Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego

Screening of Biological Activity Assays and Collection of Biological Material Laboratory

ul. Borowska 211A, piętro I, część C.1/4
50-556 Wrocław
tel.: 71 78 40 668
e-mail: wf-25@umw.edu.pl

sekretariat
Aleksandra Orpel
tel.: 71 78 40 668
e-mail: aleksandra.orpel@umw.edu.pl

 

p.o. Kierownika Pracowni
dr  n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz (adiunkt),
prof. uczelni
tel.: 71 78 40 668
e-mail: agnieszka.matera-witkiewicz@umw.edu.pl


W skład Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego wchodzi:

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz (adiunkt), prof. uczelni
e-mail: agnieszka.matera-witkiewicz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 68

Koordynator ds. systemu zapewnienia i zarządzania jakością

dr Joanna Gleńska - Olender
e-mail: joanna.glenska-olender@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 69

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Tel: 71 784 06 69

 

mgr inż. biotechnologii Aleksandra Mikołajczyk (specjalista ds. Testów Biologicznych)
e-mail: aleksandra.mikolajczyk@umw.edu.pl

 

mgr inż. biotechnologii Magdalena Krupińska (specjalista ds. Baz Danych Biobanku)
e-mail: magdalena.krupinska@umw.edu.pl

 

mgr genetyki i biologii eksperymentalnej, mgr biologii środowiskowej Jakub Milewski (specjalista ds. Testów Biologicznych i Wsparcia Biobankowania)
e-mail: jakub.milewski@umw.edu.pl

 

dr biologii człowieka Mateusz Sikora (specjalista ds. Testów Biologicznych i Wsparcia Biobankowania)
e-mail: mateusz.sikora@umw.edu.pl

 

mgr biologii człowieka Marta Nieżyńska (samodzielny technik ds. Biobanku)
e-mail: marta.niezynska@umw.edu.pl

 

mgr biotechnologii molekularnej Klaudia Głąbocka (samodzielny technik ds. Biobanku )
e-mail: klaudia.glabocka@umw.edu.pl

 

mgr biotechnologii Aleksandra Wolska (specjalista ds. Testów Biologicznych )
e-mail: aleksandra.wolska@umw.edu.pl - Nieobecność

 

O pracowni

Z dniem 1 marca 2015, na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została utworzona samodzielna jednostka: Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego (Na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Medycznego nr 17/XV R/2015 z dnia 27 lutego 2015).

W ramach projektu: "Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczo-naukową. Wszystkie dostępne aparaty są zaprezentowane w zakładce: APARATURA

Cel i zakres działalności Pracowni zgodny z rozporządzeniem 17/XV R/2015 z dnia 27 lutego 2015:

 1. Wspomaganie kształcenia studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w zakresie wykonywania analiz właściwości biologicznych z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu analitycznego
 2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów wydziału
 3. Prowadzenie prac magisterskich
 4. Wspomaganie badań prowadzonych przez studentów studiów doktoranckich i pracowników wydziału

Zapraszamy do korzystania z aparatury i do współpracy wszystkie Katedry i Zakłady Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wszelkie inne jednostki naukowo-badawcze, które są zainteresowane kooperacją z naszą pracownią

Aparat do elektroforezy kapilarnej DNA i RNA Qsep 100 Bioptic

 • zakres rozdziału DNA 20-15000bp
 • analiza do 96 próbek pobieranych z płytki 96-dołkowej

Aspirator butelkowy FTA-2i

 • do odsysania alkoholu lub buforów pozostałych w probówkach podczas oczyszczania DNA/RNA oraz w innych technikach reprecypitacyjnych mikrocząsteczek
 • może być również rutynowo stosowany do przepłukiwania hodowli komórkowych
 • butelka na odsysane płyny jest połączona z końcówką ssaka przewodem z polietylenu. Płyn zostaje usunięty po zetknięciu się końcówki ssaka z powierzchnią płynu

Autoklawy

a)      Panasonic mls-3020U

b)     Classic Prestige Medical (2 sztuki - "brudny", "czysty")

