Katedra Medycyny Sądowej

Katedra Medycyny Sądowej
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 58, 71 784 14 60
faks: 71 784 00 95

Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. Uczelni
tel. 71 784 14 74
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl

W skład Katedry Medycyny Sądowej wchodzą:

Zakład Medycyny Sądowej
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 58, 71 784 14 60
faks: 71 784 00 95
e-mail: wl-12.1@umw.edu.pl

Zakład Prawa Medycznego
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 77
faks: 71 784 00 95
e-mail: wl-12.3@umw.edu.pl

Zakład Technik Molekularnych
ul. M. Curie-Skłodowskiej 52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 784 15 88
faks: 71 784 01 15
e-mail: wl-12.2@umw.edu.pl

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych

 

 

Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. Uczelni (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 784 14 74
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna 

 

Sekretariat ogólny
mgr Marta Żakiewicz 
tel.: 71 784 14 59
e-mail: 
marta.zakiewicz@umw.edu.pl
 

lic. Emilia Rąk
tel.: 71 784 14 60
e-mail: 
emilia.rak@umw.edu.pl

 

Sekretariat dydaktyczny
mgr Agnieszka Szafrańska
tel.: 71 784 14 58
e-mail: 
a.szafranska@umw.edu.pl

Starszy specjalista inż.-techn.

lek. Magdalena Czuba
tel.: 71 784 14 63
e-mail: magdalena.czuba@umw.edu.pl
 

lek. Vanda Kashtan - urlop macierzyński
tel.: 71 784 14 62
e-mail: vanda.kashtan@umw.edu.pl

dr hab. Krzysztof Maksymowicz 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 17 34
e-mail: krzysztof.maksymowicz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Marta Siczek 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 78
e-mail: marta.siczek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Łukasz Szleszkowski 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 71
e-mail: lukasz.szleszkowski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr hab. Paweł Szpot 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 78
e-mail: pawel.szpot@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Asystent

dr Jędrzej Siuta 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 61
e-mail: jedrzej.siuta@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Adiunkt dydaktyczny
dr Agata Thannhäuser 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 72
e-mail: agata.thannhauser@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Pracownia Toksykologii Sądowej

Kierownik
dr hab. n. med. Paweł Szpot 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 78
e-mail: pawel.szpot@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

mgr Joanna Biernacka-Żak
tel.: 71 784 14 78
e-mail: joanna.biernacka-zak@umw.edu.pl

Pracownia Histopatologii

lek. Magdalena Czuba 
tel.: 71 784 14 63
e-mail: magdalena.czuba@umw.edu.pl

lek. Vanda Kashtan - urlop macierzyński
tel.: 71 784 14 62 
e-mail: vanda.kashtan@umw.edu.pl
https://orcid.org/0009-0000-5844-9204

Dział sekcyjny

Bogusław Bojko
tel.: 71 784 00 96

Hubert Bojko
tel.: 71 784 00 96

mgr Sergiusz Strachanowski
tel.: 71 784 00 96

Rezydent

lek. Adriana Kawa
tel.: 71 784 17 33
e-mail: adriana.kawa@umw.edu.pl

 

lek. Agnieszka Nowak
tel.: 71 784 14 75
e-mail: agnieszka.nowak@umw.edu.pl
https://orcid.org/0009-0007-8358-2462

 

lek. Ksenia Pawlas
tel.: 71 784 14 62
e-mail: ksenia.pawlas@umw.edu.pl

 

lek. Adrianna Solińska 
tel.: 71 784 14 65
e-mail: adrianna.solinska@umw.edu.pl

 

dr Artur Tarasiewicz
tel.: 71 784 17 35

p.o. Kierownika Zakładu Prawa Medycznego 

lek. Radosław Drozd (grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 17 35
e-mail: radoslaw.drozd@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat
Magdalena Bartkiewicz
tel.: 71 784 14 77
e-mail: magdalena.bartkiewicz@umw.edu.pl

Wykładowca

mgr Dominika Kocowska-Dzik (grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 17 36
e-mail: dominika.kocowska-dzik@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Asystent

Adiunkt dydaktyczny

dr Agata Thannhäuser (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 17 35
e-mail: agata.thannhauser@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

p.o. Kierownika Zakładu - adiunkt, adiunkt dydaktyczny

 

dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 87
Polska Platforma Medyczna

 

Sekretariat - Starszy specjalista inż.-tech.

dr Anna Karpiewska
e-mail: anna.karpiewska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 88

Asystent

dr Agnieszka Chłopaś-Konowałek (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: agnieszka.chlopas-konowalek@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 88
Polska Platforma Medyczna

 

 

 

Asystent

dr Monika Ołdakowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: monika.oldakowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 95
Polska Platforma Medyczna

Starszy specjalista inż.-tech.

dr Beata Bartnik
e-mail: beata.bartnik@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 68

Starszy specjalista inż.-tech.

mgr Anna Jonkisz
e-mail: anna.jonkisz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 95

Starszy specjalista inż.-tech.

mgr Elżbieta Kowalczyk
e-mail: elzbieta.kowalczyk@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 89

Starszy specjalista inż.-tech.

mgr Arleta Lebioda
e-mail: arleta.lebioda@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 96

Specjalista inż.-tech.

tech. Mariola Turkiewicz
e-mail: mariola.turkiewicz@umw.edu.pl
tel./fax: 71 784 14 70

Adiunkt dydaktyczny Zakładu Medycyny Sądowej i Zakładu Prawa Medycznego

    dr Agata Thannhäuser 
    tel. 71 784 14 72
    e-mail: agata.thannhauser@umw.edu.pl 
    pokój nr 33 (III  piętro, stary budynek)
    konsultacje ze studentami: wtorek, godz. 12.00 -14.00

* Adiunkt  dydaktyczny Zakładu Technik Molekularnych  

    dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur 
    tel. 71 784 15 87
    e-mail: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl
    Zakład Technik Molekularnych
    konsultacje ze studentami: piątek, godz. 10.00 -11.00


Sekretariat dydaktyczny 

    mgr Agnieszka Szafrańska
    tel. 071 784 14 58
    e-mail: a.szafranska@umw.edu.pl
    pokój nr 13 (I piętro, stary budynek)
    godziny pracy: 8:00-14:00

 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w Katedrze Medycyny Sądowej:

dr Agnieszka Chłopaś-Konowałek 
tel.: 71 784 15 88

e-mail: agnieszka.chlopas-konowalek@umw.edu.pl
Zakład Technik Molekularnych
konsultacje ze studentami: wtorek, godz. 8.00 - 9.00

lek. Radosław Drozd 
tel.: 71 784 17 35
e-mail: radoslaw.drozd@umw.edu.pl
pokój nr 37 (III  piętro, stary budynek)
konsultacje ze studentami: czwartek, godz. 14:00 - 15:30

dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. Uczelni 
tel. 71 784 14 74
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl 
pokój nr 31 (III  piętro, stary budynek)
konsultacje ze studentami: poniedziałek, godz. 11:30 - 13:30

mgr Dominika Kocowska-Dzik
tel.: 71 784 17 36
e-mail: dominika.kocowska-dzik@umw.edu.pl
pokój nr 37 (III  piętro, stary budynek)
konsultacje ze studentami: środa, godz. 10:00 - 11:00

dr hab. Krzysztof Maksymowicz 
tel.: 71 784 17 34
e-mail: krzysztof.maksymowicz@umw.edu.pl
Laboratorium Ekspertyz Sądowych 3D (I piętro, nowy budynek)
konsultacje ze studentami: poniedziałek, godz. 8:00 - 9:00

dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur 
tel. 71 784 15 87
e-mail: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl
Zakład Technik Molekularnych
konsultacje ze studentami: piątek, godz. 10.00 -11.00

dr Monika Ołdakowska 
tel.: 71 784 15 95

e-mail: monika.oldakowska@umw.edu.pl
Zakład Technik Molekularnych
konsultacje ze studentami: wtorek, godz. 10.00 -11.00

dr Marta Siczek 
tel.: 71 784 14 78
e-mail: marta.siczek@umw.edu.pl
Pracownia Toksykologii Sądowej (I piętro, nowy budynek)
konsultacje ze studentami: poniedziałek, godz. 12:00 - 13:00

dr Jędrzej Siuta
tel.: 71 784 14 61
e-mail: jedrzej.siuta@umw.edu.pl
pokój nr 22 (II  piętro, stary budynek)
konsultacje ze studentami: czwartek, godz. 14:00 - 15:00

dr Łukasz Szleszkowski 
tel.: 71 784 14 71
e-mail: lukasz.szleszkowski@umw.edu.pl
pokój nr 34 (III  piętro, stary budynek)
konsultacje ze studentami: poniedziałek, godz. 14:00 - 15:00

dr hab. Paweł Szpot
tel.: 71 784 14 78
e-mail: pawel.szpot@umw.edu.pl
Pracownia Toksykologii Sądowej (I piętro, nowy budynek)
konsultacje ze studentami: środa, godz. 8:00 - 8:45

dr Agata Thannhäuser 
tel. 71 784 14 72
e-mail: agata.thannhauser@umw.edu.pl 
pokój nr 33 (III  piętro, stary budynek)
konsultacje ze studentami: wtorek, godz. 12.00 -14.00

PLAN ZAJĘĆ - Harmonogramy

KALENDARZ EGZAMINÓW

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

 

Wydział Lekarski

Przedmioty obowiązkowe:

Medycyna sądowa z elementami prawa

Prawo medyczne

Przedmioty fakultatywne:

Antropologia sądowa

Obrażenia spowodowane działaniem broni palnej. Podstawy TCCC (Tactical Combat Casualty Care)

Obrazowanie 3D w naukach medycznych i przyrodniczych

Toksykologia sądowa z elementami chemii toksykologicznej

Medycyna molekularna - I rok

Medycyna molekularna - II rok

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Medycyna sądowa

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Medycyna sądowa

 

Chemia i toksykologia sądowa – Uniwersytet Wrocławski

Diagnostyka pośmiertna

Narkomania i alkohologia sądowa

Opiniowanie sądowo – toksykologiczne

Podstawy diagnostyki laboratoryjnej

 

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW

LESSON PLAN - Schedules

EXAM CALENDAR

SUBJECT SYLLABUS

MATERIALS FOR TEACHING CLASSES

                                                                  Academic teachers

Agnieszka Chłopaś-Konowałek PhD
e-mail: agnieszka.chlopas-konowalek@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 88

consultations with students: Monday, 15.00 -16.00

mgr Dominika Kocowska-Dzik MSc
tel.: 71 784 17 36
e-mail: dominika.kocowska-dzik@umw.edu.pl
consultations with students: Wednesday, 10.00 -11.00

dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur MD, PhD, DSc
e-mail: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 87
consultations with students: Friday, 10.00 -11.00

Monika Ołdakowska PhD
e-mail: monika.oldakowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 15 95

consultations with students: Tuesday, 10.00 -11.00

Marta Siczek PhD
tel.: 71 784 14 78
e-mail: marta.siczek@umw.edu.pl
consultations with students: Monday, 12.00 -13.00

Jędrzej Siuta PhD
tel.: 71 784 14 61
e-mail: jedrzej.siuta@umw.edu.pl
consultations with students: Thursday, 14.00 -15.00

 

 

                                           WINTER SEMESTER

Faculty of medicine

OBLIGATORY SUBJECT

Forensic medicine with basis of law

Medical law

 

FREE CHOICE/OPTIONAL

Forensic aspects of practical anatomy

 

Faculty of Dentistry

Forensic Medicine

 

                                           SUMMER SEMESTER

Faculty of medicine

OBLIGATORY SUBJECT

Forensic medicine with basis of law

 

FREE CHOICE/OPTIONAL

Forensic aspects of practical anatomy

Techniques in molecular medicine

Molecular medicine techniques - clinical applications 

 

Faculty of Dentistry

Forensic Medicine

Jurisdiction and medical law

SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej (K 80)


Opiekun koła naukowego: dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur
Przewodnicząca koła naukowego: Ignacy Tarski


Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej przy Zakładzie Technik Molekularnych (ZTM) jest organizacją studencką zrzeszającą studentów z różnych wydziałów. Celem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest promowanie wiedzy z dziedziny: szeroko pojętej medycyny molekularnej, diagnostyki chorób zakaźnych za pomocą technik biologii molekularnej, diagnostyki chorób nowotworowych za pomocą techniki biologii molekularnej (ciekła biopsja), biologii komórki, analizy sygnałów metabolicznych, terapii genowej, genetyki sądowej i populacyjnej.
Założeniem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, nowinkami, a także przełomowymi odkryciami  w dziedzinie medycyny molekularnej.


Siedziba: Zakład Technik Molekularnych, Katedra Medycyny Sądowej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław
Kontakt: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.plignacy.tarski@student.umw.edu.pl
 

Logo SKN

SKN Medycyny Sądowej skupia studentów wszystkich kierunków zainteresowanych medycyną sądową oraz dziedzinami pokrewnymi, takimi jak prawo medyczne, toksykologia sądowa, antropologia sądowa czy kryminalistyka lub kryminologia. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu jesteśmy w stanie kompleksowo rozwijać wiedzę i współpracować z ekspertami różnych dziedzin.

Spotkania SKN odbywają się raz w miesiącu. Podczas zebrań przedstawiane są przygotowane wcześniej prezentacje. Członkowie koła omawiają w nich interesujące ich zagadnienia z zakresu medycyny sądowej i nauk pokrewnych.

Na wybranych spotkaniach członkowie SKN Medycyny Sądowej mają też możliwość pracy z wieloma wybitnymi specjalistami takimi jak np. pan Harald Koeck (artysta o międzynarodowej sławie, który w swoich pracach eksploruje powiązania między medycyną a sztuką), czy prof. UAM dr hab. nauk prawnych Michał Urbańczyk, dzielący się z nami swoją wiedzą na temat pisania oraz publikacji prac naukowych. W ostatnich latach SKN gościło także panią Prokurator Prokuratury Krajowej, dr Joannę Pawlik-Czyniewską, doktora Pawła Szpota (toksykologa sądowego), a także pana Krzysztofa Balcera (negocjatora policyjnego). Każdy z gości przekazał słuchaczom ogromną ilość wiedzy. Niektóre ze spotkań miały formę warsztatów - podczas nich członkowie SKN mogli zastosować wszystkie te informacje w praktyce.

SKN zajmuje się także pisaniem prac naukowych. Studenci z sukcesami przedstawiają też swoje osiągnięcia na konferencjach naukowych: w roku kalendarzowym 2023 członkom SKN udało się zdobyć I miejsce na międzynarodowej konferencji odbywającej się we Wrocławiu oraz III na konferencji studenckiej w Szczecinie.

SKN Medycyny Sądowej uczestniczy również w organizowaniu konferencji naukowych, współpracując w tym zakresie między innymi z Studenckim Towarzystwem Naukowym naszego Uniwersytetu, a także SKN Antropologów “Kostka” Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nie brakuje też projektów społecznych, których studenci zrzeszeni w SKN Medycyny Sądowej są organizatorami: w maju 2022 roku roku rozpoczął się nagrodzony grantem FAST projekt społeczno-naukowy pt. “Nie tylko <gwałt> - Miesiąc Świadomości Przemocy Seksualnej”, w ramach którego odbyła się mini-konferencja studencka, a także szereg wykładów z ekspertami. Twórcy projektu przygotowali wiele infografik oraz materiałów edukacyjnych, do dziś dostępnych w mediach społecznościowych SKN. Badania przeprowadzone w części badawczej projektu pozwoliły na opublikowanie raport o przemocy seksualnej na wrocławskich uczelniach wyższych, którego wyniki zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji: IX International Conference of Young Biomedical Researchers. 

