Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego

Screening of Biological Activity Assays and Collection of Biological Material Laboratory

ul. Borowska 211A, piętro I, część C.1/4
50-556 Wrocław
tel.: 71 78 40 668
e-mail: wf-25@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Pracowni
dr  n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz (adiunkt)
tel.: 71 78 40 668
e-mail: agnieszka.matera-witkiewicz@umw.edu.pl


 

W skład Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego wchodzi:

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz (adiunkt)
e-mail: agnieszka.matera-witkiewicz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 68

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. biotechnologii Aleksandra Mikołajczyk (specjalista inżynieryjno-techniczny)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: aleksandra.mikolajczyk@umw.edu.pl

mgr inż. biotechnologii Magdalena Krupińska (samodzielny technik)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: magdalena.krupinska@umw.edu.pl

mgr analityki medycznej Michał Laskowski (specjalista ds. biobankowania)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: michal.laskowski@umw.edu.pl

mgr analityki medycznej Martyna Ziętara (samodzielny technik)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: m.zietara@umw.edu.pl

mgr genetyki i biologii eksperymentalnej, mgr biologii środowiskowej Jakub Milewski (samodzielny technik)
tel.: 71 784 06 69
e-mail: jakub.milewski@umw.edu.pl

mgr biotechnologii Aleksandra Wolska (specjalista inżynieryjno-techniczny) - chwilowo nieobecna
tel.: 71 784 06 69
e-mail: aleksandra.wolska@umw.edu.pl

mgr biotechnologii Magdalena Kantor (samodzielny technik) - chwilowo nieobecna
tel.: 71 784 06 69
e-mail: magdalena.kantor@umw.edu.pl

 

 

O pracowni

Z dniem 1 marca 2015, na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została utworzona samodzielna jednostka: Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego (Na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego nr 17/XV R/2015 z dnia 27 lutego 2015).

W ramach projektu: "Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczo-naukową. Wszystkie dostępne aparaty są zaprezentowane w zakładce: APARATURA

Cel i zakres działalności Pracowni zgodny z rozporządzeniem 17/XV R/2015 z dnia 27 lutego 2015:

 1. Wspomaganie kształcenia studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w zakresie wykonywania analiz właściwości biologicznych z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu analitycznego
 2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów wydziału
 3. Prowadzenie prac magisterskich
 4. Wspomaganie badań prowadzonych przez studentów studiów doktoranckich i pracowników wydziału

Zapraszamy do korzystania z aparatury i do współpracy wszystkie Katedry i Zakłady Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wszelkie inne jednostki naukowo-badawcze, które są zainteresowane kooperacją z naszą pracownią

Cytofluorymetr przepływowy CyFlow Space

 • trzy lasery chłodzone powietrzem
  - niebieski 20mW 488nm,
  - czerwony 25mW 638nm lub 635nm lub 633nm
  - oraz UV 16mW 375nm lub 355nm

 • 9 parametrów optycznych: FSC, SSC, FL1 (FITC), FL2 (PE), FL3 (PE-Cy5), FL4 (PE-Cy7), FL5 (APC), FL6 (APC-Cy7), FL7 (CFP, Alexa 405)

 • Kamera CCD

 • Sorter
  - wielkość cząstek: 200nm - 60µm
  - 15000 kom/s na wejściu (maksymalna szybkość analizy)
  - czystość frakcji 95% - na wyjściu 300 kom/s
  - najwyższa czystość frakcji 99% - na wyjściu 100 kom/s

 • Różne rodzaje bramkowania

Sekwencer białka PPSQ33A Shimadzu

 • Automatyczne wyznaczanie pierwszorzędowej struktury białek za pomocą degradacji Edmana, rozdzielanie w układzie faz odwróconych wysokosprawnej chromatografii cieczowej (różnica w czasach retencji) i detekcja PTH-aminokwasów dzięki absorbancji przy specyficznych długościach fali oraz identyfikacja i oznaczanie ilościowe poprzez analizę wzorca o znanym stężeniu, porównanie czasów retencji i absorbcji UV.

 • Niezbędne odczynniki:

  • 5% roztwór izotiocyjanianu fenylu w n-heptanie

  • 12% roztwór trimetyloaminy

  • 25% roztwór kwasu trifluorooctowego

  • octan etylu

  • 1-chlorobutan

  • 37% roztwór acetonitrylu

 • Urządzenie do pracy wymaga azotu o czystości min. 99.9999% (na wyposażeniu pracowni)

 

 

Zestaw do reakcji Real-Time PCR Toptical Gradient 96, 4-krotny multiplex, Biometra

Zestaw zawiera:

 • Termocykler
  - temp. pokrywy: 30 - 99°C
  - gradient temp.: 40°C
  - średnia prędkość grzania: 5°C (max. 6°C)
  - średnia prędkość chłodzenia: 3,5°C (max. 4,5°C)
  - zakres temperatur: 3 - 99°C
  - przyrost temp.: min. 0.1°C/cykl
  - przyrost czasu: min. 1 s/cykl
  - Analiza danych: ilościowa, relatywna bez krzywej standardowej, ΔΔCt + wyznaczanie krzywej do eksperymentu walidacyjnego, denaturacja amplikonu w obecności barwnika interkalującego, genotypowanie

 • Wirówkę do mikropłytek – Labnet MPS-1000 Mini Plate Spinner
  - pojemność: 2 płytki PCR
  - prędkość maksymalna: 2500 rpm
  - Max RCF: 500 x g
  - 96 i 384-dołkowe płytki
  - możliwość wirowania połowy płytki, 8 lub 12 x 0,2µl próbek oraz pojedynczej probówki do PCR

 • Termomikser grzejąco-chłodzący – HLC DITABIS MKR13
  - zakres temp.: -18°C do +105°C
  - średni czas grzania bloku: 25°C - 90°C: 5°C/min
  - średni czas chłodzenia bloku: 90°C - 25°C: 6,4°C/min
  25°C - 10°C: 1,5°C/min
  - szybkość wytrząsania: 200 – 1500 rpm
  - orbita: 3mm

 • Vortex – Reax top
  - typ ruchu: mimośrodkowy
  - częstotliwość wytrząsania: 0-2400 rpm
  - orbita: 5 mm
  - tryb pracy: przerywany i ciągły

Aparat do elektroforezy kapilarnej DNA i RNA Qsep 100 Bioptic

 • zakres rozdziału DNA 20-15000bp

 • Analiza do 96 próbek pobieranych z płytki 96-dołkowej

 • Zakupione są wkłady: do rozdziału DNA i oceny stopnia degradacji RNA

Czytnik UV-Vis mikropłytek Elisa Multiskan GO, Thermo Scientific

 • Liniowa wytrząsarka z regulowanymi szybkościami

 • Płytki: 96- i 384-dołkowe (max. wys.: 18,5mm)

 • Kuwety: 12,5 x 12,5 x 40-58 [mm]

 • zakres dł. fali: 200-1000 nm (rozdzielczość długości fali - 1nm; dokładność długości fali – 2 nm; powtarzalność długości fali – 0,2nm, szerokość pasma odczytu<2,5nm)

 • zakres odczytu: do 4 Abs

 • szybkość skanowania spektralnego: 10 s od 200 do 1000 nm z krokami co 1 nm

Zestaw do hodowli komórkowych

Zestaw zawiera:

 • Inkubator z atmosferą CO2 Panasonic MCO-170AICVH-PE

 • Cieplarka Panasonic MIR-162/262
  - zakres temperatur: temp. otoczenia +5°C do +80°C
  - funkcja temperatury: +/- 0,5°C)

 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa SCANLAFF Mars Safety Class 2

 • Autoklaw Panasonic mls-3020U

 • Suszarka/sterylizator Panasonic MOV-212S
  - zakres osiąganych temperatur: temp. otoczenia + 5°C do 200°C
  - czas osiągania temp. max.: 70min

Automatyczny licznik komórek LUNA II YF Bioanalytic

 • zliczanie komórek niewybarwionych, oraz barwionych

 • możliwość sprawdzenia poprawności zliczania komórek

 • możliwość ustawienia odpowiedniej bramki do zliczenia komórek

 • urządzenie wyświetla ilość zliczonych komórek wraz z procentem żywych i martwych komórek

 • zapis wyników możliwy poprzez port USB 3.0

Mikroskop z kamerą i zestawem do analizy obrazu Olympus BCX43

 • Obiektywy jasnopolowe (10x, 20x, 40x i 100x)

 • Kondensor pięciopozycyjny do obserwacji:

  • w jasnym polu,

  • kontraście fazowym

  • ciemnym polu

Mikroskop odwrócony Olympus CKX41

obiektywy do kontrastu fazowego i jasnego pola (10x, 20x, 40x)

Mikroskop fluorescencyjny Olympus IX53

 • Obserwacje w jasnym polu i kontraście fazowym oraz fluorescencji wzbudzanej światłem Blue i Green

 • Karuzela na osiem filtrów fluorescencyjnych

 • Obiektywy fazowe długodystansowe o powiększeniach 10x,20x,40x

 • Fluorescencyjne źródło światła – palnik rtęciowy

Komory laminarne

 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa do pracy z substancjami cytotoksycznymi SCANLAF Mars Pro Cytosafe Class 2

 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa SCANLAF Class 2

Zestaw do elektroforezy żelowej + zasilacz (C.B.S. SCIENTIFIC)

 • regulowana tacka do wylewania żeli

 • 4 tacki o wielkościach:

  • 14cmx8cm

  • 14cmx12cm

  • 14cmx16cm

  • 14cmx20cm

 • dwa grzebyki po 16 dołków (max obj. próbki 101µl)

Bio-Rad – zestaw do elektroforezy pionowej oraz western blottingu

Zestaw zawiera :

 1. Zasilacz

 2. Elementy potrzebne do przygotowania żelu poliakrylamidowego (szkła 1mm oraz 1,5 mm, grzebyki, statyw)

 3. Wkładkę umożliwiającą transfer żelu na membranę (gąbki, wkłady…)

Wirówki laboratoryjne z chłodzeniem

 • Multifuge X1R
  -
  rotor wychyleniowy 90°; 4 x 180 ml; max. 275 g; 5500rpm
  - zakres temperatur: 10 - 40°C
  - funkcja szybkiego schładzania
  - 99 programów (w tym 5 z bezpośrednim dostępem)
  - opcja zabezpieczania hasłem dostępu do programów i otwierania pokrywy
  - 9 krzywych przyspieszenia + 10 krzywych hamowania
  - zakres regulacji czasu do 99 godz. 59 min. + praca ciągła; opcja krótkich wirowań
 • MPV-352R
  -
  wirniki kątowe do probówek typu eppendorf 2/1,5 ml (12, 24, 36 szt.) z pokrywą; 18000rpm
  - wirnik kątowy na probówki typu Falcon 8 x 50 ml z wkładkami redukcyjnymi na probówki 15 ml; max. 5500rpm
  - wirnik horyzontalny z pojemnikami i wkładkami redukcyjnymi 4 x 250 ml
  - zakres temperatur: od -20°C do +40°C
  - funkcja szybkiego schładzania
  - 99 programów
  - 10 krzywych przyspieszenia i 10 krzywych hamowania
  - czas pracy: 0-99h, 0-59min, 59s + praca ciągła; opcja krótkich wirowań
 • MPV-260R
  - wirniki kątowe do probówek typu Eppendorf 2/1,5 ml (12, 24, 36 szt.) z pokrywą; 18000 RPM, 15100 RPM, 14000 RPM
  - wirnik kątowy na probówki typu Falcon 6 x 50 ml z wkładkami redukcyjnymi na probówki 15 ml; max. 6000rpm
  - zakres temperatur: od -20°C do +40°C
  - funkcja szybkiego schładzania
  - 99 programów
  - 10 krzywych przyspieszenia i 10 krzywych hamowania
  - czas pracy: 0-99h, 0-59min, 59s + praca ciągła; opcja krótkich wirowań,
 • CAPP Rondo CR-68:
  Prędkość maksymalna: 6000 RPM
  Maksymalny RCF: 2000 x g
  Wymienne rotory:
  - na probówki 2/1,5 ml (8szt.)
  - na probówki do PCR 2 x 8-strip
  - indywidualne adaptery dla probówek 0,4/0,5 ml (8 szt.)
  - indywidualne adaptery dla probówek 0,2 ml (8 szt.)

Chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki niskotemperaturowe (do -86°C) – standardowa i z systemem back up CO2

Łaźnie wodne z wytrząsaniem
Dwa niezależne systemy umożliwiają pracę w trzech konfiguracjach; zakres pracy od +5°C do 105°C

Dejonizator wody
Umożliwia otrzymanie wody trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999

 • Filtry mechaniczne i węglowe
 • Odwrócona osmoza (RO)
 • Demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym
 • Lampa UV 254nm
 • Kapsuła mikrofiltracyjna

Densytometr Densimat (bioMérieux)
Aparat do mierzenia gęstości zawiesiny bakteryjnej w ampułce
z płynnym podłożem. Pomiar gęstości zawiesiny może być wykonywany dla ampułek z wodą destylowaną, roztworem chlorku sodu lub podłożami płynnymi.
Pomiar w czasie rzeczywistym, w zakresie 0 – 7,5 McFarlanda.
 
pH-metr Titrando z elektrodą (Metrohm)
Zakres pomiarów: -8,000…+22.000
Rozdzielczość: 0,001 pH
Dokładność: ±0,003 pH
Temperatura: -150°C…+250°C
Potencjał: -1200mV…+1200mV
 
Waga precyzyjna ME2002/M (Mettler-Toledo AG)
do 2200g, z dokładnością do 0,01g
 
Waga analityczna ME204/M (Mettler-Toledo AG)
do 220g, z dokładnością do 0,1mg
 
Mieszadło magnetyczne MST (VELP)
do 1100 obr/min
 
Mieszadło magnetyczne z grzaniem i statywem (WIGO)
50 – 1000 obr/min
temp. 150-160°C
statyw dwuczęściowy 400mm
 
Naczynie Devara XT21
Naczynie do przechowania materiału biologicznego w ciekłym azocie. Zbudowane jest z podwójnych ścian, pomiędzy którymi jest szczelna przestrzeń, w której panuje próżnia. Cechuje się dobrymi właściwościami izolacyjnymi.

Vortex neoLAB D-6012
NeoVortex z bezstopniowo regulowaną prędkością w zakresie od 0 do 2500 obr./min.
Możliwość wyboru funkcji Press-to-Mix lub funkcji pracy ciągłej.
Ruch kołowy po orbicie o śr. 4 mm.
Amortyzacja drgań dzięki specjalnie uformowanym silikonowym nóżkom oraz podstawie ze stali.
Obudowa wykonana z odlewu ciśnieniowego.

Myjka ultradźwiękowa EMAG Emmi 20 HC
Dwulitrowa uniwersalna myjka Emmi 20HC posiada możliwość regulacji mocy ultradźwięków, temperatury i szeroki zakres czasomierza wyposażonego dodatkowo w opcję pracy ciągłej.
Myjka posiada stalową pokrywę oraz koszyk z uchwytami, pozwalający wygodnie wkładać i wyjmować czyszczone przedmioty.
Regulator mocy ultradźwięków pozwala osiągnąć optymalną skuteczność dla wielu rodzajów zanieczyszczeń.

Millicell ERS-2 oraz dwie elektrody MERSSTX01 i MERSSTX03 firmy Merck
Urządzenie do pomiarów zmiany oporności elektrycznej TEER (ang. trans epithelial electrical resistance) polegające na zmierzeniu rezystancji elektrycznej nad i pod monowarstwą komórek.

Mieszadło orbitalne IKA MTS 2/4
Wytrząsarka orbitalna do płytek titracyjnych, amplituda 3 mm, zakres prędkości 0 - 1100 rpm, uchwyty mocujące do 2 lub 4 płytek.

Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa Elmi
Możliwość równoczesnego wytrząsania czterech 96 dołkowych, standardowych mikropłytek.
Zakres temperatury termostatowania od temperatury otoczenia do 60°C.
Zadawanie temperatury termostatowania z rozdzielczością 0.1°C.
Różnica temperatury zadanej od rzeczywistej równa ±0.1°C.
Maksymalny czas osiągnięcia zadanej temperatury termostatowania do 15 minut.
Programowana częstotliwość wytrząsania w zakresie od 100 do 1300 min-1.
Orbita wytrząsania platformy z płytkami równa 1.5mm.
Rotacyjny ruch wytrząsania platformy.
Programowanie czasu pracy 1…999 minut lub przełączenie na pracę ciągłą.
Wymiary: 420mm x 310mm x 115mm.
Masa urządzenia: 7.8 kilograma.
Zasilanie sieciowe: 220-240V / 50-60Hz.

KIERUNEK FARMACJA
ABC Biobankowania (fakultet) - II rok Farmacji
ABC Biobankowania (fakultet) - III rok Farmacji
Nowe Perspektywy Biomedycyny (fakultet)- I rok Farmacji

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA