Informacje dla nowo przyjętych - Lekarsko-dentystyczny

Informacje dla nowo przyjetych studentów

Spotkanie z opiekunem roku
Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się w środę 27 września 2023r. o godz. 12:00 w sali wykładowej Katedry i Zakładu Mikrobiologii przy ul. T. Chałubińskiego 4.  

Obecność na spotkaniu z opiekunem jest obowiązkowa.

Szkolenie BHP
Student 1 roku jest zobowiązany do odbycia szkolenia z zakresu BHP, niezaliczenie szkolenia może skutkować skreśleniem z listy studentów.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy testportal.pl, materiały szkoleniowe będą dostępne przez cały dzień w terminie szkolenia - link do testu zostanie przesłany na konto mailowe studenta w domenie Uczelni.
Termin szkolenia dla studentów studiów w języku polskim, stacjonarnych i niestacjonarnych: 06.10.2023r.
Termin szkolenia dla studentów studiów w języku angielskim - ED: 16 i 17.10.2023r.

TERMIN DODATKOWY: 27 - 30.10.2023 UWAGA:  jest to termin ostateczny, niezaliczenie szkolenia stanowi podstawę skreślenia z listy studentów.

Legitymacja studencka

Numer konta, na który należy wnieść opłatę za legitymację znajduje się w profilu studenta w Wirtualnej Uczelni, w zakładce "dane studenta - finanse".