Informacje dla nowo przyjętych - Lekarsko-dentystyczny

Informacje dla nowo przyjetych studentów

Spotkanie z opiekunem roku
Spotkanie z opiekunem 1 roku odbędzie się w środę 28 września 2022r. o godz. 11:30 w sali wykładowej Katedry i Zakładu Mikrobiologii przy ul. Chałubińskiego 4. 

Obecność na spotkaniu z opiekunem jest obowiązkowa.

Szkolenie BHP
Student 1 roku jest zobowiązany do odbycia szkolenia z zakresu BHP, niezaliczenie szkolenia może skutkować skreśleniem z listy studentów.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy testportal.pl, materiały szkoleniowe będą dostępne przez cały dzień w terminie szkolenia - link do testu zostanie przesłany na konto mailowe studenta w domenie Uczelni.
Termin szkolenia dla studentów studiów w języku polskim, stacjonarnych i niestacjonarnych: 20 października 2022r.
Termin szkolenia dla studentów studiów w języku angielskim - ED: 21 października 2022

Legitymacja studencka

Numer konta, na który należy wnieść opłatę za legitymację znajduje w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.