Kolejnym niezwykle ważnym elementem działalności SKN Medycyny Sądowej jest uczestnictwo w sekcjach sądowo-lekarskich, na których członkowie SKN mają możliwość zdobyć ogrom wiedzy praktycznej. To także niepowtarzalna okazja do zobaczenia medycyny sądowej w praktyce i zrozumienia kluczowej roli, jaką odgrywa sekcja w postępowaniu sądowym.

SKN Medycyny Sądowej ciągle się rozwija, działa aktywnie w mediach społecznościowych i z dużym entuzjazmem wita nowych członków.

Zapraszamy wszystkich chętnych - rekrutacja odbywa się corocznie w październiku!

Przewodnicząca SKN Medycyny Sądowej: Wiktoria Filipowska

e-mail: wiktoria.filipowska@student.umw.edu.pl

Opiekun SKN Medycyny Sądowej: dr Jędrzej Siuta

e-mail: jedrzej.siuta@umw.edu.pl

Link do Fanpage’a: https://www.facebook.com/medycyna.sadowa.umw

Link do Instagrama:   https://www.instagram.com/medycyna.sadowa.umw/?igshid=YTM0ZjI4ZDI%3D&fb…

 

Muzeum Medycyny Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu
ul. Jana Mikulicza Radeckiego 4
50-345 Wrocław

 

Opiekun muzeum: dr n. med. Jędrzej Siuta

tel.: 71 784 14 61, e-mail: jedrzej.siuta@umw.edu.pl

Zbiory muzeum cały czas są prezentowane studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu m.in. w ramach zajęć z medycyny sądowej.

Zwiedzanie przez inne osoby (wyłącznie pełnoletnie) jest możliwe poprzez wykupienie lekcji patologii prowadzone w muzeum - szczegółowe informacje i zapisy po linkiem: https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/muzealna-lekcja-patologii-wizyta-w-muzeum-medycyny-sadowej

Muzeum Medycyny Sądowej funkcjonuje przy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kontynuuje zbiory i tradycję dawnego Muzeum Medycyny Sądowej funkcjonującego w tym samym miejscu do końca II Wojny Światowej niemieckiego Zakładu Medycyny Sądowej. Jednostka ta została utworzona najprawdopodobniej w 1887 roku, w ramach wrocławskiego Uniwersytetu Leopolda i początkowo nosiła nazwę Gerichtsärtzliches Institut D. KCL. Universität Breslau. W późniejszym okresie zmieniła nazwę na Institut fűr gerichtliche Medizin und Naturwissenschaftliche Kryminalistik i to z tego okresu (z lat około 1908 – 1945) pochodzi znaczna część eksponatów. Niemieckimi kierownikami jednostki byli kolejno: prof. Adolf Lesser, prof. Georg Puppe, prof. Ernst Ziemke, prof. Georg Strassman, prof. Karl Reuter oraz prof. Gerhard Buhtz. Mianowany jako ostatni na stanowisko kierownika prof. Berthold Mueller nie zdążył już objąć swojej funkcji. Działania wojenne, pomimo znacznych zniszczeń miasta obejmujących również budynek dawnego Instytutu (nadal pozostającego siedzibą Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej) na szczęście nie spowodowały dużych zniszczeń pomieszczeń muzeum, dzięki czemu część eksponatów przetrwała w dobrym stanie. Znaczna część eksponatów przedwojennej ekspozycji zaginęła jednak w trakcie działań wojennych. Pierwszym polskim kierownikiem Katedry Medycyny Sądowej został prof. dr hab. Bolesław Popielski, który pełnił tę funkcję aż do roku 1977. Kolejnymi kierownikami jednostki byli prof. dr hab. Julian Kornobis i prof. dr hab. Barbara Świątek, a obecnie funkcję tę pełni dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni. W okresie powojennym kolekcja muzealna została powiększona (i jest stale powiększana) o dodatkowe eksponaty uzyskane dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników Katedry, choć znaczna część eksponatów ma charakter unikatowy, niemożliwy do stworzenia w dzisiejszych czasach. Muzeum przejęło również fragmenty zbiorów kolekcji preparatów różnych jednostek (także nieistniejących obecnie, jak np. dawny Instytut Patologii w Breslau). Zbiory muzeum - mające olbrzymią wartość historyczną i dydaktyczną - obrazują działalność Zakładu Medycyny Sądowej oraz ukazują szeroki profil nauki jaką jest medycyna sądowa. Obejmują one m.in. dużą kolekcję preparatów mokrych (tj. części ciała ludzkiego utrwalonych w płynach konserwujących) oraz preparatów suchych (m.in. kości ludzkie) przedstawiających różnego rodzaju obrażenia ciała powstałe na skutek czynników: mechanicznych, termicznych, chemicznych czy elektrycznych – powstałych na skutek działań zbrodniczych, samobójczych, wojskowych, wypadków itp. – prezentując m.in. jak prawidłowo rozpoznawać oraz opisywać i kwalifikować tego rodzaju zmiany. Innymi eksponatami są części ciała przedstawiające naturalne procesy pośmiertne jak gnicie, mumifikacja, przeobrażenie tłuszczowo-woskowe czy przemiana torfowa, a także zmiany chorobowe w organizmie ludzkim. Kolekcja obejmuje również dużą ilość przedmiotów związanych z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, takich jak np. narzędzia zbrodni, pętle wisielcze, przedmioty pochodzące z ekshumacji, broń palną samodziałową, amunicję, itp. a także dawne narzędzia sekcyjne i ginekologiczne, urządzenia laboratoryjne, przedmioty związane z obrządkiem pogrzebowym czy dawne dokumenty medyczno-sądowe. Wystawa wzbogacona jest również o ekspozycję dotyczącą m.in. zbrodni katyńskiej oraz niemieckich obozów koncentracyjnych. W muzeum prezentowana jest również sztuka przedstawiająca motyw śmierci i zwłok, m.in. prace znanych artystów Haralda Koecka czy prof. Łukasza Huculaka. Muzeum obecnie znajduje się w nowej, znacznie powiększonej i wyremontowanej siedzibie, w której dodatkowo zaprezentowana jest m.in. dawna sala sekcyjna. Wystawa została również wzbogacona m.in. o nowoczesne elementy multimedialne typu hologram sekcji zwłok.

