. Odporność związana z błonami śluzowymi w aspekcie odpowiedzi immunologicznej.

12.10.2022 r.

 

3. Swoista odpowiedź immunologiczna. Nadwrażliwość. Immunologia zakażeń. Szczepionki. Immunomodulacja.

19.10.2022 r.

 

4. Podstawy immunologii transplatacyjnej. Autoimmunizacja i choroby autoimmunologiczne.

26.10.2022 r.

 

5. Pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne. Mechanizmy obronne w chorobie nowotworowej.

02.11.2022 r.

 

Tematy ćwiczeń :  

1. Rola antygenów w odpowiedzi immunologicznej.
04.10.2022 r., 05.10.2022 r., 07.10.2022 r.

2. Przygotowanie materiału biologicznego do badań immunologicznych.
11.10.2022 r., 12.10.2022 r., 14.10.2022 r.

3. Wykrywanie antygenów w tkankach i komórkach metodą immunofluorescencji.
18.10.2022 r., 19.10.2022 r., 21.10.2022 r.

4. Wykrywanie antygenów w tkankach i komórkach metodą immunohistochemiczną. 

25.10.2022 r., 26.10.2022 r., 28.10.2022 r.

5. Test zaliczeniowy.
02.11.2022 r, 04.11.2022 r., 08.11.2022 r.


WYDZIAŁ FARMAUCETYCZNY

Wykłady: 

godz. 17:00 on-line

 

1. Ontogeneza układu  immunologicznego.

04.10.2022 r.

 

2. Mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej.

11.10.2022 r.

 

3. Nadwrażliwość i tolerancja immunologiczna.

18.10.2022 r.

 

4. Modulacja odpowiedzi immunologicznej. Wpływ leków na odpowiedź immunologiczną.

25.10.2022 r.

 

5. Podstawy immunologii transplatacyjnej - regulacja farmakologiczna.

08.11.2022 r.

 

6. Immunologiczne aspekty rozwoju nowotworów.

15.11.2022 r.

 

7. Immunodiagnostyka – zastosowanie.

22.11.2022 r.

 


 

ENGLISH  DIVISION

IMMUNOLOGY

Topics :

 

1. Introduction.

04.10.2022 r.

 

2. Development of lymphocytes B. Development and maturation of T lymphocytes.

11.10.2022 r.

 

3. Innate immune response. Adaptive immune response.

18.10.2022 r.

 

4. Defence against infectious agents. Immunomodulation. Vaccination.

25.10.2022 r.

 

5.  Hypersensitivities.

08.11.2022 r.

 

6.  Transplantation immunological aspects. Immunological tolerance autoimmunity
      and autoimmune diseases.
​​​​​​​

15.11.2022 r.

 

7.  Primary and secondary deficiencies. Immunity to cancer and immunomodulation.

22.11.2022 r.

 

Laboratory :

1. The role of antigens.

 29.11.2022 r.
 

2. Biological materials.

06.12.2022 r.3. Immunofluorescence.

13.12.2022 r.

 

4. Immunohistochemistry.

20.12.2022 r.

 

5. Estimation under microscope.

10.01.2022 r.

 

6. Usefulness of antigens in immunological diagnosis.

17.01.2023 r.

 

24.01.2023 r. TEST of  30 single-choice questions.

To pass the test the student must receive 20 points.