Nr 3 - stosowanie druku wniosku o założenie/likwidację konta na serwerze AM


Zarządzenie nr 3
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie stosowania druku wniosku o założenie/likwidację konta na serwerze Akademii Medycznej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam obowiązek stosowania druku „Wniosku o założenie/likwidację konta na serwerze Ośrodka Sieciowo-Komputerowego Akademii Medycznej we Wrocławiu”, o którym mowa w § 8 ust. 1 „Regulaminu uczelnianej sieci komputerowej Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 2/XIII R/1999 Rektora AM z dnia 17 września 1999 r.), stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wniosek należy składać do Ośrodka Sieciowo-Komputerowego.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wniosek o założenie/likwidację konta na serwerze AM

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016