Wydział Nauk o Zdrowiu - Kierunek Zdrowie Publiczne - Informacje dla nowo przyjętych

Informacje dla nowo przyjętych

Odbiór legitymacji

Szanowni Państwo Studenci,

Zapraszamy wszystkich studentów I roku  do Dziekanatów  Kierunkowych po odbiór legitymacji (należy dostarczyć dowód opłaty za legitymację) i załatwienie innych, niezbędnych formalności pozwalających na rozpoczęcie studiów:

  • w dniu  30.09.2022 oraz 03.10.2022 w godzinach od 10.00 do 14.00 wszystkich studentów I roku;
  • w dniu 01.10.2022  - studentów pielęgniarstwa I rok niestacjonarny studia I i II stopnia w godzinach od 8.00 do 12.00.

Jednocześnie informuję, że poza 03.10.2022 w poniedziałki Dziekanaty są nieczynne dla studentów.

Kandydat przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest do zapoznania się z:

Szkolenie BHP

Nowi studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu są zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu BHP. 

Szkolenie BHP zostanie przeprowadzone w dniach 26-27 października 2022 w formie online i potrwa ok. 4 godziny. Zakończone zostanie testem, który każdy student ma  obowiązek zaliczyć. Aby zaliczyć należy odpowiedzieć poprawnie na 80% pytań. Możesz test przewijać, wracać do poprzednich pytań i slajdów. Aby podejść do testu musisz wcześniej założyć adres e-mail z domeną student.umw.edu.pl, ponieważ na tę skrzynkę zostanie przesłany link aktywacyjny do szkolenia.

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu (semestr zimowy) jest dostępne od 3 października 2022 r. na platformie Moodle. Kurs obejmuje 10 godz. Kurs należy ukończyć do końca zimowej sesji egzaminacyjnej (26.02.2023).

Szczegółowe informacje na temat szkolenia: https://bg.umw.edu.pl/index.php/studenci/szkolenia-on-line-dla-studento…

Opłata za legitymację

Opłatę za legitymację w wysokości 22.00 zł (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r. ze zm.) należy wnieść na indywidualne konto studenta (wskazane w § 4 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych).
W dowodzie wpłaty proszę podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.

Spotkania z opiekunami lat

  • Zdrowie Publiczne 1 rok, I stopień, studia stacjonarne

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00, w sali numer 14 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5.

mgr inż. Dorota Kiedik

Opiekun I roku studiów I stopnia

  • Zdrowie Publiczne 1 rok, II stopień, studia stacjonarne

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. (czwartek) o godzinie 12:00, w sali numer 14 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5.

dr Jolanta Grzebieluch

Opiekun I roku studiów II stopnia