Muzeum Medycyny Sądowej

 

Profil jednostki

Polska Platforma Medyczna 

 

Pracownicy prowadzący działalność naukową w Katedrze Medycyny Sądowej:

 
Grupa badawczo-dydaktyczna:

dr hab. Tomasz Jurek, prof. Uczelni
Polska Platforma Medyczna
https://orcid.org/0000-0003-0110-0276

dr hab. Krzysztof Maksymowicz
Polska Platforma Medyczna
https://orcid.org/0000-0003-4876-1733

dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur

dr Łukasz Szleszkowski
Polska Platforma Medyczna

https://orcid.org/0000-0003-4539-0391

dr Paweł Szpot
Polska Platforma Medyczna

https://orcid.org/0000-0002-5352-3492

dr Jędrzej Siuta
Polska Platforma Medyczna

https://orcid.org/0000-0002-4797-1387

dr Marta Siczek
Polska Platforma Medyczna

https://orcid.org/0000-0002-3892-620X

dr Agnieszka Chłopaś-Konowałek
 
dr Monika Ołdakowska 
 
 
Grupa dydaktyczna:

lek. Radosław Drozd 
Polska Platforma Medyczna

https://orcid.org/0000-0002-7262-9719

mgr Dominika Kocowska-Dzik 
Polska Platforma Medyczna

https://orcid.org/0000-0002-0380-5707

Główne tematy badawcze:

Tematy badawcze w zakresu klasycznej i klinicznej medycyny sądowej:

 1. Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych.
 2. Analiza przyczyn zdarzeń niepożądanych w medycynie ratunkowej.
 3. Technika wykonywania i przyczyny niepowodzeń w zastosowaniu procedur w medycynie pola walki i ratownictwie przedszpitalnym.
 4. Badania ekshumacyjne, antropologiczne i sądowo-lekarskie szczątków ofiar systemów totalitarnych XX w.
 5. Entomologia i mykologia sądowa we współpracy z Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 6. Badania z zakresu balistyki we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 7. Identyfikacja osób na podstawie nagrań z monitoringu
 8. Identyfikacja wieku osób uwidocznionych na materiałach filmowych i zdjęciowych.

Tematy badawcze z zakresu nowoczesnych technologii:

 1. analiza wzajemnej relacji przestrzennej ofiary i sprawcy w momencie doznania urazu
 2.  korelacja obrażeń z narzędziem lub otoczeniem
 3. analiza dostępności wzrokowej
 4.  badanie warunków ergonomicznych podczas interakcji
 5.  antropometryczne pomiary elementów na nagraniach monitoringów
 6.   identyfikacja lub weryfikacja narzędzi dowodowych
 7.  analiza kolizji drogowych
 8.  analiza dostępności wzrokowej uczestników
 9.  pomiary czasu dróg dojścia
 10. analiza kanałów ran lub toru pocisków

Tematy badawcze z zakresu toksykologii sądowej:

 1. Problemy metodologiczne i opiniodawcze w alkohologii sądowej.
 2. Tworzenie metod oznaczania narkotyków, leków i nowych substancji psychoaktywnych (NPS) w materiale biologicznym.
 3. Analiza toksykologiczna "nierutynowych" materiałów biologicznych (m.in. suche plamy krwi, włosy, materiały ekshumacyjne itp.).
 4. Entomotoksykologia.
 5. Toksykologia weterynaryjna w aspekcie sądowym.
 6. Oznaczanie markerów zatruć w materiale biologicznym.
 7. Analiza lipodomiczna dla mikrobiologii
 8. Oznaczanie ksenobiotyków w materiale biologicznym.
Tematy badawcze z zakresu biologii molekularnej Zakładu Technik Molekularnych:

      1. Adipogeneza: regulacja oraz wpływ różnych czynników zewnętrznych na przebieg procesu.
      2. Genetyczne oraz środowiskowe podłoża otyłości oraz insulinooporności.
      3. Poszukiwanie związków biologicznie czynnych o potencjalnym wykorzystaniu do                                przełamywania oporności na insulinę wśród naturalnie występujących związków
          polifenolowych oraz ich pochodnych.
      4. Analiza zmian epigenetycznych (metylacja DNA oraz modyfikacja histonów) w komórkach                tłuszczowych oraz wpływ substancji modyfikujących epigenom na szlak insulinowy oraz
          odpowiedź na insulinę.
      5. Metabolizm mitochondrium w zdrowiu i chorobie, w tym w chorobach genetycznych.
      6. Projektowanie, optymalizacja oraz weryfikacja terapii genowej z użyciem plazmidu jako                    nośnika genu.
      7. Epigenetyka w starzeniu się i innych chorobach człowieka.
 
