Adiunkci dydaktyczni

Adiunkci dydaktyczni
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
dr Jan Nienartowicz

 

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
lek. dent.  Paweł Popecki

 

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
lek. dent. Artur Pitułaj

 

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej
prof. dr hab. Małgorzata Radwan - Oczko

 

Katedra i Zakład Periodontologii
dr Małgorzata Szulc

 

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
lek. dent. Amadeusz Kuźniarski

 

Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej
dr Joanna Weżgowiec

 

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
dr Magdalena Dubowik

 

Katedra Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej
dr Katarzyna Herman

 

Katedra Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej
lek. dent. Małgorzata Rostańska - Skorupa

 

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
dr Katarzyna Jankowska

 

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
dr Barbara Malicka

 

Katedra i Zakład Stomatologii Zintegrowanej
lek. dent. Michał Wajda