Nr 76/XV R/2016 - zasady i tryb zawierania umów zlecenia (prowadzenie zajęć dydaktycznych)

Zarz.: 76/XV R/2016

zm.: 87/XV R/2016, 126/XV R/2016, 16/XV R/2017, 18/XV R/2018, 99/XV R/2018, 121/XV R/2018, 116/XV R/2019, 176/XVI R/2020, 196/XVI R/2020, 213/XVI R/2021, 123/XVI R/2022, 178/XVI R/2022

 

Zarządzenie nr 76/XV R/2016

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 12 września 2016 r.

 

w sprawie zasad i trybu zawierania umów zlecenia z osobą fizyczną na prowadzenie zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2016/2017

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia

załącznik nr 2 - umowa zlecenie

załącznik nr 1 do umowy - oświadczenie

załącznik nr 2 do umowy - rachunek

załącznik nr 3 do umowy - zaświadczenie o przychodach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący do pobrania

załącznik nr 1 - wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia

załącznik nr 2 - umowa zlecenie

załącznik nr 1 do umowy - wykaz przedmiotów zleconych

załącznik nr 2 do umowy - rachunek

załącznik nr 3 do umowy - zaświadczenie o przychodach

załącznik nr 3 - umowa zlecenie dla doktorantów

załącznik nr 1 do umowy - wykaz przedmiotów zleconych

załącznik nr 2 do umowy - rachunek

załącznik nr 3 do umowy - zaświadczenie o przychodach

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.09.2016
Autor edycji: Magdalena Krystyniak
Data edycji: 10.10.2022