Zasady współpracy Zakładu Technik Molekularnych z badaczami zamierzającymi posługiwać się zaawansowanymi molekularnymi technikami badawczymi

Zakład ma następujące główne cele działania:

      1. Cel szkoleniowy, polegający na ułatwieniu niedoświadczonym badaczom
         opanowanie podstawowych technik biologii molekularnej (jak izolacja
         materiału genetycznego, różne techniki elektroforezy, trawienie
         restryktazami i hybrydyzacja, PCR i RT-PCR itp.).
      2. Konsultacje merytoryczne przy formułowaniu wniosków grantowych,
         obejmujące dobór odpowiednich technik badawczych, kalkulacje kosztów,
         harmonogramów itp.
     3. Udostępnienie zaawansowanych technik molekularnych przy użyciu
         skomasowanej w naszym laboratorium aparatury badawczej.
         Obecnie posiadamy sekwencery DNA, urządzenia do 
         Real-time PCR oraz mikromatryce niskiej gęstości (do
         jednoczesnego badania ekspresji do 384 genów).
     4. Ośrodek, poza szczególnymi wyjątkami nie zapewnia finansowania badań ani dostępu do                 odczynników - leży to w gestii naszych szanownych Współpracowników. Pracownicy
         Ośrodka zaangażowani w badania oczekują, że zostaną współautorami końcowych
         publikacji napisanych przez kierowników grantów.
     5. Główne metody naukowo-badawcze opracowane i rozwinięte przez ZTM:
        - analiza ekspresji genów (Real-Time PCR) wraz z samodzielnym projektowaniem oraz                          optymalizacją starterów.
        - hodowla komórkowa linii komórkowych, a także komórek pierwotnych.
        - izolacja materiału genetycznego (DNA/RNA) z różnych źródeł, różnymi metodami,
          łącznie metodami autorskimi.
        - metody analiz epigenetycznych: metylacja DNA (sekwencjonowanie, MeDIP, enzymy                        restrykcyjne), modyfikacji histonów (ChiP-Real-Time PCR). Analizy epigenetyczne dotyczą
          zarówno zmian globalnych jak i miejscowo-specyficznych.
 

Informacja, rejestracja na obdukcje

tel. 71 784 14 60, 71 784 14 58, 71 784 14 59

Informacja - Badania DNA

Dochodzenie (ustalanie) ojcostwa - tel. 71 784 14 69, 71 784 15 88 (89)

Badanie dowodów rzeczowych - tel. 71 784 14 68

 Badania sądowo-lekarskie dla ustalenia stopnia ciężkości obrażeń ciała
-  poradnik dla osób pokrzywdzonych.

Informacja dla pacjentów!
W dniu 02.05.2024 r. i 31.05.2024 r. badania sądowo-lekarskie nie będą przeprowadzane.  

Badania sądowo-lekarskie osób pokrzywdzonych (obdukcje) odbywają się w dni powszednie w godzinach 9:00 - 13:00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej w godzinach 8:00-15:00 pod nr tel. 71 784-14-60; 71 784-14-58 lub 71 784-14-59.

Koszt badania wynosi 300,00 zł (z VAT)Istnieje możliwość płatności gotówką, kartą lub BLIK-iem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przemocy fizycznej możesz bez jakiegokolwiek skierowania poddać się w Zakładzie Medycyny Sądowej odpłatnemu badaniu sądowo-lekarskiemu i uzyskać pisemne świadectwo sądowo-lekarskich oględzin ciała zawierające dokładny opis oraz ustalenie stopnia ciężkości odniesionych obrażeń ciała (potocznie: "obdukcja sądowo-lekarska i kwalifikacja karna obrażeń ciała"), którą możesz następnie przedstawić organom ścigania.

Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego stwierdzającego tożsamość dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu). 

Poza porą dokonywania badań sądowo-lekarskich w Zakładzie osoby, które odniosły obrażenia, winny zgłosić się do dowolnej aktualnie zaopatrującej pacjentów placówki medycznej (lekarz pierwszego kontaktu, ambulatorium Pogotowia Ratunkowego, szpitalna izba przyjęć) i zwrócić się do lekarza o dokonanie badania lekarskiego oraz wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia, uwzględniającego opis obrażeń ciała. Zaświadczenie takie, jak również innego rodzaju posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą odniesionych obrażeń i ich leczenia, należy przestawić podczas badania sądowo-lekarskiego.

Zakład zajmuje się wyłącznie stwierdzaniem obecności obrażeń ciała i oceną stopnia ich ciężkości na podstawie badania lekarskiego i dostępnych dokumentów medycznych - nie dysponuje natomiast możliwością zaawansowanej diagnostyki ani podjęcia jakiegokolwiek leczenia. Troska o własne życie i zdrowie winna mieć zawsze pierwszeństwo przed dążeniem do dochodzenia sprawiedliwości, stąd najpierw należy uzyskać niezbędną pomoc medyczną w placówkach służby zdrowia, a następnie dopiero ubiegać się o sądowo-lekarską ocenę stopnia ciężkości obrażeń ciała. Szczególnie nie należy zwlekać ze zgłoszeniem się do placówki medycznej w przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów, nasuwających podejrzenie stanu zagrożenia zdrowia lub życia. 

