Centrum Informatyczne

wyb. L. Pasteura 1
50-367 Wrocław

Wsparcie informatyczne / Helpdesk
email: helpdesk@umw.edu.pl
tel:  71 784 11 02
kom. 697 110 169
kom. 697 110 431

Kierownik Centrum
mgr Wojciech Mech
tel. 71 784 11 00

Od dnia 1.01.2021 r. zakupy sprzętu komputerowego i peryferyjnego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych realizuje Dział Zakupów. W związku z powyższym wnioski o zakup ww. asortymentu proszę adresować na Dział Zakupów.

Kierownik Sekcji

Piotr Tomaszewski
tel.: 71 784 11 11

Główny specjalista - Administrator sieci

mgr inż. Krzysztof Hebzda

Starszy Specjalista - Administrator Sieci

inż. Tomasz Sołtysiński
tel.: 71 784 11 11

Administrator Sieci

Krzysztof Wójcicki
tel.: 71 784 11 11

Administrator EZD, ESET, BAZUS, IRK

Paweł Gadaliński
tel.: 71 784 15 59

Administrator systemów BAZUS, IRK

Michał Kuźniar
tel.: 71 784 15 59

Administrator systemów BAZUS, IRK

Wojciech Grzyb
tel.: 71 784 15 59

Administrator systemu ERP

Sławomir Siudakiewicz
tel.: 71 784 17 03

Administrator systemu ERP

Dariusz Urbaniak
tel.: 71 784 19 87

Wsparcie informatyczne/Help desk

email.: helpdesk@umw.edu.pl
tel.: 71 784 11 02
Ignacy Wiącek
Piotr Sobczuk

Obsługa Wydziału Farmaceutycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Specjalista ds. informatyki
mgr inż. Tomasz Machynia
tel. 71 784 05 35

Obsługa Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Specjalista ds. informatyki
mgr inż. Przemysław Kałusiewicz
tel. 71 784 04 33

Obsługa Wydziału Nauk o Zdrowiu

Maciej Michalak
tel. 71 784 18 64

Serwis komputerowy

Jarosław Bartusiak
tel.: 71 784 11 06

Serwis komputerowy

Piotr Surma
tel.: 71 784 11 05

Serwis komputerowy

Jakub Plesiński
tel.: 71 784 11 21

Kierownik Sekcji

Bartosz Bielak
tel.: 71 784 11 01

Webmaster

Piotr Gil
tel.: 71 784 12 06
e-mail: www@umw.edu.pl

Webmaster

Wiktor Palus
tel.: 71 784 12 06
e-mail: www@umw.edu.pl

Webmaster

Maciej Hałoń
tel.: 71 784 12 06
e-mail: www@umw.edu.pl

Webmaster

Marcin Wróblewski
tel.: 71 784 12 06
e-mail: www.umw.edu.pl

Minimalne wymagania sprzętowe :

 • komputer przenośny z zainstalowanym systemem Windows 10 lub nowszy w wersji PRO

Wewnętrzna procedura Centrum Informatycznego przygotowania komputera do pracy zdalnej :

 1. Utworzenie zgłoszenia w systemie e-potrzeby (zakładka Praca Zdalna) przez Użytkownika,
  • Załączenie przez Użytkownika do zgłoszenia decyzji o pracy zdalnej oraz zgody na wyniesienie komputera poza teren UMW,
  • Wypełnienie wymaganych pól przez Użytkownika w zgłoszeniu dotyczące trybu pracy zdalnej oraz ewentualnego dostępu do systemów Bazus/Simple.
 2. Ze względów bezpieczeństwa na komputerze przeznaczonym do pracy zdalnej zostaną utworzone dwa konta : administratora (admin CI) i domenowe konto użytkownika. Pozostałe konta zostaną usunięte. Użytkownik zabezpiecza dane z komputera przeznaczonego do pracy zdalnej.
 3. Dostarczenie komputera do Centrum Informatycznego (Sekcja Serwisu Sprzętu i Wsparcia Użytkowników) po wcześniejszym ustaleniu terminu,
 4. Centrum Informatyczne przygotowuje komputer : 
  • Podłączenie do domeny, utworzenie konta domenowego i instalacja oprogramowania zgodnego z zaznaczonymi preferencjami w systemie e-potrzeb    
 5. Pierwsze logowanie przez Użytkownika na konto domenowe - odbywać się będzie w Centrum Informatycznym,
 6. Przekazanie użytkownikowi komputera przygotowanego do pracy zdalnej.

 

Wypełnione formularze należy dostarczyć do Centrum Informatycznego; wyb. L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław