Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Zdrowie Publiczne - Informacje dla studentów ostatniego roku

Informacje dla studentów ostatniego roku
Zmiana promotora pracy dyplomowej
Wyznaczenie recenzenta pracy dyplomowej
Ocena pracy - zdrowie publiczne I stopnia
Ocena pracy - zdrowie publiczne II stopnia
Regulamin dyplomowania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)
Regulamin dyplomowania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 (aktualizacja regulaminu 18.04.2023 r.)