Bezzwłoczne zasięgnięcie pomocy medycznej jest konieczne również w przypadku ofiar przemocy seksualnej, gdyż każda upływająca godzina zmniejsza możliwości efektywnego zabezpieczenia istniejących dowodów.

Nie ma podstaw obawiać się o możliwości przeprowadzenia sądowo-lekarskiej oceny stopnia ciężkości obrażeń ciała w przypadku niezbędnej zwłoki w przeprowadzeniu badania spowodowanej koniecznością podjęcia pilnego leczenia - wydanie zaświadczenia w takich przypadkach jest zwykle możliwe na podstawie danych z dokumentacji medycznej.

Usługi przedpogrzebowe
- przygotowanie do pogrzebu osób, których zwłoki zostały poddane sekcji sądowo-lekarskiej

 

Przechowywanie zwłok w chłodniach należących do Zakładu jest finansowane przez Prokuraturę jedynie do chwili wykonania sekcji zwłok. Po sekcji ciało osoby zmarłej ze względów humanitarnych jest umieszczane na powrót w chłodni.
 

Po przeprowadzonej sekcji ciało osoby zmarłej zostaje zaopatrzone na koszt Prokuratury - zszyte i wstępnie umyte. W tym stanie może być odebrane przez osoby uprawnione do pochowania zwłok. W celu ustalenia dalszych czynności związanych z przygotowaniem do pochówku i wydania ciała osoby zmarłej należy jak najszybciej po uzyskaniu informacji, iż zwłoki zostaną poddane lub zostały już poddane sekcji, porozumieć się z Kancelarią Zakładu, tel. 71 784 00 96.
 

Odzież osoby zmarłej i przedmioty znajdujące się przy zwłokach mogą zostać skierowana przez Prokuraturę do dalszych badań. Jeżeli jednak Prokuratura nie wyda żadnych dyspozycji dotyczących postępowania z odzieżą i ujawnionymi przedmiotami, osoby uprawnione do pochowania zwłok mogą je odebrać o ile nie stanowi to zagrożenia epidemiologicznego. Aby skorzystać z tej możliwości, należy jak najszybciej skontaktować się z Kancelarią Zakładu, tel. 71 784 00 96.
 

Karty Zgonu wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-13:30, wyłącznie po przedłożeniu przez osobę odbierającą uzyskanego z Prokuratury zezwolenia na odbiór i pochowanie zwłok.
 

 

 Polityka jakości

W Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu, w skład których wchodzi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych, został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Laboratoria badawcze Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu (Laboratoria UMW), działając w strukturze macierzystej uczelni, realizują własne prace naukowo-badawcze i jednocześnie świadczą w szerokim zakresie usługi dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Biorąc pod uwagę złożoność oraz uwarunkowanie każdego procesu badawczego od wielu czynników, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, w Laboratoriach UMW przyjęto zasadę, że jakość musi dotyczyć wszystkich elementów, a w szczególności właściwej organizacji pracy, stosowanych metod badawczych, wyposażenia pomiarowo-badawczego, właściwego poziomu uzyskiwanych wyników, sposobu ich opracowywania oraz przygotowywania sprawozdań z badań.

Kierownictwo Laboratoriów UMW i zatrudnieni w nich pracownicy deklarują znajomość i stosowanie Polityki Jakości we wszystkich obszarach SZ opisanego w księdze jakości Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dokumenty SZ są pracownikom dostępne, a pracownicy znają ich treść i stosują w praktyce.

 

Wskazówki dla osób przyjeżdżających na badania DNA

BADANIE POKREWIEŃSTWA, W TYM DOCHODZENIE OJCOSTWA

Wskazówki dla osób przyjeżdżających na badania DNA: Ambulatorium do pobierania materiału biologicznego (DNA) znajduje się przy ul. Chałubińskiego 2a (wejście oznaczone czerwoną strzałką).- poniżej plik do pobrania (źródło Mapy Google). Na załączonym zdjęciu znajdują się dwa budynki Zakładu Technik Molekularnych. Ambulatorium znajduje się w białym budynku w głębi, wejście od strony ul. Chałubińskiego (oznaczone czerwoną strzałką) - poniżej plik do pobrania.

 

BADANIE POKREWIEŃSTWA, W TYM DOCHODZENIE OJCOSTWA DLA OSÓB PRYWATNYCH

Jeżeli wątpisz czy dziecko jest Twoje, możesz odpłatnie przeprowadzić badanie DNA na ojcostwo lub macierzyństwo. Przed przyjazdem należy jednak się skonsultować, tel. 71 784 14 69, ponieważ ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie każda prywatna sprawa może być przyjęta.

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu badań genetycznych materiału biologicznego. Badania te wykonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Genetyki Sądowej PTMSiK przy użyciu walidowanych testów. Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Podstawowym testem stosowanym w Laboratorium w celu dochodzenia ojcostwa i ustalania pokrewieństwa jest zestaw GlobalFiler (Applied Biosystems). W uzasadnionych przypadkach badanie można przeprowadzić z użyciem zestawu NGM SElect (Applied Biosystems) lub poszerzyć zakres badań zestawem  PowerPlex Fusion 6C System (Promega), PowerPlex Y23 System (Promega) i/lub Investigator Argus X-12 QS Kit (Qiagen). W celu weryfikacji linii matczynej istnieje możliwość analizy hiperzmiennych regionów mtDNA.
 
