Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Zdrowie Publiczne - Informacje dla studentów ostatniego roku

Informacje dla studentów ostatniego roku
Zmiana promotora pracy dyplomowej
Regulamin dyplomowania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023
Regulamin dyplomowania na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023