System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - O systemie

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wdraża się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW). System EZD PUW pełni rolę systemu wspomagającego dla systemu tradycyjnego, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Uczelni.

EZD PUW jest systemem teleinformatycznym autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Będący własnością Skarbu Państwa system został Uczelni nieodpłatnie udostępniony na mocy umowy trójstronnej zawartej z Wojewodą Podlaskim oraz Centrum Kompetencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.

System EZD PUW od wielu lat jest powszechnie stosowany w administracji publicznej. Dotychczas wdrożyło go u siebie prawie 1090 instytucji, w tym: 18 ministerstw, 13 urzędów wojewódzkich, 31 archiwów państwowych, 73 urzędy centralne oraz 45 uczelni wyższych. Ponadto system wdrożony został w wielu jednostkach samorządu, sądach, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach państwowych.

Więcej o systemie EZD PUW - https://ezd.gov.pl/www/ezd/projekt