Akredytowane laboratoria badawcze

Akredytowane laboratorium badawcze

 symbol akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, nr AB 1582

 

System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (akredytacja AB 1582 od 16-10-2015, data ważności certyfikatu 15-10-2027, aktualny zakres akredytacji wyd. 09 z 2023-09-19) został wdrożony w

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej 

kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Pracownia Genetyki Sądowej T: +717841468, F: +717840095
Pracownia Genetyki Sądowej - Ustalania Ojcostwa T: +717841469, +717841588, F: +717840115
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52
 

Udzielając akredytacji Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że System Zarządzania Jakością opracowany i wdrożony w Laboratorium Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Posiadana akredytacja nie tylko stanowi poświadczenie spełniania wymagań w zakresie jakości wykonywanych badań w laboratoriach kryminalistycznych i diagnostycznych, ale również jest uznaniem nakładu pracy, kompetencji i zaangażowania personelu Laboratorium. 

Koordynator: dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak, +71 7332520, email: katarzyna.koscielska-kasprzak@umw.edu.pl

Akredytacja Biobanku UMW

Znak akredytacji

System Zapewnienia i Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 20387:2021-01 (akredytacja Nr BB 001 od 26.09.2022 r., data ważności certyfikatu 25.09.2026 r., zakres akredytacji wyd. 1 z 26.09.2022 r.) został wdrożony w:
Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

kierownik: dr inż Agnieszka Matera-Witkiewicz
50-556 Wrocław, ul. Borowska 211-211A,
T: +717840668, F: +717840668

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego i związanych z nim danych i informacji w Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20387:2021-01 „Biotechnologia – Biobankowanie – Ogólne wymagania dotyczące biobankowania”. Udzielona akredytacja świadczy o jakości zachodzących w Biobanku procesów, kompetencji personelu oraz dostępności niezbędnej, nadzorowanej infrastruktury.