Reakcje amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze GeneAmp PCR System (Applied Biosystems), natomiast uzyskane fragmenty DNA frakcjonuje się przy użyciu analizatora genetycznego 3130 (Applied Biosystems) z oprogramowaniem do elektroforezy i programu komputerowego do analizy.
 
Badania na zlecenie osób prywatnych wykonywane są zgodnie z prawem, a ich przebieg i wystawiona opinia są takie same jak w przypadku badań wykonywanych na zlecenie sądu lub prokuratury.
 
Informacje dotyczące cennika oraz trybu postępowania można uzyskać pod  numerami telefonów: 71-7841589, 71-7851469, 71-7841588

 
 

USTALANIE OJCOSTWA DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu badań genetycznych materiału biologicznego.

Badania te wykonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Genetyki Sądowej PTMSiK przy użyciu walidowanych testów. Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Podstawowym testem stosowanym w Laboratorium w celu dochodzenia ojcostwa i ustalania pokrewieństwa jest zestaw GlobalFiler (Applied Biosystems). W uzasadnionych przypadkach badanie można przeprowadzić z użyciem zestawu NGM SElect (Applied Biosystems) lub poszerzyć zakres badań zestawem  PowerPlex Fusion 6C System (Promega), PowerPlex Y23 System (Promega) i/lub Investigator Argus X-12 QS Kit (Qiagen). W celu weryfikacji linii matczynej istnieje możliwość analizy hiperzmiennych regionów mtDNA.

Reakcje amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze GeneAmp PCR System (Applied Biosystems), natomiast uzyskane fragmenty DNA frakcjonuje się przy użyciu analizatora genetycznego 3130 (Applied Biosystems) z oprogramowaniem do elektroforezy i programu komputerowego do analizy.
 
Badania na zlecenie osób prywatnych wykonywane są zgodnie z prawem, a ich przebieg i wystawiona opinia są takie same jak w przypadku badań wykonywanych na zlecenie sądu lub prokuratury.
 
Informacje dotyczące cennika oraz trybu postępowania można uzyskać pod  numerami telefonów: 71-7841589, 71-7851469, 71-7841588


Klient chcący zlecić badania musi złożyć pisemne zlecenie.
Dopuszcza się, w zależności od ustaleń, różne formy komunikowania się z Klientem: osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Wyniki badań są przekazywane w formie pisemnej do rąk własnych Klienta lub osobie przez niego upoważnionej albo przesyłane listem poleconym.
 
Klient lub strona zainteresowana ma prawo złożyć reklamację/skargę na piśmie. Reklamacje (skargi) składane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Wszystkie reklamacje/skargi dotyczące pracy Laboratorium złożone w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazywane są Kierownikowi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych.
 
W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klienta Laboratorium gromadzi i analizuje informacje zwrotne uzyskane od Klientów.
 
Laboratorium zachowuje zasady poufności i tajemnicy lekarskiej.
 
Poufnością objęte są wszystkie informacje uzyskane ustnie oraz dokumenty zawierające informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes Klienta.
 
Pomieszczenia Laboratorium znajdują się na terenie Uniwersytetu Medycznego. Klucze do pomieszczeń Laboratorium posiadają upoważnieni pracownicy Laboratorium. Każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentów oraz nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.

 

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu badań genetycznych materiału biologicznego.

Badania te wykonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Genetyki Sądowej PTMSiK przy użyciu walidowanych testów.

Oznaczenia profili genetycznych śladów biologicznych oraz materiału porównawczego przeprowadza się z użyciem zestawów do identyfikacji, takich jak: NGM SElect (Applied Biosystems), GlobalFiler (Applied Biosystems), PowerPlex Fusion 6C System (Promega), PowerPlex Y23 System (Promega) i/lub Investigator Argus X-12 QS Kit (Qiagen). W celu weryfikacji linii matczynej istnieje możliwość analizy hiperzmiennych regionów mtDNA.

Reakcje amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze GeneAmp PCR System (Applied Biosystems), natomiast uzyskane fragmenty DNA frakcjonuje się przy użyciu analizatora genetycznego 3130 (Applied Biosystems) z oprogramowaniem do elektroforezy i programu komputerowego do analizy.
  
Informacje dotyczące cennika oraz trybu postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 71-7851468

 

Klient chcący zlecić badania musi złożyć pisemne zlecenie.
Dopuszcza się, w zależności od ustaleń, różne formy komunikowania się z Klientem: osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Wyniki badań są przekazywane w formie pisemnej do rąk własnych Klienta lub osobie przez niego upoważnionej albo przesyłane listem poleconym.
 
Klient lub strona zainteresowana ma prawo złożyć reklamację/skargę na piśmie. Reklamacje (skargi) składane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Wszystkie reklamacje/skargi dotyczące pracy Laboratorium złożone w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazywane są Kierownikowi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych.
 
W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klienta Laboratorium gromadzi i analizuje informacje zwrotne uzyskane od Klientów.
 
Laboratorium zachowuje zasady poufności i tajemnicy lekarskiej.
 
Poufnością objęte są wszystkie informacje uzyskane ustnie oraz dokumenty zawierające informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes Klienta.
 
Pomieszczenia Laboratorium znajdują się na terenie Uniwersytetu Medycznego. Klucze do pomieszczeń Laboratorium posiadają upoważnieni pracownicy Laboratorium. Każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentów oraz nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.