Akty prawne Centrum Kształcenia Podyplomowego Studia Podyplomowe prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Akty prawne Centrum Kształcenia Podyplomowego Studia Podyplomowe prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Program studiów Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną, edycja XVI

Program studiów Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną , edycja XV

Program studiów Logopedia Kliniczna, edycja XIII

Program studiów Logopedia Kliniczna , edycja XIV