Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel.  71 33 49 559
fax. 71 33 49 596
e-mail: pulmonologia.klinika@umw.edu.pl

Budynek obecnej Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc - około 1905 r.

Kierownik Kliniki (adiunkt dydaktyczny studenci English Division)

Dr hab. n. med. Monika Kosacka

e-mail: monika.kosacka@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Konsultacje: poniedziałek 10.00-11:00 po umówieniu drogą mailową

 

grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

Profesor dydaktyczny

Prof Dr hab. Anna Brzecka 

e-mail: anna.brzecka@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Konsultacje: środa 10.00-11:00 po umówieniu drogą mailową

 

grupa dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt dydaktyczny

Dr hab. n. med. Bozena Werynska

e-mail: bozena.werynska@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Konsultacje: środa 10.00-11.00 po umówieniu drogą mailową

 

grupa dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt badawczo-dydaktyczny (adiunkt dydaktyczny studenci Wydzialu Lekarskiego)

Dr n. med. Irena Porebska

e-mail: irena.porebska@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Konsultacje: środa 14.00-14.30 po umówieniu drogą mailową

 

grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt dydaktyczny

Dr n. med. Tomasz Dyla

e-mail: tomasz.dyla@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 513

Konsultacje: środa 10.00-11:00 po umówieniu drogą mailową

 

grupa dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

Asystent badawczo-dydaktyczny

Dr n .med. Katarzyna Kalinowska

e-mail: k.kalinowska@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 670

Konsultacje: środa 10.00-11.00 po umówieniu drogą mailową

 

grupa badawczo-dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

Asystent dydaktyczny

Dr n. med. Cyryl Daroszewski

e-mail: cyryl.daroszewski@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 700

Konsultacje: środa 10.00-11:00 po umówieniu drogą mailową

 

grupa dydaktyczna

Polska Platforma Medyczna

Asystent dydaktyczny

Lek. Łukasz Lewandowski

e-mail: l.lewandowski@umw.edu.pl

Konsultacje: środa 10.00-11:00 po umówieniu drogą mailową

tel. 71 33 49 700

grupa dydaktyczna


 

Pracownik inzynieryjno-techniczny

Mgr Elzbieta Wisniewska

tel. 71 33 49 558

Sekretariat

 Mgr Adriana Szumska

e-mail: adriana.szumska@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

W Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc prowadzone są zajęcia z chorób
płuc w ramach chorób wewnętrznych dla studentów polskojęzycznych
Wydziału Lekarskiego i studentów English Division.

Pulmonologia VI rok PL

Osoba odpowiedzialna za studentów polskojęzycznych w Katedrze i Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc

Dr n. med. Irena Porębska
Email: irena.porebska@umw.edu.pl
Terminy konsultacji: środa 14.00-14.30 po umówieniu drogą mailową
Tel. 71 33 49 558

Sylabus

Kalendarz egzaminów

Plan zajęć

Pulmonologia VI rok ED

Osoba odpowiedzialna za English Division w Katedrze i Klinice Pulmonologii i Nowotworów Płuc

Dr hab. n. med. Monika Kosacka
Email: monika.kosacka@umw.edu.pl
Terminy konsultacji: poniedziałki 10.00-11.00 po umówieniu drogą mailową
Tel. 71 33 49 558

 

Pulmonology 6th Year ED

Person responsible for English Division in Department of Pulmonology and Lung Cancers

Monika Kosacka, PhD, MD
Email: monika.kosacka@umw.edu.pl

Consultation  hours: Mondays 10.00-11.00 a.m.
Phone:  71 33 49 558

Sylabus

Exam calendar

Shedule

Profil jednostki:

Pulmonologia

Tematy badań:

Zaburzenia oddychania w czasie snu

Nowotwory układu oddechowego

Choroby infekcyjne układu oddechowego