Zakład Medycyny Sportowej

Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Więcej informacji wkrótce

Zakład  Medycyny Sportowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Pracownicy

Adiunkt
dr n. med. Jarosław Witkowski
tel.: 71 734 3890
e-mail: jaroslaw.witkowski@umw.edu.pl

Projekty badawcze

 

Publikacje

https://bpp.umw.edu.pl/bpp/jednostka/Zaklad-Medycyny-Sportowej/

 

Konferencje

Koordynatorzy przedmiotów

Konsultacje

Więcej informacji wkrótce