Praktyki - Dietetyka I stopnia

Dietetyka I stopnia

Zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej).

Studenci chcący odbyć praktykę we własnym zakresie:

  • pobierają wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyk we własnym zakresie,
  • dostarczają podanie do Dziekana o realizację praktyki zawodowej w trakcie trwania semestru,
  • wszyscy studenci odbierają w Dziekanacie kartę praktyki zawodowej.

Warunkiem przystąpienia do praktyk są ważne badania lekarza medycyny pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne, szczepienie WZW typu B.

Opiekunem praktyki zawodowej kierunku dietetyka I stopnia jest:
mgr Anna Przeliorz
tel. 71 348 35 31, e-mail: anna.przeliorz@umw.edu.pl