Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

adres Jednostki:

50-556 Wrocław

ul. Borowska 213

nr telefonu, adres e-mail sekretariatu

tel.: 71 733 27 02

faks: 71 733 27 09

magdalena.bastek@umw.edu.pl

kierownik

kierownik

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

krzysztof.kalwak@umw.edu.pl

 


 

Pracownicy

 

Pracownicy:

 

Kierownik kliniki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

krzysztof.kalwak@umw.edu.pl

 

Sekretariat

mgr Magdalena Bastek

magdalena.bastek@umw.edu.pl

tel.: 71 733 27 02

faks: 71 733 27 09

 

Profesorowie:

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

krzysztof.kalwak@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWa81ec64a63814285850dd70d1261a1dc/

 

prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

bernarda.kazanowska@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWccbad944c93f4fd5a2b19b40491ac7f8/

 

prof. dr hab. n. med. Marek Ussowicz

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

marek.ussowicz@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW977404f205424c26b82f3b23c7786b62/

 

Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego:

 

dr hab. n. med. Grażyna Wróbel

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

grazyna.wrobel@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWd7aa9b5772eb4ceb855781c79fe1d7b3/

 

dr hab. n. med. Małgorzata Salamonowicz-Bodzioch

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

malgorzata.salamonowicz@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW0f895f81c88647b6b5faf663e0f48aab/

 

Adiunkci:

 

dr n. med. Grzegorz Dobaczewski

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

grzegorz.dobaczewski@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWd33c8c79226645cc9360b9f5e7fbc5a4/

 

dr n. med. Tomasz Jarmoliński

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

tomasz.jarmolinski@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWafe85ebf45264854abfd3af304940b5a/

 

dr n. med. Monika Mielcarek-Siedziuk

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

monika.mielcarek@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW230a843f79c74a719f26fb6d4bdf4e96/

 

dr n. med. Igor Olejnik

Grupa zawodowa BIS: dydaktyczni

igor.olejnik@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW09de3dfe81414a439abee698c93653ba/

dr n. med. Joanna Owoc-Lempach

Grupa zawodowa BIS: dydaktyczni

joanna.owoc-lempach@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWd183a8c4c36948f0a7c70c29d002c31b/

 

dr n. med. Wojciech Pietras

Grupa zawodowa BIS: dydaktyczni

wojciech.pietras@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWf80a2a0b9e04425b900193076572f245/

 

dr n. med.  Jadwiga Węcławek- Tompol

Grupa zawodowa BIS: dydaktyczni

jadwiga.weclawek-tompol@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWa2d13053d02b44ad9178d4e683df42f7/

 

 

Adiunkci pełniący funkcję adiunkta dydaktycznego:

 

Adiunkt dydaktyczny WL

dr n. med. Joanna Owoc-Lempach

joanna.owoc-lempach@umw.edu.pl

wtorki i czwartki 9:00-13:00

tel.: 71 733 27 40

 

Adiunkt dydaktyczny ED

dr n. med.  Monika Mielcarek-Siedziuk

monika.mielcarek@umw.edu.pl

poniedziałki 14.00-16.00

tel.: 71 733 28 31
 

Asystenci:

 

dr. n. med. Jowita Frączkiewicz

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

jowita.fraczkiewicz@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW5886fe97d4fe434ca658bb0bfcb92c46/

 

dr n. med. Zuzanna Gamrot

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

zuzanna.gamrot@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW9706834b289a457d9a04506811d553a4/

 

lek. Katarzyna Gul

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

katarzyna.gul@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWa57d741f287c4b3290c64c0c695793bd/

 

dr n.med. Elżbieta Latos-Grażyńska

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

elzbieta.latos-grazynska@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWa994bd7e8ed140dba30fbe2c1d39070c/

 

dr n. med. Dorota Sęga-Pondel

Grupa zawodowa BIS: badawczo-dydaktyczni

dorota.sega-pondel@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW10a2504438f940b9aa056176a14e7849/

 

Rezydenci:

lek. Sara Antas

lek. Magdalena Banaszewska

lek. Tomasz Brutkowski

lek. Natalia Haze

lek. Marta Hetman

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW93c5b2bbc16f44279440010f7c89ce44/

lek. Michalina Horochowska

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWb868731343e2432284f2fbcb9672cf72/

dr n. med. Małgorzata Janeczko-Czarnecka

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW42b4a35ca9cd4ef58b8bbe6f43d83555/

lek. Maria Kunecka

lek Agnieszka Kwella

lek. Karolina Liszka

lek. Mateusz Łyżwa

lek. Paweł Marschollek

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWed891411e275484392eadc80e467fc2d/

lek. Małgorzata Moj-Hackemer

lek. Agnieszka Pomykała-Słupianek

lek. Dawid Przystupski

lek. Tetiana Slesarenko

lek. Katarzyna Wilczyńska

 

Szkoła doktorska lub uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym:

 

lek. Michalina Horochowska

michalina.horochowska@student.umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWb868731343e2432284f2fbcb9672cf72/

 

lek. Karolina Liszka

karolina.liszka@student.umw.edu.pl

 

lek. Paweł Marschollek

pawel.marschollek@student.umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWed891411e275484392eadc80e467fc2d/

 

lek. Dawid Przystupski

dawid.przystupski@student.umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW53b53ce65b3b44c49b0478c3e9d14bd2/

 

lek. Anna Rodziewicz

anna.rodziewicz@student.umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWf7263323e4a24fae8e084996d0d2d10d/

 

 

Lekarze kliniczni:

 

lek. Jolanta Bonar

dr n. med. Iwona Dachowska-Kałwak

lek. Aneta Kaczorowska

lek. Justyna Kwaśnicka

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW433815505dba479fae42d8c0549bbeb5/

dr n. med. Anna Panasiuk

lek. Anna Rodziewicz-Konarska

dr n. med. Beata Rosińska

lek. Agnieszka Sokół

lek. Bogna Ukielska-Hoffmann

dr n.med. Elżbieta Wawrzyniak-Dzierżek

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW7e8aed00114c44469d1c016984fe1f9f/

 

Laboratorium naukowe:

 

dr n. med.  Kornelia Gajek

kornelia.gajek@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW55116cf74320420788f09e9e9f38e778/

 

dr n. med. Marta Myszka-Kozłowska

marta.myszka-kozlowska@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW1997fdf54ba440a7bead47dcf84be253/

 

dr n. med. Blanka Rybka

renata.rybka@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMWa0d7ba6beacd4f9cbe7b4bc4541c5bb6/

 

mgr Renata Ryczan-Krawczyk

renata.ryczan@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW064848c3ce73466bbda9343cd5be2016/

 

dr n. med. Aleksandra Ślęzak

a.slezak@umw.edu.pl

https://ppm.umw.edu.pl/info/author/UMW3e2ccaacc80d449a8b889b28c00f382e/

 

 

 

 

 

    Nasza Jednostka, jako jedyna specjalistyczna placówka w Regionie Dolnośląskim, prowadzi leczenie dzieci z chorobami układu krwiotwórczego, chorobami nowotworowymi oraz wykonuje przeszczepy szpiku kostnego. W 1973 r w  Klinice Pediatrii Ogólniej Instytutu Pediatrii AM we Wrocławiu kierowanej przez prof. dr hab. Tadeusza Nowakowskiego utworzono pierwszy na Dolnym Śląsku Oddział Hematologii Dziecięcej, którym zaczęła kierować dr hab. Janina Bogusławska –Jaworska. W 1981 roku oddział przekształcono w  Klinikę Hematologii Dziecięcej, po kilkukrotnych zmianach organizacyjnych w 2007 roku uzyskała nazwę Klinika Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W latach 1973-1988 działalność kliniczna była prowadzona w niezwykle trudnych warunkach. Mała powierzchnia użytkowa, wieloosobowe sale chorych, niedostatek infrastruktury sanitarnej, braki wyposażenia diagnostycznego i leczniczego spowodowały konieczność odbudowy i remontu przedwojennej Kliniki Psychiatrii i Chorób Nerwowych (Aloisa Alzheimera) przy ul. Bujwida. Budynek oddano do użytku w 1989 roku, a  w 1993 r. największy w Polsce Dziecięcy Oddział Przeszczepiania Szpiku.

    W listopadzie 2015 r. Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej uzyskała nową siedzibę - nastąpiło otwarcie Przylądka Nadziei - Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu spełniającego europejskie standardy lokalowe, diagnostyczne i terapeutyczne. Stało się to dzięki  długoletnim staraniom kierownika kliniki prof. Alicji Chybickiej wraz z zespołem, Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz władz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

    Klinika koordynuje w skali kraju leczenie  dzieci z nieziarniczym chłoniakiem złośliwym, nawrotami ostrej białaczki limfoblastycznej, przewlekłej białaczki szpikowej, zespołów mielodysplastycznych, guzów nerek i nowotworów tkanek miękkich.

    Praca naukowa Katedry i Kliniki koncentruje się wokół zagadnień optymalizacji diagnostyki i leczenia nowotworów dziecięcych oraz przeszczepianiu komórek macierzystych układu krwiotwórczego.

    Od ponad 10 lat Klinka przewodniczy Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych realizującej wieloośrodkowe ogólnopolskie leczenie guzów litych. Została przyjęta jako jedyny w Polsce ośrodek do członkostwa w konsorcjum Programu Unijnego RECOMB w ramach Horyzontu 2020.

