Katedra Medycyny Sądowej

Katedra Medycyny Sądowej
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 58, 71 784 14 60
faks: 71 784 00 95

Kierownik Katedry:
dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. Uczelni
tel. 71 784 14 74
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl

W skład Katedry Medycyny Sądowej wchodzą:

Zakład Medycyny Sądowej
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 58, 71 784 14 60
faks: 71 784 00 95

Zakład Prawa Medycznego
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 14 77
faks: 71 784 00 95

Zakład Technik Molekularnych
ul.M.Curie-Skłodowskiej 52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 784 15 88
faks: 71 784 01 15
e-mail: wl-12.2@umw.edu.pl

Samodzielny referent

mgr Marta Żakiewicz (Sekretariat ogólny)
tel.: 71 784 14 59
e-mail: 
marta.zakiewicz@umw.edu.pl

 

Samodzielny referent

Emilia Rąk (Sekretariat ogólny)
tel.: 71 784 14 60
e-mail: 
emilia.rak@umw.edu.pl

Specjalista inż.-techn.

mgr Agnieszka Szafrańska (Sekretariat dydaktyczny)
tel.: 71 784 14 58
e-mail: 
a.szafranska@umw.edu.pl

Specjalista inż.-techn.

lek. Magdalena Czuba
tel.: 71 784 14 63
e-mail: magdalena.czuba@umw.edu.pl

Profesor uczelni

dr n. med. mgr chemii Marcin Zawadzki, prof. uczelni
tel.: 71 784 14 80
e-mail: marcin.zawadzki@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Krzysztof Maksymowicz
tel.: 71 784 17 34
e-mail: krzysztof.maksymowicz@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Marta Siczek
tel.: 71 784 14 78
e-mail: marta.siczek@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Łukasz Szleszkowski
tel.: 71 784 14 71
e-mail: lukasz.szleszkowski@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Paweł Szpot
tel.: 71 784 14 78
e-mail: pawel.szpot@umw.edu.pl

Asystent

lek. Wojciech Golema
tel.: 71 784 17 33
e-mail: wojciech.golema@umw.edu.pl

Asystent

lek. Jędrzej Siuta
tel.: 71 784 14 61
e-mail: jedrzej.siuta@umw.edu.pl

Asystent

mgr Agata Thannhäuser – adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 14 63
e-mail: agata.thannhauser@umw.edu.pl

Starszy specjalista inż.-techn.

mgr Joanna Biernacka-Żak (Pracownia Toksykologii Sądowej)
tel.: 71 784 14 78
e-mail: joanna.biernacka-zak@umw.edu.pl

Starszy specjalista inż.-techn.

mgr Aleksandra Donhefner (Pracownia Histopatologii)
tel.: 71 784 14 79
e-mail: aleksandra.donhefner@umw.edu.pl

Laborant sekcyjny

Bogusław Bojko
tel.: 71 784 00 96

Laborant sekcyjny

Piotr Brzuszczyński
tel.: 71 784 00 96

Laborant sekcyjny

mgr Sergiusz Strachanowski
tel.: 71 784 00 96

Rezydent

lek. Adriana Kawa
tel.: 71 784 14 61
e-mail: adriana.kawa@umw.edu.pl

 

Rezydent

lek. Weronika Ogorzałek
tel.: 71 784 14 65
e-mail: weronika.ogorzalek@umw.edu.pl

Rezydernt

lek. Ksenia Pawlas
tel.: 71 784 14 75
e-mail: ksenia.pawlas@umw.edu.pl

 

Rezydent

dr Artur Tarasiewicz
tel.: 71 784 17 36

Rezydent

lek. Daria Witkowska
tel.: 71 784 14 73
e-mail: daria.witkowska@umw.edu.pl

 

p.o. Kierownika Zakładu Prawa Medycznego - Profesor uczelni

dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek, prof. nadzw.
tel.: 71 784 14 74
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl

Starszy referent

Magdalena Bartkiewicz (Sekretariat)
tel.: 71 784 14 77
e-mail: magdalena.bartkiewicz@umw.edu.pl

Wykładowca

lek. Radosław Drozd - adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 17 35
e-mail: radoslaw.drozd@umw.edu.pl

Adiunkt

dr n. med. mgr prawa Marta Rorat
tel.: 71 784 14 72
e-mail: marta.rorat@umw.edu.pl

Asystent

mgr Dominika Kocowska-Dzik
tel.: 71 784 17 36
e-mail: dominika.kocowska-dzik@umw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu - adiunkt, adiunkt dydaktyczny

 

dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur
tel.: 71 784 15 87
e-mail: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl

Asystent

dr Aneta Cierzniak
tel.: 71 784 15 97
e-mail: aneta.cierzniak@umw.edu.pl

 

Starszy specjalista inż.-tech.

dr Beata Bartnik
tel.: 71 784 14 68
e-mail: beata.bartnik@umw.edu.pl

Starszy specjalista inż.-tech.

mgr Anna Jonkisz
tel.: 71 784 15 95
e-mail: anna.jonkisz@umw.edu.pl

Starszy specjalista inż.-tech.

mgr Elżbieta Kowalczyk
tel.: 71 784 15 89

e-mail: elzbieta.kowalczyk@umw.edu.pl

Starszy specjalista inż.-tech.

mgr Arleta Lebioda
tel.: 71 784 15 96
e-mail: arleta.lebioda@umw.edu.pl

Specjalista inż.-tech.

tech. Mariola Turkiewicz
tel./fax: 71 784 14 70
e-mail: mariola.turkiewicz@umw.edu.pl

Sekretariat - Starszy specjalista inż.-tech.

dr Anna Karpiewska
tel.: 71 784 15 88
e-mail: anna.karpiewska@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny Zakładu Medycyny Sądowej

    mgr Agata Thannhäuser 
    tel. 71 784 14 63
    e-mail: agata.thannhauser@umw.edu.pl 
    pokój nr 35 (III  piętro, stary budynek)

* Adiunkt dydaktyczny Zakładu Prawa Medycznego 

    lek. Radosław Drozd 
    tel. 71 784 17 35
    e-mail: radoslaw.drozd@umw.edu.pl 
    pokój nr 37 (III piętro, stary budynek)
    

* Adiunkt  dydaktyczny Zakładu Technik Molekularnych  

    dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur 
    tel. 71 784 15 87
    e-mail: malgorzata malodobra-mazur@umw.edu.pl
    konsultacje ze studentami: czwartki, godz. 9.00 -10.00


Sekretariat dydaktyczny 

    mgr Agnieszka Szafrańska
    tel. 071 784 14 58
    e-mail: a.szafranska@umw.edu.pl
    pokój nr 13 (I piętro, stary budynek)
    godziny pracy: 8:00-14:00 

WAŻNE! W związku z opublikowaniem w dniu  27 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (K 1/20) stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej od dnia publikacji wyroku brak jest możliwości przerwania w Polsce ciąży zgodnie z zapisami ustawy z przyczyn płodowych (gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu). W materiałach dydaktycznych zamieszczamy poprawioną wersję prezentacji. LINK

  

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2021/2022: 

Wykaz fakultetów - semestr zimowy 2021/2022

Wykaz fakultetów - semestr letni 2021/2022

PRACA ZDALNA DLA STUDENTÓW

Polecane podręczniki:

- "Medycyna sądowa.Simpson" Jason Payne-James, Richard Jones; Edra Urban&Partner 2021; redakcja polskiego wydania: T.Jurek, Z.Jankowski 

- "Medycyna sądowa" tom. 1 i 2, pod red. Grzegorza Teresińskiego, pomocny w przygotowaniach do egzaminu - dostępny on-line. Link do podręcznika: http://han.bg.umed.wroc.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/
   Aby uzyskać dostęp do podręcznika należy zalogować się używając loginu i hasła takiego jak do poczty uczelnianej.

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim 2021/2022:


*SEMESTR ZIMOWY:
Harmonogram zajęć z Medycyny sądowej z elem. prawa dla IV roku WL

Harmonogram zajęć z Medycyny sądowej dla II roku Ratownictwa medycznego  

*SEMESTR LETNI: 

Harmonogram zajęć z Medycyny sądowej z elem. prawa dla IV roku WL 

Harmonogram zajęć z Problematyki zespołu dziecka krzywdzonego dla III roku WL 

Harmonogram zajęć z Medycyny sądowej dla V roku WLS

 

Problematyka zespołu dziecka krzywdzonego:

 

Linki do wykładów:

Rzut 1 (poniedziałki):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ4NTk2OWUtNjRlMC00MTUwLTk1ODUtN2I5OTA2YzlkNmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%22b515d576-481c-4a10-ae25-cae0c8303b07%22%7d

Rzut 2 (wtorki):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NkMzc5MTctM2E4OS00NDFkLWI0MjAtMjdiZGM3ZjExZjY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%22b515d576-481c-4a10-ae25-cae0c8303b07%22%7d 

 

Prezentacje:

Diagnostyka przemocy wobec dzieci

Ochrona prawna, postępowanie

Aspekty psychologiczne i społeczne krzywdzenia dzieci 

Rys historyczny, klasyfikacja rodzajów przemocy, SBS, MSBP

Wykorzystywanie seksualne dzieci w rodzinie i poza rodziną - pedofilia, kazirodztwo, pornografia

 

 

* EGZAMIN TESTOWY Medycyny sądowej z elementami prawa dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego:

- do egzaminu może przystąpić student, który otrzymał zaliczenie z przedmiotu w semestrze zimowym i letnim,

- egzamin testowy składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie testu studenci mają 45 minut.

