Zakład Medycyny Sportowej

Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Zgodnie z zarządzeniem nr 109/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dniem 30 czerwca 2023 r. na Wydziale Lekarskim likwiduje się Katedrę Chirurgii Urazowej wraz z podległymi jednostkami: Kliniką Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Zakładem Medycyny Sportowej oraz Katedrę Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci wraz z podległymi jednostkami: Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci oraz Pracownią Fotodokumentacji.
Jednocześnie z dniem 1 lipca 2023 r. na Wydziale Lekarskim tworzy się Katedrę Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki (ang. Department of Orthopedics, Traumatology and Hand Surgery) wraz z podległymi jednostkami:
1) Kliniką Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki (ang. Clinical Department of Orthopedics, Traumatology and Hand Surgery),
2) Zakładem Medycyny Sportowej (ang. Division of Sports Medicine).

Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Pracownicy

Adiunkt
dr n. med. Jarosław Witkowski
tel.: 71 734 3202
e-mail: jaroslaw.witkowski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Profil jednostki jest umieszczony na stronie www Polskiej Platformy Medycznej:

Profil Zakładu Medycyny Sportowej

W Zakładzie Medycyny Sportowej obecnie trwają projekty:

 • profilaktyki, diagnostyki, monitorowania i oceny leczenia najczęściej występujących uszkodzeń oraz schorzeń w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
 • możliwości wykorzystania preparatu osocza bogatopłytkowego w leczeniu entezopatii ścięgien prostowników przedramienia
 • oceny funkcjonalnej pacjentów po leczeniu operacyjnym uszkodzeń pierścienia rotatorów barku
 • oceny klinicznej i porównawczej wyników leczenia artroskopowego chondromalacji chrząstki w stawie kolanowym
 • porównanie efektów leczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego z bezpośredniego dostępu przedniego w zależności od zastosowanego cięcia skórnego
 • powrotu do sportu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego

 

Pracownicy Zakładu Medycyny Sportowej prowadzą zajęcia na bazie Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki

Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki prowadzi aktualnie działalność dydaktyczną na następujących wydziałach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

 • Wydział Lekarski
  • IV rok – Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • VI rok – Praktyczne nauczanie kliniczne - Ortopedia i traumatologia
 • Wydział Lekarski English Division
  • lV rok – Orthopaedics and traumatology
  • VI rok – Practical clinical teaching - Orthopaedics and traumatology
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • I rok – Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii 1
  • II rok – Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii 2
  • III rok – Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej
  • III rok – Ratownictwo medyczne
  • IV rok – Podstawy medycyny sportowej - fakultet

Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady, ćwiczenia kliniczne i seminaria.

Wszelkie informacją są dostępne na stronie www Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki:

https://www.umw.edu.pl/pl/klinika-ortopedii-traumatologii-narzadu-ruchu-i-chirurgii-reki/dzialalnosc-dydaktyczna

Więcej informacji wkrótce