Katedra Onkologii

Zakład Chirurgii Onkologicznej

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Rafał Matkowski
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: rafal.matkowski@umw.edu.pl
 

Klinika Onkologii Ginekologicznej

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: jolanta.szelachowska@umw.edu.pl
 

Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych

p.o. Kierownika Zakładu
dr n. med. Aleksandra Łacko
e-mail: aleksandra.lacko@umw.edu.pl

 

Klinika Radioterapii

Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: adam.maciejczyk@umw.edu.pl

mgr Katarzyna Bugaj
e-mail: katarzyna.bugaj@umw.edu.pl
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11

dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
ds. Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
e-mail: jolanta.szelachowska@umw.edu.pl

dr n. med. Marcin Ekiert
ds. Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej
e-mail: marcin.ekiert@umw.edu.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
tel.: 71 368 93 91
jolanta.szelachowska@umw.edu.pl

Profesor emerytowany
prof. dr hab. Jan Kornafel
tel.: 71 368 93 91

Adiunkci
dr n. med. Marcin Jędryka
tel.: 71 368 94 07
e-mail: marcin.jedryka@umw.edu.pl

Asystenci
lek. Andrzej Czekański
e-mail: andrzej.czekański@umw.edu.pl
tel: 71 368 94 07

lek. Piotr Lepka
e-mail: piotr.lepka@umw.edu.pl
tel: 71 368 94 07

dr Ewelina Łata-Woźniak
tel.: 71 368 94 91
e-mail: ewelina.lata-wozniak@umw.edu.pl

lek. Krystian Lichoń
e-mail: krystian.lichon@umw.edu.pl

lek. Natalia Piłat-Norkowska
e-mail: natalia-pilat-norkowska@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Rafał Matkowski
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: rafal.matkowski@umw.edu.pl

Adiunkci
dr n. med. Krzysztof Szewczyk
e-mail: krzysztof.szewczyk@umw.edu.pl

dr hab. n. med. Bartłomiej Szynglarewicz
e-mail: bartlomiej.szynglarewicz@umw.edu.pl

dr n. med. Marcin Ziętek
e-mail: zietek.m@dco.com.pl

Studia doktoranckie
lek. Dominika Zielecka
e-mail: zielecka.d@gmail.com

lek. Katarzyna Konat
e-mail: kkonat@interia.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr Aleksandra Łacko
e-mail: aleksandra.lacko@umw.edu.pl

Adiunkt
dr Marcin Ekiert
(adiunkt ds. dydaktyki)
e-mail: marcin.ekiert@umw.edu.pl

lek. Katarzyna Soter
katarzyna.soter@umw.edu.pl

dr Małgorzata Pieniążek

malgorzata.pieniazek@umw.edu.pl

 

Kierownika Kliniki
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
tel.: 71 368 9391
e-mail: adam.maciejczyk@umw.edu.pl
dr n. med. Agnieszka Ignatowicz-Pacyna
e-mail: agnieszka.ignatowicz-pacyna@umw.edu.pl


lek. Marcin Stępień
e-mail: marcin.stepien@umw.edu.pl

lek. Łukasz Trembecki
e-mail: lukasz.trembecki@umw.edu.pl

lek. Aleksandra Sztuder

aleksandra.sztuder@umw.edu.pl