„MEDYCYNA CYFROWA: INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO DIAGNOSTYKI I TERAPII W OPARCIU O NAUKĘ (RCMC "DISRUPTOR" W UMW)”

O nas

Interdyscyplinarny zespół projektowy tworzą:

1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - lider

2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny - konsorcjant

3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - konsorcjant