Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Dietetyka - Opiekunowie lat

Opiekunowie lat

I stopień

I rok - mgr Paulina Cedro - paulina.cedro@umw.edu.pl
II rok - mgr Paulina Łoboś - paulina.lobos@umw.edu.pl
III rok - mgr Anna Przeliorz - anna.przeliorz@umw.edu.pl

II stopień

I rok - mgr Katarzyna Gołąbek - katarzyna.golabek@umw.edu.pl
II rok mgr Paulina Cedro - paulina.cedro@umw.edu.pl do dnia 31.03.2023 r.