Adiunkci dydaktyczni

Adiunkci dydaktyczni
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 
dr Jan Nienartowicz
 
lek. dent. Michał Piłkowski

 

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
 
lek. dent.  Paweł Popecki
 
lek. dent. Artur Pitułaj

 

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej
 
prof. dr hab. Małgorzata Radwan - Oczko

 

Katedra i Zakład Periodontologii
 
lek. dent. Katarzyna Dębska - Łasut

 

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
 
lek. dent. Amadeusz Kuźniarski

 

Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej
 
dr Joanna Weżgowiec

 

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
 
dr Anna Paradowska - Stolarz

 

Katedra Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej
 
dr Katarzyna Herman
 
lek. dent. Małgorzata Rostańska - Skorupa

 

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
 
dr Katarzyna Jankowska
 
dr Barbara Malicka

 

Katedra i Zakład Stomatologii Zintegrowanej
 
lek. dent. Michał Wajda