Kierunek lekarski - filia w Wałbrzychu - Kontakt

Adres

Budynek Akademii Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu

ul. Zamkowa 4, budynek A

58-300 Wałbrzych

II piętro, wieża (prawe skrzydło budynku)

Sekretariat, Dziekanat, Stypendia

Godziny przyjęć:

poniedziałek – czwartek 9.30 – 14.30, przerwa: 12.00 – 12.30

piątek – nieczynne

Korespondencję proszę kierować na adres: dziekanatWL.walbrzych@umw.edu.pl

mgr Żaneta Sapieja
tel.: 506 223 987
e-mail: zaneta.sapieja@umw.edu.pl

pokój 401

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i zarządzania Filią w Wałbrzychu

mgr Ilona Mróz
tel.: 509 557 131
e-mail: ilona.mroz@umw.edu.pl

pokój 403