Automatyczne liczniki komórek

a)      LUNA II YF Bioanalytic

 • zliczanie komórek niewybarwionych, oraz barwionych
 • możliwość sprawdzenia poprawności zliczania komórek
 • możliwość ustawienia odpowiedniej bramki do zliczenia komórek
 • urządzenie wyświetla ilość zliczonych komórek wraz z procentem żywych i martwych
 • zapis wyników możliwy poprzez port USB 3.0

b)     licznik komórek TC20 Bio-Rad

 • wgląd do komórek w czasie rzeczywistym (użytkownik może sprawdzić, czy licznik prawidłowo zidentyfikował komórki)
 • kalkulator rozcieńczeń
 • eksport danych: Poprzez pamięć USB
 • zakres stężenia komórek: od 5x10^4 do 1x10^7 komórek na 1 mililitr
 • optymalny zakres stężenia: od 1x10^5 do 5x10^6 komórek na 1 mililitr
 • średnica liczonych komórek: 6–50 µm
 • objętość próbki: 10 µl

Cieplarki

a)      Cieplarka DH3600BII

b)     Panasonic MIR-162/262

Chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki laboratoryjne (od +3°C do +16°C, od -9°C do -30°C)

Cytofluorymetr przepływowy CyFlow Space

 • dwa lasery chłodzone powietrzem
  • niebieski 20mW 488nm,
  • czerwony 25mW 638nm lub 635nm lub 633nm
 • 8 parametrów optycznych: FSC, SSC, FL1 (FITC), FL2 (PE), FL3 (PE-Cy5), FL4 (PE-Cy7), FL5 (APC), FL6 (APC-Cy7)
 • kamera CCD
 • Sorter
  • wielkość cząstek: 200nm - 60µm
  • 15000 kom/s na wejściu (maksymalna szybkość analizy)
  • czystość frakcji 95% - na wyjściu 300 kom/s
  • najwyższa czystość frakcji 99% - na wyjściu 100 kom/s
 • Różne rodzaje bramkowania

Czytnik pasków do moczu ComboStik R700

 • wyposażony w drukarkę wewnętrzną
 • samodzielne urządzenie (bez konieczności podłączenia komputera)
 • przepustowość 720 testów na godzinę
 • parametry oznaczane w moczu: krew, bilirubina, urobilinogen, ketony, białka, azotany, glukoza, pH, ciężar właściwy, leukocyty, mikroalbumina i kreatynina (wymagane paski ComboStik 12MAC)

Czytnik UV-Vis mikropłytek Elisa Multiskan GO, Thermo Scientific

 • liniowa wytrząsarka z regulowanymi szybkościami
 • płytki: 96- i 384-dołkowe (max. wys.: 18,5mm)
 • kuwety: 12,5 x 12,5 x 40-58 [mm]
 • zakres dł. fali: 200-1000 nm (rozdzielczość długości fali - 1nm; dokładność długości fali – 2 nm; powtarzalność długości fali – 0,2nm, szerokość pasma odczytu<2,5nm)
 • zakres odczytu: do 4 Abs
 • szybkość skanowania spektralnego: 10 s od 200 do 1000 nm z krokami co 1 nm

Dejonizator wody
Umożliwia otrzymanie wody trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999

 • filtry mechaniczne i węglowe
 • odwrócona osmoza (RO)
 • demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym
 • lampa UV 254nm
 • kapsuła mikrofiltracyjna

Densytometr Densimat (bioMérieux)
Aparat do mierzenia gęstości zawiesiny bakteryjnej w ampułce
z płynnym podłożem. Pomiar gęstości zawiesiny może być wykonywany dla ampułek z wodą destylowaną, roztworem chlorku sodu lub podłożami płynnymi.
Pomiar w czasie rzeczywistym, w zakresie 0 – 7,5 McFarlanda.

Drukarki oraz czytniki samoprzylepnych kodów alfanumerycznych/kreskowych/2D (do użycia w zakresie do -196°C)

Dygestoria 

a)      SWC-1A Dreamer

 • umożliwia pracę z wszelkiego rodzaju substancjami chemicznymi

b)    dygestorium z elementami EX model S

 • umożliwia pracę ze związkami, przy których istnieje ryzyko wybuchu

Homogenizator ręczny Omni TH do tkanek miękkich i twardych

Inkubatory

a)      Inkubator z atmosferą CO2 Panasonic MCO-170AICVH-PE

b)     Inkubator CO2 z hipoksją In-Vitro Cell NU 5841E

c)      Inkubator z atmosferą CO2 Eppendorf Galaxy 48 R

Komory laminarne

 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa do pracy z substancjami cytotoksycznymi SCANLAF Mars Pro Cytosafe Class 2
 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa SCANLAF Class 2
 • Komora laminarna ESCO
 • Komora laminarna Biohazard NU-480-400E

