Nowy profesor belwederski 

Profesor Paweł Gać, kierownik Zakładu Zdrowia Środowiskowego, otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne z rąk Prezydenta RP. Serdecznie gratulujemy!

gać

Święto Nauki na Uniwersytecie Medycznym

Podczas obchodów Święta Uczelni 7 grudnia w Auli Leopoldina, wyróżnieni zostali przedstawiciele wszystkich filarów uczelni: naukowcy, klinicyści, dydaktycy, pracownicy administracji i studenci. Wśród nagrodzonych znaleźli się kierownik Katedry Zdrowia Populacyjnego dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW , która została wyróżniona w prestiżowym rankingu TOP 2% za największą liczbę cytowań, oraz za I miejsce w rankingu działalności naukowej z podziałem na pracownika WNoZ wraz z kierownikiem Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy hab. Pawłem Gaciem, prof. UMW.

Statuetkę lidera dydaktyki, nagrodę przyznawaną przez studentów, otrzymały dr Barbara Grabowska i dr hab. Izabela Witczak z Zakładu Zdrowia Publicznego.

zdjzdj1zdj2

Nagroda za najlepsze doniesienie naukowe

Zespół Katedry otrzymał nagrodę za najlepsze doniesienie naukowe w sesji plakatowej podczas XVI Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologi PTK Kardiologia Prewencyjna, która odbyła się w dniach 17-18 listopada br.

dyplom

ZOO Wrocław partnerem strategicznym budowania potencjału zdrowotnego seniorów

Wśród laureatów 12. edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" znalazł się projekt pod nazwą „ZOO Wrocław partnerem strategicznym budowania potencjału zdrowotnego seniorów” pod kierownictwem dr Dagmary Gaweł- Dąbrowskiej z Zakładu Zdrowia Publicznego.

W tym roku granty otrzymały partnerstwa naukowców i przedsiębiorców, których projekty zostały ocenione jako najciekawsze i najbardziej dopracowane, a współpraca między naukowcem i przedsiębiorstwem wpłynie pozytywnie na rozwój wrocławskiego rynku pracy, przede wszystkim poprzez stworzenie produktów i usług, a efekty projektu będą oddziaływać na macierzyste środowisko pracy naukowca. Wzięto również pod uwagę oczekiwany wpływ na długofalowy rozwój współpracy biznesu i nauki w mieście, a także na poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia.

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, począwszy od października br.

Program Mozart realizowany jest od 2012 roku, w tym czasie dofinansowanie na realizację swoich pomysłów otrzymało ponad 300 partnerstw naukowo-biznesowych, których praca zaowocowała powstaniem wielu nowatorskich produktów i usług.

Pink October - dbaj o siebie!

24 października br na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie Pink October – dbaj o siebie! - event dla pracowników oraz studentów, którego celem było zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia oraz profilaktyki.  

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w ciekawych prelekcjach, które dotyczyły m.in.: profilaktyki, odporności, stresu, edukacji w zakresie zdrowia, wsparcia psychologicznego oraz  odpowiedniego odżywiania w chorobach. Ponadto wydarzeniem wspierającym było różowe miasteczko, w którym można było wykonać bezpłatne badania – cytologię, badanie gęstości kości, badanie piersi a także badanie znamion. Ponadto specjaliści przeprowadzali szkolenie, jak prawidłowo badać piersi oraz jądra.  

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wzięli w nim udział Kierownik Katedry Zdrowia Populacyjnego prof. Katarzyna Zatońska oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego prof. Andrzej Fal, którzy wystąpili w panelu „Jak rozwijać kompetencje zdrowotne, czyli dlaczego ważna jest skuteczna edukacja i profilaktyka.” Tematy które poruszano dotyczyły odpowiedzialności za własne zdrowie, skutecznej motywacji, edukacji i badań profilaktycznych. Rozmawiano także o kosztach profilaktyki, roli badań populacyjnych oraz edukacji zdrowotnej.

Ostatni panel podczas którego uczestniczki dzieliły się osobistymi historiami „Jak żyć w trakcie i po?” poprowadziła dr Jolanta Grzebieluch.
Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmunologii i Hepatologii oraz Fundacji Kochasz Dopilnuj.

fot. Artur Ciachowski

pink october

 

pink october

pink october

Ranking jednostek UMW

18 października został opublikowany ranking jednostek UMW, przygotowany na podstawie Karty oceny wewnętrznej za lata 2021-2022. Obejmuje on ocenę poziomu prowadzonej działalności naukowej oraz ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych.

Nasza Katedra znalazła sie na drugim miejscu na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

rankingranking 2

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W światowym dniu zdrowia psychicznego dr Iwona Mazur z Zakładu Zdrowia Publicznego była gościem Katarzyny Sudnik w Telewizji ECHO24. Rozmowa dotyczyła m.in.znaczenia wsparcia środowiskowego dla osób w kryzysie psychicznym oraz edukacji oraz roli absolwentów zdrowia publicznego w tym procesie.