    Obecnie odpowiedzialnym za kierownictwo Jednostki jest prof. dr hab. Krzysztof Kałwak, który jest także członkiem Dissemination Board RECOMB. Międzynarodowy program konsorcjum dotyczy wdrożenia autologicznej terapii genowej u dzieci z ciężkim wrodzonym niedoborem odporności RAG+ SCID.

    Od ponad trzydziestu lat Klinika współpracuje z wiodącymi Ośrodkami Onkologicznymi w Europie. Jest członkiem międzynarodowych komitetów programów terapeutycznych dla : chłoniaka nieziarniczego (Inter-B-NHL-Ritux, LBL-2018, ALCL-2013), nowotworów tkanek miękkich – CWS- SoTiSar,  wznowy białaczki ostrej limfoblastycznej, zespołów mielodysplastycznych i młodzieńczej białaczki mielomonocytowej (Freiburg) i neuroblastoma (Wiedeń).

   W ostatnich trzech latach przy współudziale Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową powołano Klinikę Mentalną zatrudniająca psychologów, psychodietetyka, neurologopedę, terapeutów którzy zapewniają wielodyscyplinarną opiekę psychologiczna oraz kilkudziesięcioosobowy Zespół Wolontariuszy.

    W ostatnim czasie nawiązano współpracę przy wiodącym udziale zastępcy kierownika, prof. dr hab. Bernardy Kazanowskiej z konsorcjum INFORM – Indywidualized Therapy For Relapsed Malignancies in Children w laboratorium Biologicznym w Heidelbergu z możliwością wykonywania badań molekularnych u pacjentów z progresją lub wznową choroby w celu ewentualnego zastosowania terapii celowanej.

    Klinika jest nowoczesna, dzieci przebywają w oddziałach pod opieką rodziców z możliwością korzystania z hotelu. Wyposażona jest w wysoko specjalistyczne pracownie badań immunologicznych, pracownię naukową sekwencjonowania nowej generacji, bank komórek macierzystych i laboratorium inżynierii przeszczepowej.

    W klinice wykonuje się rocznie około 12400 hospitalizacji. Przychodnie Konsultacyjne udzielają około 7000 porad rocznie.

    Do chwili obecnej wykonano ponad 1200 przeszczepień allo- i autologicznych, w tym przeszczepień haploidentycznych i z krwi pępowinowej.

    Klinika była pierwszą jednostką w Polsce wykonującą fotoferezy pozaustrojowe i od 2006 roku przeprowadzono ponad 1500 zabiegów u dzieci i dorosłych.

 

 

 • adiunkci dydaktyczni:

adiunkt dydaktyczny WL

dr n. med. Joanna Owoc-Lempach

joanna.owoc-lempach@umw.edu.pl

wtorki i czwartki 9:00-13:00

tel.: 71 733 27 40

 

adiunkt dydaktyczny ED (WL)

dr n. med.  Monika Mielcarek-Siedziuk

monika.mielcarek@umw.edu.pl

poniedziałki 14.00-16.00

tel.: 71 733 28 31
 

 

 • regulamin wewnętrzny Jednostki:

wg załącznika

 

 • spis prowadzonych przedmiotów:

 

Propedeutyka pediatrii

Pediatria (1)

Pediatria (2)

Pediatria (3)

Praktyczne nauczanie kliniczne - Pediatria 6

 • sylabusy przedmiotów:

https://sylabusy.umw.edu.pl

 

 • godziny konsultacji dla każdego pracownika:

 

Konsultacje odbywają się w środy w godzinach 10.00-12.00

 

 • informacje o terminie egzaminu/ów - Kalendarz Egzaminów:

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

 

 • Plan zajęć jednostki:

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index.html

 

 • informacje dodatkowe:
REGULAMIN DYDAKTYCZNY JEDNOSTKI
Regulamin dydaktyczny wewnętrzny jednostki
 • profil jednostki:

https://ppm.edu.pl/info/affiliation/UMWb75e79199e8841e0b99be295533f336a/

- Choroba nowotworowa u dzieci (biologia, klinika, terapia, wyniki leczenia, powikłania).

- Terapie komórkowe.

- Transplantacje krwiotwórczych komórek macierzystych.

- Nienowotworowe choroby u dzieci.

- Immunologia kliniczna: wrodzone i nabyte niedobory odporności.

- Choroby metaboliczne.

- Pediatria ogólna.

- Diagnostyka i leczenie nowotworów litych u dzieci.

- Leczenie powikłań terapii onkologicznej u dzieci.

- Prowadzenie programów lekowych NFZ w zakresie m.in.: leczenia hemofilii A i B u dzieci, stanów nadmiaru żelaza w organizmie u dzieci, małopłytkowośći, neuroblastomy, terapii biologicznych (CAR-T, blinatumomab), leczenia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i wielu in..

- Działania zmierzające do optymalizacji diagnostyki i leczenia nowotworów i nienowotworowych chorób krwi.

- Sukcesywne wprowadzanie innowacyjnych metod diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób nowotworowych, m.in. metod cytogenetycznych, molekularnych, w celu bardziej precyzyjnej stratyfikacji do grup ryzyka i zastosowania bardziej specyficznego i celowanego sposobu leczenia.

- Niezwłoczne wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia oraz szybka wymiana doświadczeń umożliwia współpracę z 12 uniwersyteckimi i 6 pozauniwersyteckimi ośrodkami w naszym kraju, zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

- Stale ulepszane są metody leczenia wspomagającego, w tym stosowanie m.in. nowych antybiotyków i leków przeciwgrzybiczych, co w znacznym stopniu zmniejsza liczbę ciężkich powikłań, jak również poprawia wyniki leczenia. Obecnie ponad 70% dzieci z chorobami nowotworowymi wieku dziecięcego może być wyleczonych, a wprowadzanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych ma na celu dalszą poprawę wyników leczenia chorób nowotworowych wieku dziecięcego.

- Współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Europie (m.in. Charité – Universitätsmedizin Berlin, Universiteit Leiden).

 

 • tematy badań:

- Optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, w szczególności postaci opornej na konwencjonalne leczenie.

- Indywidualizacja dawkowania busulfanu na podstawie oznaczenia stężenia leku.

- Diagnostyka genetyczna chłoniaków nieziarniczych u dzieci w Polsce: poprawa skuteczności leczenia poprzez nowoczesne techniki genetyczne.

- Analiza profilu wybranych cytokin u pacjentów pediatrycznych poddanych immunoterapii z zastosowaniem blinatumomabu lub komórek CAR-T w odniesieniu do potencjalnych powikłań oraz krótko i długoterminowych wyników leczenia.

- Analiza markerów diagnostycznych i prognostycznych guzów nerek u dzieci.

- Ocena stanu odżywienia z uwzględnieniem statusu REDOX u pacjentów pediatrycznych poddanych procedurze allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

- Ocena aktywacji dopełniacza u dzieci po transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych i jej znaczenie w określeniu ryzyka i wczesnym wykrywaniu związanej z przeszczepami mikroangiopatii zakrzepowej (TA-TMA).

- Rola układu trombobomoduliny w zaburzeniach krzepnięcia krwi dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej w ramach programu AIEOP.

- Badanie mikrobiomu jamy ustnej u pacjentów poddanych procedurze transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych.

- Ocena występowania przeciwciał przeciwko koronawirusom u pacjentów oraz u personelu w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

- Ocena wartości prognostyczno-rokowniczej poziomu ekspresji genów szlaku biogenezy rybosomów (TP53, CMYC, FBL oraz NCL) w wybranych nowotworach wieku dziecięcego.

- Ocena bezpieczeństwa i skuteczności profilaktyki przeciwgrzybicznej pozakonazolem w oparciu o badania farmakokinetyki leku u dzieci poddanych intensywnej chemioterapii i/lub przeszczepieniu komórek hematopoetycznych.

- Przygotowanie limfocytów o specyficznej aktywności przeciwwirusowej jako nowa metoda terapii komórkowej u dzieci z zagrażającymi życiu zakażeniami po przeszczepieniu szpiku.

- Nowe markery ostrego uszkodzenia nerek u dzieci poddanych allogenicznemu przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych.

- Znaczenie polimorfizmu metylotransferazy tiopuryn w aspekcie powikłań wątrobowych u dzieci poddanych chemioterapii.

- Sonoporacja jako nowoczesna metoda modulacji błon komórek nowotworowych przewodu pokarmowego w terapii przeciwnowotworowej.

 

 • publikacje:

https://ppm.edu.pl/info/affiliation/UMWb75e79199e8841e0b99be295533f336a/

 

 • niekomercyjne badania kliniczne:

- Międzynarodowy i wieloośrodkowy program leczenia chłoniaków limfoblastycznych (LBL) dla dzieci i nastolatków.

- Zastosowanie specyficznych limfocytów przeciwwirusowych w leczeniu opornych zakażeń po allegenicznym przeszczepieniu hematopoetycznych komórek macierzystych.

- Badanie kliniczne I/II fazy autologicznej terapii genowej z użyciem krwiotwórczych komórek macierzystych w ciężkim złożonym niedoborze odporności wywołanym mutacją w obrębie genu RAG1 – RECOMB.

- IntReALL 2010, niekomercyjne wieloośrodkowe badanie kliniczne nad leczeniem pierwszego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

- IntReALL 2020, niekomercyjne wieloośrodkowe badanie kliniczne nad leczeniem pierwszego nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę:

https://ucwbk.umw.edu.pl/projekty/