Praktyki - Dietetyka I stopnia

Dietetyka I stopnia

Zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r., ze zmianami, w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej).

Studenci chcący odbyć praktykę we własnym zakresie:

  • pobierają wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyk we własnym zakresie,
  • dostarczają podanie do Dziekana o realizację praktyki zawodowej w trakcie trwania semestru,
  • wszyscy studenci odbierają w Dziekanacie kartę praktyki zawodowej.
    https://app.umw.edu.pl/plakietki-studenci/

Warunkiem przystąpienia do praktyk są ważne badania lekarza medycyny pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne, szczepienie WZW typu B.

W ramach przygotowywanych porozumień z jednostką, w której odbywają się praktyki Uczelnia zapewnia studentom ubezpieczenie OC, natomiast NNW studenci muszą wykupić indywidualnie.

Na wniosku do praktyki w szpitalach konieczna jest zgoda dyrektora szpitala (pieczęć i podpis) łącznie ze zgodą kierownika kliniki, w której realizowane są praktyki oraz czytelna pieczęć podmiotu z dokładnym adresem.
W przypadku innych placówek zgodę wyraża dyrektor/kierownik/właściciel na wniosku musi być czytelna pieczęć podmiotu z dokładnym adresem.

Opiekunem praktyki zawodowej kierunku dietetyka I stopnia jest:

dr Anna Chmielewska
tel. 71 784 02 64
e-mail: a.chmielewska@umw.edu.pl