Katedra Onkologii

Kierownik Katedry Onkologii:

prof. dr hab. Rafał Matkowski (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: rafal.matkowski@umw.edu.pl
tel.: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

 

Sekretariat:

mgr Katarzyna Bugaj
e-mail: katarzyna.bugaj@umw.edu.pl
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11

 

Zakład Chirurgii Onkologicznej:

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Rafał Matkowski (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: rafal.matkowski@umw.edu.pl
tel.: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna


dr n. med. Krzysztof Szewczyk (grupa dydaktyczna)
e-mail: krzysztof.szewczyk@umw.edu.pl

tel.: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

dr hab. n. med. Bartłomiej Szynglarewicz (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: bartlomiej.szynglarewicz@umw.edu.pl

tel.: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

dr n. med. Marcin Ziętek (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: marcin.zietek@umw.edu.pl

tel.: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

 

Klinika Onkologii Ginekologicznej :

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail:jolanta.szelachowska@umw.edu.pl
tel.: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

Profesor emerytowany
prof. dr hab. Jan Kornafel
tel.: 71 368 93 91

Adiunkci
dr n. med. Marcin Jędryka (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 368 94 07
e-mail: marcin.jedryka@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystenci
lek. Andrzej Czekański (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: andrzej.czekański@umw.edu.pl
tel: 71 368 94 07

Polska Platforma Medyczna

dr Piotr Lepka (grupa dydaktyczna)
e-mail: piotr.lepka@umw.edu.pl
tel: 71 368 94 07

Polska Platforma Medyczna

dr Ewelina Łata-Woźniak (grupa dydaktyczna)
tel.: 71 368 94 91
e-mail: ewelina.lata-wozniak@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

lek. Natalia Piłat-Norkowska (grupa dydaktyczna)
e-mail: natalia-pilat-norkowska@umw.edu.pl

tel.: 71 368 94 91​​​​​​

Polska Platforma Medyczna

 

Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych:

p.o. Kierownika Zakładu
dr Aleksandra Łacko (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: aleksandra.lacko@umw.edu.pl

tel: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt
dr Marcin Ekiert (grupa badawczo-dydaktyczna)
(adiunkt ds. dydaktyki)
e-mail: marcin.ekiert@umw.edu.pl

tel: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

lek. Katarzyna Soter (grupa dydaktyczna)
katarzyna.soter@umw.edu.pl

tel: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

dr Małgorzata Pieniążek (grupa badawczo-dydaktyczna)

malgorzata.pieniazek@umw.edu.pl

tel: 71 368 93 91

Polska Platforma Medyczna

 

Klinika Radioterapii:

Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. Uczelni (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: adam.maciejczyk@umw.edu.pl

tel.: 71 368 9391

Polska Platforma Medyczna


dr n. med. Agnieszka Ignatowicz-Pacyna (grupa dydaktyczna)
e-mail: agnieszka.ignatowicz-pacyna@umw.edu.pl

tel.: 71 368 9391

Polska Platforma Medyczna

 
lek. Marcin Stępień (grupa dydaktyczna)
e-mail: marcin.stepien@umw.edu.pl

tel.: 71 368 9391

Polska Platforma Medyczna

lek. Łukasz Trembecki (grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: lukasz.trembecki@umw.edu.pl

tel.: 71 368 9391

Polska Platforma Medyczna

lek. Aleksandra Sztuder (grupa badawczo-dydaktyczna)

e-mail: aleksandra.sztuder@umw.edu.pl

tel.: 71 368 9391

Polska Platforma Medyczna

 

Pracownicy techniczni:

 

mgr Hanna Stawińska

e-mail: hanna.stawainska@umw.edu.pl

tel: 71 368 93 91

 

mgr Mariola Abrahamowska

e-mail. mariola.abrahamowska@umw.edu.pl

tel. 71 368 96 72

Adiunkci dydaktyczni:

dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
ds. Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
e-mail: jolanta.szelachowska@umw.edu.pl

dr n. med. Marcin Ekiert
ds. Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej
e-mail: marcin.ekiert@umw.edu.pl

Regulamin wewnętrzny Jednostki

Regulamin ćwiczeń dla studentów odbywających zajęcia praktyczne w Dolnośląskim Centrum Onkologii

