Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki

O jednostce

Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki

Wydział Lekarski
 

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

 

Klinika Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki została utworzona 1 lipca 2023 roku na podstawie zarządzenia nr 109/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W wyniku zarządzenia została zlikwidowana Katedra Chirurgii Urazowej wraz z jej podległymi jednostkami, tj. Kliniką Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Zakładem Medycyny Sportowej. Ponadto, została również zlikwidowana Katedra Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci wraz z jej jednostkami, tj. Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci oraz Pracownią Fotodokumentacji.

Równocześnie na Wydziale Lekarskim w miejsce zlikwidowanych jednostek została utworzona Katedra Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki (ang. Department of Orthopedics, Traumatology and Hand Surgery) wraz z podległymi jej jednostkami:

  1. Kliniką Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki (ang. Clinical Department of Orthopedics, Traumatology and Hand Surgery),
  2. Zakładem Medycyny Sportowej (ang. Division of Sports Medicine).