* EGZAMIN USTNY z Medycyny sądowej z elementami prawa dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego:
Istnieje możliwość zdawania egzaminu w formie ustnej. Do tej formy egzaminu uprawnieni są studenci, którzy uczestniczyli we wszystkich wykładach i zaliczyli oba semestry.

Zainteresowanych prosimy o maila na adres tomasz.jurek@umw.edu.pl

Zasady egzaminu ustnego z Medycyny sądowej z elem. prawa 

* ZAGADNIENIA, LITERATURA I MATERIAŁY DO EGZAMINU:

Zagadnienia do egzaminu z Medycyny sądowej z elem. prawa - rok akademicki 2021-2022

Literatura:
1) Payne James J., Jones R.: Medycyna sądowa.Simpson, Edra Urban&Partner 2021; redakcja polskiego wydania: T.Jurek, Z.Jankowski

2) Teresiński G. (red.): Medycyna Sądowa Tom 1 i 2, PZWL 2019 r. 2020 r. 

3) S. Raszeja, W. Nasiłowski, J. Markiewicz: Podręcznik Medycyny Sądowej dla Studentów, PZWL 1993 r.
4) V.D. Di Maio: Medycyna Sądowa, Wyd. Med. 2003 r.
5) A. Jakliński, J.S. Kobiela, K. Jaegermann, Z.Marek, Z.Tomaszewska, B. Turowska: Medycyna sądowa podręcznik dla studentów medycyny, PZWL 1978 r. 
6) Z. Marek, M. Kłys: Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Zakamycze 1998 r. 
7) W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak: Badania DNA dla celów sądowych, Wyd. IES 2008 r.
8) R. Pawłowski: Medyczno-sądowe badania śladów biologicznych, Wyd. IES 1997 r.
9) Cz. Żaba: Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej, UM Poznań 2014 r.   
10) A. Jacek, E. Sarnacka: Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK, PZWL 2015 r. 
   
Materiały:
Medycyna sądowa - Karna kwalifikacja obrażeń ciała 
Medycyna sądowa - Zasady opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych
Medycyna sądowa - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Medycyna sądowa - Niezdolność do pracy. Niestawiennictwo.  
Medycyna sądowa - Obrażenia spowodowane działaniem materiałow wybuchowych

Medycyna sądowa - Charakterystyka obrażeń postrzałowych

Toksykologia sądowa

Materiały dydaktyczne: https://materialy.umw.edu.pl/


* REGULAMINY:
Regulamin dydaktyczny ZMS 2021/2022
Regulamin BHP KiZMS
Regulmain BHP Pracowni Tanatologii Sądowej  


* SYLABUSY PRZEDMIOTÓW na rok akademicki 2021/2022:
Wydział Lekarski:
Medycyna sądowa z elementami prawa dla IV roku
Antropologia sądowa 
Badania sądowo-lekarskie w sprawach karnych i cywilnych
Biologiczne skutki użycia broni 

Medycyna alternatywna - konsekwencje medyczno-prawne 
Medyczno-sądowe aspekty wypadków komunikacyjnych 
Toksykologia sądowa z elementami chemii toksykologicznej  

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
Medycyna sądowa V rok 

Wydział Nauk o Zdrowiu: 
Medycyna sądowa - Ratownictwo Medyczne

ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

Przedmioty

ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO

Przedmioty:

ZAKŁAD TECHNIK MOLEKULARNYCH, Przedmioty:

Wydział Lekarski:

MEDYCYNA MOLEKULARNA I rok - seminaria fakultatywne 

MEDYCYNA MOLEKULARNA II rok - seminaria fakultatywne

ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

Przedmioty

ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO

Przedmioty:

ZAKŁAD TECHNIK MOLEKULARNYCH, Przedmioty:

WYDZIAŁ LEKARSKI

TECHNIKI MEDYCYNY MOLEKULARNEJ I rok - ćwiczenia fakultatywne

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ III rok - ćwiczenia fakultatywne

TERAPIA GENOWA I JEJ ZASTOSOWANIE IV rok - ćwiczenia fakultatywne

ED - Forensic Medicine and Medical Law

Important information:

Wojciech Golema MD (subject coordinator for ED students in Forensic Medicine Department) is available for students on:

Tuesdays at 2 - 3.30 pm - room 01 (in emergency cases time can be changed)
or on other days - please email first - wojciech.golema@umw.edu.pl

Jedrzej Siuta MD is available for students on: 

Thursdays at 12 - 1 pm - room 22  (in emergency cases time can be changed)
or on other days - please email first - jedrzej.siuta@umw.edu.pl


Autopsy room regulations.