Kostkarka do lodu PORKKA KF85

 • chłodzona wodą w obudowie ze stali nierdzewnej o wydajności 22 kg  lodu na dobę (w pojemniku mieści się 6.5 kg lodu)
 • kostkarka tworzy kruszony lód

Łaźnie wodne z wytrząsaniem

 • zakres pracy od +5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C
 • platformy pod uchwyty na kolby oraz statywy na probówki

Mikroskopy

a)      mikroskop z kamerą i zestawem do analizy obrazu Olympus BCX43

 • obiektywy jasnopolowe (10x, 20x, 40x i 100x)
 • kondensor pięciopozycyjny do obserwacji:
  • w jasnym polu,
  • kontraście fazowym
  • ciemnym polu

b)     mikroskop odwrócony Olympus CKX41

 • obiektywy do kontrastu fazowego i jasnego pola (10x, 20x, 40x)

c)      mikroskop fluorescencyjny Olympus IX53

 • obserwacje w jasnym polu i kontraście fazowym oraz fluorescencji wzbudzanej światłem Blue i Green
 • karuzela na osiem filtrów fluorescencyjnych
 • obiektywy fazowe długodystansowe o powiększeniach 10x,20x,40x
 • fluorescencyjne źródło światła – palnik rtęciowy

d)     mikroskop Carl Zeiss Primo Vert z kamerą

 • umożliwia badanie niewybarwionych komórek za pomocą kontrastu fazowego i komórek znakowanych GFP w kontraście
 • posiada uniwersalny suwak kontrastu fazowego dla wszystkich obiektywów – można używać pierścienia Ph1 dla obiektywów 10x, 20x i 40x, eliminując potrzebę przełączania suwaka przy zmianie powiększenia
 • posiada kamerę, która umożliwia oglądanie obrazu na ekranie monitora oraz robienie zdjęć

Mieszadła

a)      Mieszadło magnetyczne MST (VELP)
do 1100 obr/min

b)     Mieszadło magnetyczne z grzaniem i statywem (WIGO)
50 – 1000 obr/min
temp. 150-160°C
statyw dwuczęściowy 400mm

c)      Mieszadło orbitalne IKA MTS 2/4
Wytrząsarka orbitalna do płytek titracyjnych, amplituda 3 mm, zakres prędkości 0 - 1100 rpm, uchwyty mocujące do 2 lub 4 płytek.

Millicell ERS-2 oraz dwie elektrody MERSSTX01 i MERSSTX03 firmy Merck
Urządzenie do pomiarów zmiany oporności elektrycznej TEER (ang. trans epithelial electrical resistance) polegające na zmierzeniu rezystancji elektrycznej nad i pod monowarstwą komórek.

Myjka ultradźwiękowa EMAG Emmi 20 HC
Dwulitrowa uniwersalna myjka Emmi 20HC posiada możliwość regulacji mocy ultradźwięków, temperatury i szeroki zakres czasomierza wyposażonego dodatkowo w opcję pracy ciągłej.
Myjka posiada stalową pokrywę oraz koszyk z uchwytami, pozwalający wygodnie wkładać i wyjmować czyszczone przedmioty.
Regulator mocy ultradźwięków pozwala osiągnąć optymalną skuteczność dla wielu rodzajów zanieczyszczeń.

Termocyklery

a)      Toptical Gradient 96, Biometra

 • temp. pokrywy: 30 - 99°C
 • gradient temp.: 40°C
 • średnia prędkość grzania: 5°C (max. 6°C)
 • średnia prędkość chłodzenia: 3,5°C (max. 4,5°C)
 • zakres temperatur: 3 - 99°C
 • przyrost temp.: min. 0.1°C/cykl
 • przyrost czasu: min. 1 s/cykl
 • analiza danych: ilościowa, relatywna bez krzywej standardowej, ΔΔCt + wyznaczanie krzywej do eksperymentu walidacyjnego, denaturacja amplikonu w obecności barwnika interkalującego, genotypowanie

b)      Termocykler gradientowy PCR C1000 Bio-Rad

 • mieści: 2 x 48 x 0.2 ml probówki lub dwie 48-dołkowe płytki
 • wydajność:
  • zakres temperatur: 0–100°C
  • maksimum wzrostu temperatury: do 5°C na sekundę
  • dokładność: ±0.2°C
  • jednolitość temp. między dołkami: ±0.4°C w ciągu 10 sekund
  • zgodność Real-time PCR: aktualizacje do CFX96 Touch™, CFX96 Touch Deep Well lub CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System

pH-metr Titrando z elektrodą (Metrohm)

