Akredytowane laboratoria badawcze

Akredytowane laboratoria badawcze - zarządzanie jakością

 symbol akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, nr AB 1582

 

System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (akredytacja AB 1582 od 16-10-2015, data ważności certyfikatu 15-10-2023, aktualny zakres akredytacji wyd. 08 z 2022-09-15) został wdrożony w następujących Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Laboratorium Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 

kierownik: prof. dr hab. Magdalena Krajewska
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, T: +717332520, F: +717332509

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej 

kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Pracownia Genetyki Sądowej T: +717841468, F: +717840095
Pracownia Genetyki Sądowej - Ustalania Ojcostwa T: +717841469, +717841588, F: +717840115
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52
 

Udzielając akredytacji Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że System Zarządzania Jakością opracowany i wdrożony w Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Posiadana akredytacja nie tylko stanowi poświadczenie spełniania wymagań w zakresie jakości wykonywanych badań w laboratoriach kryminalistycznych i diagnostycznych, ale również jest uznaniem nakładu pracy, kompetencji i zaangażowania personelu Laboratoriów. 

Koordynator: dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak, +71 7332520, email: katarzyna.koscielska-kasprzak@umw.edu.pl