Centralny System Autoryzacji

Centralny System Autoryzacji

Po co i czemu służy
Centralny System Autoryzacji (w skrócie: CSA) to główny portal informatyczny Uczelni dla identyfikacji cyfrowej zarówno pracowników jak i studentów. Jego zadaniem jest zakładanie konta oraz zmiany hasła w bazie danych pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Konto założone przy użyciu CSA umożliwia dostęp, przy użyciu tego samego loginu i hasła, do wszystkich usług sieciowych udostępnianych przez Centrum Informatyczne, np. poczta elektroniczna, sieć bezprzewodowa czy System Centralnego Wydruku. Dzięki zarejestrowaniu się w systemie CSA osoby zainteresowane mają możliwość dostępu do zasobów bibliotecznych.

Jak założyć
Konto jest zakładane na podstawie danych osobowych pracownika czy studenta, tj. imię, nazwisko, numeru tożsamości. Strona CSA jest dostępna pod adresem:

https://csa.umw.edu.pl

Po wybraniu odpowiedniej zakładki i poprawnym wypełnieniu formularza otrzymujesz unikalny identyfikator osobowy (login) a Twoje konto jest od razu aktywne. Bez żadnych dodatkowych czynności możesz korzystać z usług autoryzowanych przy pomocy CSA.

Pamiętaj!
Konto w CSA identyfikuje Użytkownika w wielu usługach używanych na Uczelni, Bardzo ważne jest więc zachowanie hasła TYLKO dla siebie i nieudostępnianie go innym. W przypadku podejrzenia, że ktoś może znać Twoje hasło, zmień je natychmiast. Pamiętaj także, że cykliczna zmiana hasła jest dobrą praktyką podyktowaną bezpieczeństwem.

Kontakt w razie pytań czy problemów
71 784 11 11, admin@umw.edu.pl