 • zakres pomiarów: -8,000…+22.000
 • rozdzielczość: 0,001 pH
 • dokładność: ±0,003 pH
 • temperatura: -150°C…+250°C
 • potencjał: -1200mV…+1200mV

Pojemnik do stopniowego zamrażania 2 ml prób biologicznych CoolCell FTS30

Pojemniki izotermiczne do transportu materiału biologicznego (10 L, 13 L, 20 L, 42 L)

Rejestratory temperatury (1-kanałowe w zakresach -30˚C do +70˚C,  -80˚C do +70˚C, -100˚C do +70˚C, -200˚C do +70˚C, 5-kanałowy w zakresie -200˚C do +50˚C)

Sekwencer białka PPSQ33A Shimadzu

Automatyczne wyznaczanie pierwszorzędowej struktury białek za pomocą degradacji Edmana, rozdzielanie w układzie faz odwróconych wysokosprawnej chromatografii cieczowej (różnica w czasach retencji) i detekcja PTH-aminokwasów dzięki absorbancji przy specyficznych długościach fali oraz identyfikacja i oznaczanie ilościowe poprzez analizę wzorca o znanym stężeniu, porównanie czasów retencji i absorbcji UV.

Niezbędne odczynniki:

 • 5% roztwór izotiocyjanianu fenylu w n-heptanie
 • 12% roztwór trimetyloaminy
 • 25% roztwór kwasu trifluorooctowego
 • octan etylu
 • 1-chlorobutan
 • 37% roztwór acetonitrylu
 • urządzenie do pracy wymaga azotu o czystości min. 99.9999%

System dokumentacji żeli

a)      Urządzenie do obrazowania i dokumentacji żeli i membran Bio-Rad ChemiDoc XRS+

 • oprogramowanie Image Lab Software
 • dostępne aplikacje: chemiluminescencja, fluorescencja, kolorymetria/densytometria, dokumentacja żeli
 • maksymalny rozmiar żelu 28 x 36 cm
 • maksymalny rozmiar obrazowania do 26 x 35 cm (25 x 26 cm dla żeli wzbudzanych UV)
 • 16-bitowa chłodzona kamera CCD z autofokusem
 • źródło wzbudzenia: EPI-white i trans-UV (302 nm)
 • ekran do konwersji żeli barwionych Coomassie, srebrem i innych barwników żelowych
 • możliwość pracy na wgranych, gotowych do zastosowania protokołach obrazowania
 • możliwość zapisywania i odtwarzania stosowanych protokołów pracy 

b)     G-Box Syngene

Spektrofotometr do oznaczania stężenia i czystości kwasów nukleinowych i białek w mikroobjętościach NanoDrop Lite Plus

 • wymagana objętość próbki 1-2 μL
 • samodzielne urządzenie (bez konieczności podłączenia komputera), ekran dotykowy
 • pomiar dsDNA do 1500 ng/μL, RNA do 1200 ng/μL, BS do 45 mg/mL
 • pomiar A260/A280 oraz A260/A230
 • możliwość eksportu danych bezpośrednio na USB

System do szybkiego transferu białek Bio-Rad Trans-Blot Turbo

 • szybki transfer białek w 3 minuty (żele mini lub midi)
 • możliwość jednoczesnego przenoszenia w jednym cyklu: 1-4 żeli mini lub 1-2 żeli midi
 • możliwość dostosowania warunków transferu

Termomikser grzejąco-chłodzący – HLC DITABIS MKR13

 • zakres temp.: -18°C do +105°C
 • średni czas grzania bloku: 25°C - 90°C: 5°C/min
 • średni czas chłodzenia bloku: 90°C - 25°C: 6,4°C/min
 • 25°C - 10°C: 1,5°C/min
 • szybkość wytrząsania: 200 – 1500 rpm
 • orbita: 3mm

Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa Elmi

 • możliwość równoczesnego wytrząsania czterech 96 dołkowych, standardowych mikropłytek
 • zakres temperatury termostatowania od temperatury otoczenia do 60°C
 • zadawanie temperatury termostatowania z rozdzielczością 0.1°C
 • różnica temperatury zadanej od rzeczywistej równa ±0.1°C
 • maksymalny czas osiągnięcia zadanej temperatury termostatowania do 15 minut
 • programowana częstotliwość wytrząsania w zakresie od 100 do 1300 min-1
 • orbita wytrząsania platformy z płytkami równa 1.5mm
 • rotacyjny ruch wytrząsania platformy
 • programowanie czasu pracy 1…999 minut lub przełączenie na pracę ciągłą