Polskie Zdrowie 2.0

W dniu 18 września br. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja podsumowującej projekt Polskie Zdrowie 2.0. Uczestnicy wydarzenia organizowanego przez Komitet Zdrowia
Publicznego PAN przedstawili projekt Polskie Zdrowie 2.0.

Projekt powstał w 2022 r. z inicjatywy Komitetu Zdrowia Publicznego
PAN, który działa w ramach Wydziału V Nauk Medycznych
PAN.

Do przygotowania 14 policy briefs zaproszono 64 polskich ekspertów
- naukowców i doświadczonych praktyków, uczestników Systemu Opieki
Zdrowia (SOZ) w Polsce.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentuje Mariola Dwornikowska-Dąbrowska z Katedry Zdrowia Populacyjnego, która została zaproszona przez Profesora Tomasza
Zdrojewskiego do redakcji i tworzenia jednego z 14 obszarów.

Projekt koncentruje analizie zdrowia publicznego, jego powiązania z
medycyną naprawczą, otoczeniem społecznym i gospodarką. Pełny
tytuł projektu „Polskie Zdrowie" 2.0 brzmi: „Ocena wybranych
elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i
dobre praktyki innych krajów."

- Jak powiedział Profesor T. Zdrojewski „Celem projektu jest
edukacja i upowszechnianie nauki. Naszą grupą docelową są polscy
politycy, dziennikarze i wszyscy profesjonaliści zajmujący się
zdrowiem. Zależy nam także na dotarciu do szerokiej opinii
publicznej. Sama inicjatywa realizowana jest w okresie
przedwyborczego przygotowywania programów dotyczących systemu ochrony zdrowia w
Polsce przez główne podmioty polityczne. Liczymy na wykorzystanie
rekomendacji w programach dotyczących polityki zdrowotnej kraju"


https://pan.pl/blog/wazne-obszary-dla-poprawy-systemu-ochrony-zdrowia-w…

https://pan.pl/polskie-zdrowie/

Realizacja programu PURE doceniona

Zespół Katedry Zdrowia Populacyjnego pod kierownictwem prof. Katarzyny Zatońskiej  i prof. Andrzeja Szuby został doceniony i nagrodzony za doskonałe zrealizowanie 3 etapu realizacji programu PURE. Jako jedyni spośród wszystkich zespołów biorących udział w projekcie, nasi wrocławscy badacze w 100 % zrealizowali we wskazanym terminie wszystkie działania zaplanowane  w tym etapie.

pure

 

 

Rozwijamy współpracę międzynarodową

W dniach 19-23 czerwca na zaproszenie dr Dagmary Gaweł- Dąbrowskiej, p.o.kierownika Zakładu Zdrowia Publicznego gościmy w Katedrze Zdrowia Populacyjnego WNoZ dr Monikę Sawhney profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Charlotte, NC, USA. Jest ona dyrektorem programu Bachelor of Public Health na Marshall University oraz adiunktem i profesorem wizytującym w Fundacji Zdrowia Publicznego Indii i Globalnym Instytucie Zdrowia Publicznego w Indiach.

Zainteresowania zawodowe i badawcze dr Moniki Sawhney koncentrują się przede wszystkim na zmniejszaniu nierówności zdrowotnych i związanych z nimi obciążeń chorobowych wynikających z chorób niezakaźnych i ich interakcji z chorobami zakaźnymi w szczególności wśród osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w trudno dostępnych obszarach i tych, którzy borykają się z nierównościami zdrowotnymi.

Dr Sawhney posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania projektami w sektorze zdrowia publicznego realizowanymi  w wielu krajach Europy, Afryki i Azji.

Dr Monika Sawhney spotka się ze studentami kierunku lekarskiego, a także przygotuje seminaria dla studentów kierunku zdrowie publiczne.

To już druga wizyta dr Sawhney na naszej Uczelni i kolejny krok w kierunku nawiązania stałej współpracy nie tylko dydaktycznej ale i naukowej.
dr Monika

spotkanie

Publikacje naszych pracowników z najwyższą punktacją 

Z duma informujemy, że w ostatnim czasie ukazały się wysoko punktowane publikacje pracowników Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy 

1. Karolina Czerwińska, Lidia Januszewska, Iwona Markiewicz-Górka,
Aleksandra Jaremków, Helena Martynowicz, Krystyna Pawlas, Grzegorz
Mazur, Rafał Poręba and Paweł Gać: Selenoprotein P, Peroxiredoxin-5,
Renalase and Selected Cardiovascular Consequences Tested in Ambulatory
Blood Pressure Monitoring and Echocardiography. Antioxidants 2023, 12,
1187. https://doi.org/10.3390/antiox12061187
100 pkt, IF 7.6

2. Paweł Gać, Wojciech Hajdusianek, Aleksandra Żórawik, Piotr Macek,
Małgorzata Poręba and Rafał Poręba: Thickness and Volume of
Epicardial Adipose Tissue in Relation to Stiffness and Elasticity of
Aorta Assessed by Computed Tomography Angiography. Biomedicines 2023,
11, 1617. https://doi.org/10.3390/biomedicines11061617
100 pkt, IF 4.7

3. Frosztega, W.; Wieckiewicz, M.; Gac, P.; Lachowicz, G.; Poreba, R.; Mazur, G.; Martynowicz, H. The Effect of Cadmium on Sleep Parameters Assessed in Polysomnographic Studies: A Case–Control Study. J. Clin. Med. 2023, 12, 3899. https://doi.org/10.3390/jcm12123899
140 pkt, IF 4.9 

Dr Mark Parascandola gościem Katedry Zdrowia Populacyjnego

16 czerwca gościmy w naszej Katedrze dr Marka Parascandolę  (Ph.D., M.P.H.), który jest uznanym ekspertem w dziedzinie epidemiologii w Tobacco Control Research Branch w Division of Cancer Control and Population Sciences w National Cancer Institute (NCI).

Otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie Cambridge oraz tytuł magistra zdrowia publicznego w zakresie epidemiologii w School of Hygiene and Public Health Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Dr Parascandola ukończył również Cancer Prevention Fellowship w NCI. Jest autorem wielu artykułów naukowych na temat profilaktyki palenia tytoniu, polityki kontroli tytoniu i metodologii badań epidemiologicznych. Pełnił funkcję redaktora raportu NCI/WHO “The Economics of Tobacco and Tobacco Control (2016)”, raportu NCI/CDC “Smokeless Tobacco and Public Health: A Global Perspective (2014)”, oraz dwutomowej encyklopedii “Tobacco: Its History and Culture (2005)”. W 2007 roku był również członkiem grupy roboczej IARC ds. metod oceny polityki kontroli tytoniu (Methods for Evaluating Tobacco Control Policies). Jako dyrektor programowy w NCI, dr Parascandola nadzoruje obecnie grupę badań koncentrujących się na globalnej kontroli tytoniu, innych form używania tytoniu oraz naukach wdrożeniowych. Dr Parascandola był pracownikiem naukowym i doradcą w zakresie kontroli tytoniu oraz zanieczyszczenia powietrza i zdrowia w ambasadach USA w Pekinie, w Chinach i w Warszawie.
mark

Specjalne wydarzenie dla licealistów w ramach projektu #zbudujzdrowiezumw

W poniedziałek 12 czerwca o godz. 10.00 W Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6 (sala 209)  odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Zbuduj zdrowie z UMW". 

Gościliśmy licealistów z Wielunia (LO1) oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 7 we Wrocławiu, dla których przygotowaliśmy wykłady o tematyce zdrowotnej, zwiedzanie Centrum Symulacji Medycznej oraz grę terenową z zagadkami medycznymi.

Swoje wykłady wygłosiły dr Alicja Basiak - Rasała "Zasady zdrowego żywienia i wpływ diety na zdrowie' oraz dr Janina Kulińska - "Zdrowie w scyfryzowanym świecie".

Wystąpił także dr Paweł Gawłowski, który opowiedział o  zasadach udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.  

Ofertę edukacyjną naszej uczelni, w tym szczególnie kierunek zdrowie publiczne, jako kierunek przyszłości przedstawili studenci Aleksandra Tylus i Miłosz Lipieta. O tym co się robi na studiach poza studiowaniem opowiedziała przedstawicielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA.

Następnie uczniowie zwiedzili Centrum Symulacji Medycznej  a także wzięli udział Prozdrowotnej Grze Terenowej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety Uniwersytetu Medycznego.

XIII Studenckie Sympozjum Naukowe "Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego"

https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/wroclawskie-dni-zdrowia-publiczne…

Dr Izabela Witczak uzyskała stopień doktora habilitowanego

28 lutego Rady Dyscypliny Wydziału Nauk o Zdrowiu nadała dr Izabeli Witczak, adiunktowi w Zakładzie Zdrowia Publicznego, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Serdecznie gratulujemy!

 

#zbudujzdrowiezumw - start projektu 

6 marca odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu "Zbuduj zdrowie z UMW", który realizowany jest przez Katedrę Zdrowia Populacyjnego oraz Studium Wychowania Fizycznego UMW. Adresowany jest on do wszystkich pracowników oraz studentów naszego Uniwersytetu. Projekt ma na celu promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności fizycznej   a także odpowiednie odżywianie się oraz ograniczenie nałogów. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych.

Więcej o wydarzeniu  https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/zbuduj-zdrowie-z-umw-0

zbuduj zdrowie

zbuduj zdrowie

Dr Alicja Basiak-Rasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego uczestnikiem "52th  Ten Day Teaching Seminar in Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention"

W dniach 11-22.12.2022 w Kochi w Indiach odbyło się "52th  Ten Day Teaching Seminar in Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention" organizowane przez International Society of Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention (ISCEP) we współpracy z World Heart Federation. Jednym z zakwalifikowanych w tym roku uczestników była dr Alicja Basiak-Rasała, asystent w Katedrze Zdrowia Populacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.  

Pomysłodawcami szkoleń ISCEP byli prof. Geoffrey Rose, prof. Jerry i Rose Stamler oraz Richard Remington. Szkolenia ISCEP organizowane są cyklicznie od 1968 roku. Celem ISCEP jest stworzenie międzynarodowego grona ekspertów w dziedzinie metodologii badań epidemiologicznych oraz prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Spośród licznych aplikacji, co roku komitet organizacyjny akceptuje jedynie około 36 uczestników z całego świata.

Intensywne 10-dniowe szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu epidemiologii chorób cywilizacyjnych, metodologii badań i biostatystyki. Każdy dzień roboczy obejmuje wykłady oraz warsztaty w mniejszych, międzynarodowych grupach, które mają na celu opracowanie własnego projektu badania na koniec szkolenia. Ogromną wartością szkoleń ISCEP jest także nawiązywanie kontaktów międzynarodowych będących podstawą przyszłych projektów naukowych.

Uczestnicy szkolenia mają okazję uczyć się od wybitnych naukowców i epidemiologów. Wykładowcami byli m.in. prof. Kay-Tee Khaw (Cambridge University), prof. Neil Poulter (Imperial College London), prof. D. Prabhakaran (Centre for Chronic Disease Control, India), prof. Shrikant Bangdiwala (McMaster University, Canada), prof. George Howard (University of Alabama at Birmingham, USA) oraz prof. Salim Yusuf (McMaster University; Population Health Research Institute, Canada).

Więcej o szkoleniach ISCEP można przeczytać na stronie: https://iscep.info/
szkolenia Kochi

Święto Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Święto Nauki na naszej Uczelni w tym roku obfitowało w wiele nagród i wyróżnień, które otrzymali pracownicy w różnych kategoriach m.in. za całokształt dorobku i za osiągnięcia w 2021 r. Nagrodzeni zostali także zwycięzcy rankingu naukowego jednostek oraz konkursu publikacyjnego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się  pracownicy naszej Katedry, natomiast nagrodę indywidualną otrzymała prof. Katarzyna Zatońska, kierownik Katedry Zdrowia Populacyjnego.

Nagroda Rektora dla dr hab. Katarzyny Zatońskiej, prof. Uczelni

 

Dyplom dla pracowników Katedry Zdrowia Populacyjnego - II miejsce w rankingu oceny działalności jednostek

 

Dyplom dla pracowników Katedry Zdrowia Populacyjnego - III miejsce w rankingu oceny działalności jednostek w przeliczeniu na pracownika

 

logo
Po trzech latach przerwy Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego organizuje swój VI Kongres, w tym roku wspólnie z II Konferencją Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W ostatnich trzech lat sytuacja w zdrowiu publicznym na świecie przeszła nie ewolucję, a prawdziwą rewolucję. Dotyczy to priorytetów działania, sposobów i możliwości finansowania, jak i transformacji świadomości dotyczącej realności zagrożeń. Pełna analiza tych zmian zdecydowanie wykracza poza możliwości i ramy jednego kongresu, ale w programie pod ogólnym tytułem „Zdrowie publiczne - finansowanie vs zagrożenia” szczególną uwagę przykładamy do kilku elementów. Ponieważ po pandemii na czoło wydają się wysuwać: niskie finansowanie opieki zdrowotnej przy niewłaściwym zagospodarowaniu już dostępnych środków, zmniejszenie dynamiki wydłużenia wieku osiąganego w dobrej jakości życia (przejściowo po pandemii doszło nawet do jego skrócenia) oraz uwidocznione przez COVID-19 luki w zabezpieczeniach krajowych i współpracy międzynarodowej w zakresie opieki zdrowotnej, po pierwsze postaramy się stworzyć bilans otwarcia, taką fotografię stanu obecnego – jesień 2023. Przedstawimy stan zdrowia społeczeństwa polskiego, sytuację finansową systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle innych krajów i pozycję opieki zdrowotnej we wspólnych działaniach Unii Europejskiej.

Po drugie, zamierzamy przeanalizować wpływ czynników behawioralnych, szerzej mówiąc: stylu życia, na zdrowie społeczeństwa, a w konsekwencji na rosnące występowanie nieinfekcyjnych chorób przewlekłych (NCD). Oprócz faktu, że NCD są podstawowym czynnikiem zgonów przedwczesnych w UE i OECD, ich występowanie, a szczególnie współwystępowanie w trakcie pandemii okazało się także największym czynnikiem ryzyka zachorowania, hospitalizacji i zgonu z powodu COVID-19. W okresie popandemicznym, ze względu także na starzenie się społeczeństwa, NCD są ponadto jednym z czynników stymulujących stały wzrost kosztów opieki zdrowotnej oraz źródłem coraz wyższych kosztów pośrednich. Biorąc te dane pod uwagę chcemy podkreślić, że większy nacisk na profilaktykę (przede wszystkim pierwotną, czyli edukację zdrowotną) jest nie tylko uzasadniony medycznie i etycznie, ale także opłacalny z punktu widzenia ekonomiki zdrowia.

Po trzecie, bogatsi w wiedzę popandemiczną spojrzymy na zmianę podstawowych czynników ryzyka zagrażających naszemu życiu oraz zdrowiu zarówno w kontekście długoterminowym, jak i krótkoterminowym. Postaramy się zestawić działania profilaktyczne w obrębie piramidy dla chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych.

I wreszcie, po czwarte – przedstawimy zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające ze zmian w środowisku i z ruchów migracyjnych. Obydwie te grupy zagrożeń stanowią niezwykle szybko rozwijające się ryzyka nakładające się na dotychczasowy paradygmat. Szczególnie w tym kontekście chcemy też pokazać rolę polskich i międzynarodowych badań w zakresie zdrowia publicznego.

Podobnie jak w ubiegłych latach zaprosiliśmy do udziału w Kongresie, i Konferencji, przedstawicieli siostrzanych towarzystw zdrowia publicznego z krajów UE, władze międzynarodowych organizacji, m.in. EUPHA, ASPHER, przedstawicieli Czerwonego Krzyża i WHO. Ponadto w Kongresie wezmą udział przedstawiciele Parlamentu, a także JST – osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną i szeroko pojęte zdrowie publiczne.

Mamy głębokie przekonanie, że jak co roku będzie to istotne wydarzenie w zdrowiu publicznym. Zapraszamy serdecznie do Wrocławia w dniach 29-30 listopada 2023, zaczynamy 29 o godzinie 9.30 w Auli Wydziału Farmacji UM we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211.

Kongresem pod patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławi oraz Prezydenta Wrocławia.  

Link do rejestracji https://forms.gle/Jje1HyqWXQZXzsTx7

 

Program 

 

program

program2

Konferencja Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW Światowy Dzień Bez Papierosa 2023 - 31 maja 2023

logo
31 maja 2023 r. odbędzie się konferencja Światowy Dzień Bez Papierosa 2023 organizowana przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego i Katedrę Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Corocznie tego dnia obchodzone jest święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku, które ma podnosić świadomość na temat pozytywnych skutków płynących z odejścia od wyrobów tytoniowych – tegoroczna kampania WHO ma na celu zachęcenie rządów do zaprzestania dopłat do uprawy tytoniu – zamiast tego, wykorzystanie oszczędności na programy wspierające rolników w przechodzeniu na uprawy poprawiające bezpieczeństwo żywności oraz mające korzystny wpływ na odżywianie.

 

Na Konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych wpływem codziennych wyborów na nasze zdrowie a w szczególności pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Podczas konferencji poruszymy tematy chorób przewlekłych i zakaźnych  nie tylko w kontekście palenia papierosów. Dyskutować będziemy również o stylu życia i jego wpływie na zdrowie populacji i jednostki.

Eksperci podczas wykładów i paneli dyskusyjnych wezmą udział w trzech sesjach tematycznych:

Sesja I: Palenie papierosów – główny czynnik sprawczy chorób przewlekłych

Sesja II: Niezakaźne choroby przewlekłe a choroby zakaźne – co jest groźniejsze dla zdrowia publicznego?

Sesja III:. Styl życia jako podstawowy czynnik ryzyka chorób przewlekłych (NCD)

 

Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem, znajdującym się poniżej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Komitet Naukowy i Organizacyjny

prof. dr hab. Andrzej M. Fal

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW

mgr inż. Dorota Kiedik

Aleksandra Sołtysiak

program

 

Transmisja dostępna jest pod linkiem:

https://nadaje.com/pl/video/v1/u/Zdrowie_populacyjne_w_obliczu_kryzysu

Sesja plakatowa dostępna jest pod linkiem:

https://cloud.umw.edu.pl/index.php/s/oAEkHS82pZRBsi3
 

Zwycięzcy sesji plakatowej

I miejsce

Aleksandra Kuzan, Łukasz Fuławka za pracę pt. „Dodatkowy test dla zminimalizowania wyników fałszywie negatywnych w badaniach w kierunku SARS-CoV-2 oraz innych badaniach molekularnych”

II miejsce

Andrzej Jarynowski, Vitaly Belik za pracę pt. „Prognozowanie wpływu uchodźców z Ukrainy na dynamikę epidemiologii gruźlicy we Wrocławiu”

III miejsce

Aureliusz Kosendiak za pracę pt. „Aktywność fizyczna studentów pielęgniarstwa w okresie studiów przed i w trakcie trwania Pandemii Covid-19.”

I wyróżnienie

Aureliusz Andrzej Kosendiak, Bartosz Bogusz Adamczak, Julia Wąż, Katarzyna Bieńkowska za pracę pt. „Poziom stresu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w czasie pandemii COVID-19”

II wyróżnienie

Katarzyna Bieńkowska, Patrycja Kurek, Karolina Cichoń, Aureliusz Kosendiak za pracę pt. „Stosowanie używek  wśród studentów ukraińskich w dobie Pandemii Covid-19 i konfliktu zbrojnego”Program konferencji w języku polskim:
Konferencja_Zdrowie_populacyjne_w_obliczu_kryzysu_30.11._01.12.2022.pdf

Program konferencji w języku angielskim:
Conference_Population_health_in_the_face_of_crisis_30.11._01.12.2022.pdf
 

Abstrakty 

Abstrakty

Zapis Konferencji "Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu"

https://youtube.com/playlist?list=PLyCyuKEydkC2v4q4QaUK0mo1DRaS-zBp9

Międzynarodowa Hybrydowa Konferencja Katedry Zdrowia Populacyjnego
„Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu”
30 listopada - 1 grudnia 2022 r., Wrocław

Logo Międzynarodowej Hybrydowej Konferencji Katedry Zdrowia Populacyjnego „Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu”

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2022 r. odbędzie się I Międzynarodowa Hybrydowa Konferencja „Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu” organizowana przez Katedrę Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Wydarzenie zostało zaplanowane w trybie hybrydowym i jest adresowane do przedstawicieli następujących specjalności: lekarzy, pielęgniarek, specjalistów zdrowia publicznego oraz kadry zarządzającej szpitalami i innymi placówkami ochrony zdrowia.

Celem Konferencji jest prezentacja i rozpowszechnienie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań i prac rozwojowych, z obszaru zdrowia populacyjnego i działań podejmowanych w czasach kryzysu, jakim niewątpliwie jest pandemia COVID-19 oraz wojna w Ukrainie. Podczas wydarzenia zostaną wskazane również nowe kierunki badań naukowych w obliczu dynamicznych wyzwań w kraju i na świecie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Sesje plenarne zainicjują podjęcie dyskusji na następujące tematy:

 • Spojrzenie na bezpieczeństwo zdrowia populacyjnego w czasach pandemii COVID-19;
 • Prawa człowieka w czasach kryzysów zbrojnych;
 • Nowe kierunki w spojrzeniu na zdrowie środowiskowe;
 • Choroby zakaźne jako zawsze aktualne wyzwanie dla zdrowia publicznego;
 • Badania populacyjne;
 • Bezpieczeństwo pacjenta w dobie kryzysu systemu ochrony zdrowia;
 • Rola organizacji pozarządowych w kryzysie.

Projekt pt. Międzynarodowa Hybrydowa Konferencja "Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu" dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka, numer projektu DNK/SP/549868/2022
 

logo projektu

Organizatorzy


Katedra Zdrowia Populacyjnego
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Logo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Logo Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

 


 

Patronaty


JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski 

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego


Prezydent Wrocławia
Jacek Sutryk

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia


Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
 

logo towarzystwa medycyny środowiskowej

 

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Oddział Dolnośląski

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Oddział Dolnośląski

 

 


 

Miejsce obrad


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211
sala wykładowa im. L. Kuczyńskiego, 1 piętro


 

Komitet Naukowy

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
prof. dr hab. Andrzej Fal
dr hab. Paweł Gać, prof. UMW
prof. dr hab. Andrzej Szuba
prof. dr hab. Krystyna Pawlas 
dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW
dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska
dr Robert Susło
dr Izabela Witczak
dr Alicja Basiak-Rasała


Komitet Organizacyjny

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
prof. dr hab. Andrzej Fal
prof. dr hab. Krystyna Pawlas 
dr hab. Paweł Gać, prof. UMW
dr hab. Jarosław Drobnik, prof. UMW
dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska
dr Jolanta Grzebieluch
dr Janina Kulińska
dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
dr Iwona Markiewicz-Górka
dr Aleksandra Jaremków
dr Łukasz Rypicz
dr Izabela Witczak
dr Barbara Grabowska 
dr Iwona Mazur  
mgr inż. Dorota Kiedik
mgr Magdalena Matuszewska
mgr inż. Sylwia Mizia


 

Program konferencji

Program dostępny jest pod linkiem: 
Konferencja_Zdrowie_populacyjne_w_obliczu_kryzysu_30.11._01.12.2022.pdf


 

Rejestracja uczestnictwa

Rejestracja dostępna jest pod linkiem:
https://forms.gle/NqC1tUr51bJgYv5W9


Za udział w Konferencji lekarz otrzyma 14 punktów edukacyjnych.  


 

Zasady nadsyłania abstraktów

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów na I Międzynarodową Hybrydową Konferencję „Zdrowie populacyjne w obliczu kryzysu”. Wszystkie zakwalifikowane prace będą prezentowane podczas wydarzenia w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2022 r. we Wrocławiu. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować następujące obszary:

 • Choroby cywilizacyjne
 • Epidemiologia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia
 • Prawa człowieka w czasach kryzysów zbrojnych
 • Rola organizacji pozarządowych w kryzysie

Abstrakt powinien zawierać:

 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • imię i nazwisko autora(ów),
 • pełną afiliację autora(ów),
 • stopień/tytuł naukowy, pierwsza litera imienia i nazwisko kierownika,
 • imię i nazwisko oraz mail autora prezentującego.

Abstrakt powinien mieć następującą strukturę:

 • wstęp,
 • cel pracy,
 • materiał i metody,
 • wyniki,
 • dyskusja i wnioski.

Przy zastosowaniu skrótów konieczne jest podanie pełnego brzmienia przy pierwszym użyciu. Słowa kluczowe (3-6) należy podawać w języku angielskim i polskim, zgodnie z katalogami MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus). Słowa kluczowe nie mogą być powtórzeniem tytułu pracy.
Abstrakt należy przygotować w języku angielskim oraz (nieobowiązkowo) w języku polskim.

Objętość abstraktu: max. 400 słów.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 2 listopada 2022 r.             

Z uwagi na dużą liczbę abstraktów zgłoszonych do oceny Komitetu Naukowego o przyjęciu abstraktu autorzy zostaną powiadomieni do 14 listopada 2022 r.

Wszystkie przyjęte prace będą prezentowane w formie plakatów w wersji elektronicznej i dostępne na stronie Konferencji.

Abstrakty nadesłane w języku angielskim po akceptacji zostaną opublikowane w czasopiśmie Journal of Health Inequalities.

Ponadto, po spełnieniu wszystkich wymogów zgodnie z procesem wydawniczym i uzyskaniu pozytywnych recenzji istnieje możliwość publikacji pełnej pracy w czasopiśmie Journal of Health Inequalities. Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna - punktacja MEiN - 100 pkt.


 

Zgłoszenie abstraktu

Abstrakty należy zgłaszać poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/tq5fndncDiipJtmx9


 

Sponsorzy

 

Logo MedPharm

 


 

Patronat medialny


Advances in Clinical and Experimental Medicine

https://advances.umw.edu.pl/

logo advances

 


 

Kontakt


Sekretariat konferencji
tel.: 71 328 21 45
e-mail: konferencjakzp@umw.edu.pl


 

International Hybrid Conference of the Department of Population Health
"Population health in the face of crisis"
30 November -1 December 2022, Wrocław

Logo of the International Hybrid Conference of the Department of Population Health "Population health in the face of crisis"

The 1st International Hybrid Conference 'Population Health in the Face of Crisis', organised by the Department of Population Health of the Piastów Śląskich Medical University in Wrocław and the Polish Society of Public Health, will be held on 30 November -1 December 2022. The event has been planned in a hybrid mode and is addressed to representatives of the following specialities: doctors, nurses, public health specialists and managers of hospitals and other health care institutions.

The aim of the Conference is to present and disseminate scientific advances, including the latest research and development results, from the field of population health and action in times of crisis, such as the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. The event will also identify new research directions in the face of dynamic national and global challenges.

Participation in the conference is free of charge.

Plenary sessions will initiate discussions on the following topics:

 • Looking at population health security in times of COVID-19 pandemic;
 • Human rights in times of armed crises;
 • New directions in looking at environmental health;
 • Infectious diseases as an ever-present public health challenge;
 • Population-based research;
 • Patient safety in times of health system crisis;
 • The role of NGOs in crisis.

 

Organisers

Department of Population Health
Piastów Śląskich Medical University in Wrocław

Logo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Polish Society of Public Health

Logo of the Polish Society of Public Health

 


 

Place of the meeting

Medical University of Wrocław, Faculty of Pharmacy, 211 Borowska St.
L. Kuczyński lecture room, 1st floor


 

Scientific Committee

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
prof. dr hab. Andrzej Fal
dr hab. Paweł Gać, prof. UMW
prof. dr hab. Andrzej Szuba
prof. dr hab. Krystyna Pawlas 
dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW
Dagmara Gaweł-Dąbrowska, PhD
Robert Susło, PhD
Izabela Witczak, PhD
Alicja Basiak-Rasała, PhD


 

Organising Committee

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
prof. Andrzej Fal, 
prof. Krystyna Pawlas,  
dr hab Paweł Gać, prof. UMW
dr hab Jarosław Drobnik, prof. UMW
Dagmara Gaweł-Dąbrowska, PhD
Jolanta Grzebieluch, PhD
Janina Kulińska, PhD
Katarzyna Połtyn-Zaradna, PhD
Iwona Markiewicz-Górka, PhD
Aleksandra Jaremków, PhD
Łukasz Rypicz, PhD
Izabela Witczak, PhD
Barbara Grabowska. PhD
Iwona Mazur, PhD
Dorota Kiedik
Magdalena Matuszewska
Sylwia Mizia


 

Conference programme

The programme of the conference is available at:

Conference_Population_health_in_the_face_of_crisis_30.11._01.12.2022.pdf


 

Registration of participation

Registration is available at: https://forms.gle/NqC1tUr51bJgYv5W9


 

Rules for the submission of abstracts

We invite you to submit abstracts for the 1st International Hybrid Conference on 'Population Health in the Face of Crisis'. All qualified papers will be presented at the event on 30 November - 1 December 2022 in Wrocław, Poland. Topics of submitted papers should cover the following areas:

 • Diseases of civilisation
 • Epidemiology
 • Environmental health
 • Quality and safety in health care
 • Health promotion and prevention
 • Management and organisation in health care
 • Human rights in times of armed crises
 • The role of non-governmental organisations in crisis

The abstract should include:

 • title in Polish and English,
 • name of author(s),
 • full affiliation of author(s),
 • degree/title, first letter of the first name and surname of the supervisor,
 • name and e-mail of the presenting author(s).

The abstract should be structured as follows:

 • introduction,
 • purpose of the paper,
 • material and methods,
 • results,
 • discussion and conclusions.

When using abbreviations, it is necessary to give the full wording the first time they are used. Keywords (3-6) should be given in English and Polish, according to the MeSH (Medical Subject Headings Index Medicus) catalogues. Keywords must not be a repetition of the title of the paper. 
The abstract should be prepared in English and (optionally) in Polish.

Volume of the abstract: max. 400 words.

The deadline for abstract submission is 2 November 2022.

Due to the large number of abstracts submitted for evaluation by the Scientific Committee, the authors will be notified of the acceptance of the abstract by 14 November 2022.

All accepted papers will be presented as electronic posters available on the Conference website.

Abstracts in English will be published in the Journal of Health Inequalities after acceptance.

In addition, once all the requirements according to the publishing process have been met and positive reviews have been obtained, it is possible to publish the full paper in the Journal of Health Inequalities. Publication in the journal is free of charge - MEiN score - 100 pts.


 

Submission of abstract

Abstracts should be submitted using the form available at the following link: https://forms.gle/tq5fndncDiipJtmx9


 

Media patronage

Advances in Clinical and Experimental Medicine

https://advances.umw.edu.pl/

logo advances

 

Sponsors

 

Logo MedPharm

 


 

INFORMACJA O KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

Zdrowie publiczne to interdyscyplinarny kierunek oferujący absolwentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i budowania kapitału zdrowotnego społeczeństwa. W świetle zmian globalizacyjnych systematycznie umacnia się pozycja zdrowia publicznego jako dziedziny naukowej, a obszary którymi się zajmuje stwarza ogromny potencjał do rozwoju, a następnie zatrudnienia w zawodzie.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi nabór na studia I i II stopnia

3-LETNIE STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE
Zdrowie publiczne to holistyczne podejście do zdrowia populacji, które łączy wiadomości z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i ekonomicznych. Uczy o człowieku i jego zdrowiu, a jednocześnie o finansowaniu jednostek ochrony zdrowia, organizacji i zarządzaniu.

Absolwenci zdobywają kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w ochronie zdrowia, administracji samorządowej, NFZ lub firmach ubezpieczeniowych. Na studiach otrzymasz rozległą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji zdrowotnej, zarządzania placówkami medycznymi, sprawowania kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych i realizacji programów profilaktycznych.

Przedmioty maturalne: obowiązkowo język obcy nowożytny oraz jeden z następujących przedmiotów (do wyboru przez kandydata): matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia.

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE
Studia II stopnia przewidziane są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia. Studia magisterskie stwarzają możliwość uzyskania wyspecjalizowanej poszerzonej wiedzy i kompetencji społecznych przygotowując absolwenta do pełnienia przez niego kluczowej roli w systemie ochrony zdrowia.

Są doskonałym wyborem dla osób, które ukończyły takie kierunki jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia. Zapraszamy również osoby, które ukończyły kierunki pokrewne do wymienionych - każde zgłoszenie rozpatrzymy indywidualnie.

Podczas rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia (np. średnia 5,0 to 5 punktów rekrutacyjnych; średnia 4,45 to 4,45 punktów). Dodatkowo można otrzymać 1 punkt rekrutacyjny za recenzowaną publikację.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Perspektywa zatrudnienia po ukończeniu najbardziej interdyscyplinarnego kierunku uczelni medycznej jest bardzo szeroka. Potwierdzają to absolwenci dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Przeczytaj wywiad z absolwentami zdrowia publicznego! – „Co mówią dane statystyczne i sami absolwenci?”

Ukończenie studiów na kierunku zdrowie publiczne stwarza możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w zakresie zarządzania i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej, w administracji rządowej, sektorze edukacji, nadzorze sanitarno-epidemiologicznym, instytucjach akademickich i badawczych, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Absolwenci zdrowia publicznego znajdują również miejsca pracy w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu audytów zdrowotnych, prowadzeniu coachingu zdrowotnego, opracowywaniu programów profilaktycznych czy działań w zakresie marketingu medycznego.

SYLWETKI ABSOLWENTÓW KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE – GDZIE PRACUJĄ?

Karolina Chmielowiec

Katarzyna Hanke

Agata Grajek

Mariusz Czarnecki

POSŁUCHAJ WYKŁADU AKADEMICKIEGO „ZDROWIE PUBLICZNE - MODA CZY KONIECZNOŚĆ?

zdrowie publiczne-moda czy konieczność?

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI ORAZ KONTAKT ZNAJDZIESZ NA STRONIE REKRUTACJI UMW

https://rekrutacja.umw.edu.pl/oferta-kierunek-zdrowie-publiczne/

Dołącz do naszego zespołu, rozwijaj swoje pasje i buduj własną przyszłość w przyjaznej atmosferze jaką stwarza Wrocław – miasto spotkań!

logo sknmm

Studenckie Sympozjum Naukowe "Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego"

XIII Studenckie Sympozjum Naukowe "Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego"

https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/wroclawskie-dni-zdrowia-publiczne…