 

1.Zajęcia stacjonarne prowadzone przez Katedrę Onkologii odbywają się w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hematologii (DCOPiH) przy pl. Hirszfelda 12. 
2. Seminaria odbywają się w budynku F, II piętro sala 207, ćwiczenia kliniczne: Spotykamy się przed budynkiem B. Proszę nie wchodzić do środka bez prowadzącego zajęcia!
3. Sekretariat Katedry Onkologii - kontakt mailowy (wk-28@umw.edu.plkatarzyna.bugaj@umw.edu.pl) i ewentualnie telefoniczny 071 368 93 91
4. Bardzo proszę przynosić tylko niezbędne rzeczy . Katedra Onkologii nie zapewnia miejsca do przechowania bagażu ani innych przedmiotów należących do studentów.

5.Do zajęć mogą być dopuszczeni wyłącznie studenci wymienieni przez Dziekanów na listach studentów. Do egzaminów i zaliczeń dopuszczeni są wyłącznie studenci uwzględnieni przez Dziekanów na listach egzaminacyjnych i zaliczeniowych.

6.Wszystkie cykle i bloki zajęć kończą się testem zaliczeniowym (ustnym lub pisemnym lub testowym) przeprowadzanym na ostatnich zajęciach w semestrze. Zajęcie mogą rozpoczynać się tzw. „testem wejściowym” Pytania egzaminacyjne obejmują tematykę poruszaną na ćwiczeniach, seminariach, ujętą w zalecanych podręcznikach, zalecaną jako praca własna studentów. Zajęcia dla studentów V r. Wydziału Lekarskiego kończą się egzaminem testowym na ocenę w sesji letniej.

7.Istnieje możliwość odrabiania opuszczonych zajęć w trakcie semestru z innymi grupami ćwiczeniowymi i seminaryjnymi po uprzednim uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Katedry Onkologii.

8.Wyniki egzaminów i testów podawane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych bez wymieniania nazwisk, a jedynie wg numerów indeksów.

Prowadzone przedmioty:

Katedra Onkologii prowadzi aktualnie działalność dydaktyczną na następujących wydziałach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

 1. Wydział Lekarski (V rok – Onkologia, III rok – Propedeutyka Onkologii)
 2. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (III rok – Propedeutyka Onkologii)
 3. Wydział Farmaceutyczny  (Propedeutyka Onkologii - V rok Analityki Medycznej)
 4. Wydział Nauk o Zdrowiu (seminaria magisterskie)
 5. English Division  - WL: III i V rok, WLS – III  rok studiów

Sylabusy 2023/2024 znajdują się na stronie:

https://sylabusy.umw.edu.pl

Godziny konsultacji pracowników jednostki:

 1. prof. dr hab. Rafał Matkowski – poniedziałki 7.00-7.30
 2. dr hab. Jolanta Szelachowska – poniedziałki 8.00-9.00
 3. dr hab.. Adam Maciejczyk – poniedziałki 8.00-9.00
 4. dr Aleksandra Łacko- poniedziałki 8.00-9.00
 5. dr hab. Bartłomiej Szynglarewicz - poniedziałki 8.00-9.00
 6. dr Marcin Ziętek - poniedziałki 8.00-9.00
 7. dr Krzysztof Szewczyk - poniedziałki 8.00-9.00
 8. dr Marcin Jędryka - poniedziałki 8.00-9.00
 9. dr Piotr Lepka - poniedziałki 8.00-9.00
 10. lek. Andrzej Czekański - poniedziałki 8.00-9.00
 11. dr Ewelina Łata-Woźniak - poniedziałki 8.00-9.00
 12. lek. Natalia Piłat-Norkowska - poniedziałki 8.00-9.00
 13. dr Agnieszka Ignatowicz-Pacyna - poniedziałki 8.00-9.00
 14. lek. Marcin Stępień - poniedziałki 8.00-9.00
 15. lek. Łukasz Trembecki - poniedziałki 8.00-9.00
 16. lek. Aleksandra Sztuder - poniedziałki 8.00-9.00
 17. dr Marcin Ekiert - poniedziałki 8.00-9.00
 18. lek. Katarzyna Soter - poniedziałki 8.00-9.00
 19. dr Małgorzata Pieniążek - poniedziałki 8.00-9.00