Urządzenie do weryfikacji pipet Smartcheck wraz z oprogramowaniem PipetteX

 • urządzenie SmartCheck waży dostarczone próbki objętościowe metodą grawimetryczną, po czym wylicza błąd przypadkowy i systematyczny na podstawie czterech odczytów. Pozwala to uzyskać szybki pozytywny/negatywny wynik przyrządu i użytkownika, sygnalizowany zielonym lub czerwonym światłem.
 • PipetteX to oprogramowanie do zarządzania pipetami. Oprogramowanie PipetteX automatycznie przechowuje informacje producenta pipety, powiadamia użytkowników o terminie kalibracji pipet i zapisuje dane serwisowe. Obejmuje to raporty z kalibracji, zaplanowane okresy rutynowych testów oraz wszystkie dane z rutynowych kontroli dotyczących urządzenia SmartCheck lub wagi.
 • można kontrolować pipety dowolnej marki, w tym pipety wielokanałowe, testując poszczególne kanały
 • możliwość sprawdzenia pipet w zakresie 100μl - 1000 μl


Urządzenie do rozciągania komórek in vitro (Flexcell Tension System) FX - 5000 T

Wirówki laboratoryjne

a)       Multifuge X1R z chłodzeniem

 • rotor wychyleniowy 90°; 4 x 180 ml; max. 275 g; 5500rpm
 • zakres temperatur: 10 - 40°C
 • funkcja szybkiego schładzania
 • 99 programów (w tym 5 z bezpośrednim dostępem)
 • opcja zabezpieczania hasłem dostępu do programów i otwierania pokrywy
 • 9 krzywych przyspieszenia + 10 krzywych hamowania
 • zakres regulacji czasu do 99 godz. 59 min. + praca ciągła; opcja krótkich wirowań

b)       MPV-352R z chłodzeniem

 • wirniki kątowe do probówek typu eppendorf 2/1,5 ml (12, 24, 36 szt.) z pokrywą; 18000rpm
 • wirnik kątowy na probówki typu Falcon 8 x 50 ml z wkładkami redukcyjnymi na probówki 15 ml; max. 5500rpm
 • wirnik horyzontalny z pojemnikami i wkładkami redukcyjnymi 4 x 250 ml
 • zakres temperatur: od -20°C do +40°C
 • funkcja szybkiego schładzania
 • 99 programów
 • 10 krzywych przyspieszenia i 10 krzywych hamowania
 • czas pracy: 0-99h, 0-59min, 59s + praca ciągła; opcja krótkich wirowań

c)       MPV-260R z chłodzeniem

 • wirniki kątowe do probówek typu Eppendorf 2/1,5 ml (12, 24, 36 szt.) z pokrywą; 18000 RPM, 15100 RPM, 14000 RPM
 • wirnik kątowy na probówki typu Falcon 6 x 50 ml z wkładkami redukcyjnymi na probówki 15 ml; max. 6000rpm
 • zakres temperatur: od -20°C do +40°C
 • funkcja szybkiego schładzania
 • 99 programów
 • 10 krzywych przyspieszenia i 10 krzywych hamowania
 • czas pracy: 0-99h, 0-59min, 59s + praca ciągła; opcja krótkich wirowań

d)      Wirówka 5702 bez chłodzenia Eppendorf + wirnik wychylny A-4-38 + adaptery

 • prędkość maksymalna: 3000 × g (4 400 rpm)
 • prędkość 100-4400 rpm (100 rpm kroki)
 • pojemność maksymalna 4x100 ml
 • czas rozpędzania i hamowania <19s
 • funkcja hamowania SOFT zapewnia łagodne przyspieszanie i hamowanie.
 • optymalizacja pod kątem rozdziału komórek poprzez wirowanie w gradiencie
 • w celu zapewnienia powtarzalności wirowania funkcja At set rpm włącza zegar dopiero wtedy, gdy urządzenie osiąga wybraną prędkość
 • elektroniczne wykrywanie niewyważenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo

e)       CAPP Rondo CR-68:

 • prędkość maksymalna: 6000 RPM
 • maksymalny RCF: 2000 x g
 • wymienne rotory:
  • na probówki 2/1,5 ml (8szt.)
  • na probówki do PCR 2 x 8-strip
  • indywidualne adaptery dla probówek 0,4/0,5 ml (8 szt.)
  • indywidualne adaptery dla probówek 0,2 ml (8 szt.)

