Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel.  71 33 49 558
fax. 71 33 49 596
e-mail: pulmonologia.klinika@umw.edu.pl

p.o. Kierownik Kliniki (adiunkt dydaktyczny studenci English Division)

Dr hab. n. med. Monika Kosacka

e-mail: monika.kosacka@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Profesor badawczo-dydaktyczny

Dr hab. n. med. Anna Brzecka, Prof.Uczelni

e-mail: anna.brzecka@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Adiunkt dydaktyczny

Dr hab. n. med. Bozena Werynska

e-mail: bozena.werynska@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Adiunkt badawczo-dydaktyczny (adiunkt dydaktyczny studenci Wydzialu Lekarskiego)

Dr n. med. Irena Porebska

e-mail: irena.porebska@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Adiunkt dydaktyczny

Dr n. med. Tomasz Dyla

e-mail: tomasz.dyla@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 513

Asystent badawczo-dydaktyczny

Dr n .med. Katarzyna Kalinowska

e-mail: katarzyna.bialowas@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 670

Asystent dydaktyczny

Lek. Cyryl Daroszewski

e-mail: cyryl.daroszewski@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 700

Asystent dydaktyczny

Lek. Lukasz Lewandowski

e-mail: l.lewandowski@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 700

Doktorantka

Lek. Karolina Sarul

e-mail: karolina.sarul@student.umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558

Pracownik inzynieryjno-techniczny

Mgr Elzbieta Wisniewska

tel. 71 33 49 558

Sekretariat

 Mgr Adriana Szumska

e-mail: adriana.szumska@umw.edu.pl

tel. 71 33 49 558