Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Zdrowie Publiczne - Wnioski i formularze

Wnioski i formularze
Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów UMW"

Druki obowiązujące od 1 października 2023 r.

Zarządzenie nr 148/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024”

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie urlopu

załącznik nr 2 - Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów

załącznik nr 3 -  Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć

załącznik nr 4 Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

załącznik nr 5 - Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku

załącznik nr 6 Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

załącznik nr 6a - Decyzja Dziekana – wyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6b - Decyzja Dziekana – niewyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6c - Decyzja Rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6d - Decyzja Rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie (dot. studenta będącego cudzoziemcem)

załącznik nr 7 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów

załącznik nr 7a - Decyzja Dziekana o skreśleniu z listy studentów

załącznik nr 7b - Decyzja Rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów

załącznik nr 8 - Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8a - Decyzja Dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8b - Decyzja Dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8c Decyzja Rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 9 - Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów

załącznik nr 10 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów

załącznik nr 10a - Zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 

załącznik nr 10c - Rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu studiów

załącznik nr 11 - Karta obiegowa