f)        Wirówka do mikropłytek – Labnet MPS-1000 Mini Plate Spinner

 • pojemność: 2 płytki PCR
 • prędkość maksymalna: 2500 rpm
 • max RCF: 500 x g
 • 96 i 384-dołkowe płytki
 • możliwość wirowania połowy płytki, 8 lub 12 x 0,2µl próbek oraz pojedynczej probówki do PCR

Zestaw do elektroforezy żelowej + zasilacz (C.B.S. SCIENTIFIC)

 • regulowana tacka do wylewania żeli
 • 4 tacki o wielkościach:
  • 14cmx8cm
  • 14cmx12cm
  • 14cmx16cm
  • 14cmx20cm
 • dwa grzebyki po 16 dołków (max obj. próbki 101µl)

Zestaw do elektroforezy pionowej oraz western blottingu Bio-Rad

Zestaw zawiera :

 1. Zasilacz
 2. Elementy potrzebne do przygotowania żelu poliakrylamidowego (szkła 1mm oraz 1,5 mm, grzebyki, statyw)
 3. Wkładkę umożliwiającą transfer żelu na membranę (gąbki, wkłady…)

Vortexy

a)      neoLAB D-6012

 • NeoVortex z bezstopniowo regulowaną prędkością w zakresie od 0 do 2500 obr./min.
 • możliwość wyboru funkcji Press-to-Mix
 • ruch kołowy po orbicie o śr. 4 mm.
 • amortyzacja drgań dzięki specjalnie uformowanym silikonowym nóżkom oraz podstawie ze stali.
 • obudowa wykonana z odlewu ciśnieniowego.

b)     Vortex ZX3

 • opcja pracy ciągłej, może być również aktywowana i dezaktywowana dotykowo
 • regulowana prędkość do 3000 obr./min

c)      Reax top

 • typ ruchu: mimośrodkowy
 • częstotliwość wytrząsania: 0-2400 rpm
 • orbita: 5 mm
 • tryb pracy: przerywany i ciągły

Waga precyzyjna ME2002/M (Mettler-Toledo AG)
do 2200g, z dokładnością do 0,01g
 
Waga analityczna ME204/M (Mettler-Toledo AG)
do 220g, z dokładnością do 0,1mg

Zamrażarki niskotemperaturowe (od -40°C do -86°C)

Zbiorniki:

 • do transportu i przechowywania ciekłego azotu (1 L, 10 L)
 • do przechowywania prób biologicznych w ciekłym azocie/parach ciekłego azotu (65 L, 60 L)
 • do transportu prób biologicznych w parach ciekłego azotu (25 L)

OPROGRAMOWANIE:

 • GraphPad Prism ver. 9.

Prism posiada obszerną bibliotekę analiz, od typowych do wysoce specyficznych testów t, jedno-, dwu- i trójczynnikowych ANOVA, regresji liniowej i nieliniowej, krzywych dose-response, binarnej regresji logistycznej, analizy przeżycia, analizy głównych składowych i wielu innych. Każda analiza zawiera listę kontrolną, która pomoże zrozumieć wymagane założenia statystyczne i potwierdzić wybór odpowiedniego testu.

 

 

W celu zapisania się na pomiary, korzystania z oprogramowania dostępnego w Pracowni, zgłoszenie potrzeby dostępu do zdeponowanego materiału biologicznego, proszę korzystać z dedykowanej aplikacji dostępnej pod adresem https://app.umw.edu.pl/rezerwacja-aparatury/

Zapraszamy również do korzystania z oprogramowania dostępnego w Pracowni, szczegóły i opis w zakładce Aparatura i Oprogramowanie.

» Zasady korzystania/postanowienia ogólne
Instrukcja bezpiecznej i higienicznej pracy z czynnikami

KIERUNEK FARMACJA
Biobanki- innowacyjne narzędzie w rozwoju nauk farmaceutycznych (fakultet) - II rok Farmacji
Biobanki- innowacyjne narzędzie w rozwoju nauk farmaceutycznych (fakultet) - III rok Farmacji
Nowe Perspektywy Biomedycyny (fakultet)- I rok Farmacji

KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA
Biomedycyna- najnowsze kierunki rozwoju (fakultet) - V rok Analityki medycznej
Podstawy biobankowania - V rok Analityki medycznej

KIERUNEK DIETETYKA
Biologia medyczna (wykład) - I rok Dietetyki

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW
Poniedziałek 9:00 - 10:00