Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Dietetyka - Plany zajęć

rok akademicki 2021/2022

studia stacjonarne I stopnia:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato

studia stacjonarne II stopnia:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato