System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - Aktualności

Aktualności

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi dotyczącymi obsługi systemu EZD.

Dostęp do filmów możliwy jest bezpośrednio z panelu użytkownika w systemie - w sekcji LINKI.

 

Wykaz dokumentów wewnętrznych procedowanych w formie elektronicznej w systemie EZD:

 • wniosek o patronat honorowy Rektora UMW;
 • wnioski zakupowe
 • wniosek o przewóz samochodem służbowym z kierowcą;
 • wniosek o przydział samochodu służbowego bez kierowcy;
 • wniosek o zabezpieczenie monitoringu;
 • wniosek o wydawanie kluczy do depozytorów;
 • wniosek o dorobienie kluczy do pomieszczeń;
 • zamówienie certyfikatów kwalifikowanych;
 • zamówienia na środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
 • wnioski o wyrobienie pieczątki;
 • zamówienia na bilety komunikacji miejskiej;
 • rozliczenia biletów jednorazowych wykorzystywanych na przejazdy służbowe;
 • zamówienia na usługi kurierskie;
 • wniosek o przydzielenie linii telefonicznej;
 • wniosek o wykonanie instalacji telefonicznej/przeniesienie telefonu;
 • procedowanie projektów zarządzeń/poleceń służbowych;
 • procedowanie umów;
 • pisma do zaopiniowania lub do wiadomości.

 

Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, prowadzonych w systemie EZD.

 • Udostępnianie informacji publicznej.
 • Przepisy kancelaryjno-archiwalne.
 • Prenumerata czasopism.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Doradzanie w zakresie postępowania z dokumentacją oraz ustalanie terminów przejęcia akt.
 • Skontrum zasobu.
 • Konserwacja, zabezpieczanie, digitalizacja zabiorów archiwalnych.
 • Usługi pocztowe i kurierskie.
 • Przyznawanie pracownikom biletów MPK do celów służbowych.
 • Zamówienia publiczne podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych.
System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wdraża się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW). System EZD PUW pełni rolę systemu wspomagającego dla systemu tradycyjnego, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Uczelni.

EZD PUW jest systemem teleinformatycznym autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Będący własnością Skarbu Państwa system został Uczelni nieodpłatnie udostępniony na mocy umowy trójstronnej zawartej z Wojewodą Podlaskim oraz Centrum Kompetencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.

System EZD PUW od wielu lat jest powszechnie stosowany w administracji publicznej. Dotychczas wdrożyło go u siebie prawie 1778 instytucji, w tym: ministerstwa, urzędy wojewódzkie, archiwa państwowe, urzędy centralne oraz uczelnie wyższe. Ponadto system wdrożony został w wielu jednostkach samorządu, sądach, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach państwowych.

Więcej o systemie EZD PUW - https://ezd.gov.pl/www/ezd/projekt