Study regulations. 

Didactic regulations Department of Medical law

 

Medical Law exam results - 04.02.2022

OBLIGATORY SUBJECTS

Forensic Medicine with Basis of Law
and Medical Law

 

LINK FOR THE LECTURES - ONLINE - MSTeams - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk2N2Y4MzEtNWQxZS00MTM3LTgzYWYtYTg0ZjQ0YzNmYWEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%22a7327ba8-2824-4442-b193-425debb3a806%22%7d

 

Classes in Forensic Medicine with Basis of Law in academic year 2021/2022 summer semester schedule is HERE.

Seminars and classes in Forensic Medicine faculty of dentistry V year in academic year 2021/2022 summer semester schedule is HERE.

Classes in Forensic Medicine with Basis of Law in academic year 2021/2022 winter semester schedule is HERE.

Seminars in Medical Law in academic year 2021/2022 winter semester schedule is HERE

Classes in Forensic Medicine and seminars in Medical Law winter semester 2021/2022 are conducted in stationary form (in Forensic Medicine Department). 

 

IMPORTANT INFORMATION For students that missed the stationary seminars - please contact the teacher who conducted the class that you missed. The most advised form is to join any other group for the class that you've missed but if this is impossible other forms will also be available. 

Useful literature available on paper and on-line:

Syllabus for Forensic medicine with basis of law - ED faculty of medicine, IV year

Syllabus for Medical Law - ED faculty of medicine, V year
Syllabus for Forensic medicine - ED faculty of dentistry, V year
Syllabus for Problems of child abuse and neglect - ED faculty of medicine, III year

 
Current official paper version of Polish Penal Code translated into English:

"Kodeks Karny - The Penal Code. Wersja Polsko-Angielska", translated by: Ewa Łozińska-Małkiewicz, Wydawnictwo Ewa, 2008, 175 pages, hardcover, ISBN 978-83-926480-1-7

FACULTATIVE SUBJECTS

 

General Medicine English Division students are being offered
to participate in facultative subjects exercises organized
at Forensic Medicine Dept., Medical University of Wrocław:

 1. Forensic aspects of practical anatomy - Jędrzej Siuta MD
  (30 hours exercises, 
  24 students in each group - participation limited,
  years of study I-V)

 2. Forensic aspects of traffic accidents - Wojciech Golema MD
  (30 hours exercises, 
  24 students in each group - participation limited,
  years of study I-V)

DIVISION OF MOLECULAR TECHNIQUES - Facultative Subjects

DIVISION OF MOLECULAR TECHNIQUES - Facultative Subjects

Techniques in Molecular Medicine Ist year - Classes  (20 hours exercises, 
12 students in each group - participation limited)

Molecular Medicine Techniques - Clinical Applications III-V year - Classes (20 hours exercises, 12 students in each group - participation limited)

SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej (K 80)


Opiekun koła naukowego: dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur
Przewodnicząca koła naukowego: Ignacy Tarski


Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej przy Zakładzie Technik Molekularnych (ZTM) jest organizacją studencką zrzeszającą studentów z różnych wydziałów. Celem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest promowanie wiedzy z dziedziny: szeroko pojętej medycyny molekularnej, diagnostyki chorób zakaźnych za pomocą technik biologii molekularnej, diagnostyki chorób nowotworowych za pomocą techniki biologii molekularnej (ciekła biopsja), biologii komórki, analizy sygnałów metabolicznych, terapii genowej, genetyki sądowej i populacyjnej.
Założeniem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, nowinkami, a także przełomowymi odkryciami  w dziedzinie medycyny molekularnej.