EGZAMIN 2024

Egzamin dla studentów 5 WL oraz 5 ED odbędzie się 24.06.2024.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

Profil Katedry Onkologii

chirurgia onkologiczna
ginekologia onkologiczna
radioterapia onkologiczna
onkologia kliniczna

 

Tematy prowadzonych badań

WYKAZ REALIZOWANYCH GRANTÓW I PROJEKTÓW

W trakcie realizacji:

•    Opus 22. 2021/43/B/NZ3/01458 “Identyfikacja cząsteczek wydzielanych przez komórki niszy adipogennej wpływających na progresję komórek raka jelita grubego” lider – dr Hab. Dorota Nowak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. Rafał Matkowski – wykonawca.  rozpoczęcie projektu: 2022-10-03; zakończenie projektu: 2026-10-02
•    Projekt naukowy „Konsorcjum Kliniczne Analiz Proteomiki Raka (Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium, CPTAC)” będący kontynuacją projektu Atlas Genomu Raka (The Cancer Genome Atlas Project, TCGA) we współpracy z inicjatorem projektu - Narodowym Instytutem Raka (National Cancer Institute, NCI) afiliowany przy Narodowych Instytutach Zdrowia w USA  oraz Międzynarodowym Instytutem Onkologii Molekularnej w Poznaniu. Kierownik w MIOM – prof. Maciej Wiznerowicz. Wykonawca – prof. Rafał Matkowski.
•    2022/ABM/01/00039 – PROTECTAA  Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniające wpływ dapagliflozyny na prewencję kardiotoksyczności u chorych na raka piersi w trakcie chemioterapii z udziałem antracyklin.- Wartość projektu: 9 681 497,20 zł; w trakcie realizacji
•    NCBIR - TakesCare (System wspierający zarządzanie bólem i stanem zdrowia psychicznego pacjentów onkologicznych z zastosowaniem nowatorskiego wielowymiarowego podejścia do oceny bólu, prognozy wystąpienia bólu i oceny stanu zdrowia pacjenta przy pomocy algorytmów głębokiego uczenia (Deep Learning)),
•    NCBIR - Prosoma,
•    NCBIR INFOSTRATEG-I/0042/2021-00 System wspomagający diagnostykę zmian nowotworowych piersi z wykorzystaniem ultrasonografii i uczenia maszynowego IPPT PAN (czas realizacji od 2021-12-02 do 2025-06-01). Kierownik  - dr Norbert Żołek. prof. Rafał Matkowski – wykonawca/ekspert.


