Clinical Department of Neonatology

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213
tel.: 71 733 15 00, faks: 71 733 15 09
e-mail:
WL-30@umw.edu.pl

Employees

Head of the Clinical Department
Prof. Barbara Królak-Olejnik
tel. 71 733-15-00
e-mail:
WL-30@umw.edu.pl
 
Office
tel. 71 733 15 00
fax 71 733 15 09
Anna Gramza
e-mail:
anna.gramza@umw.edu.pl
 
Assistant Professors
tel. 71 733 15 04
Dorota Paluszyńska, MD, PhD – Assistant Professor for Didactics
e-mail :
dorota.paluszynska@umw.edu.pl
tel.   71 733 15 26
Monika Lachowska, MD, PhD – Assistant Professor for Didactics
e-mail:
monika.lachowska@umw.edu.pl
Agnieszka Szafrańska, MD, PhD
e-mail :
agnieszka.szafranska@umw.edu.pl

Medical University Assistants
Anna Szczygieł, MD, PhD
e-mail:
anna.szczygiel@umw.edu.pl
tel. 71 733-15-15
Matylda Czosnykowska-Łukacka, MD, PhD
e-mail:
matylda.czosnykowska-lukacka@umw.edu.pl
 
Medical University PhD students
tel. 71 733-15-26
Dr. Izabela Cendal
Dr. Karolina Karcz
Dr. Izabela Lehman

University Clinical Hospital Assistants
Karolina Barańska, MD, PhD
Dr. Agnieszka Jalowska
Dr. Ilona Korczak
Dorota Lisowska-Mikołajków, MD, PhD
Dr. Marta Wieczorek-Zapłata

University Clinical Hospital residents
tel. 71 733-15-26
Dr. Izabela Czyż
Dr. Alicja Dudziak
Dr. Karolina Karcz
Dr. Katarzyna Koszałka-Fornal
Dr. Izabela Lehman
Dr. Małgorzata Opalińska
Dr. Barbara Tarsa

  

Sekretariat

Agata  Dudziak
tel. 71 733 15 00
fax. 71 733 15 09

Sekretariat dydaktyczny

Anna Gramza 
e-mail: anna.gramza@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 25

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

grupa badawczo-dydaktyczna

dr med. Karolina Karcz
e-mail: k.karcz@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 26
Polska Platforma Medyczna

dr med. Izabela Lehman
e-mail: i.lehman@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 26
Polska Platforma Medyczna

dr med. Dorota Paluszyńska
e-mail: dorota.paluszynska@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 02
tel. 71 733 15 27
Polska Platforma Medyczna

dr med. Agnieszka Szafrańska
e-mail: agnieszka.szafranska@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 27
Polska Platforma Medyczna

dr med. Anna Szczygieł
e-mail: anna.szczygiel@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 27
Polska Platforma Medyczna

grupa dydaktyczna

lek. Alicja Dudziak
lek. Ilona Korczak
dr med. Monika Lachowska
lek. Barbara Tarsa

tel. 71 733 15 26
tel. 71 733 15 27
tel. 71 733 15 30

 

Doktorant Szkoły Doktorskiej

lek. Izabela Cendal
tel. 71 733 15 26

Asystenci USK

dr med. Karolina Barańska
lek. Alicja Dudziak
lek. Agnieszka Jalowska
lek. Marta Wieczorek-Zapłata

tel. 71 733 15 26

Rezydenci USK

lek. Izabela Czyż
lek. Dorota Kawecka
lek. Katarzyna Koszałka-Fornal
lek. Małgorzata Opalińska
lek. Barbara Tarsa
lek. Maryna Veremchuk

tel. 71 733 15 26
tel. 71 733 15 30

Adiunkci dydaktyczni

dr med. Dorota Paluszyńska
e-mail: dorota.paluszynska@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 02
tel. 71 733 15 27

dr med. Anna Szczygiel
e-mail: anna.szczygiel@umw.edu.pl
tel. 71 733 15 27

REGULAMIN DYDAKTYCZNY KLINIKI NEONATOLOGII
Spis prowadzonych przedmiotów

III rok WL, ED: Propedeutyka pediatrii
V rok WL, ED: Neonatologia
VI rok WL, ED: praktyczne nauczanie kliniczne - neonatologia
 

SYLABUSY PRZEDMIOTU
KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

Konsultacje dla studentów odbywają się wg załączonego harmonogramu, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową lub telefoniczną.

Harmonogram konsultacji dla studentów

prof. Barbara Królak – Olejnik

e-mail: barbara.krolak-olejnik@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 00

codziennie

dr n. med. Dorota Paluszyńska

e-mail: dorota.paluszynska@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 02, 71 733 15 27

środy w godz. 12.00 - 13.00

dr n. med.  Anna Szczygieł

e-mail: anna.szczygiel@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 27

czwartki w godz. 11.00 - 13.00

dr n. med.  Monika Lachowska

e-mail: monika.lachowska@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 26

czwartki w godz. 13.00 - 14.00

dr n. med.  Agnieszka Szafrańska

e-mail: agnieszka.szafranska@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 27

czwartki w godz. 13.00 - 14.00

dr n. med.  Karolina Karcz

e-mail: k.karcz@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 28

czwartki w godz. 10.00 - 11.00 

dr n. med.  Izabela Lehman

e-mail: i.lehman@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 26

czwartki w godz. 11.00 -13.00

lek.  Barbara Tarsa

e-mail: barbara.tarsa@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 26

środy w godz. 9.00 - 10.00

lek. Alicja Dudziak

e-mail: alicja.dudziak@umw.edu.pl

tel. 71 733 15 28

codziennie

 

PLAN ZAJĘĆ JEDNOSTKI
Główne kierunki badawcze
 1. Projektowanie, organizowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie naukowych podstaw działania w neonatologii i dziedzinach pokrewnych.
 2. Przygotowanie grantów ministerialnych i centralnych umożliwiających międzyregionalną (wieloośrodkową) współpracę.
 3. Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami neonatologicznymi i perinatologicznymi w kraju.
 4. Współpraca z innymi jednostkami – nauk podstawowych w medycynie – analityką, biochemią kliniczną, genetyką kliniczną, a także wysoko specjalistycznych – chirurgią dzieci, kardiologią, okulistyką, laryngologią i innymi.
 5. Udział w międzynarodowych, krajowych, wieloośrodkowych projektach badawczych.
 6. Standaryzacja procedur i zabiegów neonatologicznych.
 7. Publikacja uzyskanych danych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Tematy badań
 1. Karmienie piersią i laktacja.
 2. Żywienie i jego wpływ na stan zdrowia.
 3. Dieta wegetariańska i wegańska w żywieniu człowieka, zwłaszcza matek karmiących, niemowląt i małych dzieci.
 4. Wpływ zaburzeń metabolicznych u matki na przebieg ciąży, rozwój płodu, przebieg ciąży oraz stan zdrowia noworodków i niemowląt.
 5. Właściwości antyoksydacyjne mleka kobiecego.
 6. Ocena zależności czynników perinatalnych i polimorfizmów kodujących geny oligosacharydów mleka kobiecego oraz ich wpływ na stan kliniczny noworodków urodzonych przedwcześnie.