Siedziba: Zakład Technik Molekularnych, Katedra Medycyny Sądowej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław
Kontakt: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.plignacy.tarski@student.umw.edu.pl
 

Współprace Zakładu Technik Molekularnych
Zasady współpracy Zakładu Technik Molekularnych z badaczami zamierzającymi posługiwać się zaawansowanymi molekularnymi technikami badawczymi
 
Osoby do kontaktu:

dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur
tel.71 7841587
e-mail:malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl

dr Aneta Cierzniak
tel. 71 7841597
e-mail:aneta.cierzniak@umw.edu.pl


Zakład ma następujące główne cele działania:

1. Cel szkoleniowy, polegający na ułatwieniu niedoświadczonym badaczom
opanowanie podstawowych technik biologii molekularnej (jak izolacja
materiału genetycznego, różne techniki elektroforezy, trawienie
restryktazami i hybrydyzacja, PCR i RT-PCR itp.).

2. Konsultacje merytoryczne przy formułowaniu wniosków grantowych,
obejmujące dobór odpowiednich technik badawczych, kalkulacje kosztów,
harmonogramów itp.

3. Udostępnienie zaawansowanych technik molekularnych przy użyciu
skomasowanej w naszym laboratorium aparatury badawczej.
Obecnie posiadamy sekwencery DNA,
urządzenia do Real-time PCR oraz mikromatryce niskiej gęstości (do
jednoczesnego badania ekspresji do 384 genów).

4. Ośrodek, poza szczególnymi wyjątkami nie zapewnia finansowania badań ani dostępu do odczynników - leży to w gestii naszych szanownych Współpracowników. Pracownicy Ośrodka zaangażowani w badania oczekują, że zostaną współautorami końcowych publikacji napisanych przez kierowników grantów.


5. Główne metody naukowo-badawcze opracowane i rozwinięte przez ZTM
- analiza ekspresji genów (Real-Time PCR) wraz z samodzielnym projektowaniem oraz optymalizacją starterów.
- hodowla komórkowa linii komórkowych, a także komórek pierwotnych.
- izolacja materiału genetycznego (DNA/RNA) z różnych źródeł, różnymi metodami, łącznie metodami autorskimi.
- metody analiz epigenetycznych: metylacja DNA (sekwencjonowanie, MeDIP, enzymy restrykcyjne), modyfikacji histonów (ChiP-Real-Time PCR). Analizy epigenetyczne dotyczą zarówno zmian globalnych jak i miejscowo-specyficznych.
 
Główne tematy badawcze:

1. Adipogeneza: regulacja oraz wpływ różnych czynników zewnętrznych na przebieg procesu.
2. Genetyczne oraz środowiskowe podłoża otyłości oraz insulinooporności.
3. Poszukiwanie związków biologicznie czynnych o potencjalnym wykorzystaniu do przełamywania oporności na insulinę wśród naturalnie występujących związków polifenolowych oraz ich pochodnych.
4. Analiza zmian epigenetycznych (metylacja DNA oraz modyfikacja histonów) w komórkach tłuszczowych oraz wpływ substancji modyfikujących epigenom na szlak insulinowy oraz odpowiedź na insulinę.
5. Metabolizm mitochondrium w zdrowiu i chorobie, w tym w chorobach genetycznych.
6. Projektowanie, optymalizacja oraz weryfikacja terapii genowej z użyciem plazmidu jako nośnika genu.
7. Epigenetyka w starzeniu się i innych chorobach człowieka.
 

Informacja, rejestracja na obdukcje

tel. 71 784 14 60, 71 784 14 58, 71784 14 59

Informacja - Badania DNA

Dochodzenie (ustalanie) ojcostwa - tel. 71 7841469, 71 7841588(89)

Badanie dowodów rzeczowych - tel. 71 7841468

 Badania sądowo-lekarskie dla ustalenia stopnia ciężkości obrażeń ciała
-  poradnik dla osób pokrzywdzonych.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną badania sądowo-lekarskie osób pokrzywdzonych (obdukcje) odbywają się w dni powszednie w godzinach 9:00 - 13:00 po uprzedniej rejestracji telefonicznej w godzinach 8:00-15:00 pod nr tel. 71 784-14-60 (58).

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku przemocy fizycznej możesz bez jakiegokolwiek skierowania poddać się w Zakładzie Medycyny Sądowej odpłatnemu badaniu sądowo-lekarskiemu i uzyskać pisemne świadectwo sądowo-lekarskich oględzin ciała zawierające dokładny opis oraz ustalenie stopnia ciężkości odniesionych obrażeń ciała (potocznie: "obdukcja sądowo-lekarska i kwalifikacja karna obrażeń ciała"), którą możesz następnie przedstawić organom ścigania.

Koszt przeprowadzenia badania sądowo-lekarskiego wynosi 230 zł (z VAT) płatność wyłącznie gotówką.

Konieczne jest okazanie przez osobę badaną lub jej opiekuna prawnego stwierdzającego tożsamość dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

W uzasadnionych, ale wyjątkowych, przypadkach lekarz dyżurny może ograniczyć liczbę badanych danego dnia osób. 

Poza porą dokonywania badań sądowo-lekarskich w Zakładzie osoby, które odniosły obrażenia, winny zgłosić się do dowolnej aktualnie zaopatrującej pacjentów placówki medycznej (lekarz pierwszego kontaktu, ambulatorium Pogotowia Ratunkowego, szpitalna izba przyjęć) i zwrócić się do lekarza o dokonanie badania lekarskiego oraz wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia, uwzględniającego opis obrażeń ciała. Zaświadczenie takie, jak również innego rodzaju posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą odniesionych obrażeń i ich leczenia, należy przestawić podczas badania sądowo-lekarskiego.

Zakład zajmuje się wyłącznie stwierdzaniem obecności obrażeń ciała i oceną stopnia ich ciężkości na podstawie badania lekarskiego i dostępnych dokumentów medycznych - nie dysponuje natomiast możliwością zaawansowanej diagnostyki ani podjęcia jakiegokolwiek leczenia. Troska o własne życie i zdrowie winna mieć zawsze pierwszeństwo przed dążeniem do dochodzenia sprawiedliwości, stąd najpierw należy uzyskać niezbędną pomoc medyczną w placówkach służby zdrowia, a następnie dopiero ubiegać się o sądowo-lekarską ocenę stopnia ciężkości obrażeń ciała. Szczególnie nie należy zwlekać ze zgłoszeniem się do placówki medycznej w przypadku występowania jakichkolwiek niepokojących objawów, nasuwających podejrzenie stanu zagrożenia zdrowia lub życia. 

Bezzwłoczne zasięgnięcie pomocy medycznej jest konieczne również w przypadku ofiar przemocy seksualnej, gdyż każda upływająca godzina zmniejsza możliwości efektywnego zabezpieczenia istniejących dowodów.

Nie ma podstaw obawiać się o możliwości przeprowadzenia sądowo-lekarskiej oceny stopnia ciężkości obrażeń ciała w przypadku niezbędnej zwłoki w przeprowadzeniu badania spowodowanej koniecznością podjęcia pilnego leczenia - wydanie zaświadczenia w takich przypadkach jest zwykle możliwe na podstawie danych z dokumentacji medycznej.

Usługi przedpogrzebowe
- przygotowanie do pogrzebu osób, których zwłoki zostały poddane sekcji sądowo-lekarskiej

 

Przechowywanie zwłok w chłodniach należących do Zakładu jest finansowane przez Prokuraturę jedynie do chwili wykonania sekcji zwłok. Po sekcji ciało osoby zmarłej ze względów humanitarnych jest umieszczane na powrót w chłodni, jednak od tego momentu jest to już usługa odpłatna.
 

Po przeprowadzonej sekcji ciało osoby zmarłej zostaje zaopatrzone na koszt Prokuratury - zszyte i wstępnie umyte. W tym stanie może być odebrane przez osoby uprawnione do pochowania zwłok, jednakże na ich życzenie może być wykonana płatna usługa ubrania i dokonania kosmetyki zwłok. Aby skorzystać z tej możliwości, należy jak najszybciej po uzyskaniu informacji, iż zwłoki zostaną poddane lub zostały już poddane sekcji, porozumieć się z Kancelarią Zakładu, tel. 71 784 00 96.
 

Odzież osoby zmarłej może zostać skierowana przez Prokuraturę do dalszych badań, jeżeli jednak Prokuratura nie wyda żadnych dyspozycji dotyczących postępowania z odzieżą, osoby uprawnione do pochowania zwłok mogą ją odebrać. Aby skorzystać z tej możliwości, należy jak najszybciej po uzyskaniu informacji, iż zwłoki zostaną poddane lub zostały już poddane sekcji, porozumieć się z Kancelarią Zakładu, tel. 71 784 00 96.
 

Karty Zgonu wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-13:30, wyłącznie po przedłożeniu przez osobę odbierającą uzyskanego z Prokuratury zezwolenia na odbiór i pochowanie zwłok.
 

Wskazówki dla osób przyjeżdżających na badania DNA: Ambulatorium do pobierania materiału biologicznego (DNA) znajduje się przy ul. Chałubińskiego 2a (wejście oznaczone czerwoną strzałką).- poniżej plik do pobrania (źródło Mapy Google). Na załączonym zdjęciu znajdują się dwa budynki Zakładu Technik Molekularnych. Ambulatorium znajduje się w białym budynku w głębi, wejście od strony ul. Chałubińskiego (oznaczone czerwoną strzałką) - poniżej plik do pobrania.

 Polityka jakości

W Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu, w skład których wchodzi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych, został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Akredytacja nr AB 1582 w Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych dotyczy:

 • badań  w celu  identyfikacji  rodzaju  śladów  biologicznych  metodą immunochromatograficzną i biochemiczną oraz indywidualizacji śladów biologicznych pochodzenia ludzkiego metodą analizy DNA w zakresie polimorficznych układów typu STR techniką multipleks PCR z elektroforezą kapilarną wg PB-ZTM-01 wydanie 11 z dnia 2021-04-20.
 • badań w celu analizy pokrewieństwa w zakresie analizy polimorfizmu DNA z wykorzystaniem układów typu STR metodą multipleksową PCR z elektroforezą kapilarną wg PB-ZTM-02 wydanie 09 z dnia 2021-04-20.  

Laboratoria badawcze Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu (Laboratoria UMW), działając w strukturze macierzystej uczelni, realizują własne prace naukowo-badawcze i jednocześnie świadczą w szerokim zakresie usługi dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Biorąc pod uwagę złożoność oraz uwarunkowanie każdego procesu badawczego od wielu czynników, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, w Laboratoriach UMW przyjęto zasadę, że jakość musi dotyczyć wszystkich elementów, a w szczególności właściwej organizacji pracy, stosowanych metod badawczych, wyposażenia pomiarowo-badawczego, właściwego poziomu uzyskiwanych wyników, sposobu ich opracowywania oraz przygotowywania sprawozdań z badań.

Kierownictwo Laboratoriów UMW i zatrudnieni w nich pracownicy deklarują znajomość i stosowanie Polityki Jakości we wszystkich obszarach SZ opisanego w księdze jakości Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dokumenty SZ są pracownikom dostępne, a pracownicy znają ich treść i stosują w praktyce.

 

Wskazówki dla osób przyjeżdżających na badania DNA

Jeżeli wątpisz czy dziecko jest Twoje, możesz odpłatnie przeprowadzić badanie DNA na ojcostwo lub macierzyństwo. Przed przyjazdem należy jednak się skonsultować, tel. 71 784 14 69, ponieważ ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie każda prywatna sprawa może być przyjęta.

 

DOCHODZENIE OJCOSTWA DLA OSÓB PRYWATNYCH

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu badań genetycznych materiału biologicznego. Badania te wykonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Genetyki Sądowej PTMSiK przy użyciu walidowanych testów. Laboratorium posiada akredytację PCA, uzyskaną dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
Klient chcący zlecić badania musi złożyć pisemne zlecenie.
Dopuszcza się, w zależności od ustaleń, różne formy komunikowania się z Klientem: osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Wyniki badań są przekazywane w formie pisemnej do rąk własnych Klienta lub osobie przez niego upoważnionej albo przesyłane listem poleconym.
 
Klient lub strona zainteresowana ma prawo złożyć reklamację/skargę na piśmie. Reklamacje (skargi) składane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Wszystkie reklamacje/skargi dotyczące pracy Laboratorium złożone w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazywane są Kierownikowi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych.
 
W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klienta Laboratorium gromadzi i analizuje informacje zwrotne uzyskane od Klientów.
 
Laboratorium zachowuje zasady poufności i tajemnicy lekarskiej.
 
Poufnością objęte są wszystkie informacje uzyskane ustnie oraz dokumenty zawierające informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes Klienta.
 
Pomieszczenia Laboratorium znajdują się na terenie Uniwersytetu Medycznego. Klucze do pomieszczeń Laboratorium posiadają upoważnieni pracownicy Laboratorium. Każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentów oraz nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.
 
Podstawowym testem stosowanym w Laboratorium do oznaczania profili genetycznych jest zestaw NGM SElect (Applied Biosystems). W razie potrzeby rozszerzenia zakresu badań mogą zostać wykonane badania min. przy użyciu zestawów PowerPlex® Fusion, PowerPlex®Y23 System (Promega) i Investigator Argus X-12 Kit (Qiagen).
 
Reakcje amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze GeneAmp PCR System (Applied Biosystems), natomiast uzyskane fragmenty DNA frakcjonuje się przy użyciu analizatora genetycznego 3130 (Applied Biosystems) z oprogramowaniem do elektroforezy i programu komputerowego do analizy.
 
Badania na zlecenie osób prywatnych wykonywane są zgodnie z prawem, a ich przebieg i wystawiona opinia są takie same jak w przypadku badań wykonywanych na zlecenie sądu lub prokuratury.
 
Informacje dotyczące cennika oraz trybu postępowania można uzyskać pod  numerami telefonów: 71-7841589, 71-7851469, 71-7841588
 

USTALANIE OJCOSTWA DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu badań genetycznych materiału biologicznego. Badania te wykonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Genetyki Sądowej PTMSiK przy użyciu walidowanych testów. Laboratorium posiada akredytację PCA, uzyskaną dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 
Klient chcący zlecić badania musi złożyć pisemne zlecenie.
Dopuszcza się, w zależności od ustaleń, różne formy komunikowania się z Klientem: osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Wyniki badań są przekazywane w formie pisemnej do rąk własnych Klienta lub osobie przez niego upoważnionej albo przesyłane listem poleconym.
 
Klient lub strona zainteresowana ma prawo złożyć reklamację/skargę na piśmie. Reklamacje (skargi) składane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Wszystkie reklamacje/skargi dotyczące pracy Laboratorium złożone w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazywane są Kierownikowi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych.
 
W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klienta Laboratorium gromadzi i analizuje informacje zwrotne uzyskane od Klientów.
 
Laboratorium zachowuje zasady poufności i tajemnicy lekarskiej.
 
Poufnością objęte są wszystkie informacje uzyskane ustnie oraz dokumenty zawierające informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes Klienta.
 
Pomieszczenia Laboratorium znajdują się na terenie Uniwersytetu Medycznego. Klucze do pomieszczeń Laboratorium posiadają upoważnieni pracownicy Laboratorium. Każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentów oraz nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.
 
Podstawowym testem stosowanym w Laboratorium do oznaczania profili genetycznych jest zestaw NGM SElect (Applied Biosystems). W razie potrzeby rozszerzenia zakresu badań mogą zostać wykonane badania min. przy użyciu zestawów PowerPlex® Fusion, PowerPlex®Y23 System (Promega) i Investigator Argus X-12 Kit (Qiagen).
 
Reakcje amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze GeneAmp PCR System (Applied Biosystems), natomiast uzyskane fragmenty DNA frakcjonuje się przy użyciu analizatora genetycznego 3130 (Applied Biosystems) z oprogramowaniem do elektroforezy i programu komputerowego do analizy.
 
Badania na zlecenie osób prywatnych wykonywane są zgodnie z prawem, a ich przebieg i wystawiona opinia są takie same jak w przypadku badań wykonywanych na zlecenie sądu lub prokuratury.
 
Informacje dotyczące cennika oraz trybu postępowania można uzyskać pod  numerami telefonów: 71-7841589, 71-7851469, 71-7841588
 

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu badań genetycznych materiału biologicznego. Badania te wykonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Genetyki Sądowej PTMSiK przy użyciu walidowanych testów.
 
Klient chcący zlecić badania musi złożyć pisemne zlecenie.
Dopuszcza się, w zależności od ustaleń, różne formy komunikowania się z Klientem: osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Wyniki badań są przekazywane w formie pisemnej do rąk własnych Klienta lub osobie przez niego upoważnionej albo przesyłane listem poleconym.
 
Klient lub strona zainteresowana ma prawo złożyć reklamację/skargę na piśmie. Reklamacje (skargi) składane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Wszystkie reklamacje/skargi dotyczące pracy Laboratorium złożone w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazywane są Kierownikowi Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych.
 
W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klienta Laboratorium gromadzi i analizuje informacje zwrotne uzyskane od Klientów.
 
Laboratorium zachowuje zasady poufności i tajemnicy lekarskiej.
 
Poufnością objęte są wszystkie informacje uzyskane ustnie oraz dokumenty zawierające informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes Klienta.
 
Pomieszczenia Laboratorium znajdują się na terenie Uniwersytetu Medycznego. Klucze do pomieszczeń Laboratorium posiadają upoważnieni pracownicy Laboratorium. Każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentów oraz nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.
 
Podstawowym testem stosowanym w Laboratorium do oznaczania profili genetycznych jest zestaw NGM SElect (Applied Biosystems). W razie potrzeby rozszerzenia zakresu badań mogą zostać wykonane badania min. przy użyciu zestawów PowerPlex® Fusion, PowerPlex®Y23 System (Promega) i Investigator Argus X-12 Kit (Qiagen).
 
Reakcje amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze GeneAmp PCR System (Applied Biosystems), natomiast uzyskane fragmenty DNA frakcjonuje się przy użyciu analizatora genetycznego 3130 (Applied Biosystems) z oprogramowaniem do elektroforezy i programu komputerowego do analizy.
 
 
Informacje dotyczące cennika oraz trybu postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 71-7851468