Zakończone:
•    OPUS 14. 2017/27/B/NZ5/01167 „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” - Lider – prof. Joanna Wietrzyk, IITD PAN we Wrocławiu, środki finansowe w wysokości 1.716.680,00 zł. Rafał Matkowski - Funkcja kierownika projektu w ośrodku partnerskim – Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Rozpoczęcie projektu: 2018-09-26; zakończenie projektu: 2022-09-25.
•    OPUS 15. 2018/29/B/NZ5/00967. Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka” (Rozpoczęcie projektu: 2019-02-04; zakończenie projektu: 2023-02-03) . Kierownik – Prof. Dorota Nowak, Uniwersytet Wrocławski. prof. Rafał Matkowski – wykonawca.
•    SONATA 12. 2016/23/D/NZ5/00049 „Rola apeliny i jej receptora w rozwoju raka jelita grubego” (Rozpoczęcie projektu: 2017-08-04; zakończenie projektu: 2021-08-03). kierownik dr Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Patologii komórki. prof. Rafał Matkowski – wykonawca.
•    OPUS 8. No.2014/15/B/NZ5/01467 (2015-19) “Inhibitory EGFR i c-Met jako czynniki ograniczające powstawanie inwadopodiów w komórkach ludzkiego czerniaka”. Kierownik – Prof. Dorota Nowak, Uniwersytet Wrocławski. prof. Rafał Matkowski – wykonawca. Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22; zakończenie projektu: 2019-07-21
•    STRATEGMED1/233226/11/NCBR/2015. Farmakoterapia  śródbłonka  naczyniowego  i  aktywacji płytek  krwi  zależna  od  prostacykliny, tlenku  azotu  i tlenku  węgla - nowa  strategia  w  zapobieganiu przerzutowości nowotworowej (2015-2018). Lider – prof. Joanna Wietrzyk, IITD PAN we Wrocławiu, wykonawca – prof. Rafał Matkowski
•     „Wartość prognostyczna oznaczania ekspresji podtypów VEGF C i VEGF D u chorych na raka piersi”. Grant KBN nr GR-193/2004 realizowany w latach 2004-2006. Udział jako współwykonawca. Kierownik projektu: prof. Jan Kornafel.
•    "Modyfikacja i wdrożenie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych" - zadanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2006 – 2010. Współautorstwo koncepcji i współwykonawca programu. W ramach tego programu opracowano Ujednoliconego Programu Nauczania Onkologii w Polskich Uczelniach Medycznych, od 2006 r. rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia do wdrożenia w polskich uczelniach medycznych. Kierownik zadania – prof. Jan Kornafel.
•    "TRINBEC - Molekularne czynniki przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi z potrójnie negatywną ekspresją receptorów (ER-, PgR-, HER2-, triple negative breast carcinoma)". Udział w międzynarodowym badaniu wieloośrodkowym jako wykonawca. Kierownikiem naukowym projektu jest prof. Wojciech Biernat, kierownik Katedry Patomorfologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
•     „Ocena rokowniczego i predykcyjnego znaczenia MRP2, BCRP oraz fenotypu bazalnego guza nowotworowego u pacjentek leczonych z powodu raka piersi”. Projekt badawczy realizowanego w ramach badań własnych Uczelni nr 1770 od 01.01.2008 do 31.12.2010. Kierownik projektu: Rafał Matkowski.
•    „Porównanie ekspresji cytokin odpowiedzialnych za limfangiogenezę z obecnością przerzutów w węzłach chłonnych w przebiegu raka piersi”. Zadanie badawcze realizowane w ramach podstawowej działalności statutowej ST-184 od 01.01.2007 do 31.12.2009. Kierownik projektu: Rafał Matkowski.
•    Kliniczne, patologiczne i humoralne czynniki mające wpływ na wyniki i jakość leczenia onkologicznego”. Zadanie badawcze realizowane w ramach podstawowej działalności statutowej ST-594 zaplanowany na lata 2011-2013. Kierownik projektu: Rafał Matkowski.
•    „Wybrane markery przemiany nabłonkowo-mezenchymalnej jako potencjalne czynniki prognostyczne w czerniaku skóry”. Projekt promotorski nr Pbmn 108 UM we Wrocławiu zaplanowany na lata 2012-2014. Kierownik projektu: Rafał Matkowski.
•    Krążące i rozsiane komórki nowotworowe [circulating (CTC) i disseminated (DTC) tumor cells] w surowicy pacjentów chorych na nowotwory złośliwe. Działalność statutowa ST 843. Kierownik projektu – Rafał Matkowski
•    Kliniczne, patologiczne i humoralne czynniki mające wpływ na diagnostykę, wyniki, jakość i toksyczność leczenia chorób nowotworowych i innych chorób systemowych.  Działalność statutowa ST.C280.17.010 (2019-2020 r.), SUB.C280.21.023 (2021 r.), SUBZ.C280.22.001 (2022 r.). Kierownik – prof. Rafał Matkowski
•    tDCS in the treatment of cognitive impairment after chemotherapy for gynaecological malignancy. Wpływ przezczaszkowej stymulacji niskonapięciowym prądem stałym w leczeniu ubytków funkcji poznawczych u pacjentów z nowotworami po leczeniu systemowym.  STM.C280.18.003. We współpracy z Kliniką Psychiatrii UM we Wrocławiu. Kierownik – prof. Rafał Matkowski, wykonawca – lek. Piotr Lepka
•    Wczesne wykrycie i ocena kardiotoksyczności indukowanej radioterapią stosowaną  w leczeniu raka piersi. STM.C280.18.009. We współpracy z Klinika Kardiologii UM we Wrocławiu. Kierownik – prof. Rafał Matkowski, wykonawca – lek. Katarzyna Konat
 

Egzamin z przedmiotu Onkologia odbędzie się 24.06.2024