Elektroniczna Legitymacja Studencka / Pracownicza

Elektroniczna Legitymacja Studencka / Pracownicza

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) jest dokumentem potwierdzającym status studenta UMW. Zawiera dane osobowe, zdjęcie studenta oraz informacje o aktualnym roku studiów. Jej wydawaniem oraz obsługą zajmuje się odpowiedni dla studenta dziekanat.

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP) to dokument wydawany wyłącznie pracownikom UMW. Podobnie jak legitymacja studencka zawiera podstawowe dane o pracowniku wraz ze zdjęciem.

Oba dokumenty oprócz funkcji identyfikacji osoby na terenie Uczelni, dzięki wbudowanemu chipowi, spełniają dodatkowe funkcje:
- służą jako karta dostępowa do Systemu Centralnego Wydruku
- pozwalają zakodować bilet komunikacji miejskiej
- służą jako karta biblioteczna
- służą jako karta dostępu do pomieszczeń (dotyczy tylko pracowników)

Obsługą techniczną obu dokumentów, w tym ich wydruku, zajmują się wyznaczeni pracownicy Centrum Informatycznego.
Wydrukowana legitymacja przekazywana jest do:
- właściwego dziekanatu (STUDENCKA),
- jednostki zatrudnienia (PRACOWNICZA).

W przypadku chęci uzyskania ELP należy wypełnić formularz na stronie:
https://app.umw.edu.pl/elektroniczna-legitymacja-pracownicza/